ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY
okres Praha-východ
Metodika DUM: Test určování ryb
Materiál lze použít u žáků, kteří již mají probráno téma ryb. Do prezentace byly zahrnuty
druhy, které žáci znají z fotografií své učebnice (ČABRADOVÁ, Věra et al. Přírodopis 7:
učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, 128 s. ISBN 80-723-84244.) Během aktivity jsou promítány fotografie ryb, které mají žáci správně pojmenovat
rodovým a druhovým jménem. Test počítá s šestnácti druhy na žáka. Žáky lze rozdělit na dvě
oddělení (A, B). Do prezentace byly zařazeny záběry, které nejsou totožné s fotografiemi
v učebnici.
Postup
1) Žáci píší na čistý list papíru, do jehož pravého rohu uvedou své příjmení.
2) Protože budou žáci testováni individuálně, rozdělí je učitel na oddělení A a B. Určené
písmeno napíší doprostřed pod horní okraj listu.
3) Učitel spustí PPT prezentaci pojmenovanou: Test určování ryb.
4) Žáci určují jen obrázek označený jejich písmenem.
5) Na list papíru žáci píšou číslo obrázku a za něj rodové a druhové jméno ryby.
Vzor:
1) kapr obecný
2) okoun říční
atd.
6) Učitel postupně promítne všech 16 snímků s určovanými rybami. Na každý snímek dá
dostatek času.
7) Práce žáků si učitel vybere jako podklad pro hodnocení.
Řešení a zdroje
A1: pstruh obecný http://www.mrszlin.cz/obr/ulovky/pstruh_Bedrich.jpg
B1: okoun říční http://www.rybareni.com/images/pousteni/okoun5.jpg
A2: cejn velký http://www.mrk.cz/Data/Galerie/4_f1.jpg
B2: štika obcená http://www.rybareni.com/images/pousteni/stika6.jpg
A3: úhoř říční http://www.profishers.de/fischinfos/aal_gr.jpg
B3: lín obecný http://rybicky.net/obr/ryby/max/3358.jpg
A4: kapr obecný http://jadamkuv.txt.cz/
B4: sumec obecný http://www.mrk.cz/images/clanky/kral/sumec188cm55kg.jpg
A5: karas obecný http://www.mrk.cz/Data/Pics/2009/218751.jpg
B5: candát obecný http://www.rybareni.com/images/pousteni/candat6.jpg
A6: lipan podhorní http://kapr.websnadno.cz/Lipan_podhorni...........jpg
B6: parma obecná http://www.rybareni.com/images/pousteni/parma6.jpg
A7: losos obecný http://www.mrk.cz/Data/Galerie/21_f1.jpg
B7: plotice obecná http://www.mrk.cz/Data/Galerie/34_f1.jpg
A8: treska obecná http://www.rybolovnorsko.cz/images/clanky/treska_obecna1_2.jpg
B8: makrela obecná http://www.seafishingvenues.net/mackerel%203.jpg-for-web-large.jpg
A9: okoun říční
B9: úhoř říční
A10: štika obecná
B10 pstruh obecný
A11: sumec obecný
B11: treska obecná
A12: plotice obecná
B12: karas obecný
A13: lín obecný
B13: lipan podhorní
A14: candát obecný
B14: cejn velký
A15: parma obecná
B15: losos obecný
A16: makrela obecná
B16: kapr obecný
Download

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY