Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_028
Irena Prexlová
IV.(4.)
30.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s magnetickou
využití nebo metodické
silou a jejím využitím.
pokyny:
Magnetická síla
Magnet je objekt, který ve svém okolí
vytváří magnetické pole. To je znázorněno
siločárami.
Přirozené magnety se vyskytují jako
nerost – magnetit – v některých
horninách.
V magnetickém poli působí
magnetická síla. Tou na sebe
působí magnet a kovové
předměty – jsou přitahovány.
Předměty z jiných materiálů například sklo, dřevo,
porcelán, hliník, plast –
přitahovány nejsou.
Magnetická síla se využívá
například u magnetické
tabule, zavírání dvířek nebo
stolních her.
Magnetickou sílu lze vytvořit také pomocí elektřiny, která prochází
svinutým drátem – cívkou. Vznikne tak elektromagnet. Ten se
využívá například:
- v jeřábech na šrotišti
- v přístrojích pro vyšetření magnetickou rezonancí
- v rychlovlacích
S magnetickou silou pracuje i
magnetofon, televize, monitory,
mikrofony, reprobedny apod.
Každý magnet má dva
póly – severní a jižní - a
netečné pásmo. Severní
pól bývá označen červeně.
Dva magnety na sebe působí silou
přitažlivou, pokud je k sobě přiblížíme
opačnými póly. Pokud je přiblížíme póly
shodnými, odpuzují se.
Kompas je zařízení
určující světové strany.
Typický kompas obsahuje
volně pohyblivou
magnetickou střelku,
která si zachovává směr
sever-jih podle zemského
magnetického pole a
směrovou růžici určující
světové strany.
Také Země se chová jako velký magnet.
Blízko geografických pólů se nachází i
magnetické póly. Proto se při použití
kompasu natáčí na sever barevná část
střelky.
Testík
Zdroje obrázků:
• http://magnety.info/img/magneticke_pole.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Magneti
te.jpg/248px-Magnetite.jpg
• http://www.joseph-haydn-grundschulerohrau.de/Klassenzimmer/Klasse3/Experimente/images/Magnete_6.j
pg
• http://www.magsy.cz/upload.cs/f/f7815174_b_1_oba_vetsi.gif
• http://www.oplechovani.cz/images/tabule/obrazy/005.jpg
• http://www.magcentrum.cz/tl_files/magcentrum/DATA/produkty/foto
galerie/elektromagnety-5t/elektromagnetSrot1.jpg
• http://fyzika.jreichl.com/data/Mikro_4jaderka_soubory/image219.png
• http://files.federace-vozmistru-most.webnode.cz/200000110c5b73c6b12/rychlodr%C3%A1ha%20bez%20kolej%C3%AD%202.j
pg
• http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRSHu8UrpbAtZxvrK2
hiv9za8JK1es7QgPK_LFcGMdNZbewLYeMp0SVeuC-Q
• http://startswithabang.com/wpcontent/uploads/2008/11/28_01_bar_magnets.JPG
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Kompas_S
ofia.JPG/250px-Kompas_Sofia.JPG
• http://www.vesmir.sk/images/upimages/novinky/2009/magfield_600.gif
Download

VY_52_INOVACE_028_Magnetická síla