Hukuk Fakültesi
HUKUK MEYDANI FARAZİ DAVA YARIŞMASI CEZA YÖNERGESİ
A) Genel Kurallar
1. Ceza Yönergesi Hukuk Meydanı Farazi Dava Yarışması’nın yazılı ve sözlü aşamalarında ortaya
çıkabilecek kural ihlalleri karşısında uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir.
2. Hukuk Meydanı Farazi Dava Yarışması’nda uygulanacak olan Ceza Yönergesi Hukuk ve Aksiyon
Kulübü Genel Kurulu tarafından belirlenmiştir. Hukuk ve Aksiyon Kulübü Genel Kurulu gerekli
gördüğü takdirde Ceza Yönergesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
3. Yarışma kurallarının ihlali halinde belirtilen yaptırımlar Hukuk Meydanı Farazi Dava Yarışması
Komite Üyeleri tarafından uygulanacaktır.
4. Ceza puanları hangi aşamada alındıysa o aşamanın puanından indirilir ve durum Yarışma Komite
Üyeleri tarafından taraflara bildirilir.
5. Puanlama Yönergesi yarışmadan önce Komite Üyelerine verilecektir. Bu yönerge yalnızca Komite
Üyelerine yöneliktir ve gruplar tarafından yönergenin okunması yasaktır. Yasağın ihlal edilmesi
durumunda yasağı ihlal ettiği anlaşılan grup yazılı aşama sırasında İnceleme Kurulu Üyesi; sözlü
aşama sırasında Komite Üyeleri tarafından Hukuk Meydanı Farazi Dava Yarışmasından ihraç
edilecektir.
6. Grup üyeleri, yarışma süresince komite üyelerine, karşı grup üyelerine ve izleyicilere centilmenlik
kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler. Bu kuralın ihlali halinde aykırı davranışın niteliğine
göre grubun yarıştığı aşamadaki puanından takdiren 5(beş) – 15(on beş) puan indirilir.
B)Yazılı Aşama
7. Dilekçelerini geç teslim eden grubun yazılı aşama puanından 10 (on) puan indirilecektir. Son teslim
tarihinden itibaren yedi gün içinde teslim edilmeyen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Basılı olarak teslim edilen dilekçeler ile [email protected] adresine gönderilen dilekçeler
arasında farklılık olması durumunda ilgili grup yarışmadan ihraç edilecektir.
9. Yazılı aşamada grup üyelerinin isimlerini İnceleme Kurulu Üyesine açıklamaları halinde yazılı
aşama puanından 20(yirmi) puan indirilecektir.
C)Sözlü Aşama
10. Grupların duruşmaya geç kalması halinde veya duruşma sırasında süre ihlali yapılması halinde,
grup puanından her bir dakika için 1(bir) puan indirilir.
11. Grup üyelerinin karşı takım üyelerinden veya Komite Üyelerinden birisinin sözünü kesmesi halinde
grup puanından 4(dört) puan indirilir.
12. Duruşma sırasında herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi halinde grup puanından
10(on) puan indirilir.
*Yarışmaya katılan tüm gruplar bu belgede belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar. Hukuk ve Aksiyon Kulübü
Genel Kurulu, yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Download

Hukuk Fakültesi