Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_006
Irena Prexlová
IV.(4.)
5.9. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka se savci
využití nebo metodické
vyskytujícími se v lese.
pokyny:
Živočichové v lese
Prase divoké
- je všežravé, ze země vyrývá kořínky, larvy,
kukly, myši, na polích brambory, hledá lesní
plody, plže, vajíčka ptáků i zdechliny
- má výborný sluch a čich
- je aktivní hlavně v noci, žije ve skupinách
asi po 20 kusech, jen velcí kňouři jsou
samotáři
-mláďata se rodí s pruhovaným ochranným
zbarvením, matka je vodí, učí hledat potravu a
zuřivě je brání
-dospělí jedinci mají hnědočerné tuhé štětiny a
mohutné špičáky, které jim slouží jako zbraň
- prase je velmi užitečné likvidací některých
škůdců a mršin, při přemnožení však škodí na
zemědělských plochách i na ostatní zvěři
Srnec obecný
-srnčí má hnědé zbarvení s bílou
oválnou skvrnou na zadečku, tělo je
štíhlé, nohy pružné, ocásek je zakrnělý
- živí se trávou, větvičkami, pupeny,
lesními plody, vyhledávají krajinu, kde
se střídají lesíky, louky, pole a remízky
-říje probíhá začátkem srpna, mláďata se rodí
v květnu a červnu
- z počátku jsou nehybně skryta ve vegetaci a
matka je chodí pouze kojit (nikdy na
odloženého koloucha nesaháme a neodnášíme
ho), po 14 dnech už ji následují
Pískání srny
- srnci na zimu shazují parůžky, které jim na
jaře opět narostou
Liška obecná
-je to psovitá šelma se štíhlým tělem,
špičatým čenichem a dlouhým
huňatým ohonem
- její zbarvení je od zrzavé přes
hnědavou někdy až dočerna, hruď a
špička ocásku jsou bílé
-lišky uloví velké množství myší a
hrabošů, ale i zajíčky, ptáky, žáby a
hmyz, v době krmení mláďat navštěvují
i lidská obydlí, kurníky apod.
- loví opatrným připlížením a skokem
-je velice plachá a pokud před námi
neutíká, může mít vzteklinu - k
takovým jedincům se nepřibližujeme a
nesaháme na ně
-žije samotářsky ve vyhrabaných
norách s několika východy, kam
samice rodí 3 – 8 slepých a holých
mláďat
Veverka obecná
- žije v lesích i parcích
- barva srsti je rezavá, tmavošedá
nebo černá, má dlouhé drápy pro
pohyb po stromech (šplhá
spirálovitě), silné zadní nohy pro
skákání, hustým ocasem
kormidluje
- aktivní je ve dne, živí se žaludy,
bukvicemi, semínky šišek, oříšky,
houbami, vejci, na zimu si dělá
zásoby
- hnízdo má v dutině stromu nebo
ho splétá ve větvích a vystýlá
mechem, má dva vstupy
- mláďata se rodí holá a slepá.
Na nahrávce slyšíme
vyrušený pár veverek v
koruně stromu a jejich
vlastní hlasové projevy ostré prskavé zvuky, jsou
doplněny i o zvuky, které
vznikají prudkým
škrábáním jejich drápků o
kůru stromu.
Kuna lesní
- má hnědou srst, na hrdle žlutou
pravidelnou skvrnu
- výborně šplhá, loví veverky, myši,
ptáky, hmyz, vybírá vajíčka, bobule,
ovoce, aktivní je večer a v noci
- hnízdí v dutinách stromů nebo
v doupatech jiných živočichů
- příbuzná kuna skalní se liší bílou
náprsenkou, která vybíhá až na přední
nohy
- obývá zarostlá skalnatá prostranství,
ruiny a stodoly v blízkosti lidí;
navštěvuje ráda kurníky
- patří k ohroženým druhům
- obě kuny jsou mrštné, odvážné,
protáhnou se i malou skulinkou
Jezevec lesní
-je naše největší kunovitá šelma vážící až 20 kg
- srst je šedočerná, na hlavě bílá s černými pruhy přes oči
- vyhrabává si noru s četnými chodbami, někdy až 5 m hlubokou
- aktivní je hlavně v noci
- v zimě omezuje svou aktivitu, ale do pravého zimního spánku neupadá
-je všežravec, živí se kořínky,
bobulemi, hmyzem, dešťovkami,
hraboši, vejci, někdy i mršinami
- v přírodě ho pro skrytý způsob
života téměř nespatříme
Zdroje obrázků:
• http://hlavica.cz/foto/images/uploads/20090212-D3C_4676.jpg
• http://www.naturephoto.cz/img/fotobanka/11-2010-0911.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/srnec-obecny-5220.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/13182.jpg
• http://21stoleti.cz/wp-content/uploads/liska-486x372.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/liska-mlade.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/veverka-obecna-20562.jpg
• http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIwWwGGODkl1XYP1
NFM9xI96CObFlNsclZXx80uJZt3HSCju082A
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/kuna-lesni-50908.jpg
• http://mm.denik.cz/1/86/kuna_selma_priroda_denik_clanek_solo.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/jezevec-lesni-47885.jpg
Zdroje zvukových nahrávek:
• www.rozhlas.cz/hlas/
Download

VY_52_INOVACE_006_Lesní savci