VY_32_INOVACE_CJ_69
Téma: Samohlásky
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník
Klíčová slova: samohlásky, hlásky, význam slova
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Řež 17, Husinec-Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 2. ročníku
základní školy.
Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si
žáci osvojí samohlásky.
Na prvním snímku se žáci seznámí s učivem o
samohláskách.
V první úloze mají žáci rozlišovat význam slova.
Ve druhé úloze mají žáci přečíst slova na řádku,
vyhledat a zakroužkovat i,í/y,ý.
Ve třetí úloze mají žáci napsat, co se čím dělá.
Ve čtvrté úloze mají žáci zakroužkovat samohlásky.
Hlásky vyslovujeme, písmena píšeme nebo tiskneme.
Hlásky rozdělujeme na samohlásky a souhlásky.
Hlásky, které mohou samy tvořit slabiku, jsou samohlásky.
Samohlásky
Krátké samohlásky: a
e
i/y
o
u
Dlouhé samohlásky: á
é
í/ý
ó
ú/ů
1. Pozorně čtěte, rozlišujte slova podle významu
rada – ráda
pata – pátá
milá – Míla
drahá - dráha
žila - žíla
váha - váhá
Hláska vyslovovaná i,í se zaznamenává někdy písmenem i,í,
jindy písmenem y,ý.
2. Přečtěte slova na řádku, vyhledejte a zakroužkujte i,í/y,ý.
bič, byt, oči, myš, litr, šišky, hory, maliny
rýč, míč, lípy, býk, mlýn, sýr, bílý, sníh
3. Napište, co se čím dělá.
Válečkem se v_______________ .
Koštětem se z________________.
Pilkou se ř_________________ .
Sekerou se s________________ .
4. Zakroužkujte samohlásky.
hádá, rada, peří, seje, léto, táta, Míla, Jiří,
říká, šije, maso, mléko, sojka, večer, letadlo,
hádanka, tatínek, telefon, nákup, váleček,
váha, pero, kočka
Zdroje:
http://
www.partnermarket.cz/fotocache/bigorig/5VIS7103-1%20
vaha%20Silva%203%20Class.jpg
http://www.nakupzdomu.cz/images/zvirata/zpkoste1.jpg
http://i.lidovky.cz/08/112/lncl/GLU2709cf_BydlLarix2x.jpg
http://
www.digimanie.cz/galerie/files/2/8/3/7/6/3/sojka-3_origina
l.jpg
Mühlhauserová, M., Janáčková, Z., Příborská, O. Učebnice
pro 2. ročník. Český jazyk 2. Brno: Nová škola, 2002.
ISBN 80-85607-79-4.
Download

Stáhnout