Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
č. materiálu:
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_008
Irena Prexlová
Třída/ročník:
IV.(4.)
Datum vytvoření:
12.9. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s plazy a
využití nebo metodické
obojživelníky, které lze spatřit
pokyny:
v lese.
Plazi a obojživelníci
Zmije obecná
Je to plaz dorůstající do 80 cm, bez
končetin, aktivní za soumraku a v noci. Je
odolný vůči chladu, proto vyhledává horské
oblasti. Jako každý had se však ráda
vyhřívá na sluníčku. Je plachá, před
člověkem prchá. Dojde-li k uštknutí, není
pro člověka nebezpečné (pouze pro děti,
staré lidi nebo alergiky). Zbarvena může
být od hnědé po černou, klikatá čára na
hřbetě může být výrazná i zcela nenápadná.
Zmije je vejcoživorodá. Mláďata jsou ihned
samostatná, živí se hmyzem a drobnými
živočichy. Dospělí loví hlodavce, žáby,
malé ptáky, vejce. Samy jsou kořistí
užovky hladké, ježka, čápa, divokých
prasat a pod.
Video1
Video2
Užovka hladká
Dorůstá do velikosti 60 cm, je štíhlá a velice pohyblivá. Aktivní je ve
dne, vyhledává suchá a slunná místa. Umí dobře šplhat po keřích. Není
jedovatá, ale v obraně velice kouše. Její zbarvení připomíná zmiji, proto
ji lidé často zabíjí. Je živorodá. Mladí se živí hmyzem, dospělci
hlodavci, ještěrkami nebo jinými hady.
Video
Všichni hadi mají srostlá oční víčka. Mají též špatný zrak a sluch, zato
mají výborný čich.
Ještěrka obecná
Je to plaz velký asi 20 cm, se čtyřmi končetinami. Žije na
pasekách a okrajích lesů. Ráda se vyhřívá. Zbarvení je
v různých odstínech hnědé, samečkové mají zeleně
zbarvené boky. Samičky kladou do země kulatá, 1 cm
velká, kožovitá vajíčka, mláďata jsou po vylíhnutí
samostatná. Živí se hmyzem, červy, plži a jinými
bezobratlými. V případě chycení predátorem se jí ulomí
konec ocásku, který se prudce zmítá, upoutá útočníka a
ještěrka získá čas na útěk. Ocásek znovu doroste. Ještěrky
jsou kořistí hadů, ptáků, ježků, jezevců.
Slepýš křehký
Patří mezi ještěrky, ale je bez končetin. Dorůstá do 30 cm, pohybuje se
plazením, ale není tak ohebný jako had. Žije v lesích a na pasekách, ale i
na loukách, žije skrytě pod kameny, v mechu a dírách, aktivní je v noci.
Jeho barva je nejčastěji hnědá až měděná. Na rozdíl od hadů má
pohyblivá víčka. Samička klade mláďata, která jsou ihned samostatná.
Loví hmyz, červy a slimáky. Jeho ocásek má stejnou funkci jako u
ještěrek. Má též stejné nepřátele.
Video
Mlok skvrnitý
Je to asi 23 cm velký obojživelník, jehož larvy (pulci) se vyvíjí ve vodě. Je leskle
černý se žlutými výstražnými skvrnami (za hlavou má jedové žlázy vylučující
bělavou tekutinu). Žije hlavně v listnatých lesích blízko vody. Aktivní je v noci nebo
za deště, kdy loví bezobratlé živočichy. Ve dne je schován pod listím, v dírách nebo
pod kameny. Zimu přečkává v zemi. Je to silně ohrožený druh.
Video
Podobně se zde vyskytuje i čolek
obecný, který je v době
rozmnožování více vázaný na
vodu.
Skokan hnědý
Větší žába (asi 10cm) hnědé barvy s tmavými skvrnami. V době rozmnožování
vyhledává různé tůně, potoky, jezírka, kde se vyvíjí pulci. Dospělci žijí mimo
vodu, a to ve vlhkých lesích. Je aktivní celý den, loví bezobratlé živočichy.
Přezimuje na dně vod nebo na souši.
Rosnička zelená
Je drobná (asi 5cm) zelená žabka, jejíž prsty jsou zakončeny přísavkami pro
snadný pohyb po listech. Na vegetaci loví drobné bezobratlé živočichy. Má velice
silný hlas. V přírodě je silně ohroženým druhem.
Video
Zdroje obrázků:
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/26669.jpg
• http://mm.denik.cz/70/7e/zmije_obecna_denik_clanek_solo.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/uzovkahladka.jpg
• http://www.ifauna.cz/images/clanky-foto/05/16-24-ha3.jpg
• http://www.dyksoft.cz/kbev/Images/dd2006/original/dd2006_18.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/78051.jpg
• http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeGw8sVECavixJp7Op_IRFBF
ECMro5nTiKwVJHGqkv3GWfI8mdn_YUkDhHkg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/bohdal-slepys2.jpg
• http://www.ezoo.cz/files/zvire/27.jpg
• http://skolakov3c.sweb.cz/PRVOUKA/OBOJZIVELNICI/obr%C3%A1zek2
.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/skokan-hnedy-83131.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/skokan-hnedy-98083.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/12245.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/jbohdal/rosnicka-zelena-xxx1_8280.jpg
Zdroje zvukových nahrávek:
• http://www.rozhlas.cz/hlas/
Download

VY_52_INOVACE_008_Plazi a obojživelníci v lese