Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Vás srdečne pozývajú
na XXIV. Vlčiansky jesenný jarmok,
ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. októbra 2014!
Program:
4. októbra 2014 Sobota
08.00 – 20.00
08.00 – 14.00
10.00 – 10.30
10.30 –11.30
10.00 – 13.00
11.30 – 13.30
12.00 – 17.30
14.30 – 16.30
17.00 – 19.30
16.00 – 16.30
17.00 – 17.40
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00
21.30 – 04.00
Vlčiansky jesenný jarmok
Súťaž vo varení – Halászlé pri rybníku „Starý Váh“
Slávnostný sprievod mažoretiek
Slávnostné otvorenie jarmoku:
Príhovor starostu obce
Odovzdanie ceny „Čestné občianstvo obce Vlčany" pre pani Barcs Józsefné
Csizmadia Margit
Vystúpenie žiakov miestnych základných a materských škôl
Oberačkový sprievod
Majstrovský futbalový zápas – dorast
Šmýkačka pre deti a maľovanie na tvár
Majstrovský futbalový zápas – dospelí
Majstrovský stolnotenisový zápas III. ligy (v telocvični ZŠ)
Vystúpenie PETRA ŠRÁMEKA
Koncert skupiny REAL DREAM
Koncert skupiny GROOVEHOUSE
Koncert skupiny SÓGOROK
„Retro party” v kultúrnom dome
5. októbra 2014 Nedeľa
08.00 – 20.00
10.15 – 11.15
11.15 – 12.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
20.00 – 21.00
Vlčiansky jesenný jarmok
Ekumenická bohoslužba
Spomienková slávnosť pri pomníkoch obetiam I. a II. svetovej vojny – kladenie vencov
FREE SONGS – hudobné vystúpenie
Zabáva VARGA KRISTIÁN a jeho kapela
Koncert skupiny KORMORÁN
Srdečne Vás očakávame!
Ing. Gyula Iván
starosta obce Vlčany
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu!
Download

Program - Vlčany