Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_033
Irena Prexlová
IV.(4.)
12.12. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:
Přírodověda
Opakování – les.
Otázky …
1.
Jaké problémy se často objevují v monokulturních porostech?
2.
Jaká znáte lesní patra?
3.
Jaký je význam lesa?
4.
Jaký je kořenový systém smrku?
5.
Jak je smrk opylován?
6.
Proč rostou borovice i na suchých místech?
7.
Jaký je rozdíl v růstu šišky smrku a jedle?
8.
Proč se modřín vysazuje na okraj lesa?
9.
Jak rostou jehlice modřínu?
10. Přiřaď k sobě větvičky a šišky.
A
B
1
C
2
D
3
4
11. Čím je tis červený nebezpečný?
12. Kterým stromům patří větvičky na obrázcích?
A
13. Jak se nazývá plod buku lesního?
14. Jaké znáš keře tvořící lesní podrost?
15. Kde mají kapradiny výtrusnice?
16. Proč je v lese důležitý mech?
B
17. Jmenuj některé rostliny lužních lesů.
18. Jaké jsou základní části houby?
19. Jmenuj tři jedlé a tři jedovaté houby.
20. Co může být potravou prasete divokého?
21.Proč nesmíme sahat na nalezená srnčata?
22. Jak liška loví a co je její potravou?
23. Na kterém obrázku je kuna lesní?
A
B
24. Čím vším je užitečný datel černý?
25. Jaké má jestřáb znaky, které jsou společné všem dravcům?
26. Co je hlavní potravou kalouse ušatého?
27. Proč kukačka nevychovává své mladé?
28. Mohou mravenci létat?
29. Jak se brání zdravý strom proti kůrovcům?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
… a odpovědi
Jaké problémy se často objevují v monokulturních porostech?
.
- přemnožení škůdců, polomy
Jaká znáte lesní patra?
.
- kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové
Jaký je význam lesa?
.
- čistí a zvlhčuje vzduch, zachycuje dešťovou vodu,
zabraňuje odnosu půdy, obohacuje půdu o humus, úkryty pro
živočichy, zdroj dřeva a plodin, místo pro odpočinek
Jaký je kořenový systém smrku?
.
- mělký, snadno se vyvrací
Jak je smrk opylován?
.
- větrem
Proč rostou borovice i na suchých místech?
.
- mají velmi hluboké kořeny
Jaký je rozdíl v růstu šišky smrku a jedle?
.
- smrková roste dolů, jedlová nahoru
Proč se modřín vysazuje na okraj lesa?
.
- má hluboký kořen a odolá větrům
9.
Jak rostou jehlice modřínu?
.
- ve svazečcích
10. Přiřaď k sobě větvičky a šišky.
.
- A3, B4, C1, D2
11. Čím je tis červený nebezpečný?
- téměř všechny jeho části jsou jedovaté
12. Kterým stromům patří větvičky na obrázcích?
- A – dub zimní, B – dub letní
13. Jak se nazývá plod buku lesního?
- bukvice
14. Jaké znáš keře tvořící lesní podrost?
- bez černý, líska obecná, brusnice borůvka, vřes obecný
15. Kde mají kapradiny výtrusnice?
- na spodní straně listů
16. Proč je v lese důležitý mech?
- zadržuje vodu, vytváří příznivé mikroklima, zabraňuje
odnosu půdy, podílí se na tvorbě humusu
17. Jmenuj některé jarní rostliny lužních lesů.
- sněženka podsněžník, bledule jarní, orsej jarní, sasanka hajní
18. Jaké jsou základní části houby?
- podhoubí, plodnice
19. Jmenuj tři jedlé a tři jedovaté houby.
- klouzek obecný, hřib smrkový, muchomůrka růžovka
- muchomůrka zelená, hřib satan, závojenka olovová
20. Co může být potravou prasete divokého?
- larvy, hmyz, myši, mláďata obratlovců, vajíčka, zdechliny, hlízy,
kořínky, lesní plody
21. Proč nesmíme sahat na nalezená srnčata?
- srna by se k nim nevrátila
22. Jak liška loví a co je její potravou?
- skokem, loví myši, hraboše, žáby, ptáky, zajíčky, mršiny
23. Na kterém obrázku je kuna lesní?
- obrázek B
A
B
24. Čím vším je užitečný datel černý?
- vybírá larvy dřevokazného hmyzu, v jeho dutinách hnízdí i jiní ptáci
25. Jaké má jestřáb znaky, které jsou společné všem dravcům?
- silné nohy se zahnutými drápy, silný zahnutý zobák
26. Co je hlavní potravou kalouse ušatého?
- myši
27. Proč kukačka nevychovává své mladé?
- nemůže je krmit
28. Mohou mravenci létat?
- ano, ale jen samečci a samičky a pouze při svatebním letu
29. Jak se brání zdravý strom proti kůrovcům?
- zalije je pryskyřicí
Zdroje obrázků:
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/288.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/22203.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/modrin-vetve.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/modrin-siska.jpg
• http://www.garten.cz/images_enc/00595/00595H2_.jpg
• http://botanika.wendys.cz/foto/O539_1.jpg
• http://img1.rajce.idnes.cz/d4/2/2970/2970834_47167227f9d04f0567
6a6ff3183b4471/images/Abies_alba_-_jedle_belokora.jpg?ver=0
• http://www.damyko.info/ForumA/files/thumbs/t_dub_zimn_-plodsrpen05_108.jpg
• http://botanika.wendys.cz/foto/O607_3.jpg
• http://media.novinky.cz/269/212699-top_foto1-px7zk.jpg
• http://magnumlady.files.wordpress.com/2010/01/p1130915.jpg
Download

les