VY_32_INOVACE_CJ_100
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po Z
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná a příbuzná slova, rébus
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy. Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si
žáci osvojí vyjmenovaná slova po Z.
První úkol je zaměřen na seznámení se s vyjmenovanými slovy
po Z. S danými slovy mohou žáci tvořit věty.
Druhý úkol je zaměřen na vytvoření slovních druhů u
vyjmenovaných slov po Z.
Třetí úkol je rébus. Úkolem je, najít v každé řádce
vyjmenované slovo.
Ve čtvrté úloze mají žáci pomocí předpon a přípon utvořit
slova příbuzná.
V páté úloze mají žáci utvořit slova pomocí příponových částí.
Vyjmenovaná slova po Z
1.Nauč se vyjmenovaná slova po Z zpaměti. Tvoř s nimi věty.
2. Urči u vyjmenovaných slov po Z slovní druhy:
brzy __________ nazývat _________
jazyk _________ Ruzyně __________
3. Rébus: V každé řádce najdi vyjmenované slovo:
BRČKO – ČKO + ZY
JABLOŇ – BLOŇ + ZYK
NAZÍ – ZÍ + ZÝ + VAT
RUKA – KA + ZY + NĚ
____________
____________
____________
____________
4. Pomocí předpon a přípon utvoř slova příbuzná:
neo______ej se, na_________á se,
- ZÝVvy______á, o________á.
5. Utvoř slova pomocí příponových částí:
- IČKA
lahv____________, slep__________,
op___________, krab____________,
váz__________, koz_____________.
*Zdroj:
*http://
www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1102/ruzyne.
jpg
*https://
encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLq_R_4
qbo6aDjNnWy1vNk4JzNBqfQSsgZGFcMOA4MGmIw_VZmeA
*http://
www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1102/jazyk.j
pg
*https://
encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3-PU1N2y
WBp47WPbuS_ITu2DC5o52fu-h-TPiz67d-WotRPTe
*http://
images.clipartlogo.com/files/ss/original/707/70750423/cute-ca
rtoon-bluebird-flying.jpg
*https://
encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREmV1Q8I
Download

Stáhnout