ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY
okres Praha-východ
Metodika DUM: Test určování našich savců
Materiál lze použít u žáků, kteří již mají probrány hlavní skupiny (řády) savců. Do prezentace
byli zahrnuti zástupci, které žáci znají z fotografií své učebnice (VANĚČKOVÁ, Ivana et al.
Přírodopis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 128
s. ISBN 80-723-8428-7.) Během aktivity jsou promítány fotografie savců, kteří žijí na území
České republiky. Žáci je mají pojmenovat druhovým jménem. U netopýra rezavého stačí
rodové jméno netopýr. V souladu s učebnicí jsou akceptována jednoslovná jména potkan a
muflon. Úkol lze rozšířit i na zařazení do řádu. Test počítá s dvaceti zástupci na žáka. Žáky lze
rozdělit na dvě oddělení (A, B). Do prezentace byly zařazeny záběry, které nejsou totožné
s fotografiemi v učebnici.
Postup
1) Žáci píší na čistý list papíru, do jehož pravého rohu uvedou své příjmení.
2) Protože budou testováni individuálně, rozdělí je učitel na oddělení A a B. Určené písmeno
napíší doprostřed pod horní okraj listu.
3) Učitel spustí PPT prezentaci pojmenovanou: Test určování našich savců..
4) Postupně promítne všech dvacet snímků s určovanými savci. Na každý snímek dá
dostatek času.
5) Práce žáků si učitel vybere jako podklad pro hodnocení.
Řešení a zdroje
A1: ježek východní, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/38372.jpg
B1: zajíc polní, zajíci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/jbohdal/zajic-polni-9_4510.jpg
A2: rejsek obecný, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/3806.jpg
B2: jezevec lesní, šelmy, lasicovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/jezevec-lesni47885.jpg
A3: lasice hranostaj, šelmy, lasicovití, http://www.jynx-t.net/priroda/Data/Images/Lasicehranostaj.jpg
B3: netopýr rezavý (stačí rod), letouni, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/netopyrrezavy-68156.jpg
A4: potkan, hlodavci, http://www.dkimages.com/discover/previews/972/50491001.JPG
B4: sysel obecný, hlodavci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/96682.jpg
A5: jezevec lesní, šelmy, lasicovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/jezevec-lesni47885.jpg
B5: rys ostrovid, šelmy, kočkovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/rys-ostrovid50973.jpg
A6: ježek západní, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/25039.jpg
B6: potkan, hlodavci, http://www.dkimages.com/discover/previews/972/50491001.JPG
A7: vydra říční, šelmy, lasicovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/vydra-ricni7529.jpg
B7: srnec obecný, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/srnec-obecny5220.jpg
A8: netopýr rezavý (stačí rod), letouni, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/netopyrrezavy-68156.jpg
B8: prase divoké, sudokopytníci, http://www.naturephotogallery.eu/cz/__userdata/photos/663.jpg
A9: křeček polní, hlodavci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10599.jpg
B9: ježek západní, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/25039.jpg
A10: muflon, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/auer/muflonxxximg_7140mw.jpg
B10: tchoř tmavý, šelmy, lasicovití, http://www.animalpicturesarchive.com/ArchOLD7/1193104502.jpg
A11: sysel obecný, hlodavci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/96682.jpg
B11: jelen lesní, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/jelen-lesni5686.jpg
A12: králík divoký, zajíci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/kralik-divoky-41946.jpg
B12: křeček polní, hlodavci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10599.jpg
A13: tchoř tmavý, šelmy, lasicovití, http://www.animalpicturesarchive.com/ArchOLD7/1193104502.jpg
B13: lasice hranostaj, šelmy, lasicovití, http://www.jynx-t.net/priroda/Data/Images/Lasicehranostaj.jpg
A14: zajíc polní, zajíci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/jbohdal/zajic-polni-9_4510.jpg
B14: rejsek obecný, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/3806.jpg
A15: rys ostrovid, šelmy, kočkovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/rys-ostrovid50973.jpg
B15: lasice kolčava, šelmy, lasicovití,
http://static.zoom.nl/C2920BEEDED5511545536C2B2E7FCF36-wezel---quotdaarom-dusquot.jpg
A16: veverka obecná, hlodavci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/veverka-obecna-xxxveverka_dse3754.jpg
B16: ježek východní, hmyzožravci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/38372.jpg
A17: jelen lesní, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/jelen-lesni5686.jpg
B17: vydra říční, šelmy, lasicovití, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/vydra-ricni7529.jpg
A18: prase divoké, sudokopytníci, http://www.naturephotogallery.eu/cz/__userdata/photos/663.jpg
B18: králík divoký, zajíci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/kralik-divoky-41946.jpg
A19: lasice kolčava, šelmy, lasicovití,
http://static.zoom.nl/C2920BEEDED5511545536C2B2E7FCF36-wezel---quotdaarom-dusquot.jpg
B19: veverka obecná, hlodavci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/veverka-obecna-xxxveverka_dse3754.jpg
A20: srnec obecný, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/srnecobecny-5220.jpg
B20: muflon, sudokopytníci, http://www.naturfoto.cz/fotografie/auer/muflonxxximg_7140mw.jpg
Download

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY