VY_32_INOVACE_CJ_87
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po M
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná a příbuzná slova, přirovnání
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy.
Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci
osvojí vyjmenovaná slova po M.
V první úloze se žáci seznámí s vyjmenovanými slovy po M.
S danými slovy mohou tvořit věty.
Ve druhé úloze mají žáci k obrázkům napsat název zvířete.
Mohou si s učitelem povídat, co všechno o daných zvířatech
vědí.
Ve třetí úloze s názvem „Rozlišuj“ žáci především pozorují
rozdíl mezi danými slovy.
Čtvrtá úloha je zaměřena na přirovnání. Žáci se mohou k
jednotlivých přirovnáním vyjádřit.
Vyjmenovaná slova po M
1. Nauč se vyjmenovaná slova po M zpaměti. Tvoř s nimi věty.
2. a) Co vidíš na obrázku? Slova napiš tam, kam podle obrázku
patří.
______________
____________
______________
b) Co všechno víš o zvířátkách z obrázku?
I v některých vlastních jménech měst, obcí a jménech osobních
se píše po m tvrdé y, ý. Například Litomyšl, Kamýk nad Vltavou,
Vysoké Mýto, Přemysl a jiné.
3. Rozlišuj:
my (více osob)
mi (jedna osoba )
mýt (myju/i , myješ…)
mít (mám, máš, má…)
My také přijdeme.
Nic se mi nedaří.
Musíme si mýt ruce.
Chci tě mít rád.
4. Pokus se vysvětlit přirovnání.
Je chudý jako kostelní myš.
Myje se jako kočka.
Je lehoučký jako chmýří.
• Zdroj:
• KONOPKOVÁ, L., TENČLOVÁ, V. Český jazyk pro 3.ročník
základní školy 1.část. 3.vyd. Pardubice : Fortuna, 2000. ISBN 807168-716-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/pribuzna/my.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/mys.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/mytit.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/hmyz.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/pribuzna/chmyri.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/myt.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/pribuzna/mylit.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/dmychat.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1111/zamykat.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/poradi/litomysl.jpg
http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CthNizX0hLEBh$2FrB88VvwPMW3u$2Fp7a7sCegS5ngb5
EAbX8lSV8cadaeEZBzp4IAP9/170x170/85
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_M/pribuzna/smykat.jpg
http://images.clipartlogo.com/files/images/29/297684/snail-escargot-decroissance_p
http://
us.cdn2.123rf.com/168nwm/krisdog/krisdog1208/krisdog120800058/14856272-ilustrace-kreslena-roztomila
-bee-charakteru.jpg
http://images.clipartlogo.com/files/images/40/403366/simple-cartoon-mouse-clip-art_f.jpg
http://www.stojizazminku.cz/img/clanek/1286259939_pkpuss.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1111/nachomytnoutse.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1111/myslit.jpg
Download

VY_32_INOVACE_CJ_87 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po M