Duben na Staromáku
Skautský institut - Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
Nejnovější informace najdete vždy na našem facebooku!
1/středa/19.00
Global Coffee
Velikonoční dýchánek komunity Global Coffee.
Přijďte ukázat naše velikonoční zvyky cizincům
a naopak poznat ty jejich!
2/čtvrtek/18.00
Development Coffee
Diskuzní setkání tentokrát na téma „Jak zmobilizovat veřejnost pro boj proti klimatickým
změnám“.
7/úterý/12.00 ...a každé další úterý
7/úterý/16.00 ...a každé další úterý
EDUpoint: EDUhub
EDUpoint: Vícehlav
EDUin
EDUin
Přijďte pracovat na svých projektech do spo- Společné řešení problémů, které vyvstaly (nelečného prostoru, s novými lidmi.
jen) při práci v EDUhubu. Víc hlav víc ví!
7/úterý/17.00
8/středa/19.00
EDUpoint: Akvárium
Global Coffee
EDUin
Setkání mezinárodní komunity. Pro podrobné
Diskusní setkání o prospěšnosti zakládání no- informace o setkáních se připojte ke skupině
vých firemních a rodičovských škol.
Prague Global Coffee na Facebooku.
13/pondělí/19.00
Minulost je před námi
Radek Schovánek hovoří s dokumentech Stb,
jak se k nim dostat, jak je číst, co v nich můžeme nalézt.
15/středa/19.00
Global Coffee
Ondřej Hindl
O svých zážitcích a příbězích z cestování bude
povídat jeskynní potápěč Ondřej Hindl.
16/čtvrtek/18.00
Skauting pro všechny
Seminář o Aspergerově syndromu ze všech
stran a křest nové příručky Aspergerův syndrom. Pořádá odbor Skauting pro všechny.
18/sobota/11.00-17.00
20/pondělí/19.00
Přijď si: Bleší trh
Osobní identita a životní hodnoty
Po březnovém úspěchu přichází další ble- Jan Poněšický
ší trh, chcete-li prodávat ozvěte se na mail Přednáška a diskuze o tématech autonomie a
[email protected]
přizpůsobení.
21/úterý/18.00
EDUpoint: Peďák+
EDUin
Škola demokracie? Promítání a diskuze nad filmem Tomáše Škrdlanta o školách v roce 1997.
21/úterý/19.00
SCIO: Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci
Lukáš Šlehofer bude přednášet o konceptu
emoční inteligence (EQ), o řešení výchovných
situací, ve kterých hrají emoce roli.
22/středa/19.00
Global Coffee + po TVOŘ si
Liška mazaná
Setkání GC komunity spojené s vyráběním domácí kosmetiky.
23/čtvrtek/19:30
Přijď si: Koncert Šťastné ukulele
Hudba napříč žánry – vážná hudba, jazz, filmová hudba, folk a další, vše v neopakovatelné
úpravě pro 3 ukulele a baskytaru.
24/pátek/8.00-11.00
Přijď si: Snídaně u orloje
Přijďte na svatého Jiří posnídat společně s náčelníkem, náčelní a starostou Junáka!
27/pondělí/18.30
Skautské fenomény
Komiks v časopisu Junák. Jaký byl skautský komiks a jak se vyvíjel? Odpoví Martin Foret, večer je věnován 100. výročí časopisu Junák.
28/úterý/17:00
EDUpoint: Diskuze s oponenty
EDUin
Osobní setkání s oponenty EDUinu nad tématem „Potřebujeme více vyučených?“
29/středa/19.00
Global Coffee
Setkání mezinárodní komunity. Pro podrobné
informace o setkáních se připojte ke skupině
Prague Global Coffee na Facebooku.
14/úterý/17.00
EDUpoint: Otevřená třída
EDUin
Ukázka nových trendů ve vzdělávání, tentokrát výuka matematiky podle prof. Hejného.
Download

Duben na Staromáku