Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_024
Irena Prexlová
IV.(4.)
21.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s živočichy
využití nebo metodické
vázanými na luční porosty.
pokyny:
Živočichové na loukách
Louky rád vyhledává čáp
bílý, který zde hledá
potravu. Tu tvoří myši,
žáby, větší hmyz, mršiny
někdy i holátka ptáků
hnízdících na zemi.
K hnízdění čápi
vyhledávají vyvýšená
místa (stromy,
komíny apod.) a o svá
mláďata oba rodiče
starostlivě pečují. Na
podzim se v hejnech
přesunují do jižní
Afriky, přičemž volí
raději cestu přes
pevninu než přes
otevřené moře.
Samice se vrací na
jaře první na stejné
hnízdo, za týden
přilétá i samec.
U nás hnízdí i čáp černý, žije však velmi
skrytě v rozsáhlých lesích v blízkosti
vody. Loví hlavně ryby. Je velice vzácný.
Na loukách můžeme vidět i čejku
chocholatou, která hnízdí ve vegetaci na
zemi. Mláďata jsou nekrmivá. Čejky se živí
plži, červy, hmyzem a pavouky. V srpnu
odlétají ke Středozemnímu moři.
Video
Nad loukami se často
objevují draví ptáci,
jako káně nebo
poštolka, kteří zde loví
drobné obratlovce.
Káně myšilov
Poštolka obecná
Z říše hmyzu zde najdeme
množství motýlů…
Babočka paví oko
Babočka kopřivová
♂
Okáč bojínkový
♀
Modrásek jehlicový
Také zde žijí různí brouci…
Chroustek letní
Zlatohlávek
hladký
Kovařík černý
Majka obecná
… a další hmyz.
Pěnodějka červená
Mravenec žlutý
Tiplice luční
Vřetenuška obecná
Kněžice zelená
Důležití jsou i malí živočichové žijící
v půdě a vytvářející humus pro rostliny.
Zdroje obrázků:
• http://files.csop-namest.webnode.cz/200000908dfa26e09c1/%C4%8C%C3%A1p%20b%C3%ADl%C3%BD_m.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/jbohdal/cap-bily-7_1012.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/mraz/cap-bily-xxx10b228.jpg
• http://www.zoozlin.eu/files/images/uuly5xw_cap-cerny-dsc0175.jpg
• http://jackmaryetc.com/Travel/Europe/Lowlands/images/165dZaanseLapwing.
jpg
• http://www.wildlife-photography.uk.com/blog/wpcontent/uploads/2009/06/smalllapwing-chickimg_18111.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Kievitsnest_(Van
ellus_vanellus).jpg/220px-Kievitsnest_(Vanellus_vanellus).jpg
• http://nd01.jxs.cz/782/023/053578ccb7_42056829_o2.jpg
• http://files.faunaevropa.webnode.cz/system_preview_detail_200000015b9437ba3d8/k%C3%A1n%C4%9B%20lesn%C3%AD.jpg
• http://www.birdforum.net/gallery/data/527/faltin_DSC_1501_1www.jpg
• http://www.bartosphoto.cz/galerie/albums/userpics/10062/9697.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/vachouskova-babocka_koprivova.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/228-babockakoprivova-larva.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/232-babockapavi-oko.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/233-babockapavi-oko-larvy.jpg
• http://www.lepidoptera.cz/images/204.jpg
• http://www.lepidoptera.cz/images/206.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/238-okacbojinkovy.jpg
• http://g.denik.cz/34/11/plostice_01_denik-380.jpg
• http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStLMaHNkVTvwUX8x9486Rl2h1N8eNLfkBBpFvpHYQr3JwALyL_2geqwi5
• http://img2.rajce.idnes.cz/d5/4/4600/4600034_63d53305582fd5626a216b62607ed
943/images/Chroustek_letni.jpg
• http://prirodakarlovarska.cz/foto/8e205b9b4ec174efb4e934dbe7bb2118/kovarikcerny-hemicrepidius-niger-1.jpg:full
• http://j.vev.sweb.cz/priroda/majka.jpg
• http://www.zoo-ohrada.cz/cz/vzdelavani/brouci/zlatohlavek.jpg
• http://www.agromanual.cz/images/atlas_skudci/penodejka_obecna_rod.jpg
• http://www.hmyz.net/Entofoto/Ostatni/Nephrotoma_pratensis.jpg
• http://zivotniprostredi.koprivnice.org/image.php?au=&idx=610&di=1&sh=&mw=
&mh=
• http://www.ireceptar.cz/res/data/071/008779.jpg
Zdroje zvukových nahrávek:
• http://www.rozhlas.cz/hlas/
Download

VY_52_INOVACE_024_Živočichové na loukách