ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ
AMAÇ
Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde
Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet duygularını
pekiştirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatı hakkında daha
hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamayı ve örnek bir nesil yetiştirmektir.
İyiyi ve güzeli kendine şiar edinmiş teşkilatımızın güzeli yaygınlaştırmasında Siyer-i
Nebi yarışmasından istifade ederek mesajımızı en doğru ve etkili bir şekilde muhatap
kitlemize ulaştırmayı hedefliyoruz.
DAYANAK
Sevgili Peygamber’imizin hayatının daha iyi öğrenilmesine yapılabilecek küçük bir
katkıyı, en büyük bahtiyarlık kabul edenler bulunduğu müddetçe, Efendimiz hakkında
daha birçok eser, program, yarışmalar vs. düzenlenecektir. Bu bağlamda günümüzde
gerek uyuşturucu, alkol, sigara, gerek diziler vb. gençlerimizi ahlak ve maneviyatını
tahrip etmektedir. Bizler milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirerek bu
ifsadın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarışması yaparak, liseli gençlerin
Peygamber Efendimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili
peygamberimizin (s.a.s) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.
YÖNTEM





Siyer-i Nebi çalışmalarından öncelikle Şube Başkanı ve Şube Liseler Komisyon Başkanı
sorumludur.
Siyer-i Nebi yarışması için kurulacak Komisyon, Şube Başkanı ve Şube Liseler
Komisyon Başkanı tarafından kurulacaktır.
Siyer-i Nebi yarışması için kurulan Komisyonda, Şube Yönetiminden veya ÖĞDER’den, Eğitimciler varsa kesinlikle bulunmalıdır.
Siyer-i Nebi yarışması bir gençlik ve lise çalışması olduğundan dolayı, komisyon
başkanı ve üyelerinin birer eğitimci olması çalışmanın verimliliği açısından daha etkili
olacaktır.
Siyer-i Nebi yarışması için seçilen kaynak, ilgili okullara ve öğrencilere takibi yapılarak
ulaştırılmalıdır.
1









Siyer-i Nebi yarışmasının yapılacağı okullarda ve sınıflarda en az 1 temsilci (öğrenci
veya öğretmen) bulunmalıdır.
Siyer-i nebi yarışmasının sonunda yarışmanın yapıldığı okullarda, dereceye giren
öğrencilere çeşitli hediyeler, sınav görevlilerine de plaket verilmelidir.
Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren veya giremeyen bütün öğrenci ve
öğretmenlere de katılım belgesi kesinlikle verilmelidir.
Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin puanları eşit olması durumunda,
sıralamada ay, gün ve yıl olarak yaşı küçük olan yarışmacının puanı dikkate
alınacaktır.
Siyer-i Nebi yarışması için sınav soru kitapçıkları Anadolu Gençlik Derneği Genel
Merkezi tarafından hazırlanacak ve sınav tarihinden 2 gün önce Şubelere teslim
edilecektir.
Siyer-i Nebi yarışması için Optik Formları İl AGD Şubeleri ayarlayacak ve sınav
sonuçlarını Şube kendisi belirleyecek.
Siyer-i Nebi yarışmasında sınav 2 aşamalı olup Şube İl birincileri, AGD Genel
Merkezin yapacağı sınava girmeye hak kazanacaklardır.
Siyer-i Nebi yarışmasında AGD Genel Merkezin yapacağı sınavda ilk 10’a giren
öğrenciler, AGD Genel Merkez tarafından ödüllendirilecektir.
Siyer-i Nebi yarışmasında AGD Şubelerinde ilk 100’e girecek öğrenciler İSTANBUL’UN
FETHİ programına ücretsiz katılım sağlayacaktır.
HEDEF











Gençlerin Ahlaki ve Manevi açıdan daha hassas ve duyarlı olmasını sağlamak,
Peygamberine sevdalı bir gençlik yetiştirmek,
Lise öğrencilerini Anadolu Gençlik Derneği çatısı altında buluşturmak,
Lise teşkilatlarını Okul Başkanlarını ve Sınıf Temsilcilerini oluşturmak,
BinGenç proje grupları ve Okuma Grupları oluşturmak,
Lise sohbet halkalarını oluşturmak,
Genç İstikbal Dergisinin gençlere daha rahat ulaşmasını sağlamak
Anadolu Gençlik Derneğinin tanıtımını yapmak,
Yön ve mesaj vermek,
Çalışmalarımıza heyecan katmak,
Siyer-i Nebi Yarışmasına katılım sağlayan öğrencileri Çanakkale, İstanbul’un Fethi’ne
katılımlarını sağlamak.
2
Okunacak Kitap:
Peygamberimizin Hayatı - İrfan YÜCEL
TAKVİM
TARİH
Dokümanların-Envanterlerin
Şubelere Gönderilmesi
Kayıt Tarihleri
Kitapların Şubelere Gönderilmesi
NOT: Şubeler göndermiş olduğu hedeflerin
üzerine çıkması halinde, istek üzerine, kayıt
tarihi içerisinde kitap gönderimi devam
edecektir.
01.03.2014
10.03.2014 Pazartesi
02.04.2014 Çarşamba
01.03.2014 Cumartesi
10.03.2014 Pazartesi
3
Sınav Tarihi
12.04.2014 Cumartesi Saat: 10:00
Sonuç Açıklama
20.04.2014 Pazar
Saat: 10:00
TANITIM ÇALIŞMALARI



AGD Genel Merkez tarafından hazırlanan afiş, şube ve temsilcilikler tarafından,
Müftülük, Camii, Kur’an Kursu, Sendika, Okullar, Yurt, Sivil Toplum Kuruluşu v.b.
yerlere asılacak.
Ulusal medyada Genel Merkez, yerel medyada şubeler tarafından haber ve reklam
yaptırılacaktır. (Pankart, Afiş (İl içi otobüs ve dolmuşlara), Broşür, Sosyal Medya,
Yerel Gazete İlanı, Radyo Reklamı, Facebook Reklamı, AGD Atkısı, Bileklik vs. internet
siteleri de aktif değerlendirilecektir.)
Şube ve İl temsilcilikleri yalnızca merkez ilçede değil tüm ilçelerde ve mahallelerde
duyuru yapacaklardır.
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:
Siyer-i Nebi yarışmasına tüm erkek ve bayanlar katılabilir.
Yarışma “Erkekler” ve “Bayanlar” olarak ayrı ayrı sınıflarda tertip edilecektir.
DİĞER ŞARTLAR:








İlgili Kurullarca ve Komisyonlarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir
tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
Siyer-i Nebi yarışmalarının yapılacağı merkezler, yarışmalarla ilgili koordineyi
sağlayacaktır.
Yarışmaların sonuçları belirlenen süre içerisinde AGD Genel Merkez tarafından
bildirilecektir.
Siyer-i Nebi yarışmalarının Bölge merkezlerindeki yarışmalar öğrencilerin katılabileceği
uygun okul ve sınıflarda yapılacaktır. Yarışma yeri ve saati, sınav giriş belgelerinde yer
alacak olup öğrencilerimize duyurulacaktır.
(Hanımların yarışması hanımlara özel sınıflarda yapılacaktır.)
Yarışma sonuçları tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından
sonra ilan edilecektir.
Siyer-i Nebi yarışmasına öğrenciler belirtilen zamanda(10 Mart-2 Nisan) müracaat
etmesi gerekmektedir.
Sonuçlar bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
ANADULU GENÇLİK DERNEĞİ GENEL MERKEZ ÖDÜLLENDİRME


Siyer-i Nebi yarışmasında sınav 2 aşamalı olup Şube İl birincileri, AGD Genel
Merkezin yapacağı sınava girmeye hak kazanacaklardır.
Siyer-i Nebi yarışmasında AGD Genel Merkezin yapacağı sınavda ilk 10’a giren
öğrenciler, AGD Genel Merkez tarafından ödüllendirilecektir.
KAYIT TAKİBİ VE SINAV GÖZETMENİ
Siyer-i Nebi yarışması için, kurulmuş olan komisyon başkanı, zamanın da ve gereken
önemi verecek şekilde, gerekli görev dağılımlarını yapmalı ve takibini sağlamalıdır.
Siyer-i Nebi yarışması için kayıtlar Okullarda ve Anadolu Gençlik Derneği Şubelerinden
yapılmalı, kitaplar ve sınav giriş belgeleri öğrencinin vakfa adapte olması için Anadolu
Gençlik Derneği Şubelerinden verilmelidir.
Okullarda ki kayıtları ve sınav zamanında ki gözetmenleri, okullarda ki Öğretmen ve
Öğrencilerden seçilmelidir. Kayıtlarda ve sınav zamanı gözetmenleri seçmede varsa
Anadolu Gençlik Derneği çatısı altında bulunan eğitimci ve öğretmenlerden seçilmeli,
yoksa ÖĞ-DER ve EĞİTİM BİRSEN üyelerinden veya Üniversite öğrencileri ve
Diyanet’e bağlı İmamlardan seçilmelidir.
ÖĞ-DER ve EĞİTİM BİRSEN üyeleri veya Üniversite öğrencileri ve Diyanet’e bağlı
İmamlarla irtibata geçebilmek için Memur-sen ve Müftülük’lerle irtibata geçilmeli, bu
hayırlı yarışma için onlardan destek alınmalıdır.
4
KAYIT SONRASI TAKİP
Öğrencilerin kayıtları alındıktan sonra, öğrencilere sınavı ve AGD’yi hatırlatmak adına
haftalık Cuma vs. mesajlar atılmalıdır.
Öğrencilerin sınava hazırlığını takip etmek adına görevlilerden haftalık takip raporları
alınmalıdır.
Sınav giriş belgeleri hazırlandıktan sonra sınava gireceklere mesaj olarak atılmalı ve
giriş belgeleri sınavdan 1 hafta öncesinde bütün öğrencilere ulaştırılmalıdır.
Sınav giriş belgeleri ulaştırılamayan öğrencilerin takip edilmeli muhakkak sınava
girmeleri sağlanmalıdır. Gerekirse öğrencinin okuluna gidip giriş belgesi öğrenciye
verilmelidir.
Sınav yapılmadan 1 gün önce öğrencilere sınav bilgileri ve başarı dilemek adına
mesajlar kesinlikle atılmalıdır.
Sınavdan 2 gün önce sınav gözetmenlerine sınavın yapılacağı okullar, aranarak ve
mesaj yoluyla sık sık hatırlatılmalı, yaşanabilecek sürprizlerin önüne geçilmelidir.
5
Download

anadolu gençlik derneği siyer