Sada 7
Šifra 1
BMZSFVL?
JDTČPŠS?DD
LÚB?KČČSZŘLP
BEHKNQTW?
OLS?COVRP
AGI?MNUYZ
Nápověda Š1: Doplňte řady. Vždy chybí jedno písmeno.
Řešení: Písmena, po kterých se píše i i y, 1-2-3-4-5-…, leden-únor-březen-…, písmena v abecedě ob
tři, PRVOCISLO pozpátku, písmena slova GYMNAZIUM. Chybějící písmena dají slovo PODZIM.
Šifra 2
Nápověda Š2: Spojte je, až je najdete, pak se řiďte délkou.
Řešení: Body představují vrcholy pravidelných mnohoúhelníků. Počty jejich vrcholů určují písmena,
řadí se podle délky strany od nejkratší po nejdelší. Heslem je MELNIK.
Šifra 3
Nápověda Š3: Obrázek ukazuje cestu.
Řešení: Obrázek schematicky popisu je cestu – od budovy gymnázia, kolem jídelny, skrz branku do
zámeckého parku, průchodem po schodech na náměstí. Na náměstí mezi muzeem a spořitelnou je
DIVADLO.
Šifra 4
„Pani, von je nějakej vodulej, přitom záda rovný jak prkno, to sněd´ nějakej ten hrách a kroupy, co?
„Kdepák, kdepák, to mu ta jeho koroptvička vyvařuje – ale je toho na tři prsty, čtyřikrát hrábneš a je
po všem.“
„A co synek? Ten už študuje spíš nápojový lístky, ne? Když jsem ho viděla naposled, obešel mě
obloukem a dalším obloukem se vyhnul lampě – ale jen tak tak!“
„Zato ten mladší – jako vyžle, hnedkonc stojí na jedné noze, druhou napjatou balancuje a rukama na
mě mává – teta, já vám ukážu holubičku, mě už jde!“
„Jo, jo – ale tuhle jsem viděla jejich dědka! Ležel vám na lavičce, pupek vzhůru, oudy mu visely dolů,
no k popukání!“
Nápověda Š4: Hledejte tvary.
Řešení: Tetky popisují jednotlivá písmena: DESKA.
Šifra 5
Nápověda Š5: Složte a spojte.
Řešení: Nejprve bylo třeba složit obrázek z dílů. Na obrázcích je postupně vývoj motýla. Pokud
spojíme šedá kolečka v obrázcích od vajíčka přes housenku, kuklu po dospělce, dostaneme na
spojnicích slovo OBALEC, jméno motýla.
Šifra 6
Nápověda Š6: Co k sobě patří?
Řešení: Pokud spojíme slova vztahující se k jednotlivým zapsaným stromům či keřům (jeřáb, líska,
javor, smrk, vrba, trnka), dostaneme písmena slova VCELKY.
Šifra 7
9999 2 22 444 66 33 222
Nápověda Š7: Nepoužívat v hodině!
Řešení: Čísla představují klávesy telefonu, kolikrát je číslo napsané, tolikrát se klávesa zmáčkne.
Dostaneme ZABINEC.
Download

Sada 7