Přehled sítí zapojených do PS NNO
Název organizace
Kontaktní osoby
Asociace nestátních neziskových
Martina Berdychová, předsedkyně
organizací v České republice
Asociace veřejně prospěšných organizací prezident Marek Šedivý
e-mail
[email protected], [email protected]
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected];
SKOK – Spolek obor. konference NNO
v sociální a zdravotně sociální oblasti
předseda Pavel Novák,
místopředseda Matěj Lejsal,
EAPN ČR, o.s. (Evropská síť proti
chudobě)
Česká rada sociálních služeb (dříve
Česká rada humanitárních organizací)
Charita Česká republika
Diakonie v ČR – Diakonie ČCE
předsedkyně Milena Černá, člen VV Karel Schwarz
Český červený kříž
prezident Marek Jukl, ředitel Josef Konečný
[email protected],
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected],
[email protected];
[email protected];
[email protected],
předseda Václav Krása, ředitel Jiří Vencl
[email protected];
[email protected];
[email protected], [email protected], [email protected];
předseda Aleš Sedláček
Radislav Novotný
[email protected]
[email protected],
Národní rada osob se zdravotním
postižením
Česká rada dětí a mládeže
YMCA
viceprezident Jiří Lodr
ředitel Lukáš Curylo
ředitel David Šourek, ředitelka střediska Libuše
Roytová
[email protected],
[email protected]
Stálá konference Asociací ve vzdělávání - předseda Jiří Ježek
AGNES
Volné sdružení NNO v kultuře a umění
předsedkyně Yvona Kreuzmannová,
Ondřej Hrab
[email protected], [email protected]
[email protected];
[email protected]
Iniciativa pro kulturu
Památková komora ČR
předsedkyně Eva Měřičková – Kejkrtová (členka PS) [email protected]
prezident Václav Liška
[email protected]
Všesportovní kolegium – Český
olympijský výbor, ČSTV, Sdružení
sportovních svazů ČR
předseda Jiří Kejval, místopředseda Miroslav
Jansta, gen. sekretář Petr Hrubec, gen.sekretář
ČSTV Jan Boháč, předseda SSSČR Zdeněk Ertl
(členové PS)
[email protected],
[email protected]
[email protected];
Zelený kruh
Asociace občanských poraden
ředitelka Júlia Sokolovičová, Petra Humlíčková
(členky PS)
ředitel Stanislav Skalický
Asociace spotřebitelských organizací
předseda Petr Brynda
Asociace finanční a občanské gramotnosti prezident Ivan Noveský
Česká ženská lobby
předsedkyně Jana Smiggels Kavková
Českomoravská kynologická unie
Českomoravská myslivecká jednota
Český rybářský svaz
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Český svaz včelařů
předseda Lubomír Široký, tajemnice Ivana Jarošová
předseda Jaroslav Palas, jednatel Jaroslav
Kostečka, vedoucí ekonomka Iva Dvořáková
předseda Alexander Šíma,
ing. Bauerová, ekonomka
předseda Jiří Král, gen. sekretář Martin Kabát
předseda Václav Švamberk, tajemník Robert Šmied
[email protected],
[email protected];
[email protected],
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected];
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected], [email protected]
[email protected];
[email protected]; [email protected];
Český svaz vědeckotechnických
společností
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Národní síť Místních akčních skupin
předseda Daniel Hanus, Zora Vidovencová (členka
PS)
starosta Karel Richter, náměstek Václav Liška
předseda František Winter, 1. místopředseda Jan
Florian, místopředseda Jiří Krist, koordinátor Václav
Pošmurný
Spolek pro obnovu venkova ČR
předseda Eduard Kavala, člen předsednictva
Radomír Hanačík
[email protected]
[email protected];
[email protected];
[email protected] [email protected]
[email protected]
Centrum pro komunitní práci ČR
Roman Haken,
Mgr. Ondřej Marek
[email protected]
[email protected];
Fórum dárců (Asociace nadací, Asociace
nadačních fondů)
Klára Šplíchalová
[email protected],
[email protected];
TESSEA
HESTIA
Asociace pro mezinárodní otázky
Magdaléna, o.p.s.
Evropské hnutí
Petra Francová
Jiří Tošner
Antonín Berdych, předseda správní rady
MUDr. Petr Nevšímal
Ing. Ivo Kaplán
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected];;
Svaz pacientů
Neziskovky.cz
Neshnutí
Nadace VIA
Alpbašské fórum
Mrázek
Mrázek Aleš
Milan Štefanec
Jiří Bárta
Šimkova Jana
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected];
<[email protected]>
Krajské asociace
Název organizace
ANNO JMK
Kontaktní osoby
Jaromír Hron
e-mail
CNOP Plzeň
ANNA KK
Hana Šnajdrová
[email protected]
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected];
ANOÚK
Jan Eichler
[email protected]; [email protected];
KONEP
Pardubický kraj
KOUS
Vysočina
ANNO LK
Jana Machová, ředitelka
[email protected]
Petr Haška, J. Pavlásek
[email protected];
Květa Morávková
[email protected];
ANNO MSK
Olga Rosenbergerova
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Leoš Kubový
[email protected];
SANNO
MUDr. Petr Nevšímal (St. Čechy)
Společná asociace NNO Prahy a Stř.kraje Ing. Ivan Noveský
(Praha)
ANNO ZK
Dan Žárský
[email protected];
ANNO JČ
Jihočeský
KRASNNO
UNO
Olomouc
Jiří Řeháček, předseda
V. Pavlík
Zuzana Hloušková
Ing. Marek Podlaha, předseda
Mgr. Marcela Vyskočilová,tajemnice
: [email protected]>
:Pavlik Vaclav <[email protected]>
[email protected]
[email protected];
sekretariá[email protected]
Download

sociální: SKOK, Soňa Brišová, e-mail