EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Trojské
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
t
rumfy
INSPEKCE V ZOO
Pracovní list č.1 – řešení
pražským
školám
projekt
CZ.2.17/3.1.00/32718
A B ?
doplňte
domácí úkol
napište
?!
nápověda
laboratorní práce
prezentace
úkol na výběr
vyfoťte
DB = didaktický balíček
PL = pracovní list
PM = pracovní materiály
Členové realizačního týmu projektu:
Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik
Odborné garantky Odborný garant
Výtvarnice projektu Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium)
Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium)
Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium)
Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium)
Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium)
Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium)
Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium)
Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha)
Mgr. František Tymr (Zoo Praha)
Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)
Inspekce V ZOO
ŘEŠENÍ PL Č. 1
ci v zoo
st pro prá
li
Pracovní
ZOOLOGIE
sk
Určeno pro
práci
upinovou
Blahopřejeme k vítězství v konkurzním řízení na inspektora Magistrátu hl. m. Prahy.
Po splnění úředních a organizačních náležitostí (podpis smlouvy) se můžete pustit do práce.
Vaším 1. úkolem bude inspekce v Zoo Praha, během níž byste měli:
1. vyplnit záznam o inspekci (PL)
2. odevzdat práci za 85 minut
3. prezentovat kultivovaně výsledky své práce před kolegy (náplň prezentace je upřesněna níže)
4. vyplnit závěrečné hodnocení
1. V rámci inspekce v Zoo Praha je nutné nejprve porovnat, zda data na informačních tabulích odpovídají
skutečnosti. Vyberte si jeden úkol z následující nabídky a zahajte inspekci.
Na tabuli Zoo Praha v číslech (např. naproti vzdělávacímu centru) si přečtěte informace o tom,
kolik toho zvířata za den spotřebují (údaje o spotřebě jsou z roku 2006).
Vyberte si tři zvířata, do tabulky zaznamenejte, co podle tabule jedí a v jakém množství, najděte je v areálu
zoo a ověřte tyto údaje pozorováním. V lexikonu zvířat (stojany s počítači jsou rozmístěny po celé zoo) vyhledejte, čím se živí ve volné přírodě. Největší pravděpodobnost, že je uvidíte jíst, je u žirafy, gorily a slona.
Jméno živočicha
Co jí a kolik toho denně
sní? (dle tabule)
Žirafa Rothschildova
Gorila nížinná
Slon indický
5,8 kg granulí a zrnin
0,5 kg jablečných výlisků,
4 kg větví
10 kg sena,
6,5 kg zeleniny a ovoce
v létě 20 kg píce
0,3 kg směsi pro opice
0,2 kg větví,
0,3 kg tvarohu
3 kg ovoce a zeleniny
20 kg sena, 25 kg větví
26 kg píce, 10 kg slámy
8 kg granulí a zrní,
4 kg pečiva
13 kg zeleniny a ovoce
listí a větve stromů, zřídka
trá­vu; dlouhý jazyk (až 50 cm)
a husté sliny jim umožňují otr­
hávat listy i na trnitých větvích
takřka vše rostlinné –
listy, větvičky, plody
rostlin, občas bez­
obratlé či ptačí vejce
trávu, listy, plody,
výhonky, větve, keře,
kůru stromů
Co jí? (dle vašeho pozorování)
Co jí ve volné přírodě?
1
Najděte libovolné tři spící živočichy a pozorujte, jak spí. Zakreslete, kde (na zemi, na větvi apod.)
a v jaké poloze spí, a odpovězte na otázky. Své odpovědi porovnejte s informacemi na tabuli Jak
zvířata spí (najdete ji např. u cesty od vzdělávacího centra k plameňákům). Dobře pozorovatelnými spáči jsou např. plameňák, žirafa či lemur – je jich v zoo víc a obvykle některý z nich spí.
Některá zvířata spí ve stoje – např. slon, plameňák, žirafa, jiná vleže – např. vlk, šimpanz, panda, někdy i žirafa.
Některá se ve spánku stočí do klubíčka – např. vlk, šimpanz, panda
Jméno živočicha
Spí sám
či ve skupinách?
Vydává ve spánku
nějaké zvuky?
Probudil se za dobu
vašeho pozorování?
Některá zvířata spí jen krátce a přerušovaně – např. kachna prospí celkem jen 3–5 hodin denně, a to po chvilkách,
oči zavírá pouze na 30 vteřin až 5 minut. Jiná si naopak dopřávají dlouhého a hlubokého spánku., např. koala pro­
spí 20 hodin denně.
Na čem asi délka spánku závisí?
Vaše domněnka: Vysvětlení z tabule:
závisí hlavně na pocitu bezpečí či ohrožení, dlouhý a hluboký spánek si mohou
dovolit jen ti, kteří spí v dobrém úkrytu nebo se nemusejí obávat žádných nepřátel
Která zvířata podle vás spí nejméně, která nejvíce a která se délkou spánku nejvíce blíží vám?
Vaše domněnka: Údaje z tabule:
nejméně spí žirafy, koně a sloni (hlubokým spánkem žirafy jen 50 min. , koně Přev. 50–90 min., sloni 2–2,5 hodiny)
nejvíc spí šelmy – lev 13–16 hodin spánek, 5–6 hodin odpočinek, uloví kořist a spí
Napište, co by vás ještě zajímalo…
2
2. Inspektorův slovníček: Inspektor by měl mít solidní jazykové vybavení. K zvířatům, která budete v průběhu
prohlídky pozorovat, nebo k těm, která vás zaujmou, si napište latinský a anglický ekvivalent jejich jména.
Česky Latinsky
Anglicky
3. Z následujících 3 úkolů si opět vyberte 1.
Inspektorova encyklopedie: podle mapky si najděte v areálu zoo interaktivní panely s informacemi o zvířatech a v průběhu prohlídky si doplňte své znalosti o zvířatech vybraných v úloze 1.
Zkuste smysluplně odpovědět na otázky, které zpravidla kladou malé děti. Vzbuzují sice úsměv
na rtech, ale je tak jednoduché na ně odpovědět? Na některé z otázek najdete odpověď na informačních tabulích Jak zvířata spí a Jak dlouho žijí (najdete je např. u cesty vedoucí od vzdělávacího
centra k plameňákům), k jiným odpověď na tabulích nenajdete... u těch jednoznačné řešení neuvá­
díme, mají spíše přimět k zamyšlení a navržení různých možností
Proč se říká jepičí život? dospělci žijí jen 5–25 hodin (ale nymfy až 3 roky)
Proč žije želva tak dlouho? žije 150–250 let, má pomalé životní tempo (a pomalý metabolismus)
Proč se had neotráví vlastním jedem?
Jak dlouho žije hlemýžď? až 30 let
Jak dlouho by žil kapr, kdybychom ho nesnědli na Štědrý večer? 100 let
Jak se pozná, že zvíře spí?
Proč stojí plameňák na jedné noze? Stání na jedné noze má pravděpodobně termoregulační důvody, protože tento
postoj bývá častější u pobytu ve vodě (voda snáze odvádí tělesné teplo) a jeho výskyt je četnější při nižší okolní teplotě.
Máte podobnou otázku pro ostatní?
3
Inspektor je jen člověk. Miluje hudbu, fandí Spartě nebo Slavii, v létě lyžuje v Alpách, v zimě se
opaluje na Maledivách a samozřejmě má rád zvířata… Vyberte si i vy zvíře, které byste chtěli mít
doma, a všechno si o něm zjistěte. Dejte mu jméno, vymyslete náhražku jeho přirozené potravy…
4. Pokud budete v zoo trávit více času, vylosujte si jeden pavilon či okruh a podrobte ho přísné inspekci.
Pokud výsledek losování neodpovídá vašemu zájmu, můžete si ho po domluvě vyměnit s jinou skupinou.
A Mezi lachtany a tučňáky
B Za mříží a v teráriu
C Afrika zblízka
D V indonéské džungli
Po vylosování inspekčního úkolu dostanete samostatný záznamový arch pro pozorování. Po jeho vyplnění
vás čeká závěrečné hodnocení. V průběhu prohlídky nezapomeňte pořídit snímky pro prezentaci ve škole.
Inspekce končí, je třeba ji náležitě zhodnotit. Napište, jak jste se svou prací spokojeni (v čem ano, v čem ne), zda jste měli na práci dost času, který úkol byl pro
vás nejzajímavější (a proč?) a který naopak nejnudnější (a proč?). Nezapomeňte
napsat, co byste v zoo rádi pozorovali příště.
Prezentace ve škole: Představte výsledky inspekce ostatním. Vysvětlete, proč jste si vybrali právě tyto
úkoly, popište, jak jste je vyřešili a co jste si díky nim uvědomili nového. Krátce shrňte, co zajímavého/
nečekaného jste zjistili ve vybraném pavilonu. Co vás během inspekce nejvíce překvapilo? Co se vám
nepodařilo zjistit? Zjistil to někdo jiný? Prezentace by měla trvat maximálně 8 minut a měla by obsaho­
vat 3 ppt snímky a 1 fotografii situace, v níž by měl inspektor „zasáhnout“.
4
Mezi lacht
any a t
učňáky
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR A
Pozorujte lachtany a tučňáky. Přestože patří k odlišným třídám, lachtan je savec a tučňák patří mezi ptáky, společné
prostředí, v němž se pohybují, způsobilo řadu shod.
1. Všímejte si shod a rozdílů a zaznamenejte je.
Do jaké hloubky se dokáže potopit lachtan? 200 m
Do jaké hloubky se dokáže potopit tučňák?
tučňák císařský až 500 m
Umí lachtan chodit? jen omezeně
Jak se lachtan pohybuje po souši?
poskoky či plazením, chvilkami po zadních
Jak byli lachtani přizpůsobeni k pohybu ve vodě? (Vyvinuli se ze suchozemského předka – medvědovité šelmy.)
mají hydrodynamický tvar těla, tlustou vrstvu podkožního tuku, ploutvovité končetiny s kožovitými blánami a zad­
ní končetiny až na konci těla
Najděte stejně hravé zvíře, které se tak rádo předvádí jako lachtan. libovolné
Umí tučňák létat? ne
Jakým způsobem se tučňák pohybuje? chůze, běh, klouzání, plavání, pomocí křídel plave, nohama kormidluje
Jaký je rozdíl ve výšce největšího a nejmenšího druhu tučňáka?
77 cm (38–115 cm)
Jak dlouho vydrží tučňák pod vodou? 20 minut
Jakých dalších shod a rozdílů jste si všimli? Zapište alespoň 1 podobnost a 1 rozdíl.
1. libovolné, např. u obou ploutvovité přední končetiny
2. libovolné, např. tučňáci tráví více času na souši
Myslíte, že se mohou tučňáci a lachtani potkat ve volné přírodě?
NE
ANO, KDE: viz otázka 4
1
3. Zakreslete rozšíření různých druhů tučňáků do mapky. Potřebné informace najdete na jedné z informačních tabulí u jejich pavilonu.
5
4
6
2
3
1
7
Rozšíření lachtanů:
1. l. antarktický 2. l. hřívnatý 3. l. jihoafrický
4. l. medvědí
5. l. ušatý
6. l. tmavý
7. l. novozélandský
4. Napište, kde se skutečně mohou potkat lachtani s tučňáky ve volné přírodě a které konkrétně druhy.
při pobřeží jižní Afriky tučňák brýlový s lachtanem jihoafrickým
při pobřeží Jižní Ameriky na jihu tučňák magellánský, skalní, oslí a patagonský s lachtanem hřívnatým
na středozápadním pobřeží tučňák Humboldtův s lachtanem hřívnatým
u Galapág tučňák galapážský s lachtanem tmavým
při jv. pobřeží Austrálie tučňák skalní a nejmenší s lachtanem jihoafrickým
v okolí Antarktidy mnoho druhů tučňáků s lachtanem antarktickým
Nakreslete nebo vyfoťte, co vás zaujalo, a napište, co by vás ještě zajímalo:
2
Za mříží a v teráriu
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR B
Kočkovité šelmy se vyznačují mnoha specifickými tělesnými znaky, které souvisejí se způsobem získávání obživy.
1. Na informačních tabulích zjistěte odpovědi na následující otázky.
Proč kočce svítí oči?
za sítnicí mají zvláštní vrstvu buněk s krystaly bílého barviva, tzv. tapetum lucidum, která slouží jako zrcadlová
plocha; paprsky odražené od krystalů dopadnou na buňky sítnice, čímž se pronikavě zlepšuje schopnost vidění
i v téměř úplné tmě; při určitém úhlu dopadu světla pak oči zelenavě nebo žlutavě svítí
Brousí si kočky drápky, aby je měly ostřejší?
ne, pouze si z nich odstraňují nečistoty a starou rohovinu
Jaký je rozdíl mezi vytahovacím a zatahovacím drápem?
vytahovací – na vytažení je potřeba vynaložit energii, zatáhne se automaticky, u zatahovacího by to bylo naopak
Popište rozdíl mezi lidskými zuby a zuby šelem.
šelmy mají mnohem větší a velmi ostré špičáky k uchopení kořisti
šelmy mají trháky, které vznikly přeměnou třenových zubů a stoliček a slouží k ukrajování menších soust
Která kost kočkovitým šelmám chybí a proč?
chybí jim kost klíční, což jim umožňuje přitisknout se k zemi při lovu
2. O kočkách si myslíme, že neumí plavat. V zoo je kočka, která plavat umí a která se dokonce umí i potápět.
Najděte ji, zapište její jméno a zjistěte, čím se přizpůsobila životu u vody.
kočka rybářská, loví ryby, má plovací blány, najdete ji vedle anakondy
3. Se způsobem získávání potravy souvisí také režim aktivity šelem. Zkuste si tipnout, kolik hodin denně tráví
spánkem, odpočinkem a aktivitou lev, a údaje si ověřte na tabuli Jak zvířata spí (najdete ji u cesty od vzdělávacího centra k plameňákům).
Kolik hodin denně lev spí: 13–16 odpočívá: 5–6je aktivní: 2–6
Srovnejte denní režim lva a koně či žirafy (dle informací na tabuli).
kůň Převalského i žirafa spí hlubokým spánkem jen asi 50 min., kůň odpočívá 6 h, žirafa 7 h, zbytek času jsou aktivní;
Proč se říká spí jako kotě?
kočky spí dlouho hlubokým spánkem
4. Kočkovité šelmy máme zařazeny jako velké samotáře. Je mezi nimi jedna, která žije ve smečce a díky týmové
spolupráci je úspěšná (jako vy). Zjistěte, která to je a jaká pravidla v její smečce fungují.
Lev. Smečka může mít až 40 členů, samci a samice volně odcházejí a přicházejí. Vůdcem smečky bývá u lvů afric­
kých jeden dospělý samec, u lvů indických to bývají dva nebo tři příbuzní samci. Vůdci svou rodinu brání proti
predátorům a zejména proti cizím samcům. Pokud se jim to nepovede, nový vůdce obvykle usmrtí malá mláďata,
aby si zajistil brzké narození svých vlastních potomků. Samice obvykle spolupracují při lovu i při odchovu mláďat,
samice klidně nakojí i cizí mládě, pokud je zhruba ve věku jejích vlastních lvíčat.
1
5. Myslíte, že se mohou ve volné přírodě potkat: lev s tygrem ? ANO NE
levhart obláčkový s kočkou rybářskou? ANONE
jaguarundi s levhartem?ANO
NE
6. Zakreslete do mapky rozšíření kočkovitých šelem uvedených v předchozí otázce (mapky s rozšířením
jednotlivých druhů najdete na cedulkách u jejich výběhu) a případně opravte své odpovědi.
lev africký: savany Afriky
lev indický: jz. Indie
tygr sumaterský: Sumatra
tygr malajský: Malajsie (lesy podhůří a hor)
tygr ussurijský: v. Sibiř (tajga)
levhart obláčkový: jv. Asie (hustý TDL, bažiny)
kočka rybářská: jv. Asie (vody v TDL, mokřady)
jaguarundi: Stř a J. Amerika
7. Doplňte do textu vhodná slova podle cedulky Lvi v ohrožení.
Kdysi lvi obývali rozsáhlý areál v Africe, jižní Evropě a jihovýchodní Asii. Dnes už v Evropě nežijí vůbec, z asijské
populace zbylo asi 200 zvířat a afričtí lvi byli na mnoha místech vyhubeni a jinde jich výrazně ubývá. Lvi indičtí
jsou zařazeni v Červeném seznamu IUCN jako kriticky ohrožení. Žijí v rezervaci Gírský les v Indii, kde pro ně největší
hrozbu znamená rušivá blízkost lidských sídel a pasoucí se dobytek spolu s ničením přirozeného prostředí. Dalším
problémem je malý počet rozmnožujících se jedinců a s tím související možné dědičné vady a nemoci.
Nakreslete nebo vyfoťte, co vás zaujalo, a napište, co by vás ještě zajímalo:
S kočkovitými šelmami a s dalšími zvířaty se setkáme i v některých latinských citátech. Za domácí úkol
přiřaďte správně latinské a české znění citátů, vyhledejte a zapište jejich význam.
1. Hic sunt leones.
K šelmám! 3.
2. Barbam vellere mortuo leoni.
Kočka chce ryby jíst, ale nechce je lovit. 5.
3. Ad bestias!
Mrtvého lva tahat za vousy. 2.
4. Asinus manebis in saecula saeculorum.
Tady žijí lvi. 1.
5. Cattus piscar non vult, sed pisces cibari.
Člověk člověku vlkem. 6.
6. Homo homini lupus.
Zůstaneš oslem na věky věkův. 4.
1. Označení neprobádaného území.
2. Vysmívat se někomu, kdo se nemůže bránit.
3. Předhozen dravé zvěři v cirku.
4. Hlupákem jsi a hlupákem zůstaneš.
5. O bezpracném zisku....
6. Člověk je v neustálé válce všech proti všem, nechová se k ostatním lidsky, opak „Člověk člověku člověkem“.
2
Afrika zblízka
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR C
V tropických pouštních oblastech svítí slunce nejvíce dní v roce. Vody, nejcennější tekutiny na Zemi, je v afrických pouštích a polopouštích naopak velice málo. Také pohyb v pouštním terénu je náročný. Pouštní a polopouštní zvířata byla
nucena se životu v tomto nehostinném prostředí přizpůsobit. Podívejme se na zvířata, která dokáží přežít i v poušti, pod
drobnohledem. Najdete je v pavilonech Africký dům, Afrika zblízka a Africké panorama.
1. Zjistěte, jak s vodou hospodaří …
• velbloud: přežije ztrátu vody do výše až 40 % hmotnosti svého těla (dle kondice a stáří jedince), bez vody vydrží velbloud dva týdny
• fenek:
získává vodu z kořisti
• pískomil: stačí mu voda obsažená v semenech a noční mlha na nich
Zjistěte, jak se chrání před slunečním žárem…
• pes ušatý: velké uši, odvádí jimi nadměrné teplo
• veverka kapská: ocas jako slunečník
• tarbík: úkryt v noře
Zjistěte, jak se přizpůsobili pohybu v poušti…
• adax:
široká a roztažená kopyta
• kočka pouštní:
tlapky porostlé srstí
2. Zjistěte zajímavosti o následujících 5 zvířatech, vyberte si 1 z nich, které budete pozorovat
déle, a zapište dva poznatky z vašeho pozorování.
I když to tak na první pohled nevypadá, daman má vývojově blízko k jednomu daleko většímu zvířeti, než je sám.
Zjistěte rodové jméno tohoto zvířete a napište, jaké znaky je spojují.
Daman má vývojově blízko ke slonům. Svědčí o tom stavba nohou včetně kopýtek a chrup s horními řezáky
přeměněnými v krátké kly. (Trus ukládá daman stále na jedno místo tak, že pak vypadá jako hromada asfaltu.)
Čím je v souvislosti s vodou medojed užitečný pro ostatní živočichy?
Vyhrabává jámy na vyschlém řečišti a ty se poté naplňují spodní vodou a slouží i ostatním živočichům.
(Medojed má hustou drsnou srst, díky níž je chráněn před hadím uštknutím, rohy buvolů a antilop nebo zuby pre­
dátorů. Svou kůži má o tři čísla větší. Když ho nepřítel chytne, medojed se v ní otočí a útočníka kousne.)
Jaký je vztah mezi medojedem a medozvěstkou?
Medozvěstka je malý pták, který se živí hlavně voskem a larvami divokých včel. Jakmile objeví jejich hnízdo, křikem
k němu zavede medojeda, který hnízdo rozhrabe a pochutná si na medu a hmyzu.
1
Jak vzniklo rčení, že si pštros strká hlavu do písku?
Pštros si nestrká hlavu do písku, ale přisunuje si zobákem vajíčka do hnízda.
(Pštros je největší a nejvyšší dnes žijící pták, který není schopen letu. Je skvěle vybaven pro rychlý a vytrvalý běh.
Běhá rychlostí až 70 km/h, v běhu dokáže i kličkovat.)
Z jakého důvodu žijí surikaty v tak početných skupinách?
Surikaty žijí v pouštním prostředí, které je pokryto velice zřídka vegetací. Míst, kde by se ukryly, je velmi málo.
V početných skupinkách se cítí surikaty dobře a bezpečně. Ve dne vždy několik členů kolonie hlídkuje, vztyčeno na
zadních nohách.
Pozorujte bércouna afrického a zkuste odhadnout, k čemu mu slouží jeho dlouhý „chobůtek“.
Pohyblivým čenichem pátrá po hmyzu, za kterým vychází hlavně přes den.
Vybrali jsme si toto zvíře a vypozorovali: libovolné
1.
2.
3. Napište, který způsob adaptace pro život v poušti považuje vaše skupina za nejzajímavější a proč.
libovolné
Rozloha afrického kontinentu je více než 30 milionů km². Bude zajímavé zjistit, jestli se zvířata, která jsme našli v pavilonech a výbězích Afrika zblízka, Africký dům a Africké panorama, mohou setkat i ve skutečnosti. Pokud nestihnete
všechna zvířata osobně navštívit, můžete použít informační stojan s počítačovým lexikonem.
4. Tipněte si, zda se mohou ve volné přírodě potkat: fenek s bércounem africkým? NE (fenek – SV Afrika, Malá Asie, bércoun – stř. a J Afrika)
daman s medojedem? ANO (daman – J Afrika, medojed – celá Afrika)
surikata s pštrosem? ANO (surikata – J Afrika, pštros – rovníková Afrika, západ J Afriky)
5. Zakreslete do mapky rozšíření zvířat uvedených v předchozí otázce (mapky s rozšířením jednotlivých
druhů najdete na cedulkách u jejich výběhu) a případně opravte své odpovědi. (viz předchozí odpověď)
Za domácí úkol zjistěte a napište, jak se přizpůsobují životu
v poušti rostliny.
1. dlouhé kořeny (získávání vody z velkých hloubek) – akácie
2. dužnaté listy (udržení vody) – kaktusy
3. po příchodu deště semena rostliny rychle vyraší, rostlina rozkvete
a vytvoří nová semena (to všechno za 24 hodin) – sluncovka
2
V Indonéské džungli
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR D
Indonésie je z přírodního hlediska nesmírně bohatá a pestrá země, kde najdeme téměř vše. Hledejme společně její specifika.
1. Na dřevěných pultících v šeru vstupní místnosti najděte 5 indonéských zajímavostí nebo extrémů a vypište je do tabulky.
ZAJÍMAVOST/EXTRÉMPŘÍKLAD A VYSVĚTLENÍ
Největší ještěr na světě
Největší květ na světě
varan komodský (dorůstá délky až 3,5 m)
raflésie
Nejtypičtější prostředí v Indonésii
Vývoj směrem k obrovitým formám nížinný tropický deštný les
áron vysoký (2,5 m)
Vrcholky hor trvale pokryty sněhem, přestože se nachází na rovníku
2. Indonésie je velmi lidnatá země. Jaký vztah mají obyvatelé Indonésie k přírodě? Srovnejte s Evropany.
Mimo města žijí lidé v těsné vazbě na přírodu, jejíž jsou součástí. Jsou si vědomi toho, že nesmějí přírodní bohat­
ství zneužívat. Věří, že duše jejich předků přebývají ve stromech. Má-li být pokácen strom, je nutno ho nejprve
smířit. Každý lovec se svému úlovku předem omluví a vysvětlí, že ho musí usmrtit, aby nasytil sebe i svou rodinu.
Podívejme se blíže na obyvatele vodní říše… Ale pozor, úkoly najdete v různých částech pavilonu.
3. Z úkolů označených a–f splňte 3 dle vlastního výběru.
a/ Prohlédněte si karetku novoguinejskou. Čím se podobá praseti? rypákem a tím, že je všežravec
b/ Jedna z ryb obývajících Indonésii loví zvláštním způsobem hmyz. Jmenuje se stříkoun lapavý. Zjistěte,
... jakým způsobem loví svou kořist. srazí hmyz proudem vody
... na jakou vzdálenost trefí svou kořist. na 2 m
... jaké má zbarvení nad očima a k čemu toto zbarvení může sloužit. zlatavé, může sloužit k lákání kořisti
... jaké má postavení úst – spodní, prostřední či horní. horní, svou kořist loví u hladiny
1
c/ Jeden indonéský želví samec láká partnerky zvláštním způsobem. Zjistěte jeho jméno a popište způsob
námluv.
bataburtantong; v době námluv se zbarví jinak – modrá kolem nozder, černá hlava, duhovku změní ze žluté na ostře bílou
d/ V malé vodní nádrži najdete kraba s hudebním jménem. Napište jeho jméno a vysvětlete, k čemu slouží
jeho speciálně vyvinuté klepeto.
krab houslista; samec má zvětšené klepeto, jehož tvar a zářivé zbarvení slouží jako signalizační zařízení při soubo­
jích a při námluvách
e/ V Indonésii žije vodní had, který má kůži větší o „několik čísel“. Zjistěte jeho jméno a smysl této anomálie.
bradavičník; volnou kůží při plavání vesluje
f/ Posviťme si na největšího ještěra varana komodského. Zjistěte odpovědi na otázky.
Jak ho rozeznáte od jiných ještěrů? má žlutý jazyk
Jak rychle běhá? 18 km/h
Jaké délky dorůstá? 3,5 m
Kolik váží? 250 kg
Jak velké zvíře dokáže pozřít? malého buvola i člověka
Indonésie žije velmi bohatým přírodním životem i v noci a pavilon Indonéská džungle tuto skutečnost velmi pěkně ilustruje.
4. Proč se říká, že žije jako jezevec? Pozorujte jezevce šedého a vysvětlete.
nejspíš ho neuvidí – žije skrytě a samotářsky, pokud to nevyvodí, najdou informaci na cedulce
5. Pozorujte outloně váhavého a zdůvodněte jeho druhové jméno.
pohybuje se váhavě
6. Možná jste se právě polekali netopýra, který vám prolétl kolem hlavy. Je to netopýr, když na cedulce stojí
kaloň? V čem se liší a v čem shoduje s netopýry?
kaloni se na rozdíl od netopýrů živí rostlinnou stravou, hlavně sladkými plody, šťávami, nektarem či pylem
V Indonésii najdeme řadu opic a opiček. Podle Darwinovy evoluční teorie s nimi máme společné předky, takže si zaslouží
naši pozornost…
7. Pozorujte makaky a orangutany a zjistěte odpovědi na otázky.
Proč se malý makak jmenuje vepří? má prasečí ocásek
Spočítejte makaky – je jich dost na tlupu? ano, tlupu tvoří 5–22 jedinců
Co máme s makaky společného? cokoli, čeho si všimnou – společenský život, hra atd.
Srovnejte orangutany s člověkem z různých hledisek (výška, váha, počet potomků, společenský život...)
výška: samice 76 cm, samec 100 cm
váha: samice 30–50 kg, samec 50–90 kg
dožívají se až 59 let
samice jsou březí 8,5 měsíce, mají obvykle 1 mládě
nejraději mají zralé plody
samci žijí samotářsky, samice s mláďaty žijí několik let spolu
2
INSPEKCE V ZOO DOPORUČENÍ PRO UČITELE
• PL je určen pro chvíle, kdy je třeba ve škole vymyslet náhradní program v době maturit, havárie topení, epidemie
chřipky a podobně. Není vázán na probírání konkrétního učiva, a je proto využitelný v kterémkoli ročníku střed­
ních škol.
• PL vychází z předpokladu, že svět zvířat je zajímavý pro každého a vzbuzuje řadu otázek. Pro hledání odpovědí
na tyto otázky je v Zoo Praha ideální prostor.
• PL se snaží podnítit středoškolské studenty k prostému pozorování, porovnávání informací na cedulkách, řešení
problémových úkolů a zájmu o svět, jehož je člověk součástí.
• PL je koncipován na pravidlu výběru – student si může zvolit úkol, který mu vyhovuje či který ho zaujal, nemusí
splnit všechny úkoly, ale dodržet povinné procento. Touto cestou je možné studenty motivovat k práci a překonat
jejich nechuť z toho, že „musí“. Mohou si totiž vybrat. Je však třeba, aby učitel předem na možnost výběru a přísluš­
nou ikonku upozornil.
• PL obsahuje řadu úkolů typu: Napište, co by vás ještě zajímalo… V závěru prohlídky zoo doporučujeme, aby tyto
otázky nezůstaly bez reakce. Možná bude znát odpověď někdo z žáků, nezodpovězené otázky lze zadat jako za
domácí úkol, a když nikdo nic neví a nezjistí, učitel ví nebo zjistí. • PL je určen pro skupinovou práci a vychází ze skutečnosti, že si informace žáci mezi sebou po zjištění úkolů vymění.
• PL nabízí i hodnocení studenta formou certifikace, která vyžaduje splnění 5 bodů, přičemž nesplnění některého
z nich může znamenat ztrátu 1 stupně. Učitel si může dohodnout přísnější či mírnější pravidla. Úvodní text a pod­
mínky certifikace by měl přečíst učitel hned na začátku.
• PL tvoří jen část návštěvy zoo – časový harmonogram navrhujeme na základě zkušeností následující: 1. aktivita
s PL (100 minut), 2. krátké občerstvení (20 minut), 3. vzájemná výměna nejzajímavějších zjištění ve skupinách (5 mi­
nut pro každou skupinu) 4. neorganizovaná prohlídka zoo podle časových možností, 5. učitel mezitím zkontroluje
PL a ohodnotí. 100 minut na zpracování PL je čas dostatečný i k tomu, aby se studenti u každého úkolu zastavili
a zvířata skutečně chvíli pozorovali. Doporučujeme toto na začátku zdůraznit, aby se inspekce nezvrhla v hon za
odpověďmi. 6. prezentace ve škole podle navržené osnovy.
• Prezentaci je možné rozšířit i o problémy spojené s ochranou daných druhů ve volné přírodě (např. tučnáci
a lachtani – znečištění moří a oceánů, rybolovný průmysl; kočkovité šelmy – pytlácký lov kvůli kožešinám, úbytek
přirozených zdrojů potravy a z toho plynoucí střety s lidmi při lovu dobytka na pastvě; Afrika zbízka – hospoda­
ření s vodou a rozšiřování pouští; Indonéská džungle – úbytek pralesů a orangutani, záchranné stanice, nelegální
obchod se vzácnými druhy, pašování).
• K PL je vhodné zakoupit si mapku Zoo Praha pro snadnější orientaci při nalézání odpovědí na otázky, ev. je možné
ji vytisknout z webu Zoo Praha. Před začátkem prohlídky je vhodné do mapy zaznamenat polohu informačních
tabulí (Co je u nás nového, Zoo Praha v číslech, Jak zvířata spí, Jak dlouho žijí).
Download

Řešení - Trojské gymnázium