Pojmenuj ptáky rodovým a druhovým jménem
Na další straně najdeš správné odpovědi
Řešení
drozd zpěvný
hýl obecný
sýkora koňadra
jiřička obecná
kos černý
sýkora modřinka
špaček obecný
stehlík obecný
chocholouš obecný
rehek zahradní
vrabec domácí
vlaštovka obecná
strnad obecný
pěnkava obecná
kavka obecná
holub domácí
sýček obecný
hrdlička zahradní
sova pálená
poštolka obecná
zvonek zelený
Download

poznávání ptáků