Šifra 1
BMZSFVL?
JDTČPŠS?DD
LÚB?KČČSZŘLP
BEHKNQTW?
OLS?COVRP
AGI?MNUYZ
Šifra 2
Šifra 3
Šifra 4
„Pani, von je nějakej vodulej, přitom záda rovný jak prkno, to sněd´ nějakej ten hrách a kroupy, co?
„Kdepák, kdepák, to mu ta jeho koroptvička vyvařuje – ale je toho na tři prsty, čtyřikrát hrábneš a je
po všem.“
„A co synek? Ten už študuje spíš nápojový lístky, ne? Když jsem ho viděla naposled, obešel mě
obloukem a dalším obloukem se vyhnul lampě – ale jen tak tak!“
„Zato ten mladší – jako vyžle, hnedkonc stojí na jedné noze, druhou napjatou balancuje a rukama na
mě mává – teta, já vám ukážu holubičku, mě už jde!“
„Jo, jo – ale tuhle jsem viděla jejich dědka! Ležel vám na lavičce, pupek vzhůru, oudy mu visely dolů,
no k popukání!“
Šifra 5
NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK BYL ROZSTŘÍHÁN PODLE ČERVENÝCH ČAR:
Šifra 6
Šifra 7
9999 2 22 444 66 33 222
Download

Zadání