(Noční) motýli
-křídla většinou neskládají
-aktivní i v noci
Píďalkovití = Geometridae
- podčeleď píďalky
-rozpětí 2 cm
-někdy létají jenom samci
-nenápadně zbarvení s vlnitými vzorky
-škůdci dřevin- opad listoví tzv. Holožíry
-typické larvy
-pomalý mihotavý let
KOPŘIVOVÁ
LÍSKOVÁ
POVÁŽKOVÁ
Obalečovití = Torticidae
- 6. nohé housenky
- rozpětí do 3 cm lichoběžníkovitá přední křídla
- žijí a kuklí se ve stočených/ spředených listech
-housenky ve dřevní dřeni, pupenech, plodech, v
zemi
-housenky mají drobné bradavky s chloupky
- na zadních holeních 2 páry ostruh
-zakrňující poslední článek makadel
SÍTINOVÝ
DUBOVÝ
JABLEČNÝ
Bekyňovití = Lymantridae
- rod bekyně
-krátký sosák, zavalité tělo
-samci hřebenatá tykadla
-chlupaté, barevné
-škůdci dřevin
PYŽMOVÁ
MNIŠKA
VELKOHLAVÁ
Lišajovití = Sphingidae
– rod lišajové
-létají nad 50 km/h (nepředběhneš)
-proudnicově tvarované tělo
-rozpětí 5-17 cm
-tykadla končí ostrým hrotem, u samců 2 řady
štětiček
-mohutné tělo
-housenky bodec na posledním článku
VRBKOVÝ
PAVÍ OKO
SVLAČCOVÝ
SMRTIHLAV
Zdroje:
BioLib.cz – motýli
Ottův slovník naučný- Bekyně
Encyklopedie motýlů (Wijbren Landman)
Jakub Pechlát- fotgalerie
prirodaavylety.webnode.cz
http://atlasposkozeni.mendelu.cz/atlas/525-obalec_dubovy.html
http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/motyli.html
http://www.biocont.cz/profi-sady-skudci.html
Wikipedie- http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD%C4%8Falky;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1aj_smrtihlav;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obale%C4%8Dovit%C3%AD
Download

nocni motyli prezentace.pdf