Tematický okruh:
Místo, kde žijeme
Téma: Mapy
3.ročník
OPVK 1/3 Informační gramotnost - šablona č. I/2
Mapa
• je znázornění části zemského povrchu (většího
území)
• znázorňuje i tvary povrchu
Druhy map:
a. Obecně zeměpisné
b. Turistické
c. Politické
d. Slepé
e. Historické
Úkol:
K obrázkům jednotlivých map přiřaď správné druhy
turistická
historická obecně zeměpisná politická slepá
Vrstevnice
(vyhledej definici v učebnici str. 14 a na stránkách
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3t a doplň)
- jsou čáry
__________________________________________________
__________________________________________________
- v místech, kde jsou vrstevnice na mapě hustěji u sebe, je
_________________________________________________.
- barevné značení na mapách vypovídá o výšce
Zelené plochy (do 200 m n. m.) – nížiny
Odstíny hnědé (nad 200 m n. m.) – vysočiny
U významnějších vrcholů jsou uvedeny číselné údaje o jejich
nadmořské výšce (m n. m.)
Nadmořská výška
Úkol:
1.
Vyhledej v učebnici definici nadmořské výšky
2.
Jaké je její označení?
3.
Dle m n. m. urči stupně krajiny.
Do 200 m n. m. –
200 m n. m. – 600 m n. m. –
600 m n. m. – 900 m n. m. –
Nad 900 m n. m. -
Praktické úkoly:
1. V atlasu světa vyhledej politickou mapu
Evropy a zjisti s námi největší x nejmenší
sousedící stát.
2. V jakékoliv turistické mapě (s vrstevnicemi)
najdi nejvyšší a nejnižší bod dané lokality.
Dle vrstevnic se pokus určit terén.
Realizátor šablon: Mgr. Šárka Kubaníková
Bc. Tereza Milfajtová
Křesťanská základní škola Jihlava
Odkazy a použitá literatura:
• http://mapykanta.sweb.cz/obr/oficial/uzmam/zemepis/amerika_PHYS.jpg
• http://www.ucebnice.com/ceska-republika-obecne-geograficka-ceskarepublik
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoMAwRbOokW1MdtnBZZZ
qy7djX6xfz_yhVOusPvlphZE7f8fLNa-pracovni
• http://www.zemepis.com/images/slmapy/evropa.jpg
• http://www.ucebnice.com/img/auto/1/0/%C4%8CR%20obecn%C4%9B%2
0geografick%C3%A1%20%2B%20%C4%8CR%20pracovn%C3%AD.jpg
• http://www.jablonnevp.cz/files/pics/turisticka%20mapa.jpg
• http://www.hiu.cas.cz/cs/images/content/mapy/muller-morava-14.jpg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3ta
• Kolektiv autorů: Prvouka učebnice pro 3.ročník základní školy.
Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009. ISBN 978-80-7238-870-7
• Školní atlas světa. Kartografie Praha. Praha 2007. ISBN 80-7011-925
Download

Mapy 0.7 Mb - Křesťanská základní škola