011/6140-393
011/6122-366
www.koverta.rs
[email protected]
PO[TOVANI, NUDIMO VAM:
- NAJVEÆI IZBOR KOVERATA U SRBIJI
- [TAMPU NA KOVERTAMA SVIH DIMENZIJA
(U NAJKRAÆEM MOGUÆEM ROKU)
- OD JEDNE BOJE DO KOLORA (LOGOTIP, PODACI,...)
- U OFSET I DIGITALNOJ TEHNICI
- NAJPOVOLJNIJE CENE I USLOVE PLA]ANJA
Od nastanka pa do danas koverte
nisu izgubile na važnosti i funkciji
[tampa na kovertama je najefikasniji
vid reklamiranja. Èinjenica da kovertu
na putu do primaoca vidi najmanje
desetak ljudi, garantuje da æe po{iljalac
dobro od{tampanom kovertom ostaviti
pozitivan utisak u poslovnoj prepisci.
Marketin{ki struènjaci kažu da je
poslednjih godina primetan rastuæi
trend vizuelnog brendiranja koverata.
U reklamnim kampanjama od{tampane koverte su postale
nezamenljive u promovisanju proizvoda i usluga.
(110 x 230)
KOVERAT SA POVRATNICOM
ZA SUDOVE I PRIVATNE IZVRŠITELJE
SUDSKI
C5 (160 x 230)
DOCUFIX KOVERTE ZA PALETE
(114 x 162)
(114 x 229)
B5 (175 x 250)
(162 x 229)
PLAVA I BELA
KOVERAT BOÈNO OTVARANJE (DŽEP)
BELI
NATRON
(160 x 230) - A5
(190 x 260) - B5
(230 x 330) - A4
(260 x 360) - B4
(300 x 400) - A3
KOVERAT B6 (125 x 176)
ZA NOVAC (DŽEP)
KOVERAT ZA VIZIT
(COMPLIMENT) KARTICE
(74 x 112) (90 x 140)
(60 x 95) 160gr.
(230 x 330 x 40)
(260 x 360 x 40)
KOVERAT ZA
CT, MR, UZV, RTG SNIMKE
GASCOFIL (250 x 353 x 50)
42 x 52cm
ARMIRANE - NEPODERIVE
38 x 45cm
VAZDUŠNI JASTUK
(SIGURNOSNA KOVERTA)
CD (3W)
DVD (4W)
Knjiga (5W)
Katalog (8W)
Registrator (10W)
(170 x 220)
(180 x 260)
(220 x 260)
(270 x 360)
(370 x 480)
medicinska
dijagnostika
medicinska
dijagnostika
TE
O KOVER
M
A
P
M
A
T
Š
KOVERTE ZA POSEBNE NAMENE
(za pozivnice, èestitke, vauèere, ...)
(svadbe, promocije, praznike, izložbe, ...)
(krem, bele, srebrne, zlatne, crvene, teget,...)
(sedef, reljefne i linijske teksture)
CONQUEROR - ITALY
170x170
(120gr.)
CORDENONS - ITALY
110x220
(120gr.)
FEDRIGONI - ITALY
160x230
(120gr.)
011/6140-393
011/6122-366
www.koverta.rs
[email protected]
FAVINI - ITALY
120x180
(120gr.)
Download

- Koverta