Online Linguistic Support (OLS)
(Çevrimiçi Dil Desteği)
Dr. Selen TOKGÖZ
Yükseköğretim Uzmanı
26 Kasım 2014, Konya
LLP döneminde dil desteği (1)
Yararlanıcılara verilen dil desteği
büyük oranda maddi destek idi…
(EYDK düzenlenmesi, EYDK süresi için hibe verilmesi, HO hibesinden destek vb.)
LLP döneminde dil desteği (2)
Erasmus Yoğun Dil Kurslarında farklı öğretim
yöntemleri kullanılarak dil eğitimi yapılıyordu…
LLP döneminde dil desteği (3)
Verilen dil desteğinin ya da gerçekleştirilen
hareketliliğin dil becerileri üzerine etkisinin ölçülmesi
mümkün olmamıştı.
Erasmus+ döneminde dil desteği...
Yeni dönemde, kurumlararası anlaşmalar ve LA dil barajı içeriyor!
• Daha çok sayıda kişinin dil yeterliliğinin geliştirilebilmesi,
• Hareketliliğin kalitesinin arttırılabilmesi,
• Bu olumlu etkilerinin ölçülebilmesi için:
OLS sistemi geliştirildi !
Dile destek amacı ile OS (Organisatinal Support) hibeleri arttırıldı!
Dil desteğinde yöntem değişikliği…
Ne içeriyor?
Hangi dillerde?
UA ile üniversite arasında imzalanan sözleşme:
MADDE I.14 - ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ
Çevrimiçi dil desteği için AB servisi kullanılabildiği sürece, Merkez, öğrenci hareketliliği
katılımcılarına yönelik çevrimiçi dil değerlendirmesi ve çevrimiçi dil kursları için verilen
lisans sayısını yararlanıcıya bildiren bir karar yayınlar.
Dil değerlendirmesiyle ilgili olarak, öğrenci hareketliliğine katılan ve ana eğitim ve
çalışma dili olarak çevrimiçi sistemdeki dillerden birini kullanacak tüm katılımcılara
(anadilinde konuşanlar hariç) lisanslar tahsis edilecektir. Bu katılımcılar,
hareketliliklerinin zorunlu bir parçası olarak, hareketlilik döneminin öncesinde ve
sonunda çevrimiçi bir değerlendirmeye katılırlar.
Öğrenci ile üniversite arasında imzalanan sözleşme:
MADDE 6 – ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ
[2014-2015 Akademik Yılı ikinci dönem başlangıcından itibaren zorunlu, bu tarihle 1 Ekim
2014 tarihi arasında başlayan hareketlilikler için isteğe bağlıdır ve çevrim içi araçta mevcut
bulunan dillerde geçerlidir]
6.1. Ana eğitim veya çalışma dili İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca veya
İspanyolca ise, ilgili dili anadili olarak konuşanlar hariç olmak üzere katılımcı, hareketlilik
döneminin öncesinde ve sonunda, veya gönderen kuruluşla kararlaştırılan herhangi bir
zamanda, dil yetkinliği için çevrim içi bir değerlendirmeye katılır. Katılımcı, çevrim içi
değerlendirmeye katılamayacak olması halinde kuruluşu derhal bilgilendirir.
6.2 [İsteğe bağlı] Katılımcı yurtdışındaki hareketlilik dönemine hazırlanmak için lisansını
kullanarak çevrim içi [dil belirtilecek] dil kursunu takip eder. Katılımcı, çevrim içi kursa
katılamayacak olması halinde kuruluşu derhal bilgilendirir.
6.3 [İsteğe bağlı] Mali desteğin son taksitinin ödenmesi, hareketlilik dönemi sonunda
zorunlu çevrim içi değerlendirmenin yapılmasına bağlıdır.
• İlk dil sınavını tamamlamayan öğrenci ile sözleşme imzalanmamalı
dolayısı ile öğrenci yurtdışına gönderilmemelidir.
• Sınav sonucunda öğrencinin kurumlararası anlaşma yada LA’da
belirlenen seviyeye ulaşamaması, hareketlilik gerçekleştirmesine
engel değildir.
• İlk sınav notu düşük olan öğrenciye OLS sistemi ya da OS bütçesi ile
dil desteği sağlanması önemlidir.
• Dil sınavı sonuçlarını sadece öğrencinin kendisi ve gönderen
yükseköğretim kurumu görebilmektedir.
• 5 bölümde 70 soru
• Yaklaşık 50-60 dakikalık bir sınav
• Adaptive bir sınav (Öğrencinin cevabına göre değişen soru zorluğu)
• İnternet gerekiyor
• Herhangibir zamanda «save» edilip, kalınan yerden devam edilebiliyor
Dil sınavı için kısa tanıtım filmi:
• Zorunlu değil (İsteğe bağlı)
• İlk dil sınavı tamamlanmadan dil kursu lisans tahsisatı
yapılamıyor
• Üniversite ihtiyacı olana dil kursu lisansı tahsis edebilecek
• Dil kursu lisanslarının dağıtımının adil-şeffaf ve tutarlı
yapılması önemli
Dil kursu için kısa tanıtım filmi:
Lisans nedir?
Her kuruma dil sınavı için X, dil kursu için ise Y adet lisans tahsis
edilir.
Dil sınavı lisansı: Öğrencinin faaliyet öncesi ve sonrasında sistem üzerinden online
sınav alabilmesi için verilen haktır.
•
1 dil lisansı ile 1 öğrenci hem faaliyet öncesi hem de faaliyet sonrası sınava
girebilecektir.
Dil kursu lisansı: Öğrencinin sistem üzerinden online dil eğitimi alabilmesi için verilen
haktır.
•
İlk sınavını tamamlamayan bir öğrenciye dil kursu lisansı verilemez.
•
Dil sınavı hangi dilde alındıysa dil kursu o dilde olmalıdır.
Lisans kullanımı...
• 1 lisans 6 dilden herhangibiri için kullanılbilir.
• 100 lisans tahsis edilen kurum,
• isterse tamamını İngilizce için,
• İsterse farklı diller için farklı sayılarda kullanabilir.
• Lisanslar; öğrencinin alacağı eğitimin ya da yapacağı stajın
dilinde kullandırılmalıdır!
Lisans dağıtımı (1)
Ulusal
Ajans 1
Ulusal
Ajans 2
Ulusal
Ajans 3
2014 teklif çağrısı dönemi:
AB Komisyonu elindeki son hareketlilik rakamlarına göre,
her Ulusal Ajans’a dil sınavı ve dil kursu lisansı tahsis etti.
2015 teklif çağrısı dönemi:
AB Komisyonu elindeki son hareketlilik rakamlarına göre dil sınavı lisansı
Bu rakamın %40-%60 arasında bir oranda dil kursu lisansı tahsis edecek.
2016 teklif çağrısı dönemi:
AB Komisyonunun ‘past performance’ kullanması öngörülüyor!
Lisans dağıtımı (2)
Ulusal
Ajans 2
Ulusal
Ajans 1
HEI
HEI
HEI
HEI
Ulusal
Ajans 3
HEI
HEI
Adil ve şeffaf kriterler çerçevesinde kurumlara dağıtıldı/dağıtılacak.
Önümüzdeki yıllarda, lisans kullanım performansı dağıtım kriteri olabilecek.
Lisans sayıları kurumlarla yapılan sözleşmede yeralacak.
Ulusal Ajans lisans dağıtım işlemlerini
tamamlayıp, OLS sistemine gerekli
verileri girdikten sonra irtibat kişileri 2
e-posta aldılar…
İlk e-posta:
OLS sistemi için kullanıcı adı ve şifre
içeren e-posta
İkinci e-posta:
Kurumunuza dil kursu ve dil sınavı
lisansı tahsis edildiğini bildiren
e-posta
OLS linki:
http://erasmusplusols.eu/
USER GUIDE
; ,
veya
Tanımlanan süre
öğrencinin gidiş
tarihinden önce
olmalıdır…
Her dil için işlem tekrar edilir...
Nasıl daha kolay yapılır…
Dil kursunun takip edilmeye başlandığı ilk günden itibaren;
2-5 ay arası faaliyetlerde, faaliyet süresi kadar
6-12 ay arası faaliyetlerde ise 6 ay erişim hakkı olacaktır.
OLS ve Mobility Tool+ Etkileşimi…
Şu an için aralarında bir bağ bulunmamaktadır.
• Mobility Tool+’a öğrenci verisi girildiğinde, öğrencinin e-posta
adresine, ilk dil sınavı için otomatik e-posta gönderilebilmesi,
• OLS dil sınavı
görünebilmesi,
sonuçlarının
için çalışılmaktadır.
Mobility
Tool+
üzerinden
Download

Online Language Support (OLS)