

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012
•
Nejstarší doklady o historii tohoto řemesla se
datují již od čtrnáctého století. Patronem
zednictví byl svatý Roch. Podle historické
literatury bylo zednictví spolu s kameníky
hlavními stavebními řemesly. Nejstarší
zednický cech, který však byl tvořen zároveň
ještě kameníky, byl založen až v roce 1548.
•
Jiné doklady o dějinách zednického řemesla
uvádí, že zedníci byli například vysíláni
vrchnostenskými úřady na stavbu pevností do
Terezína, Hradce Králové nebo do Josefova v
severních Čechách. Zedníci se nevydávali za
prací jen po své vlasti. Budapešť skýtala
stavebním dělníkům veliké možnosti jistého a
trvalého zaměstnání. Podle historických dat
na konci 19. století v Budapešti pracovalo
čtyřicet tisíc českých i slovenských dělníků, z
nichž většinu tvořili zedníci.
Úkolem zedníka je provádění zednických prací, tj. především budování a opravy staveb.
Splňuješ tyto předpoklady? …budeš dobrým zedníkem
• zručnost, tělesná obratnost, schopnost organizovat
představivost, fyzická zdatnost.
si
práci,
prostorová
Co se naučíš ve školní lavici?
• V teoretické části výuky, společné pro všechna zaměření, se žáci naučí číst
technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pozemních
staveb. Naučí se vypočítat spotřebu materiálů a orientovat se v cenových
záležitostech oboru. Značná pozornost je při výuce věnována dodržování předpisů
bezpečnosti.
Co se naučíš v praxi?
• Při zaměření na zednické práce se žáci naučí provádět základní betonářské a
zednické práce na pozemních stavbách, zdít zdivo z různých druhů materiálů,
provádět montované konstrukce stropů, zhotovovat omítky, tepelné izolace a
osazovat okna či dveře. Budoucí obkladači se kromě základů zednických prací
naučí provádět vnější a vnitřní obklady stěn a podlah zejména keramickými
materiály. U zaměření na zateplování budov se žáci naučí zateplovat podlahy,
stropy a vnější pláště budov včetně omítek.
V jakém prostředí budeš pracovat?
• Povolání je vykonáváno na stavbách i na již postavených objektech všeho druhu.
Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností, s těžko
přístupnými objekty práce a s prací ve výškách.
S čím budeš umět zacházet?
• Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou zednická lžíce, fangla, hladítko,
zednické kladívko, vodováha a další ruční nářadí, míchačky, sbíječky, stroje pro
omítání, dopravníky a šikovné ruce i nohy.
• Absolvent oboru Zedník se uplatní ve stavebních firmách jako jsou například
Skanska, a.s., IMOS s.r.o., VOKD, a.s. či STRABAG a.s. v povoláních zedník,
obkladač a montér zateplovacích systémů. Po získání určité praxe si může založit i
vlastní živnost.
• Absolvent může také pokračovat v dalším vzdělávání nástavbovým studiem oboru
stavebního zaměření nebo oboru orientovaného na podnikání a získat střední
vzdělání s maturitní zkouškou.
Fangle
Zednická lžíce
Zednická koza
Zednická špachtle
Fangle
Zednická lžíce
Zednická koza
Zednická špachtle
•
Tradiční nástroje
•
Metr
Vodováha
Šuplera
Moderní nástroje
 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace
 Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Tajenka:________________________
K
Z
Á
R
U
B
N
Ě
E
O
B
D
M
S
P
I
L
A
K
H
L
A
D
Í
T
K
O
E
O
Ž
L
Z
S
T
R
B
Š
B
Í
T
M
E
L
O
Í
O
L
C
A
B
K
N
V
M
D
V
E
Ř
E
O
L
K
K
A
K
A
S
T
Ř
E
CH
A
Z
D
I
V
O
B
L
O
Ž
Č
D
A
A
N
Í
L
K
Í
Slova v osmisměrce: lžíce, hladítko, malta, sítko, písek okno, dveře,
obímka, krov, tmel, beton, střecha, hobl, zárubně, pila, oblož, klín,
došek, zdivo, sak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://is.muni.cz/th/56077/ff_m/UVODdiplomka_cestina.txt
http://www.infoabsolvent.cz/Obory?uroven=1&uroven2=26
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zednictv%C3%AD
http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=930.htm
http://www.soszs.cz/text/zednik_3.JPG
http://www.centrshop.cz/upload_images/borek.jpg
http://www.sps-tabor.cz/media/articles/show/zednik_ilustr.jpg
http://www.damon.hr/images/Rucni/Fangla-pocincana-1.jpg
http://www.festanaradi.cz/3175-thickbox/spachtle-ocel-30-festa.jpg
http://www.partnermarket.cz/fotocache/bigorig/2264_1.jpg
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/
Download

PDF