VY_32_INOVACE_CJ_94
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po P
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná a příbuzná slova, význam slov
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy. Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci
osvojí vyjmenovaná slova po P.
V první úloze se mají žáci seznámit a naučit zpaměti
vyjmenovaná slova po P. S danými slovy mohou tvořit věty.
Ve druhé úloze mají žáci popsat obrázek.
Ve třetí úloze mají žáci vytvořit daná slova ke slovu pýcha.
Čtvrtá úloha je zaměřená na význam slov, která znějí stejně, ale
jinak se píší.
V páté úloze mají žáci doplnit vyjmenovaná slova po P.
Vyjmenovaná slova po P
1. Nauč se vyjmenovaná slova po P zpaměti. Tvoř s nimi věty.
2. Co vidíš na obrázku? Slova napiš tam, kam podle obrázku patří.
_______________
_______________
3. Utvoř od slova pýcha:
a)
b)
c)
přídavné jméno
________________
sloveso
________________
příslovce (jak) ________________
________________
4. Znáš význam slov, která znějí téměř stejně, ale jinak se píší?
Utvoř věty:
pyl _________________________ pil _________________________
na pysku ____________________ na písku ____________________
slepýš _______________________ slepíš _______________________
5. Doplň vyjmenovaná slova po P:
__R
P _ ř _ t se
P_s_
P___t
S__p_š
K____o
Zdroj:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/poradi/pycha.jpg
https://
encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSq6yQFJY8s1BcKh
IiL5QZ2TGhASYSZSdBQ582ZZdIHtYLoIpVS
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/poradi/pysk.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/poradi/netopyr.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1114/slepys.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1114/pyl.jpg
http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CS3ZqqeJ1ACEdbiScau
EqIWn3SEU16G3wv9dY$2BeATahKZoVw9K7sjDBdGMj3SHWtB/170x170/85
http://
www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1114/klopytat.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1114/trpytit.jpg
http://
www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1114/zpytovat.jpg
Zdroj:
BLUMENTRITTOVÁ, V. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Blug.
ISBN 978-80-7274-975-1
SKLENÁŘOVÁ, D. Vyjmenovaná slova hravě – aneb Jak s
humorem stále znova na vyjmenovaná slova. 1.vyd. Praha : Sdružení
MAC, s. r. o. ISBN 80-85635-43-7
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/pribuzna/pyr.jpg
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/pribuzna/pyrit.jpg
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_P/poradi/pykat.jpg
http://
thumb7.shutterstock.com/photos/thumb_large/1058333/122552071.jp
g
http://
ikona.pixmac.cz/4/halloween-bat-prezentaci-animal-pixmac-ikona-5
1679175.jpg
http://
*
*
*
*
*
*
*
*
Download

VY_32_INOVACE_CJ_94 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po P