VY_32_INOVACE_E55_PŘ4_ZVÍŘATA_V_NAŠEM_OKOLÍ
Název:
Zvířata v našem okolí
Autor:
Jarmila Heckelová
Škola:
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny
Předmět/ročník:
Přírodověda/ 4.ročník
Datum vytvoření :
Červen 2013
Anotace:
Charakteristika, příklady, veverka obecná, krtek obecný,
zmije obecná
ŽIVOČICHOVÉ v okolí lidských obydlí
ŽIVOČICHOVÉ v okolí lidských obydlí
V okolí lidských obydlí se můžeme setkat také s živočichy,
kteří žijí volně v přírodě. Tito živočichové se
člověka bojí a k lidem se nepřibližují. Stává se to pouze
tehdy, když zvíře onemocní ( například VZTEKLINOU) a
ztrácí svoji přirozenou plachost.
Taková zvířata mohou být člověku nebezpečná a mohou
také vzteklinou nakazit domácí zvířata ( pes, kočka).
Některé živočichy v okolí lidských obydlí nevídáme rádi.
Mohou ničit úrodu anebo se živit domácími zvířaty
(např. liška a kuna požírá slepice….)
V okolí lidských obydlí můžeme
potkat tyto živočichy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Myš polní
Hraboš polní
Křeček polní
Zajíc polní
Ježek obecný
Krtek obecný
Hlemýžď polní
Slimák polní
Zmije obecná
Veverka obecná
VEVERKA OBECNÁ
Veverka žije v lese i parku.
• Hnízdo má v dutinách
stromů
• Je hlodavec (velké zuby)
• Živí se oříšky, žaludy,
kaštany a semeny šišek
• Rodí živá mláďata
• Je savec (kojí mláďata)
• Na zimu si chystá zásoby
• Výborně skáče a šplhá
• Ocas má jako kormidlo
Krtek obecný
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krtek je hmyzožravec
Žije v zemi(síť chodeb)
Má dobrý sluch i čich
Zrak má velmi slabý
Má silné nohy, které mu
pomáhají v rytí chodeb
Srst je velmi krátká
Rodí živá mláďata
Zahrádkáři nemají krtky
rádi
Je užitečný tím, že hubí
hmyz
Zmije obecná
• Je jedovatý had
• Žije v noci
• Ve dne se pouze vyhřívá na
slunci
• Útočí pouze, když se cítí
ohrožena
• Zmijí uštknutí může být
nebezpečné!!!
• Mláďata se líhnou z vajec
• Žije samotářsky
• Živí se drobnými živočichy
• V přírodě má mnoho
nepřátel
Použité zdroje:
Kliparty office (online) [cit.2013-06-03]. Dostupné na:
http://office.microsoft.com/cs-cz/images
[cit. 2013-06-03]. Dostupný na WWW: <https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPltT9QwAa0uVc2CPpWGQtLYgJcOCQ25Fb
o7khYholC-i_Ojyz>.
[cit. 2013-06-03]. Dostupný na WWW: <http://www.ezoo.cz/files/zvire/14.jpg>.
Download

ŽIVOČICHOVÉ v okolí lidských obydlí