2014-2015
ERASMUS+ ÖĞRENME
HAREKETLİLİĞİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
(UİB)
TUBA A.AKMAN/CEYDA POLATEL/FATMA DEMİRCİ/ZEYNEP SARICI
29 Aralık 2014
Sunum Başlıkları
•
•
•
•
•
•
•
•
Çevrimiçi Dil Desteği Nedir?
Çevrimiçi Dil Desteğinin İçeriği
Faaliyetin Kapsadığı Diller
Kimler İçin Geçerli
Yasal Zemin
Dil Sınavları Bilgi
Dil Sınavları ve Kursları Lisanslar
Lisans Kullanımı
Online Language Support (OLS)
Çevrimiçi Dil Desteği
Yeni dönemde, kurumlararası anlaşmalar
ve LA dil barajı içeriyor!
Daha çok sayıda kişinin dil yeterliliğinin
geliştirilebilmesi,
Hareketliliğin kalitesinin arttırılabilmesi,
Bu olumlu etkilerinin ölçülebilmesi için:
geliştirilen sisteme “Online Language
Support” adı verilmiştir.
Çevrimiçi Dil Desteği İçeriği
Dil
Desteği
Faaliyet
öncesi ve
sonrası dil
sınavları
Çevrimiçi
Dil
Kursları
Hangi dillerde destek sağlanır?
6 farklı dilde
DE
German
EN
English
Almanca
İngilizce
ES
Spanish
İspanyolca
FR
French
Fransızca
IT
Italian
NL
Dutch
İtalyanca
Flemenkçe
Kimler için geçerli?
• 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren
değişimden faydalanacak tüm öğrenim ve
staj hareketliliği öğrencileri için geçerli
• KOÜ için 2014-2015 akademik yılı bahar
dönemi öğrencileri
• Faaliyet öncesi ve sonrası dil sınavları
zorunlu!!
Yasal Zemin
• Çevrimiçi dil desteği ile ilgili bilgi ve yasal bağlayıcılığı öğrenci
ve üniversite arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır.
MADDE I.14 - ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ
Çevrimiçi dil desteği için AB servisi kullanılabildiği sürece,
Merkez, öğrenci hareketliliği katılımcılarına yönelik çevrimiçi
dil değerlendirmesi ve çevrimiçi dil kursları için verilen lisans
sayısını yararlanıcıya bildiren bir karar yayınlar.
Dil değerlendirmesiyle ilgili olarak, öğrenci hareketliliğine
katılan ve ana eğitim ve çalışma dili olarak çevrimiçi
sistemdeki dillerden birini kullanacak tüm katılımcılara
(anadilinde konuşanlar hariç) lisanslar tahsis edilecektir. Bu
katılımcılar, hareketliliklerinin zorunlu bir parçası olarak,
hareketlilik döneminin öncesinde ve sonunda çevrimiçi bir
değerlendirmeye katılırlar.
MADDE 6 – ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ
[2014-2015 Akademik Yılı ikinci dönem başlangıcından itibaren zorunlu,
bu tarihle 1 Ekim 2014 tarihi arasında başlayan hareketlilikler için
isteğe bağlıdır ve çevrim içi araçta mevcut bulunan dillerde geçerlidir]
6.1. Ana eğitim veya çalışma dili İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Hollandaca veya İspanyolca ise, ilgili dili anadili olarak
konuşanlar hariç olmak üzere katılımcı, hareketlilik döneminin
öncesinde ve sonunda, veya gönderen kuruluşla kararlaştırılan
herhangi bir zamanda, dil yetkinliği için çevrim içi bir
değerlendirmeye katılır. Katılımcı, çevrim içi değerlendirmeye
katılamayacak olması halinde kuruluşu derhal bilgilendirir.
6.2 [İsteğe bağlı] Katılımcı yurtdışındaki hareketlilik dönemine
hazırlanmak için lisansını kullanarak çevrim içi [dil belirtilecek] dil
kursunu takip eder. Katılımcı, çevrim içi kursa katılamayacak olması
halinde kuruluşu derhal bilgilendirir.
6.3 [İsteğe bağlı] Mali desteğin son taksitinin ödenmesi, hareketlilik
dönemi sonunda zorunlu çevrim içi değerlendirmenin yapılmasına
bağlıdır.
Dil Sınavları Bilgi
• Öğrenci gittiği ülkenin dilinde değil, misafir olacağı
kurumdaki eğitim diline göre 6 dildeki sınavlardan birisine
girecek.
• Gidiş öncesi dil sınavını tamamlamayan öğrenci ile sözleşme
imzalanmayacak ve dolayısıyla Erasmustan faydalanamayacak
• Sınav sonucunda öğrencinin kurumlararası anlaşma ya da
öğrenim anlaşmasında belirtilen dil düzeyini başaramamış
olması değişimi yapmasına engel değildir. (dil düzeyi
belirtilmiyor da olabilir)
• İlk sınav notu düşük olan öğrenciye OLS vasıtasıyla çevrimiçi
dil kursu verilebilir
• Öğrencilere birim bütçesinden dil kursu almaları için destek
verilebilir
• Dil sınavı sonuçları sadece ilgili öğrenci ve birim tarafından
görülebilecek. Misafir olunacak kurumun sonuçlara erişimi
yok.
• Dil sınavları 5 bölümde 70 sorudan
oluşuyor.
• Grammar (20 questions)
• Vocabulary (15 questions)
• Key communicative phrases (15 questions)
• Listening comprehension (10 questions)
• Written comprehension (10 questions)
• Sınav süresi yaklaşık 50-60 dakika
• Soru zorluğu öğrencinin cevabına göre
değişiyor
• Sınav herhangi bir yerinde kaydedilip
kalınan yerden devam edilebiliyor.
Dil Sınavları ve Kursları Lisanslar
• Üniversitemize dil sınavlarına giriş ve online kurs için
toplamda 196 adet lisans tahsis edilmiştir.
• Dil sınavı lisansı: Öğrencinin faaliyet öncesi ve
sonrasında sistem üzerinden online sınav alabilmesi için
verilen haktır.
• •1 dil lisansı ile 1 öğrenci hem faaliyet öncesi hem de
faaliyet sonrası sınava girebilecektir.
• Dil kursu lisansı: Öğrencinin sistem üzerinden online dil
eğitimi alabilmesi için verilen haktır.
• •İlk sınavını tamamlamayan bir öğrenciye dil kursu lisansı
verilemez.
• •Dil sınavı hangi dilde alındıysa dil kursu o dilde olmalıdır.
Lisans Kullanımı
• 1 lisans 6 dilden herhangi biri için kullanılabilir.
• Lisanslar; öğrencinin alacağı eğitimin ya da yapacağı stajın
dilinde kullanılmalıdır.
• Birim tarafından sınava girecek veya dil kursu alacak her
bir öğrenci için sisteme kayıt yapılacaktır.
• Kayıt esnasında öğrencinin sınav ve kurs dili belirtilecektir.
• Öğrencinin kayıt esnasında belirtilen adresine sistem
tarafından e-posta gönderilecektir.
• Öğrenciye sınavı tamamlaması gereken süre de bu e-posta
da belirtilecektir.
• Öğrenci e-postayı aldıktan sonra sisteme giriş yapacak ve
sınavı tamamlayacaktır.
• Dil sınavı ve kursları lisanslarının etkin kullanımı dil
yeterliliğinin tespiti ve geliştirilmesi açısından çok önemli.
OLS Sayfası ve Kısa tanıtım filmi
OLS ana sayfa:
http://erasmusplusols.eu/
Kısa tanıtım filmi:
http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/
Katılımınız için teşekkürler…
Uluslararası İlişkiler Birimi
Sorular
Download

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ - Uluslararası İlişkiler Birimi