Základními cíli sdružení jsou zejména:
Vize
spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a
podnícení místního partnerství, poskytování
služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu,
poskytování servisu pro neziskové organizace,
vzdělávání pracovníků sociálních služeb,
posilování dobrovolnictví)
ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i
jednotlivých měst a obcí, ovlivňování priorit a
řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní
fóra, konference, pracovní skupiny)
posilování společenské role občanského
sektoru (propagační a osvětové akce, kampaně
na osvětu a zviditelnění neziskových
organizací)
¨
Pracovní skupiny:
ANNA KK je stabilní asociací NNO, která
je atraktivní pro své č leny a je
vyhledávaným a silným partnerem pro
ostatní sektory.
Při ANNA KK jsou realizovány 4 pracovní
skupiny sloužící pro zefektivnění komunikace a
spolupráce s Karlovarským krajem. Jejich
činnost je podložena Smlouvou o partnerství
uzavřenou mezi oběma subjekty.
1)
PS Sociální oblast - podpora nových
forem práce, zachování víceletého financování,
neziskové kontra příspěvkové organizace,
rovné příležitosti, proseniorské a prorodinné
organizace, podpora fungující rodiny
Kontakt
ANNA KK
Závodní 353
360 28
Karlovy Vary
tel:+420 776 204 962
e-mail: [email protected]
Bankovní spojení:
176 787 740 /0300
2)
PS Děti a mládež - neformální
vzdělávání dětí a mládeže v KK, víceleté
financování, neziskové kontra příspěvkové
organizace, systémová podpora (nejen
finanční)
Asociace nevládních
neziskových aktivit
Karlovarského kraje (ANNA
KK) je otevřeným sdružením
neziskových organizací,
které působí v Karlovarském
kraji. Dlouhodobým cílem
Asociace je podporovat
vzájemnou spolupráci,
výměnu zkušenosti a
pomáhat v rozvoji
neziskových organizací.
ANNA KK vznikla v roce
2001. V roce 2010
podepsala Smlouvu o
partnerství s Karlovarským
krajem. Je členem
celorepublikové a
všeoborové střešní
organizace ANNO ČR.
V roce 2011 prošla ANNA KK
procesem strategického
plánu a následnou
restrukturalizací.
Posláním ANNA KK je
podporovat nestátní
neziskové organizace a
prosazovat jejich zájmy tak,
aby mohly poskytovat
kvalitní služby veřejnosti.
3)
PS Ž ivotní prostředí - realizace
soustavné a pravidelné péče o chráněnou a
cennou přírodu Karlovarského kraje,
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,
neziskové kontra příspěvkové organizace
4)
PS Regionální rozvoj
podpora
společných aktivit v oblasti cestovního ruchu,
turismu a podpora spolupráce mezi NS a
podnikateli.
Asociace nevládních
neziskových aktivit
Karlovarského kraje
Za podporu děkujeme
Krajskému úřadu Karlovarského
kraje
23/02 ZO ČSOP Berkut
Zahrada Teplá, Klášter č.p. 106
364 61, Teplá u Toužimi
[email protected]
www.zocsopberkut.cz
ALTER MELES
Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského kraje
Vítězná 56
360 09, Karlovy Vary
Hospodářští junioři
MC Karlovy Vary
TJ Slavoj Bečov
Kollárova 17
360 09, Karlovy Vary
[email protected]
www.materske-centrum.cz
Natura 99, o.s.
Plzeňská
364 64 Bečov nad Teplou
www.slavojbecov.wz.cz
Jednoty 1628
356 01, Sokolov
[email protected]
www.natura99.cz
Chráněné bydlení Sokolov
Stará Kysibelská 602/45
360 01,Karlovy Vary
[email protected]
www.tyflocentrum-kv.cz
Žlutice 345
364 52,Žlutice
[email protected]
www.prirodakarlovarska.cz
AREA viva o.s.
Nežichov 8
364 01,Toužim
[email protected]
www.cestazmesta.cz
Český svaz žen
Zámecká 20
36455,Valeč
[email protected]
www.areaviva.cz
Asociace Záchranný kruh
nám. Budovatelů 1423
356 01,Sokolov
[email protected]
www.csz.cz
Český západ, o. s.
Jakubská 380/4
350 02,Cheb
[email protected]
www.ohkcheb.cz
Kolegium karlovarských
lázeňských lékařů
Jaltská 7
360 01 Karlovy Vary
[email protected]
www.kkll.cz
Krajská rada dětí a mládeže
Karlovarska
Karlova 17
350 02, Cheb
[email protected]
www.krdmk.com
KST Best
5. května 155/8
360 01, Karlovy Vary
[email protected]
www.zachranny-kruh.cz
BOS ARCHA
Dobrá voda 8
364 01,Toužim
[email protected]
www.cesky-zapad.cz
Farní charita Karlovy Vary
Kvapilova 320/8
360 01,Karlovy Vary
[email protected]
www.bestdance.cz
Mariánskolázeňsko o.p.s.
Blahoslavova 659/18
360 09, Karlovy Vary-Drahovice
[email protected]
www.resvitae.cz
Paintball klub Karlovy Vary
Poštovní 47
364 64, Bečov nad Teplou
[email protected]
Svobodova 12
360 01, Karlovy Vary
[email protected]
www.charitakv.cz
Hartenberg, o. s .
Tři Sekery 157
353 01,Tři Sekery
[email protected]
www.marianskolazensko.net
Mateřské centrum Cvrček
5. května 393/13
360 20, Karlovy Vary
[email protected]
www.paintball-kv.com
Pod střechou o.s.
Hřebeny 1
357 09, Josefov
[email protected]
www.hartenberg.cz
Kostelní 189
364 64 Bečov nad Teplou
[email protected]
www.cvrcek-becov.cz
Náměstí Jiřího z Poděbrad 522
364 01, Toužim
[email protected]
www.podstrecha.estranky.cz
Centrum pro mládež
a alternativní sporty
U Koupaliště 5
360 05, Karlovy Vary
[email protected]
www.sk8-vary.wz.cz
[email protected]
www.sluzbypostizenym.cz
Cesta z města
Slavíčkova 1696
356 05, Sokolov
[email protected]
www.chbsokolov.eu
Res vitae
Tyflocentrum
Železniční spolek Klub M 131.1
Kpt.Jaroše 713/9
35801,Kraslice
[email protected]
www.klubm131-1.websnadno.cz
Pracovní skupiny
Sociální oblast
Hana Šnajdrová
Nikol Wýstrachová
Děti a mládež
Hana Šnajdrová
Ing. Pavel Kubeček
Životní prostředí
Ing. Václav Lupínek
Ing. Vít Venhoda
Regionální rozvoj
Kamila Prchalová
Ing. arch. Jaromír Musil
Kontakt:
[email protected]
Download

Kontakt ANNA KK Závodní 353 360 28 Karlovy Vary