VY_32_INOVACE_CJ_81
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po B
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, věta, synonymum
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní školy.
Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci osvojí
vyjmenovaná slova po B.
Na prvním snímku se žáci seznámí s vyjmenovanými a příbuznými
slovy po B.
Druhý snímek je zaměřen na jednotlivá vyjmenovaná slova po B.
Žáci se zde učí vyjmenovaná slova zpaměti, mohou vytvářet věty
s danými slovy.
Na třetím snímku v druhém úkolu si mají žáci vzpomenout na
vlastní jména po b s tvrdým popř. měkkým i.
Čtvrtý snímek – úloha č. 3 je zaměřená na věty. Žáci mají
rozpoznat, v čem se liší a v čem jsou stejná vyznačená slova.
Dále mohou žáci přemýšlet, kterými z vyznačených slov můžeme
nahradit synonymy.
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B
Některá slova s nimi příbuzná
být
bývat, zabývat se, ubývat, přibývat,
zbývat, zbytek, bytost, neodbytný
bydlit
bydlení, bydliště, obydlí
obyvatel
obyvatelstvo, obývat
byt
bytový, ubytovna, ubytovat (se)
příbytek
nábytek
nábytkářský
dobytek
dobytčí
obyčej
obyčejný, obyčejně
bystrý
bystřina, Bystrouška
bylina
bylinářka, býlí, býložravec
kobyla
kobylí, kobylinec
býk
býčí, býkovec
1. Nauč se vyjmenovaná slova po B zpaměti. Tvoř s nimi věty.
I v některých vlastních jménech měst, obcí a jménech osobních
se po b píše tvrdé y, ý. Například Přibyslav, Bydžov, Kobylisy,
Zbyněk a v jiných.
2. Vzpomeneš si na vlastní jména s y, ý po b ze svého okolí?
Nebo na vlastní jména s i, í?
3. Přečti věty.
a) V čem se liší a v čem jsou stejná vyznačená slova?
Mohu být tvým přítelem.
Slepec musel bít bílou holí o dveře.
Můj strýček byl sochařem.
Zlobivý Honza bil kamaráda.
Dítěti bylo špatně.
Srdce bilo jako na poplach.
Dívky byly v tělocvičně.
Hodiny bily poledne.
Auta byla příliš rychlá.
Malá ptáčata v hnízdě bila o sebe zobáčky.
b) Která z vyznačených slov můžeš nahradit synonymy?
Nabídka: narážela, bouchalo, třískal, tepalo, klepat, odbíjeli,
mlátil, bušit
* Zdroj:
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/kobyla.jpg
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7C4I1CXN2pcZKdLBIgk7hQKnMPH
8IC9ClNZ6EZBA4FbK1gFK1QRtBYFJw3qUjtvBDl/170x170/85
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/byt.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/bydlit.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/obyvatel.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/bytecek.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/nabytek.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/pribytek.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/dobytek.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/obycej.jpg
* http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/VS-B1/bystry.jpg
* http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1105/bylina.jpg
* http://generic.pixmac.com/4/vector-86305068.jpg
* KONOPKOVÁ, L., TENČLOVÁ, V. Český jazyk pro 3.ročník základní školy
1.část. 3.vyd. Pardubice : Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-716-2
Download

VY_32_INOVACE_CJ_81 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po B