VY_32_INOVACE_CJ_78
Téma: Věta tázací
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník
Klíčová slova: věta tázací, otazník, báseň
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Věta tázací
Výukový materiál je určen pro žáky 2. ročníku základní školy.
Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci osvojí větu tázací.
Na prvním snímku se žáci seznámí s větou tázací. V prvním úkolu mají žáci doplnit za věty
otazníky a tečky.
Druhý snímek je zaměřen na intonaci ve větě tázací. Druhým úkolem je, správně intonačně přečíst
báseň.
Ve třetí úloze mají žáci seřadit slova tak, aby z nich utvořili věty tázací. Vzniklé věty mohou napsat.
Věta tázací
Věty, kterými se na něco tážeme, jsou věty tázací.
Větami tázacími se někoho na něco tážeme (ptáme).
Za větami tázacími píšeme vždy otazník. (?)
1. Kocour dostal těžký úkol. Má doplnit za věty otazníky a tečky. Pomůžete mu?
Jaký kožíšek má myška__
Myška má šedý kožíšek__
Máš rád mlíčko, kocourku__
Mlíčko mám moc rád__
Věta tázací
Dosud jsme se učili, že při čtení (při mluvení) na konci věty klesneme hlasem.
U některých vět tázacích melodie hlasu stoupá.
Nacvičte společně správnou výslovnost vět tázacích.
2. Přečtěte báseň jako rozhovor tatínka a syna.
Proč
Proč květ stromu opadal?
Proč vyrostl z proutku strom?
Aby plody dal.
Aby rozkvétal.
A proč jsou ta jablíčka?
Proč rozkvetl v slunci strom?
Abys ochutnal.
Aby opadal.
Věta tázací
3. Seřaď slova tak, abys z nich utvořil tázací věty. Věty napiš.
hraje
na flétnu
Karel
?
_______________________________________________________
čte pohádky
Maminka ? ______________________________________________________
? zahradník
zahradu
ryje _____________________________________________________
Zdroje:
http://mix.cz/storage/?id=4684&w=&h=&c=1
http://
us.123rf.com/400wm/400/400/olganikitina/olganikitina1205/olganikitina120500098/13835003-p
odzimna-strom-pro-sva-j-design.jpg
http://korunka.wbs.cz/Uvod/zahradnik2.png
Melichárková, I., Švecová, L. Český jazyk 2. Pracovní sešit. 1. vyd. Liberec : Dialog, 2003.
ISBN 80-86218-95-3.
Nováková, Z. Český jazyk pro 2. ročník. 1. vyd. Liberec : Alter, 1994.
ISBN 80-85775-03-4.
Download

Stáhnout