Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK v Kolíně
ze dne 26. února 2014
přítomni: MUDr. Radan Zugar, MUDr. Zdeněk Topinka, MUDr. Pavel Hoffmann, MUDr. Petr Seifert,
MUDr. Lukáš Wagenknecht, MUDr. Hana Zinková
předsedkyně RK OS ČLK MUDr. Pavlína Červenková
omluveni: MUDr. Vladimír Čermák, MUDr. Ladislav Bečvář, MUDr. Pavla Vančurová, MUDr. Petr
Chudomel, MUDr. Dušan Beran
1. Kontrola zápisu ze dne 8. ledna 2014.
2. Schváleno proplacení NZČ a cestovních příkazů:
* MUDr.Lukáši Wagenknechtovi ve výši 4.758,-Kč)
- dne 23. 1. 2014 se zúčastnil jednání výběr. komise na Krajském úřadu Praha, odbor zdravot.
(poskytování a úhradě zdrav. péče v rozsahu reprodukční medicína pro území Kolín a okolí
- vybrán uchazeč : PRONATAL, spol. s r. o. )
- dne 20. 2. 2014 se zúčastnil jednání výběr. komise na Krajském úřadu Praha, odbor zdravot.
(poskytování a úhradě zdrav. péče v rozsahu všeobecného prakt. lékařství pro území Kolín a
okolí - vybrán uchazeč : MUDr. Pavel Nedozrál )
3. Vystaveno 9
Diplomů celoživotního vzdělávání:
s platností od 9. 1. 2014 do 8. 1. 2019
MUDr. Lucie Petrů
15. 1. 2014 do 14. 11. 2019
MUDr. Magdaléna Nováková
MUDr. Radka Jandejsková
MUDr. Venuše Šmejkalová
16. 1. 2014 do 15. 1. 2019
MUDr. Dušan Beran
22. 1. 2014 do 21. 1. 2019
MUDr. Eva Rakušanová
MUDr. Jiří Pícha
7. 2. 2014 do 6. 2. 2019
MUDr. Josef Slabý
13. 2. 2014 do 12. 2. 2019
MUDr. Iva Blümelová
4. MUDr. Pavel Moučka dne 30. 1. 2014 požádal o vystavení DCV. K žádosti přiložil potvrzení o získání
67 kreditů za posledních 5 let, čímž nesplnil stanovené podmínky pro vystavení Diplomu celož.vzd.
Představenstvo schválilo žádost MUDr. Moučky o vydání Diplomu celož. vzd. s těmito podmínkami:
1. Dodání čestného prohlášení o absolvování dalších forem celoživotního vzdělávání
2. Doplnění chybějících kreditů v nejkratší možné době
5. Vzdělávací semináře:
*pořadatel ČLS J. E. P. v Kolíně ve spolupráci s OS ČLK v Kolíně:
název: PNEUMOLOGIE ( evid. č. 34877 ) a ohodnoceno 2 kredity
dne: 19. února 2014 ( od 17 hod. )
místo konání: Kolín – Městský spol. dům
Za umožnění prezentace na semináři uhradila firma Chiesi CZ,s. r. o., poplatek ve výši 1.815,-Kč
včetně 21% DPH.
6. Doporučena žádost k vystavení:
* licence pro MUDr. Lukáše Wagenknechta - pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
ve zdravotnickém zařízení – pro obor UROLOGIE
* nové licence pro MUDr. Jiřího Píchu - pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
ve zdravotnickém zařízení – pro obor PEDIATRIE ( platnost stávající do 15. 5. 2014)
7. Představenstvo přijalo a schválilo:
* 26 ,,oznámení“ o čerpání mateřských nebo rodičovských dovolených:
MUDr. Dana Kabíčková, Markéta Gudevovová, Michaela Kocandová, Jana Loudová, Jana
Laštovičková, Kamila Zarzycká, Anna Plecháčková, Pavlín Korcová, Helena Pilnerová,
Irena Čápová, Lýdie Prudká, Kateřina Marková, Veronika Kratochvílová,Veronika Kociánová,
Claudia Safková, Zuzana Mikulecká, Adéla Pulkertová, Barbora Cukrová, Marie Mayerová,
Ilona Heffnerová, Ivana Hájková, Lucie Jechová, Veronika Šipová, Věra Schürzová, Ildiko Hricová
Rosičková, Barbara Sitárová
- od členského příspěvku ČLK na rok 2014 osvobozeny.
* 1 žádost o ukončení členství v ČLK – na vlastní žádost –nepracující lékař ve star. důchodu:
MUDr. Vlastimila Nováková ( 1926 ) –z důvodu zhoršujícího se zdrav. stavu
-schváleno a ukončeno členství ke dni 18. 2. 2014
* 8 žádostí o prominutí členského příspěvku – nepracující lékaři ve star. důchodu:
MUDr. Miloslava Loudová, Vladimír Turek, Alena Režná, Jan Vírava, Ivan Kosík, Jaroslav Křivánek,
Miroslav Babka, Václav Káš
- prominuto
*5 žádosti o prominutí členského příspěvku :
MUDr. Vladimír Hofman – lékařská praxe od 1. 4. 2009 ve Velké Británii
MUDr. Zuzana Bartošová – lék. praxi nevykonává – dlouhodobí pobyt v zahraničí
MUDr. Lucia Čornejová – lékařská praxe od 1. 9. 2014 v Německu
MUDr. Marcela Trávníčková - dlouhod. péče o nemoc. dítě
MUDr. Ivan Erben – lékařská praxe od 2011 v Německu
- prominuto
* 8 žádostí o snížení členského příspěvku- pracující důchodci:
a) při úvazku 0,5 na částku 1.465,-Kč
MUDr. Ludmila Venkrbcová
b) při úvazku 0,8 na částku 1.712,-Kč
MUDr. Jiří Režný
c) při úvazku 0,2 –až 0,4 na částku 944,-Kč ( = odvod do centra )
MUDr. František Brzobohatý
MUDr. Věra Pospíšilová
MUDr. Jana Uhrová
MUDr. Muiz Halim
MUDr. Blanka Slováčková
d) při úvazku 0,5 na částku 1.070,-Kč ( = ½ člen. příspěvku )
MUDr. Rosemarie Taftlová
*1 žádost o prominutí členského příspěvku – nepracující invalidní důchodce:
MUDr. Olga Borešová
- prominuto
Příští zasedání se koná 26.března 2014 v 15 hod. v budově ,,H“ – 2. patro
Stav účtu: 620.662,-Kč
Pokladna: 23.149,-Kč
MUDr. Radan Zugar
Zapsala: Věra Chejnová
předseda OS ČLK Kolíně
Download

Zápis z jednání - 26.2.2014