Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_015
Irena Prexlová
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
IV.(4.)
28.10. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s hmyzem žijícím
využití nebo metodické
u lidských obydlí.
pokyny:
Hmyz u lidských obydlí
Slunéčko sedmitečné
Je to dravý brouk, který se – stejně jako jeho larvy
– živí hlavně mšicemi, čímž člověku velice
pomáhá. Jeho kusadla jsou velice silná, ale na
obranu používá spíše žlutou, hořkou, páchnoucí
tekutinu vylučující z kloubů – na svou nejedlost
upozorňuje červenou barvou krovek.
Vývoj začíná nakladením
žlutých vajíček, z kterých
se vylíhnou šedé larvy.
Po zakuklení se vylíhne
nové slunéčko.
Jsou velmi otužilá, zimu přečkávají
hromadně ve štěrbinách nebo pod
listím. Netrpí nemocemi, nemají
nepřátele.
Masařka obecná
Je to zavalitá moucha se
šachovnicovou kresbou na zadečku.
Samičky kladou vajíčka na tlející
maso nebo jiné páchnoucí látky.
Z vajíček se líhnou bílé, beznohé
larvy, které se živí právě tlejícími
tkáněmi. Poté se zakuklí a přečkají
zimu. Na jaře se objeví dospělý
jedinec.
Má sosák, kterým nasává šťávy
z květů, masa, pot živočichů a
podobně. U lidských sídel jsou
nežádoucí, protože při přelézání
zdechlin a hnoje mohou přenášet
různé choroboplodné zárodky na
potraviny. Ale mohou být i užitečné,
právě proto, že likvidují zdechliny.
Larvy se mohou používat i v lékařství,
kde čistí hnisající rány.
Včela medonosná
Člověk ji začal chovat již v době
kamenné, med byl dlouho jediným
sladidlem. Pro chov včel se staví
úly, v jednom úlu žije několik
desítek až stovek tisíc dělnic. Ty
sbírají nektar z květů a vyrábí z něj
med. Mladé dělnice staví plásty a
med zahušťují.
V úlu je jedna královna (matka), která klade celý život vajíčka a řídí chod včelstva.
Z vajíček se líhnou larvy, o které se starají dělnice.
V určitém období se z neoplozených
vajíček líhnou také trubci (samečkové)
a ze speciálních komůrek (matečníků)
nové královny, jejichž larvy jsou
krmeny mateří kašičkou.
Když se královny líhnou, stará královna
opouští úl s částí včel (rojení).
Mladé královny v úle spolu bojují nebo
ta první vylíhlá zabije ostatní. Pak
vylétne s trubci na svatební let a po něm
se vrátí do úlu. Trubce včely vyženou.
Pokud včelám vyjmeme med, musíme
ho nahradit cukrem, aby včely měly
z čeho žít. Včely kromě medu poskytují
i vosk, léčivý propolis a mateří kašičku
nebo jed. Důležité jsou kvůli opylování
rostlin.
Video
Bělásek zelný
Je to větší motýl žijící na
loukách a v zahradách.
Křídla má svrchu bílá
s černými okraji, ze spodu
nažloutlá. Samičky mají na
vrchní straně horních
křídel dvě černé skvrny.
Na brukvovité rostliny (zelí) klade
samička žlutá vajíčka, z kterých se
líhnou žlutozelené housenky s tmavými
skvrnami. Před predátory je chrání
jedovatá odpudivá látka v jejich těle.
Po několikerém
svlékání se
housenky zakuklí.
Motýli se často
líhnou hromadně.
Vosa obecná
Má charakteristické černožluté zbarvení.
Hnízdo si staví v zemi podél cest, v lese,
někdy i v tmavých dutinách. S jeho
založením začíná královna, která přezimovala
a naklade první vajíčka, o která se sama stará.
Když se dělnice vylíhnou, přebírají veškerou
péči o hnízdo a jeho stavbu, královna jen
klade vajíčka.
Koncem léta se líhnou nové samičky a samci. Pouze oplodněná samička přežívá
v úkrytu zimu, všichni ostatní na podzim umírají.
Vosy se živí hlavně
nektarem a ovocem, larvy
jsou dravé, dělnice jim loví
různý drobný hmyz. K lovu
a obraně používají kusadla
nebo žihadlo.
Podobná je i vosa německá, která hnízdí v báních postavených z rozžvýkané
rostlinné hmoty.
Zdroje obrázků:
• http://www.tyden.cz/obrazek/4a70504adbbc1/slunecko4a70508abf7d6_275x183.jpg
• http://img.blesk.cz/static/old_abc/abctisk/45/5/11249.jpg
• http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200002319646ea66623public/Hmyz%20Brouci%20slun%C3%A9%C4%8Dko%20sedmite%C4%
8Dn%C3%A9.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/147moucha-domaci-kukla-larva.jpg
• http://i.idnes.cz/11/073/cl5/JB3c9d5e_14L5_fo3B.jpg
• http://files.vcelybohanka.webnode.cz/2000000994f605505a4/V%C4%8Del%C3%AD%20pl%C3%A1st%20z%20plodi%C5
%A1t%C4%9B.JPG
• http://www.nalok.cz/data/obrazky/9b/vcelarska-farma-rosicky-rosibeestoky_9b773d59-0c93-4bc6-afc2-f61e84bd487e.jpg
• http://www.medzpodkrkonosi.cz/images/vajicka_a_larvy.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Drohnenpupp
en_79d.jpg/800px-Drohnenpuppen_79d.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/vcela-medonosna-trubec34096.jpg
• http://www.vcelky.cz/fotobanka/podpis/0050p.jpg
• http://www.koubovi.cz/wp-content/uploads/2011/05/vcely2.jpg
• http://www.lepidoptera.cz/images/362.jpg
• http://www.lepidoptera.cz/images/361.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/165040.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/131745.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/68661.jpg
• http://www.vcelky.cz/fotobanka/podpis/0084p.jpg
• http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/08_08_27/vosa2.jpg
• http://www.catch.cz/img/problem_vosy.jpg
Download

VY_52_INOVACE_015_Lidská obydlí-hmyz