ITU Yarışma Kuralları
ITU Yönetim Kurulu tarafından Onaylanmıştır, Aralık 2013
Uluslararası Triatlon Federasyonu-ITU Yarışma Kuralları-21-02-2013
ITU Yarışma Kuralları ITU'nun websitesinde, www.triathlon.org adresinde bulunan ana kaynak belgedir. Web tabanlı döküman resmi (yetkili)
referans belgedir ve ITU Teknik Komite ve ITU Yönetim Kurulunca kabul edilen öneriler uyarınca resmi düzenlemeler bağlı olarak
sürdürülmektedir.
İletişim
Uluslararası Triatlon Federasyonu (ITU)
#221-998 Harbourside Drive
Kuzey Vancouver, Britanya Kolombia
Canada, V7P 3T2
Tel (1 604) 904 9248
Fax (1 604) 904 9249
Email: [email protected]
ITU hakkında genel bilgi için www.triathlon.org adresini ziyaret ediniz
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ: __________________________________________________________
2. ATLETLER : ____________________________________________________
3. CEZALAR: ______________________________________________________
4. YÜZME: ________________________________________________________
5. BİSİKLET: ______________________________________________________
6. KOŞU: __________________________________________________________
7. GEÇİŞ ALANI: ___________________________________________________
8. YARIŞMA KATEGORİLERİ: ______________________________________
9. ÖDÜLLER: ______________________________________________________
10. MÜSABAKALAR: _______________________________________________
11. TEKNİK GÖREVLİLER: _________________________________________
12. İTİRAZLAR: ____________________________________________________
13. İTİRAZ: ________________________________________________________
14. İÇ TRİATLON: __________________________________________________
15. ORTA VE UZUN MESAFE MÜSABAKALAR: _______________________
16. TAKIM VE BAYRAK YARIŞI ŞAMPİYONASI: _____________________
17. PARATRİATLON: _______________________________________________
18. KIŞ TRIATLONU: _______________________________________________
19. ÇAPRAZ TRİATLON VE DUATLON: ______________________________
20. FINAL TURU ELEME YARIŞMASI: ___________________________
21. EK A: RACE MESAFE VE YAŞ KOŞULLARI: ______________________
22. EK B: YARIŞ İTİRAZ FORMU: ____________________________________
23. EK C: YARIŞ TEMYİZ FORMU: ___________________________________
24. EK D: TANIM: ___________________________________________________
25. EK E1. __________________________________________________________
26. EK F1: __________________________________________________________
27. EK G: PARATRIATLON SINIFLANDIRMA KILAVUZ LİNKİ: _________
28. EK H: PARA ÖDÜL DAĞILIMI: ____________________________________
29. EK I: ITU İLGİLİ SPOR DALLARI: __________________________________
30. EK J: ITU MÜSABAKALARI VE ITU MÜSABAKA KATEGORİLERİ: ____
31. EK K: CEZALAR VE İHLALLER : ___________________________________
32. EK L: SONUÇ ÖRNEKLERİ _________________________________________
4
6
13
17
21
28
29
30
31
33
36
38
40
43
44
45
47
58
60
61
64
66
68
70
75
107
128
129
130
131
133
139
1. GİRİŞ
1.1. Amaç:
a) Uluslararası Triatlon Federasyonu (ITU) Triatlon, Duatlon ve diğer ilişkili spor dallarında tek yetkili idari organdır. ITU yetkisindeki spor dallarının
tam listesi Ek A ve Ek J'de yer almaktadır.
b) Uluslarası Triatlon Federasyonu Teknik Komitesi (ITU-TC) ITU müsabakalarının kaliteli olması için teknik açıları sağlayacaktır.
c) ITU Yarışma kuralları ITU müsabakalarında atletlerin tutum ve davranışlarını belirlemektedir. ITU Müsabaka Kurallarının belirtilmediği
durumlarda, FINA, UCI, IAAF, FIS, IPC yüzme, IPC atletizm ve IPC Kuzey Disiplini, ITU TC aksi karar almadıkça, kendi özel kurallarını uygulayacaktır.
d) ITU Müsabakaları Organizatörler Kılavuzu ve ilgili dökümanlar ev sahibi Ulusal Federasyonlar (UFler) ve Yerel Organizasyon Komiteleri (LOCs)
için güvenlik ve lojistik standartları belirler.
e) ITU Teknik Görevliler (ITO) sertifika programı ITU Teknik Görevlilerini belgeleyen standartları belirler.
f) Bir kural sadece belirli müsabakalar için uygulandığında, bu kuralda belirtilir.
1.2. Plan:
a) ITU Yarışma kuralları aşağıdaki amaçlarla tasarlanmıştır:
(i) Sportmenlik, eşitlik ve fair play atmosferi yaratmak
(ii) Güvenlik ve koruma sağlamak
(iii) Atletlerin özgürlük ve eylemlerini haksız yere sınırlamadan yaratıcık ve beceriyi vurgulamak
(iv) Haksız avantaj elde eden atletleri cezalandırmak
b) ITU Yarışma kurallarında kullanılan tüm ifadelerin tanımına Ek D'de yer verilmektedir. ITU Yarışma kurallarının yorumlanması ya da
uygulanması konusundaki herhangi bir zorluk yaşanırsa ITU Teknik Komitesine başvurulmalıdır.
1.3 Dil ve İletişim
a) ITU müsabakalarının resmi dili İngilizcedir.
(i) UFler kendi atletleri için İngilizce tercüme hizmeti sağlama sorumluluğuna sahiptir.
(ii) Başka paralel bir dil kullanılsa dahi LOCs en azından İngilizce iletişim kurmak durumundadır.
1.4 Değişiklikler
a) ITU Yarışma kuralları ITU yetkisindeki diğer modern spor dalları için uygulanacaktır.
b) Bir sporcuya kural dışı avantaj elde etmesine ya da kendisini tehlikeli bir duruma sokmasına izin verilemez. Bunu uygulamak için, ITU Yarışma
kurallarıyla ilişkili her tür ihlal yaptırıma bağlıdır.Yetkililer Kuralların içermediği bir avantaj kazanılıp kazanılmadığına bağlı olarak karar verecektir.
c) ITU Yarışma kuralları ITU'ye bağlı Ulusal Federasyonların (UFler) evsahipliği yaptığı uluslararası yarışmalarda uygulanacaktır.
1.5 İstisnalar
a) ITU Yarışma kuralları ITU tarafından düzenlenen tüm müsabakalarda geçerli olacak ve tayin edilen bir Teknik Delege tarafından uygun şekilde
uygulanacaktır. ITU Yarışma kurallarının müsabakanın düzenlenmesiyle ilgili yasalarla çatışması durumunda, ITU Yarışma kuralları tutarsızlık
ölçüsündeki yasaları hükümsüz kılar. Sporcular mümkün olduğu kadar erken ve müsabakanın başlama tarihinden önce bu yasalar konusunda
bilgilendirilmelidirler. Belirli bir müsabakadaki özel durumlarla ilgili istisnalar sadece öncelikle ITU'nun onayıyla mümkün olacaktır.ITU Yarışma
kurallarında bir istisna uygulanması talebi başvurunun yapıldığı ya da yapılacağı UF vasıtasıyla ITU Teknik Komitesine yazılı olarak yapılmalıdır.
1.6 Özel Düzenlemeler
a) Teknik bir delege şu koşullarla belirli bir yarış için özel düzenlemelerin ilave edilmesini onaylayabilir:
(i) İlave her özel düzenleme bir diğer ITU Rekabet Kuralı ile çelişemez
(ii) İlave her düzenleme yazılı olarak yapılır ve sporcular toplantısında açıklanır ve;
(iii) İlave her düzenleme ve dahil edilme sebebi müsabakanın yapılacağı günden bir hafta önce ITU-TC'ye önerilmelidir. ITU-TC sadece ITU Yönetim
Kurulunun yetkisiyle ilave düzenlemenin eklenmesini geçersiz sayabilir.
1.7 Fikri Mülkiyet
a) ITU Müsabakaları, ITU Müsabakalarını düzenleme, yürütme, yayınlama ve çoğaltma hakkları dahil ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm
haklara sahip ITU ye aittir. Bu haklar kullanılan cihazın sahibinine bakılmaksızın oyun alanı sınırları dahilinde alınan fotograf ve video görüntüleri
dahil herhangi bir dijital medyayı içerir.ITU müsabakasına katılan atletten alınan tüm kişisel veriler ve müsabadan alınan veriler, sonuçlar da dahil
olmak üzere ITU'ye aittir.
b) ITU Triatlon Dünya Kupaları ya da ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları ve Multispor Dünya Şampiyonalarında yarşmadan önce Yıldızlar, U23,
Genç atletler ve paratriatletler mevcut itiraz prosedürüyle çözülemeyen ITU Kurallarından doğan herhangibir anlaşmazlığın İsviçre, Lozan'da
bulunan Spor Tahkim Mahkemesi tarafından nihai sonuca bağlanacağının ifade edildiği ITU Sporcu Anlaşmasını imzalamalıdır. İmzalandıktan
sonra, Sporcular Sözleşmesi imzalandığı yılın sonuna kadar geçerli olur. Sporcu Sözleşmesi Ek M'de yer almaktadır.
1.8 Yetki Dışı İstisna ve İlaveler:
a) Rekabet Kuralına izinsiz bir istisna ve ilave müsabakanın onaylanmasını önler ve müsabakada daha önce yapılmış bir yaptırımı geçersiz kılar.Bu
özellikle müsabaka esnasındaki kazalarda yasal sonuçlara ve UFler ve/ veya belediye yetkililerinden daha sonra yolların ve su yollarının
kullanılmasına dair onay talebine neden olur. Sigorta yetkilileri de bu koşullar altında öne sürülen iddiaların geçersiz kabul edilebileceği
konusunda uyarıda bulunmuştur.
1.9 Kural Güncellemeleri:
a) ITU Yarışma kuralları ITU Yönetim Kurulu onayıyla ITU-TC tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Bu tür bir kural değişikliğinin yürürlüğe
girmeden en az 30 gün önce bağlı ulusal federasyona yazılı olarak bildirilmesi tavsiye edilir. Güncellenen ITU Yarışma kuralları ITU websitesinde
ilan edilir (www.triathlon.org).
2. SPORCU TUTUMU:
2.1 Genel Tutum
a) Triatlon ve ITU'nun ilgili diğer spro dallarında birçok sporcu bulunmaktadır. Yarış taktikleri sporcular arasındaki etkileşimin bir parçasıdır.
Atletler:
(i) daima iyi bir sportmenlik sergilemelidir
(ii) kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğinden sorumludurlar
(iii) Kendi ulusal federasyonlarındaki ve www.triathlon.org adresindeki ITU Yarışma kurallarını bilmeleri, anlamaları ve bunlara uymaları gerekir
(iv) yarış yetkililerinin talimatlarına ve trafik kurallarına uymalıdırlar
(v) diğer sporculara, yetkililere, gönüllülere ve izleyicilere saygılı ve kibar davranmalıdırlar.
(vi) küfürden kaçınmalıdırlar
(vii) yarıştan çekilmeleri durumunda Teknik Yetkiliyi bilgilendirmelidirler. Atletlerin bunu yapmaması durumunda, uzaklaştırma cezası verilebilir.
(viii) müsabaka görevlisi ve yetkililer dışında herhangibir yardım almadan yarışmalıdır
(ix) pusu pazarlamadan kaçınmalıdır
(x) ikmal ve çöp atık noktaları gibi açıkça belirlenmemiş yerler hariç yarış alanına çöp ya da ekipman bırakmamalıdır. Tüm eşyalar atletler
tarafından muhafaza edilmeli ve geçiş noktalarına geri getirilmelidir.
(xi) Herhangi bir dış araç ya da nesneden haksız avantaj elde etme girişiminde bulunulmamalıdır.
2.2 Harici Asistans:
a) Asistansın müsabaka personeli ya da Teknik Görevliler tarafından sağlanmasına izin verilmekte ve Teknik Delege ya da Yarış Hakeminin onayı
üzerine içecek, besin, mekanik ve tıbbi yardımla sınırlıdır. Aynı yarışta rekabet eden sporcular su ve benzin istasyonu, boru lastiği, iç lastik ve lastik
tamir takımlarından sonra yiyecek ve içecek gibi Genç maddelerde birbirleriyle yardımlaşabilirler.
b) Sporcular kendi yarışlarını sürdürmelerini engelleyecek şekilde aynı yarıştaki başka bir sporcuya hiçbir ekipman yardımında bulunamaz. Bu
ayakkabı, yarış bisiklati, kadro, tekerlek ve kaskla sınırlı değildir.Ceza olarak heriki sporcu da diskalifiye edilir.
2.3 Doping Kullanımı:
a) Sporcular ITU Anti-Doping Kurallarına uymalıdır.
b) Tüm sporcular tıbbi ve doping kontrol testlerini, test yükümlülüğünü, hak, sorumluluk ve prosedürleri, ceza ve itiraz süreçlerini ve yasak
maddeleri kapsayan ITU Anti-Doping Kurallarını tanımaktan sorumludurlar.
c) ITU, ITU Anti-Doping Kurallarını uygulamakta ve Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) koyduğu kurallara riayet etmektedir.
2.4 Sağlık
a) Triatlon ve ve ilgili diğer spor dalları yorucudur. Yarışa katılabilmek için, sporcuların fiziksel olarak mükemmel bir durumda olmaları
gerekir.Sağlıklı ve iyi olmaları son derece önemlidir.Yarışa başlarken, sporcular iyi durumda olduklarını ve fiziksel durumlarının yarış için uygun
olduğunu beyan etmelidir.
b) Her müsabakanın yüzme ve bisiklet ayağı zaman sınırı ve genel bitiş saati Teknik Delege tarafından belirlenir. Bu sınırlar müsabaka öncesi kayıt
maddesinde yayınlanmalıdır.
c) ITU sporcuları müsabakaya katılmadan önce periodik sağlık taraması (PHE) yaptırmaları ve katılım öncesi değerlendirme (PPE) yaptırmaları
konusunda teşvik eder.
2.5 Seçilme Yeterliği
a) Tüm sporcular Ulusal Federasyonlarıyla iyi ilişkiler içinde olmalıdır. Bunu sağlamak için, tüm girişler sporcular tarafından değil, Ulusal
Federasyonlar tarafından yapılmalıdır.
b) Askıya alınan sporcuların herhengi bir ITU müsabakasında, ITU üyelerince onaylanmış herhangi bir yarışta ya da ITU Kurallarına göre
gerçekleştirilen herhangi bir müsabakada yer almalarına izin verilmez.
c) Sporcunun yaşı müsabaka yılının 31 Aralık tarihindeki yaşına göre belirlenir.
d) 15-17 yaşlarındaki sporcular Gençler kategorisinde yarışmak için seçilebilirler.
e) 16-19 yaşındaki sporcular Büyükler kategorisinde yarışabilirler.
f) 18-23 yaşındaki sporcular U23 kategorisinde yarışabilirler.
g) Farklı yeterlilik kriterleri Ek e'de belirtilmektedir.
h) Özel Olimpiyat yeterlilik kriterleri Ek E'de belirtilmektedir.
i) Müsabaka standart veya daha uzun mesafede ise (bakınız Ek J), sporcular 48 saat içinde birden fazla spor müsabakasında yarışamaz (ilk dalganın
başlama zamanında gösterildiği gibi). Belirtilen süper sprint mesafe bayrak yarışları ve TRI6a ve TRI6b rehberleri için istisna uygulanabilir (bakınız
15.1. a).
j) Yaş sınırı: sporcular Ek A'da belirtildiği gibi, herhagibir ITU müsabakasında yarışabilecek minimum yaşta olmalıdır. Kıtalar KoUFederasyonu,
geçler kategorisi süper sprint müsabakaları Kıtalar Şampiyonası için farklı yaş sınırları koyabilir. Yaş sınırı Ek A'da belirtildiği üzere değiştirilemez.
k) Yaşına uygun olmayan farklı bir kategoride, izin verilmeyen bir mesafede ya da 48 saatlik zaman diliminden önce yarışan sporcu yeraldığı
müsabakadan diskalifiye edilir. Ödüller ve puanlar silinir.
2.6 Sigorta
a) ITU müsabakalarında yarışan her sporcu Ulusal Federasyon tarafından garanti edilen bireysel sigorta güvencesine sahiptir. Bu sigorta şunları
kapsamaktadır;
(i) Müsabakadan önce, müsabaka esnasında ya da sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza
(ii) Yarışma esnasında sporcunun neden olduğu mesuliyet
b) Sporcunun Ulusal Federasyonu sporcuyu müsabakaya sokarak bu sigortayı sağlayacağını garanti etmiş olur.Müsabakayı düzenleyen LOC ya da
UF sigorta için günlük yarış ücreti ödemesi için sporcuyu zorlayamaz.
2.7 Kayıt
a) Giriş
(i) UF sporcuları UF yeterlilik sistemleri ya da diğer ITU onaylı yeterlilik sistemiyle ITU müsabakaları için kaydeder.
(ii) Yıldızlar, U23, Gençler ve Büyükler grubundaki sporcular 2.4 ve ITU Yarışma kuralları Ek E'de altı çizilmiş şeçilebilme kurallarına göre belirler.
(iii) ITU Triatlon Dünya Kupası, ITU Dünya Triatlon Seri müsabakaları ve Dünya Şampiyonasında yarışmadan önce, Yıldızlar, U23, Büyükler ve
paratriatletler mevcut itiraz procedürü ile çözülemeyen ITU Kurallarından doğan herhangibir anlaşmazlığın İsviçre'nin Lozan kentindeki Spor
Tahkim Mahkemesince (CAS) nihai karara bağlanacağını ifade eden ITU Sporcu Anlaşmasını imzalamak zorundadır. Anlaşma imzalandığı tarihten
müsabaka yılının sonuna kadar geçerli olacaktır.
(iv) UF sporcuları ve antrenörlerinin ITU online sistemi www. triathlon.org u kullanarak tüm ITU müsabakalarına katılımından sorumludur.
(v) Tüm yaş grupları, Gençler, Büyükler ve U23, müsabakadan önce yarış kayıdında fotograflı kimliklerini beyan etmelidir.
b) Yarış öncesi toplantılar:
(i) Antrenöler toplantısı: bir antrenörler toplantısı planlandığında, bu Sporcular Toplantısından bir saat önce yapılmalıdır. TD (teknik delege)
Antrenörler toplantısını yönetir.Gündem özel bilgilerin yanısıra Yarış Jürisinin açıklanması ve müsabakanın tüm teknik detaylarını
içermektedir.Antrenörler akreditasyonu toplantıda dağıtılır, anca Antrenörler Toplantısı planlanmadıysa, akreditasyon Yıldızlar/U23/ Büyükler/
Genç Sporcular Toplantısının sonunda dağıtılır.
(ii) Yaş Grubu Takım Yöneticileri ve Antrenörler Toplantısı: Dünya Şampiyonasında, TD Yaş Grubu Takım Yöneticileri ve Antrenörler Toplantısını
yönetir. Sadece Yaş Grubu Takım Yöneticileri ve Antrenörlerin toplantıya katılmasına izin verilir.Toplantı gündemini Yarış Jürisinin açıklanması ve
müsabakayla ilgili tüm gerekli bilgiler oluşturur.Paratriatlon için ayrıca bir toplantı düzenlenir.
(iii) Paratriatlon Takım Yöneticileri Toplantısı. Paratriatlon Takım Yöneticileri Toplantısı Paratriatlon toplantısından bir gün önce yapılır.TD
toplantıyı yönetir ve gündem paratriatlon prosedürleriyle ilgili özel bilgilerin yanısıra Yarış Jürisinin açıklanması ve müsabakanın tüm teknik
detaylarını içerir.
(iv) Yıldızlare/ U23/ Gençler/ Büyükler Toplantısı: Tüm ITU Müsabakalarında, TD Sporcular Toplantısını yönetir. Yıldızlare/ U23/ Büyükler/ Genç
Sporcuların katılımı şarttır.Antrenörler de toplantıya katılabilir.Toplantıya katılmayan sporcular için aşağıdaki cezalar uygulanır.
•
•
•
Teknik Delege'yi bilgilendirmeksizin toplantıya katılmayan sporcular başlangıç listesinden çıkartılırlar.
Toplantı başladıktan sonra toplantı salonuna gelen ve toplantıya katılmayan fakat bunu TD'ye bildiren sporcular start öncesi çizgideki son
yere yeniden tahsis edilecektir.
Dunya Triatlon Serisi ya da ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları için, bir yılda ikiden fazla toplantıya katılmayan sporcular üçüncü ve
sonrasında dahil olunmayan her toplantı sonucunda başlangıç listesinden çıkarılacaktır.
(v) Sporcular toplantı salonuna girmeden önce kayıt yaptırmalıdır.
(vi) Triatlon Dünya Serisi ve ITU Triatlon Dunya Kupası müsabakaları için, kadın ve erkek yıldız sporcular için tek bir toplantı yapılır.Toplantı ilk
Yıldızlarl müsabaka gününden iki gün önce saat 18.00'da düzenlenir.Diğer tüm ITU müsabakalarıya da diğer sporcu kategorileri (U23, gençler,
Büyükler) için toplantı ilgili müsabaka ve kategorininilk müsabaka gününden bir ya da iki gün önce saat 18.00'da gerçekleşir.Saat değişikliği 45
gün önceden ITU websitesinden ilan edilmelidir.
c) Paket Alımı:
(i) Tüm ITU müsabakaları-Yaş Grubu:
• Tüm sporcular yarış paketlerini belirlenen süre zarfında resmi kayıt yerlerinden almalıdırlar. Paket alımı yarıştan 3 gün önce başlayıp 2 ayrı
günde açılacaktır. Saat 09.00'dan 19.00'a kadar olacaktır. UF belirlenen kayıt zamanını uygulayamazsa, yazılı olarak ITU'den en az 14 gün
öncesinden farklı bir süre talebinde bulunabilir.
• Yarış paketleri en az beş (5) resmi yarış numarası ( vücut için bir (1), bisiklet için bir (1) ve kask için (3) tane ) ve dört (4) çengelli iğne,
numaralı yüzme başlığı, zamanlama çipi, akreditasyon geçişi, sporcu kılavuzu, tüm sosyal işlemler için biletleri kapsar. LOC hediyeleride
aynı zamanda verilebilir.
(i) Tüm ITU Müsabakaları-Yıldızlar, U23, Gençler ve Büyükler Müsabakaları:
• Tüm sporcular Sporcular Toplantısının ardından Kayıttan kendi yarış paketlerini alırlar.
• Yarış paketi üç (3) kask numarası, bir (1) bisiklet numarası, her iki kol ve bacak için çıkartmalar, akreditasyon geçişi, sporcu kılavuzu, ve
tüm sosyal işlemler için biletlerden oluşur. LOC hediyeleri de aynı zamanda verilebilir.
d) Kayıt
(i) 700'den fazla sporcunun katıldığı AG yarışları için yarışdan önceki gün Kayıt zamanını planlanır. Daha az sporcunun olduğu AG müsabakaları ve
Yıldızlar, U23, Gençler, Büyükler ve Paratriatlon Bisiklet Kontrolü aynı gün yapılır.
(ii) Kayıt Teknik Yetkililer tarafından Sporcu Salonunda ya da Geçiş Alanında aşağıdaki gibi yürütülür;
• Yüzme başlıklarının ve kronometrelerin dağıtımı (AG müsabakaları hariç)
• ITU Forma Kurallarına uygun olması gereken sporcu formalarının kontrolü (Ek F). Her forma fotoğraflı olacaktır. Sporcunun formayı
değiştirmesi gerekirse, bu işlem tekrar gerçekleştirilir.
• Bisiklet kontrolü madde 5.3'te belirtilmiştir.
• Toplantıya katılmayan sporculara yarış paketlerinin dağıtılması.
2.8 Forma
a) ITU müsabakalarında yarışan tüm sporcuların ITU Forma Kurallarına uygun (bakınız ek F) forma giymeleri gereklidir.
b) Sporcular forma ile ilgili aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır.
(i) Sporcular tüm yarış müsabaka boyunca ve ödül töreninde forma giymek zorundadır.
(ii) Formanın önden tüm gövdeyi kaplamalıdır. Arkası belin yukarısına kadar olabilir.
(iii) Kollar omuz altından kapalı olmalıdır. Ödül töreninde uzun kollu giyilebilir.TD hava koşullarına bağlı olarak bu alanın örtülmesine izin
verebilir.Mayolar, izin verildiği takdirde, eller hariç kolları kapatabilir.Bu Kıs Triatlon müsabakaları için geçerli değildir.
(iv) Mayonun yasak olduğu yüzme parkurunda bacakların diz altına kadar kapalı olması yasaktır, fakat mayonun izin verildiği yüzmede izin verilir.
Aynı zamanda tüm parkurlarda da izin verilir.
(v) Tek parça forma tercih edilir. İki parça forma kullanılacaksa, alt ve üst parça arasındaki alan görülmemelidir, bu nedenle iki parça üst üste
gelebilir. Sporcu yarış boyunca tüm gövdesini kapatmalıdır.
(i) Forma fermuar var ise, arkada olmalıdır (uzun mesafe müsabakaları hariç) ve 40 cm'den daha uzun olmamalıdır.
(vi) Forma yarış boyunca her iki omuz üzerine giyilmelidir.
(vii) Yıldızlar, U23, Genç ve Genç sporcular standart ve kısa mesafe müsabakalarında başlangıçtan bitişe kadar aynı formayı giymelidir.
(viii) TD izin verirse yağmurluk giyilebilir. Yağmurluklar formayla aynı şekil ve renkte ya da şeffaf olmalıdır.
(ix) ITU Forma Kurallarına uyulmaması durumunda sporcu ITU tarafından temin edilen ya da Kuralların izin vermediği logoları kapatan bir triatlon
giysisi giymek zorundadır. Yarış ve ödül töreni esnasında atletlerin giydiği logolu formalar Yarış Kurallarına uygun değilse, atlet diskalifiye edilir.
c) Müslüman ülkelerin kadın atletlerinin aşağıdaki koşullarla (yüz hariç) tüm vücudu kapatan forma giymelerine izin verilir;
(i) Forma malzemesi FINA tarafından onaylanmalıdır ( sadece yüzme kıyafeti olmayanlara uygulanabilir)
(ii) Forma bisiklet mekanizmasına engel olmamalıdır.
(iii) TD talimatına uygun olarak forma üzerinde ek kimlik elemanları bulunmalıdır.
2.9 Yarış numaraları
a) Numaralar koşu parkuru boyunca takılmalıdır. Önden görünebilir olmalıdırlar. Yıldızlar, U23, Genç ve Genç sporcular numara takmazlar. AG
yarış takvimi nedeniyle diğer sporcularla karışırsa, TD numara takılmasının zorunlu olmasına karar verebilir.
b) Numara takılması tüm Kış Triatlon müsabakalarında zorunludur.
c) Numaralar bisiklet ve mayo üzerine takılabilir.
d) Numaraların mayosuz yüzme parkurunda takılması yasaktır.
e) Paratriatlonda numara kullanımı Bölüm 17'de tanımlanmıştır.
f) Gövde işareti:
(i) LOC müsabakadan önce başvuran Yıldızlar sporcular için vücut işaret çıkartmalarını temin eder.
(ii) Vücut işaretleri ITU TD tarafından toplantıda aksi belirtilmedikçe her kol ve bacağa uygulanır.
(iii) Birden fazla baskının olduğu vücut işaret ve/veya çıkartmaları yan yana değil üst üste görünecek şekilde numaralı olmalıdır.
(iv) yaş grubu müsabakaları için, herbir sporcu kategori ve cinsiyeti belirlemek için işaretlenmelidir ( Örneğin, M25 numarası 25-29 yaş
kategorisindeki erkek sporcuyu ya da F25 aynı kategorideki kadın sporcuyu gösterir)
2.10 Yarış Numaralarının Belirlenmesi
a) Genel
(i) Sporcuların yarış numarası ilişkili sıralamalar kullanılarak benzer müsabakalardaki önceki yarış sonuçlarına göre tayin edilir.
(ii) Yıldızlar erkekler ve kadınlar müsabakalarında numaralandırma Uzun Mesafe hariç 1 numara ile başlar.
(iii) 13 Numara kullanılmaz
b) Spesifik müsabakalarda numaralandırma kriteri:
(i) Dünya Triatlon Serisi ve Büyük Final:
• İlk Kriter: Güncel WTS sıralaması
• İkinci Kriter: ITU Puan Listesi
• Üçüncü Kriter: rastgele
(ii) Triatlon U23 Dünya Şampiyonası:
• İlk Kriter: Güncel WTS sıralaması
• İkinci Kriter: ITU Puan Listesi
• Üçüncü Kriter: rastgele
(iii) Gençler- Herangibir müsabaka
• İlk Kriter: Puan Listesi
• İkinci kriter: Uygun Gençler Sıralaması (ETU, PATCO)
• Üçüncü kirter: rasgele
(iv) Triatlon Dünya Kupası Müsabakaları:
• İlk Kriter: ITU Puan Listesi
• İkinci Kriter: rastgele
(v) Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları
• İlk Kriter: ITU Puan Listesi
• İkinci Kriter: Müsabakanın olduğu kıtayla aynı Avrupa sıralaması
• Üçüncü Kriter: rastgele
(iv) Triatlon Yıldızlarler Avrupa Şampiyonası:
• İlk Kriter: Önceki yılın Top 10'u
• İkinci Kriter: ITU Puan Listesi
• Üçüncü Kriter: Müsabakayla aynı kıtanın Avrupa sıralaması
• Dördüncü Kriter: rasgele
(vii) Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası:
• İlk Kriter: ITU Puan Listesi
• İkinci Kriter: rasgele
(viii) Çokluspor dalları- Herhangi bir Yıldızlar müsabakası:
• İlk Kriter: ITU İlgili Sıralaması
• İkinci Kriter: rasgele
(ix) Yaş Grubu-Herhangi bir müsabaka:
• İlk Kriter: Yaş grubuna göre yaş grubu
• İkinci Kriter: Ev sahibi ülkeden başlayarak alfabetik sırayla gruplandırılmış ülkeler
(x) Paratriatlon; herhangi bir müsabaka:
• İlk Kriter: TRI6bF, TRI6bM, TRI6aF.TRI6aM,
TRI5F.TRI5M, TRI4F, TRI4M, TRI3F, TRI3M, TRI2F, TRI2M, TRI1F and TRI1M şeklinde sporcu kategorisi
• İkinci Kriter: Paratriatlon Sıralaması
• Üçüncü Kriter: rasgele
(xi) Takım Bayrak yarışı- herhangibir müsabaka:
• İlk Kriter: Her ülkeden bir takım
• İkinci Kriter: Önceki yıl aynı müsabaka
• Üçüncü Kriter: rasgele
c) Eleme turu müsabaka finalindeki numaralandırma madde 20.5 te belirlenmiştir.
2.11 Zamanlama ve Sonuçlar:
a) Atlet yarışı başlangıç işaretinden 6.2 a, 17.12 c ve 18.8 de belirtildiği gibi tamanlandığı zamana kadar en kısa sürede bitirmesi durumunda yarışı
kazanır.
b) Resmi sonuçlar sporcuları bitirme sürelerine göre ve ORIS standartlarına uygun olarak listeler ve sonuçların bir örneği Ek L'de verilmiştir. İki
sporcunun berabere kalması ve performanslarının ayırt edilememesi durumunda, aynı sırayla ödüllendirilirler ve onlardan sonra finişe ulaşan
sonraki sporcu ikinci sırada yer alır ve sonraki atletlerde bitirme sırasına göre sıralanır. Dahil edilecek zaman dilimleri:
(i) Yüzme ya da ilk parkur
(ii) Geçiş 1
(iii) Bisiklet ya da ikinci parkur
(iv) Geçiş 2
(v) Koşu ya da üçüncü parkur
(vi) Toplam bitiş zamanı
a) Sonuçlarda yarışı tamamlamayan (DUF), yarışa başlamayan (DNS), diskalifiye edilen (DSQ) ve herhangi bir turu tamamlayan (LAP) sporcular
aşağıdaki gibi listelenir.
(I) (Bir grupta aynı anda) sporcu ilk olarak DUF ve LAP olarak, ardından DSQ ve son olarakta DNS olarak belirlenir.
(İİ) Birden fazla sporcu DUF ya da LAP olarak belirlenirse, en çok tur tamamlayanlar ilk sırada yer alır; Şayet birkaç sporcu aynı turda DUF veya LAP
olursa, önceki en hızlı ilk zaman sıralamasındaki yerlerine gore listelenirler ya da çekildikleri noktaya kadar herhangi bir zaman kaydı yoksa artan
başlangıç numarasına gore listelenirler.
(iii) Uygun olmayan paratriatletler IE olarak gösterilir
(iv) Birden fazla sporcu DNS olarak belirlendiğinde, artan başlangıç numaralarına gore aynı grup içinde listed yer alırlar.
(v) Birden fazla sporcu DSQ olarak belirlendiğinde, artan başlangıç numaralarına gore aynı grup içinde listed yer alırlar.
(vi) Diskalifiye olan sporcuların, skorları ve sıralamaları (önceki yarışlardan itibaren) gösterilmez.
b) Bayrak yarışı müsabakaları için, yukarıdaki kurallar uygulanır ve her sporcunun toplam zamanı gösterilir.
c) Sonuçlar Yarış Hakemi tarafından imzalandıktan sonar resmileşir. Tamamlanmamış sonuçlar herhangi bir zaman resmi olarak açıklanabilir.
Yarış hakemi sporcunun nihai pozisyonuna karar vermek için mevcut tüm kaynakları kullanır. Teknoloji destekli bilgiler karar verme sürecinde
yardımcı olarak kullanılır. Hakem karar verebilir. Hangi sporcunun ilk olarak çizgiyi geçtine karar verilemediği beraber kalma durumlarında
mevcut verilere güvenilir. Fakat bitirme zamanlarını ayırt etmenin gerekmediği uydurma bir berabera kalma durumunda sporcular diskalifiye
edilir.
3. CEZALAR
3.1 Genel Kurallar
a) ITU Yarışma kurallarıyla uyuşmazlık olması durumunda sporcu sözlü olarak uyarılır, süre cezası uygulanır, diskalifiye edilir, uzaklaştırılır ya da
kovulur.
b) Kural ihlali sonraki cezayı belirler.
c) Uzaklaştırma ya da kovma ITU Yarışma kuralları ya da ITU Antidoping Kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi durumunda gerçekleşir.
d) Cezanın Nedenleri: Sporcu sözlü olarak uyarılabilir, süre cezası alabilir ya da ITU Yarışma kurallarına uymadığı için diskalifiye edilebilir. İhlal ve
cezalara Ek K'de yer verilmiştir.
e) Teknik Yetkilinin haksız avantaj olduğunu kabul etmesi ya da kasten tehlikeli bir durumun yaratıldığına kanaat getirmesi durumunda, kural ihlali
listede ifade edilmemiş olsa dahi, Teknik Yetkililer ceza değerlendirmesinde bulunabilir.
3.2 Sözlü Uyarı
a) Sözlü uyarının amacı sporcuyu olası bir kurar ihlali konusunda ikaz etmek ve yetkililere karşı "provakatif" bir tutum konusunda uyarmaktır.
b) Sözlü uyarı aşağıdaki durumlarda yapılabilir:
(i) Sporcu bir kuralı istemeden ihlal ettiğinde
(ii) Teknik bir yetkili bir ihlalin sözkonusu olduğunu düşündüğünde
(iii) Hiçbir avantaj sağlanmadığında
c) Sözlü uyarının yapılması
Yetkili düdüğü çalarak gerekirse sporcuyu durdurur davranışını değiştirmesini ister ve ardından yarışa devam etmesine izin verir.
3.3 Süre Cezası
a) Teknik yetkilinin daha ciddi bir ceza vermeden önce sözlü uyarıda bulunması gerekmez
b) Süre cezası ufak ihlaller için uygundur
c) Süre cezaları belirlenen Ceza ve Geçiş Bölgelerinde verilir.
d) Süre cezasının verilmesi
(i) Teknik yetkilinin inisiyatifiyle uyarı verilebilir. Zaman ve koşullar izin verirse, Teknik yetkili Süre Cezasını şöyle belirler:
Düdük ve korna çalarak, üzerinde “SONRAKİ CEZA SAHASINDA BEKLE” yazan sarı kart göstererek, sporcunun numarasını (İngilizce)
söyleyip (uygunsa) "Süre Cezası" aldığını söyleyerek. Güvenlik sebebiyle, teknik yetkili uyarı yapmayı erteleyebilir.
• Ayrıca, sporcular ceza sahasının girişindeki bir panoda sporcunun numarasını göstererek ceza konusunda sporcu bilgilendirilebilir. Ceza
panosunu kontrol etmek sporcunun sorumluluğundadır.
e) Süre cezası prosedürü
(i) Sarı kart gören bir sporcu Teknik yetkilinin talimatlarına uymalıdır.
(ii) Geçiş noktasında Süre cezası ( bu noktaya kadar herhangi bir kural ihlali için)
• Teknik yetkili cezalı sporcu yanına geldiğinde sarı kart gösterir. Sporcunun hiçbir ekipmanı almadan geçiş alanında durmasını söyler.Eğer
•
atlet ekipmanlarından birine dokunur ya da alırsa sayma durur.
• Sporcu durduğunda, teknik yetkili süre cezasını verir.
• Süre cezası bittiğinde, yetkili gitmesini söyler ve sporcu yarışa devam eder.
(iii) Bisiklet yarışı ceza sahasında süre cezası (kural dışı müsabakalarda bisiklet yarışı kural ihlali için)
• Teknik yetkili sporcuya sonraki ceza noktasına rapor vermesini ve buradaki teknik yetkilinin talimatına uymasını söyler. Uyarıyı aldıktan
sonra bir sonraki ceza noktasında rapor vermek sporcunun sorumluluğundadır. Sporcu numarası Bisiklet Ceza Bölgesi için işaretlenmez.
• Cezalı sporcu Ceza Alanına girer ve kimliğini ve numarasını teknik yetkiliye bildirir. Sporcu Ceza alanına girdiğinde süre cezası başlar ve
Teknik yetkili yarışa devam etmesi için "git" dediğinde sona erer.
(iv) Koşu Ceza noktasında süre cezası ( yasal müsabakalarda T1, bisiklet parkuru, T2 ve koşu parkuru ihlalleri ve kural dışı müsabakalardaki AG
yarışları hariç tüm yarşlardaki T2 ve koşu parkuru ihlalleri için)
• Cezalı sporcunun numarası Ceza Alanından önce panoda açıkça gösterilir.
• Cezalı sporcu Ceza alanına gider ve kimliğini ve numarasını Teknik yetkiliye bildirir. Süre cezası sporcu Ceza alanına girdiğinde başlar ve
Teknik görevli yarışa devam etmesini söylediğinde son bulur.
• Cezalı sporcunun numarası ceza verildikten sonra panodan kaldırılır.
• Cezalı sporcuya cezası koşu parkurunun herhangibir turunda uygulanabilir.
• Bayrak yarışı müsabakalarında, ceza müsabakanın kendine düşen kısmını henüz tamamlamamış takımın herhangi bir üyesine
uygulanabilir.
• Sporcu koşunun yarısını tamamlamadan önce cezalar panoda gösterilmelidir. Bundan sonra gösterilen cezalar geçersizdir.
3.4 Diskalifiye
a) Genel
(i) Diskalifiye tekrarlanan bisiklet sürüş ihlali, tehlikeli ya da sportmenlik dışı davranışlar gibi, fakat bunlarla sınırlı olmayan, ciddi kural ihlallerinde
uygulanan bir cezadır.
(ii) Yaş Grupları ve paratriatletlerde, cezaların toplanması aşağıdaki gibi diskalifiyeye neden olur:
• Standart ve kısa mesafe müsabakalardaki iki süre cezası
• Orta ve uzun mesafe müsabakalarda üç süre cezası
b) Değerlendirme
(i) Zaman ve koşullar uygun olduğunda, Teknik yetkili diskalifiyeyi şöyle değerlendirir:
• Düdük çalarak
• Kırmızı kart göstererek
• Sporcunun numarasını (İngilizce) ve " Diskalifiye olduğunu" söyleyerek
• Güvenlik gereği, teknik yetkili diskalifiye cezasını bildirmeyi askıya alabilir.
(ii) Alternatif olarak, sporcular cezalar sayı sonu bitiş alanında numaraları beyaz panoda gösterilerek ceza konusunda bilgilendirilebilirler.
c) Diskalifiye sonrası Prosedürler
(i) Bir sporcu teknik yetkili diskalifiye olduğunu söylerse yarışı bitirebilir.
3.5 Uzaklaştırma
a) Genel
(i) Uzaklaştırma tekrarlanan tehlikeli ya da sportmenlik dışı davranışlar gibi, fakat bunlarla sınırlı olmayan, hileli ve çok ciddi kural ihlallerinde
uygulanan bir cezadır.
(ii) Uzaklaştırma cezası alan sporcu uzaklaştırma cezası boyunca ITU yarışlarına veya ITU'ye bağlı UF tarafından yapılan yarışlara katılamaz.
b) Değerlendirme
(i) Yarış Hakemi, sözlü olarak ya da uyarıyı panoda göstermek mümkün olmadığında, sporcuyu ve UF'yi uzaklaştırmaya neden olabilecek
uzaklaştırma raporunun ITU EB'ye sunulacağı konusunda bilgilendirir.ITU Genel Sekreteri ilgili UF’yi bilgilendirir.
(ii) Yarış Hakemi olayın tüm detaylarını ve sporcuya uzaklaştırma cezası verilmesinin nedenlerini içeren bir raporu ITU EB'ye sunar. Bu rapor
müsabaka süresince bir hafta içinde ITU Genel Sekreterliğine teslim edilmelidir.
c) Uzaklaştırma cezaları ITU tarafından ihlale bağlı olarak üç aydan 4 yıla kadar değerlendirilir.
d) Dopinge bağlı uzaklaştırma: Eğer uzaklaştırma doping alımına bağlı ise, sporcu federasyonu ITU, IOC ya da SportAccord tarafından kabul edilen
herhangi bir spor dalında yarışamaz.
e) Uzaklaştırma cezasının gerekçeleri
(i) Uzaklaştırmaya neden olabilecek bir kural ihlali listesi Ek K'de gösterilmiştir
f) Disiplin Bildirisi:
(i) Sporcu uzaklaştırıldığında, ITU Başkanı 30 gün içinde ilgili UF'yi yazılı olarak bilgilendirir.
(ii) Tüm uzaklaştırmalar ITU bültenlerinde açıklanır ve IOC ve SportAccord'a tebliğ edilir.
3.6 İhraç etme
a) Genel
(i) Kovulan sporcular yaşam boyu ITU yarışmalarına ya da ITU'ye bağlı UF yarışlarına katılamazlar.
b) İhraç Gerekçeleri
(i) Sporcu ceza olarak uzaklaştırmaya neden olan tekrar eden kural ihlali sebebiyle ihraç edilir.
(ii) Doping nedeniyle ihraç: Eğer ihraç doping sebebiyle gerçekleşirse, sporcu ITU, IOC ya da SportAccord tarafından tanınan herhangibir spor
dalında yarışamaz.
c) Disiplin Bildirisi
(i) Sporcu ihraç edildiğinde, ITU Başkanı 30 gün içinde yazılı olarak ilgili UF'yi bilgilendirir.
(ii) İhraç ITU bülteninde yayınlanır ve IOC ve SportAccord'a tebliğ edilir.
3.7 Temyiz Hakkı
a) Ceza verilen sporcu temyiz hakkına sahiptir
3.8 Hakların İadesi
a) Uzaklaştırmanın ardından sporcu hakların iadesi için ITU Yönetim Kuruluna başvurmalıdır.
4. YÜZME KURALI
4.1 Genel Kurallar
a) Sporcular herhangibir yüzme şekli uygulayabilirler. Ayrıca suda durablir ya da yüzebilirler. Sporcuların her turun başında ve sonunda
yürümelerine izin verilir.
b) Sporcular belirlenmiş yüzme çalışmalarına katılmalıdır.
c) Sporcular şamandıra ya da bir bot gibi bir nesneyi tutarak dipte durabilir ya da dinlenebilirler.
d) Acil bir durumda, sporcu kolunu yukarı kaldırır ve yardım çağırır. Resmi yardım sağlandıktan sonra sporcunun yarıştan çekilmesi gerekir.
4.2 Mayo
a) Mayo aşağıdaki tabloya göre belirlenir:
Yıldızlare, U23, Büyükler ve Genç Atletler:
Uzunluk
1500 m’ye kadar
Yasak üst
20° C
Zorunlu alt
14° C
1501 m ve daha uzun
22° C
16° C
Sporcu Yaş Grupları
Uzunluk
1500 m’ye kadar
1501 - 3000m
3001 - 4000m
Yasak üst
22° C
23° C
24° C
Zorunlu alt
14° C
16° C
16° C
Maksimum suda kalma
Yıldızlar,U23, Gençler Yaş Grupları
Uzunluk
ve Büyükler
300m’ye kadar
10 dk.
20 dk.
301m-750m31ºC’nin
20 dk.
30 dk.
20 dk.
20 dk.
751m-1500m
30 dk.
1 sa 10 dk.
1501m-3000m
1 sa 15 dk.
1 sa 40 dk.
3001m-4000m
1 sa 45 dk.
2 sa 15 dk.
altında
301m-750m 31ºC’nin
üstünde
4.3 Değişiklikler:
a.) Yüzme mesafesi aşağıdaki tabloya göre kısaltılabilir ya da iptal edilebilir:
Orijinal Su Sıcaklığı
yüzme
16.9°C - 15.9°C - 14.9°C
- 13.9°C mesafesi
16.0°C
15.0°C 14.0°C
13.0°C
32.0ºC
750 m
750 m
750 m 750 m
750 m
İptal
750 m
1500 m İptal
1500
m
1500
m
1500
m
750 m
750 m
3000 m İptal
3000 m 3000 m 1500 m
750 m
750 m
4000 m İptal
4000 m 3000 m 1500 m
750 m
750 m
Alt
13.0°C
İptal
İptal
İptal
İptal
Not: Üst sıcaklık her zaman nihai kararda geçerli olan su sıcaklığı değildir. Suyun sıcaklığı 22ºC'nin ve hava sıcaklığı 15ºC'nin altında ise,
ayarlanan değer sonraki tabloya göre ölçülen su sıcaklığına indirilir.
(*)
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
15°C
14°C
Su
15°C
21.0° C
20.5° C
17.5° C
17.0° C
16.5° C
16.0°C
15.5°C
15.0° C
14.0° C
Sıcaklığı
14°C
20.5° C
20.0° C
17.0° C
16.5° C
16.0° C
15.5° C
15.0° C
14.5°C
14.0° C
13°C
20.0° C
19.5° C
16.5° C
16.0° C
15.5° C
15.0° C
14.5° C
14.0° C
13.5° C
12°C
19.5° C
19.0° C
16.0° C
15.5° C
15.0° C
14.5° C
14.0° C
13.5° C
13.0° C
11°C
19.0° C
18.5° C
15.5° C
15.0° C
14.5° C
14.0° C
13.5° C
13.0° C
İptal
10°C
18.5° C
18.0° C
15.0° C
14.5° C
14.0° C
13.5° C
13.0° C
İptal
İptal
9°C
18.0° C
17.5° C
14.5° C
14.0° C
13.5° C
13.0° C
İptal
İptal
İptal
8°C
17.5° C
17.0° C
14.0° C
13.5° C
13.0° C
İptal
İptal
İptal
İptal
b) Şiddetli rüzgar, sağanak yağmur, hava değişikliği vb. gibi diğer hava koşulları gerektirdiğinde, Teknik ve Tıbbi Temsilciler yüzme uzunluk sınırını
değiştirebilir ya da mayo kullanımına ilişkin düzenlemeler kabul edebilir. Nihai karar başlangıçtan bir saat önce alınır ve Teknik temsilci tarafından
sporculara bildirilir.
c) Aquatlon müsabakalarında, su sıcaklığı 22º C'nin altında ise, Yüzme yerine Koşu müsabakasına geçilir.
d) Su sıcaklığı müsabaka gününde yarış başlamadan bir (1) saat önce ölçülür. 60 cm derinlikten parkurun ortasından ve yüzme parkurunun diğer
iki alanından sıcaklık ölçülür. En düşük sıcaklık resmi su sıcaklığı olarak kabul edilir.
4.4 Başlama Pozisyonunun Seçilmesi: (Yıldızlar, U23/ Gençler/ Büyükler)
a) Yarış başlamadan önce, sporcular Sporcular Toplantısından sonra konumları tahsis edilmemiş ise başlangıç numaralarına göre sıralanırlar.
b) Sporcular pontona girdiklerinde doğrudan belirlenmiş numaralı pozisyonlarını alırlar ve başlama porsedürüne kadar başlangıç çizgisinin
gerisinde dururlar. Başlangıç Pozisyonu Seçim işlemi boyunca hiçbir sporcu belirlenen pozisyonu değiştiremez.
c) Start çizgisi. Teknik yetkililer herbir sporcunun yarış numarasını ve belirlenen başlangıç pozisyonunu işaretler.
d) Başlama Konumunun Belirlenmesi her sporcu bir pozisyon aldığında sona erer.
4.5 Start Prosedürü (Yıldızlar/ U23/ Gençler/ Büyükler)
a) Tüm sporcular konumlarını aldıktan sonra ( Start çizgisi teknik yetkilileri tarafından onaylanan ve çizilen) "Hizaya!" uyarısı gelir ve sporcular
start çizgisine doğru ilerler (çizgiye basmadan)
b) Anonstan bir süre sonra düdük çalınmasıyla start verilir. Sporcular ilerler.
c) Başlama prosedüründe yer alanTeknik yetkililer:
(i) İki Start Teknik yetkilisi sporcuların arkasında başlama noktasının ortasında yanyana dururlar;
• İlk Start Teknik yetkilisi "Hizaya!" uyarısını vermekle görevlidir.
• İkinci Start Teknik yetkilisi start işaretini vermekten sorumludur
(ii) İki yanlış start yetkilisi startı net olarak görecek şekilde start sahasının heriki tarafında yer alırlar.
• Yanlış start sinyali için havalı korna kullanılır ( birkaç kısa korna sesi)
• Erken başlayanları belirlemek için bir fotoğraf/ video kamera kullanılır
d) Yanlış Start: Yanlış start durumunda (birkaç sporcu start düdüğünden önce ilerlediğinde) sporcular önceki yerlerini alırlar. Bu Start çizgisi Teknik
yetkililer tarafından kontrol edilir ve start prosedürü tekrar edilir.
e) Geçerli Erken Start: Birkaç sporcunun erken başlaması durumunda, yarış devam edebilir, Yanlış Start yetkilileri startın geçerli olduğu yönünde
karar verebilirler. Erken başlayanlar Geçiş 1'de, yarış mesafesine göre, sprint mesafede 10, standart mesafede 15 ve uzun mesafede 30 saniye
süre cezası alırlar. Bayrak yarışı müsabakalarında, süre cezası takımın ilk sporcusuna verilir.
f) Yüzme startından koşu startına geçilmesiyle koşuyla başlayan diğer multispor müsabakalarının startında da aynı prosedür uygulanır.
4.6. Start prosedürü (Yaş Grubu atletleri)
a.) Tayin edilen start dalgasına göre, atletler ön start alanında gruplandırılırlar.
b) Atletler start alanına çağrılırlar ve Teknik Yetkililerin talimatlarıyla start pozisyonlarını alırlar
c) Dada sonra ‘‘Yerlerinize!’’ uyarısı yapılır
d) Uyarıdan sonra, havalı bir korna ile start işareti verilir. Atletler ilerler.
e.) Yanlış Start: Yanlış start durumunda (birkaç sporcu start düdüğünden önce ilerlediğinde) sporcular önceki yerlerini alırlar. Bu Start çizgisi
Teknik yetkililer tarafından kontrol edilir ve start prosedürü tekrar edilir.
f.) Geçerli Erken Start: Birkaç sporcunun erken başlaması durumunda, yarış devam edebilir, Yanlış Start yetkilileri startın geçerli olduğu yönünde
karar verebilirler. Erken başlayanlar Geçiş 1'de, yarış mesafesine göre, sprint mesafede 10, standart mesafede 15 ve uzun mesafede 30 saniye
süre cezası alırlar.
g.) Aynı prosedür yüzme startı ile koşu startının değişmesiyle koşu startıyla başlayan herhangi bir Multispor müsabakası için de uygulanır.
h.) Atletin tayin edildiği dalgadan önceki bir dalgadabaşlaması durumunda diskalifiye edilir.
i.) Dalgaya katılmakta geciken atletlerin Teknik Yetkilinin start onayını alması gerekir. Atletin start zamanı belirlenen dalganın start zamanıdır.
4.7 Ekipman
a) Yüzme bonesi
(i) Tüm sporcular yüzme etabı boyunca müsabaka resmi yüzme bonesini takmak zorundadır
(ii) Yüzme boneleri ITU veya LOC tarafından temin edilir.
(iii) Sporcu iki yüzme bonesi takmayı tercih ederse, resmi yüzme bonesi dışta olmalıdır.
(iv) Yüzme bonelerinde ITU/LOC tarafından izin verilenler dışında başka bir sponsor logosuna izin verilmez.
(v) Sporcular hiçbir şekilde bonelerini değiştiremezler
(vi) Resmi bonenin takılmaması ya da değiştirilmesi diskalifiye de olmak üzere yukarıda belirtilen herhangi bir cezayla sonuçlanabilir.
b) Trisuitler
(ii) Sporcular wetsuit dışı yüzmede onaylanan trisuit giymelidir. Sporcular birden fazla trisuit giymeyi tercih ederse, herikisi de teknik özelliklere
uygun olmalı ve dış takım forma kurallarına uygun olmalıdır ve müsabaka boyunca çıkarılmamalıdır.
(iii) Trisuitlerde neoprin olmamalıdır.
(iv) Mayoda fermuar var ise arkada olmalı (uzun mesafe yarışlar hariç) ve 40 cm'den uzun olmamalıdır.
(v) Wetsuit giyilmesine izin verilmediğinde, omuz altından kolun tamamını kapatan kıyafet ve diz altından bacağı kapatan kıyafetlerin de
giyilmesine izin verilmez.
(vi) Baskı logolar sadece izin verilen yerde bulunabilir.
c) Mayolar
(i) Mayolar 5 mm den daha kalın olamaz. Mayo iki parçadan oluşuyorsa, üst üste gelen kısımdaki kalınlık 5mm sınırını geçmemelidir.
(ii) Atlet için avantaj sağlayan ya da diğerlerini riske atan itme araçları yasaktır.
(iii) Mayoların en dıştaki yüzeyi yüzerken sporcuların vücudunu sıkıca sarmalıdır.
(iv) Mayo yüz, ellerve ayaklar dışında tüm vücudu kapatmalıdır.
(v) Fermuar uzunluğuyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.
d) Kuraldışı Ekipman
(i) Sporcular şunları giyemez ya da takamaz;
• Artifisiyel propulsiyon aletleri;
• Yüzme aletleri
• Eldiven ya da çorap
• Sadece mayo altları
• Yasak olan mayolar
• Onaylanmamış mayolar
• Şnorkeller
• Numaralıklar
5. BİSİKLET
5.1 Genel Kurallar
a) Sporcunun şunları yapmasına izin verilmez;
(i) Diğer sporcuları engellemesi
(ii) Çıplak yarışması
(iii) Bisikletsiz ilerlemesi
b) Tehlike yaratan davranışlar
(i) Sporcular Teknik yetkili aksini söylemediği sürece, müsabakanın belirli trafik kurallarına uymalıdır
(ii) Güvenlik sebebiyle oyun alanından ayrılan sporcular herhangibir avataj elde etmeden geri dönmelidirler. Bu nedenle bir avantaj elde edilirse,
sporcu Yaş Grupları Geçiş Alanında ve koşu ceza alanında süre cezası alır.
5.2 Ekipman
a) Genel olarak UCI kuralları yılın 1 Ocak tarihinden itibaren müsabaka boyunca ve alışma toplantıları ve resmi eğitim boyunca uygulanacaktır.
(i) Kurallı draft triatlon ve duatlon yarışları için UCI yol yarışı kuralları
(ii) Kuralsız triatlon ve duatlon yarışları için UCI deneme süresi kuralları
(iii) kış triatlonu, çapraz triatlon ve çapraz duatlon yarışları için UCI MTB kuralları
b) Bisikletler aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
(i) Kurallı draft yarışları için,
• Bisiklet kadrosu geleneksel bir yapıya sahip olacak, yani her bir parçanın şekli düz bir çizgiyi çevreleyecek şekilde bir üçgen çevresine
yapılmış üç düz ya da konik borudan oluşan (yuvarlak, oval, yassı, damla şeklinde ya da çapraz kesitli). Kadro parçaları birleşme noktaları
sıralı gelecek şekilde hazırlanacaktır: üst boru ön borunun ucunu oturma borusunun ucuna bağlar; koltuk borusu ( koltuk bölümünün
uzandığı) orta göbek kaplamasına bağlanır; alt boru orta göbeği kafa borusunun altına bağlar. Arka üçgenler üst borunun belirlenen
sınırlarına düşen noktalarda koltuk borusuna bağlı olan destek maşası ile zincir maşası, destek maşası ve koltuk borusuyla oluşur.
Parçaların maksimum yüksekliği 8cm olmalıdır ve minimum kalınlığı 2 cmdir. Minimum kalınlık destek maşası ve zincir maşalarında 1 cm e
inebilir. Ön çatal elemanlarının minimum kalınlığı 1 cm olmalıdır; bunlar düz ya da kavisli olabilir. Herhangi bir borunun çapraz kesitteki iki
boyutunun maksimum oranı 1.3 tür.
• Bisiklet 185 cm'den daha uzun ve 50 cm den daha geniş olamaz.
• Bisiklet zeminden zincir tekerlek aksına kadar 24 ile 30 cm ölçülerinde olmalıdır.
• Arkasında erkekler için 5 cm kadınlar için 2 cm’den daha fazla olmayan selenin en ön noktasına gelen, zincir tekerlek aksının ortasından
geçen dikey bir çizgi vardır ve sporcu müsabaka esnasında bu çizgilerin arkasındaki seleyi ayarlayamaz. Bu kuralla ilgili istisna uygulanması
için ITU TK’den talepte bulunulabilir.
• Zincir tekerlek aksı ve ön tekerlek aksının ortasından geçen dikey çizgiler arası 54 cm'den az 65 cm'den çok olamaz.
• Kaplamalar yasaktır. Hava penetrasyonu direncini azaltan ya da azalmasına etki edebilen ya da koruyucu ekran, gövde kaplaması ve
benzeri gibi sürüşü hızlandıran herhangi bir cihaz, ilave ya da katkı yasaktır.
• Yarıştan önce Teknik Yetkilinin onayı olmadıkça geleneksel olmayan, farklı bisiklet ya da ekipman kullanımı yasaktır.
• Bisiklet üzerinde sadece ürünle ilgili bisiklet logoları yer alabilir.
• Logolar bisikletteki yarış numarasını kapatmamalıdır.
• ITU ve LOC tarafından temin edilen bisiklet numarası çıkartmaları herhangibir değişiklik yapılmadan söylendiği gibi yapıştırılmalıdır.
• 5.2 ' deki ilk 5 maddeye aykırı olsa dahi, UCI Yol Yarışı tarafından verilen bisiklet homologasyon etiketine (Kod RD) ITU yasal draft
müsabakalarında izin verilir.
(ii) Kuralsız draft müsabakaları
• Bisiklet 185 cm'den daha uzun ve 50 cm den daha geniş olamaz.
• Bisiklet zeminden zincir tekerlek aksına kadar 24 ile 30 cm ölçülerinde olmalıdır.
• Zincir tekerlek aksı ve ön tekerlek aksının ortasından geçen dikey çizgiler arası 54 cm'den az 65 cm'den çok olamaz.
• Arkasında 5 cm'den daha fazla olmayan selenin en ön noktasına gelen, zincir tekerlek aksının ortasından geçen dikey bir çizgi verdır ve
sporcu müsabaka esnasında bu çizgilerin arkasındaki seleyi ayarlayamaz.
• Kaplamalar yasaktır. Hava penetrasyonu direncini azaltan ya da azalmasına etki edebilen ya da koruyucu ekran, gövde kaplaması ve
benzeri gibi sürüşü hızlandıran herhangi bir cihaz, ilave ya da katkı yasaktır.
• Bisiklet kadrosu geleneksel şekilde olmaldır, yani, düz ya da konik borulardan oluşan kapalı bir yapı çevresine yapılmış (yuvarlak, oval,
düz, damla şeklinde ya da çapraz kesit) Yarıştan önce Teknik Yetkilinin onayı olmadıkça geleneksel olmayan, farklı bisiklet ya da ekipman
kullanımı yasaktır.
• Bisiklet üzerinde sadece ürünle ilgili bisiklet logoları yer alabilir.
• Logolar bisikletteki yarış numarasını kapatmamalıdır.
• ITU ve LOC tarafından temin edilen bisiklet numarası çıkartmaları herhangibir değişiklik yapılmadan söylendiği gibi yapıştırılmalıdır.
• 5.2 ' deki ilk 5 maddeye aykırı olsa dahi, UCI Yol Yarışı tarafından verilen bisiklet homologasyon etiketine (Kod RD) ITU yasal draft
müsabakalarında izin verilir.
Diyagram 6: Sele ileri-geri pozisyonu
Diyagram 7: Ön-Orta mesafesi
c) Tekerlekler
(i) Hiçbir tekerlekte hızlanmayı sağlayan bir mekanizma bulunmamalıdır.
(ii) İç lastikler iyi yapıştırılmış olmalı, mandal kolları tekerlek göbeğine sıkıca bağlı olmalı ve tekerlekler kadroya düzgün bir şekilde sabitlenmiş
olmalıdır.
(iii) Lastikler iyi yapıştırılmış, tekerlek konileri sıkı ve jantlar doğru olmalıdır.
(iv) Her tekerlek üzerinde fren olmalıdır.
(v) Tekerlekler sadece resmi Tekerlek değiştirme istasyonunda değiştirilebilir.
(vi) Tekerlek değiştirme istasyonundaki yetkililer sporcuya uygun tekerleği temin ederler. Tekerlek değişimi sporcunun sorumluluğundadır. Diğer
sporcular ya da takımlar için özel olarak belirlenmiş tekerlekler kullanılamaz.
(vii) Kurallı draft müsabakalarında tekerlekler aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
• Lastikler dahil maksimum 70, minimum 55 cm çapında olmalıdır.
• Heriki tekerlekte eşit çapta olmalıdır.
• Tekerlekler en az 16 metal telli olmalıdır.
• Teller genişlikleri 2.4mm'yi geçmemek koşuluyla yuvarlak, düz ya da oval olabilir.
• Maksimum jant boyutu her bir taraf için 25 mm olacaktır.
• Yukarıdaki özelliklere uygun olmayan tekerleklere UCI standart dışı tekerlek listesinde yer alıyorsa izin verilir.
(viii) Kuraldışı draft müsabakalarında, araka tekerlekte kapağa izin verilir. Buna rağmen, bu hüküm yüksek rüzgar gibi güvenlik sebebiyle Teknik
Yetkili tarafından değiştirilebilir.
d) Gidon:
(i) Kurallı draft müsabakalarında gidon için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.
• Sadece geleneksel gidonlara izin verilir. Gidonlar tıpalı olmalıdır.
• Köprü dahil klipsler fren kollarının öndeki çizgisini aşmamalıdır.
• Klipsler sağlam olmalı ve birbirine temas etmelidir.
• Fren kolları ya da vites kolları klipslere bağlanmamalıdır. Gidonun en üst noktası ve dirsek borusunun en alt kısmı arasındaki yükseklik
farkı 10 cm'i geçmemelidir.
• Suluklar ve su koyma yerleri gidon ya da klipsin üzerine monte edilmelidir.
(ii) Kuraldışı draft müsabakalarında aşağıdaki gidon kuralları geçerlidir;
• Sadece ön teker kenar sınırını aşmayan gidon ve klipslere izin verilir. İki parçadan oluşan klipsli çubukların köprülenmiş olması gerekmez.
Tüm boru uçları tıpalı olmalıdır.
e) Kasklar
(i) Kasklar ITU'ye bağlı UF tarafından tanınan ulusal bir akredite test otoritesi tarafından onaylı olmalıdır.
(ii) Çene kayışı da dahil olmak üzere kaskın herhangibir kısmındaki bir değişiklik ya da ihmal, dış örtü dahil, yasaktır.
(iii) Kask sporcu bisiklette olduğu sürece güvenli bir şekilde takılmalıdır, yani bisiklet ayağı başlangıcından bisikletlerini alıp bisiklet yarışı bitiş
noktasında bisikletlerini bırakana kadar.
(iv) Atlet herhangi bir sebeple bisikleti bırakırsa, bisikleti yarış alanının dışına çıkartana ve bisikletten inene kadar kaskı açamaz ve çıkartamaz; ve
bisikleti parkura geri getirmeden ve bisiklete binmeden önce kaskı güvenli bir şekilde takması gerekir.
(v) Kasklar ITU forma Kurallarına uygun olmalıdır.
f) Platform Pedalları
(i) Düşme ihtimaline karşı ayakların serbest bırakılması için tasarlanmış bir mandal mekanizması olması koşuluyla platform pedallarına izin verilir.
g) Kuraldışı Ekipmanlar
(i) Kuraldışı ikipmanlar aşağıdaki gibi olmakla beraber bunlarla sınırlı değildir
• Kulaklıklar ya da başlıklı kulaklıklar
• Cam kaplar
• Cep telefonları ya da herhangi bir elektronik iletişim cihazı
• Kurallara uygun olmayan bisiklet ve bisiklet takımları
• ITU Forma Kurallarına uygun olmayan formalar
h) Bisiklet parkuru boyunca herhangi bir ekipman ya da aletin bulundurulması ya da bisiklete takılması yarıştan önce Yarış Hakeminin onayına
tabidir. Onaylanmayan aletler yasaktır ve atletin diskalifiye olmasına sebep olabilir.
i) Kamera ve video kameralar için, Yarış Hakeminin onayını gerektirenlerin yanısıra, tüm fotograflar ve alınan görüntülerin bir kopyası ITu
tarafından alınır. Bu görüntülerin ticari amaçlarla kullanımı ITU EB onayına bağlıdır.
5.3 Bisiklet Kontrolü
a) Bisiklet kontrolü yarıştan önce Geçiş Alanındaki Kontrol noktasında yapılır. Teknik Yetkililer bisikletlerin ITU Yarışma kurallarına uygun olup
olmadığını kontrol eder.
b) Atletler, gerekirse, Sporcular Toplantısında Yarış Hakeminden değişiklik yapılmasına izin verilmesi için ricada bulunabilirler.
c) Bir atlet sadece tek bir bisikleti kontrol eder
5.4 Üst üste binme
a) Bisiklet parkurunda üst üste binen Yıldızlar, U23 ve Genç atletler yarıştan çekilirler. Bu hüküm 1.5'de altı çizilen prosedüre uygun olarak TD
tarafından değiştirilebilir.
5.5 Draft
a) Genel Kurallar
(i) İzin verilen drafta göre iki tür yarış vardır.
Kurallı draft yarışları
Kuraldışı draft yarışları
(ii) Yarışlar bu tabloya göre kurallı draft ya da kuraldışı draft şeklinde olur.
Gençler U23
TRIATLON
Yıldızla Yaş Grubu
r
Bayrak yarışı
Kurallı
Kurallı Kurallı
Sprint
Kurallı
Kurallı Kurallı
Standart Mesafe
Kurallı Kurallı Kuraldışı
Kurallı Kuraldışı
Uzun Mesafe Triatlon (O2,
O3)
DUATLON
Bayrak Yarışı
Sprint
Kuraldışı
Kurallı Kurallı Kurallı
Kurallı Kurallı Kurallı
Standart
Uzun Mesafe
Paratriatlon
Kuraldışı
Kuraldışı
Kuraldışı
Kuraldışı
Kuraldışı
Kurallı Kurallı Kuraldışı
Kuraldışı Kuraldışı
Kuraldışı
Kuraldışı
AQUATLON
KIŞ
TRIATLONU
(tüm Kurallı
mesafeler)
ÇAPRAZ
TRIATLON
VE Kurallı
DUATLON (tüm mesafeler)
b) Kuraldışı Draft Yarışları
(i) Başka bir sporcu ya da motorlu araçla draft yasaktır. Atletler diğer sporcuların draft girişimini reddetmelidir;
(ii) İlk sırayı almaları ve diğerleriyle temas etmemeleri koşuluyla sporcu yarışta yeralma hakkına sahiptir. Atlet pozisyon aldığında temas etmeden
diğerlerinin normal hareket etmesi için makul bir alan bırakmalıdır. Yaterli alan geçişten önce ayrılmalıdır.
(iii) Bir sporcu herhangi bir pozisyondan draft avantajı kazanacağı başka bir pozisyona yaklaşırsa draftan ayrılma sorumluluğunu üstlenmiş olur.
(iv) Draft için bisiklet ya da araç draft bölgesine getirilir.
•
•
•
Bisiklet draft alanı: bisiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alan olmalıdır. Baştaki 3 metre sınırının
ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür. Bir atlet bir başka atletin draft alanına girebilir, fakat bu alanda ilerlediği görülmelidir. Başka bir
atletin draft alanında maksimum 20 saniye kalınmasına izin verilir.
Motosiklet draft alanı: Motosiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alan olmalıdır. Baştaki 3 metre
sınırının ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür. Bu kurallı draft müsabakası için de geçerlidir.
Araç draft alanı: Araç draft alanı bisiklet parkurundaki tüm araçları çevreleyen 35 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde dikdörtgen bir
alan olmalıdır. Aracın ön ucu dikdörtgenin başlangıç 5 metre sınırının merkezini belirler. Bu kurallı draft müsabakası için de geçerlidir.
(v) Bisikletin draft alanına getirilmesi: Sporcu bisikleti aşağıdaki durumlarda draft alanına getirebilir.
• Sporcu draft alanına girer ve sollama manevrasıyla 20 saniye içinde ilerlerse
• Güvenlik sebebiyle
• Yardım istasyonu ya da geçiş alanından önceki ya da sonraki 100 metrede
• Keskin bir virajda
• Teknik Yetkili dar şerit, inşaat, virajlar ya da diğer güvenlik nedenleriyle yarışın bir bölümünü çıkarırsa
(vi) Sollama
• Bir sporcu diğer bir sporcunun ön tekeri onunkinin önünde ise geçebilir
• Sollama yapıldıktan sonra, sporcu 5 saniye içinde öndeki sporcunun draft alanının dışına çıkmalıdır.
• Sporcular yarış sıralarını korumalı ve engel oluşturmamalıdır. Engelleme arkadaki bir sporcu parkurda uygunsuz bir yerde ilerleyen öndeki
sporcu yüzünden geçemediğinde meydana gelir.
• TD atletleri toplantıda bisiklete bindikten sonra sporcuların diğer sporcunun neresinden geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmelidir.
(vii) Sol taraf yol kurallarının uygulandığı müsabakalar için aşağıdaki diyagrama bakınız
Diagram 1 Tüm yarışçılar için Draft Mesafesi
A, B'yi solluyor ve B şimdi ilk sırada. B, A'nın önüne tekrar geçmeye çalışmadan önce
A'nın draft alanından ayrılmalı. Güvenli ise A yolun Sol Tarafına geçmeli aksi takdirde A yolu kapayabilir. B A'yı sadece A'nın Sağ Tarafından
sollayabilir.
Diyagram 3 Sollama
A ve B yan yana olmalarına rağmen aralarındaki yeterli mesafeyi korurlar. B bu durumda A'nın
önüne geçmez. Fakat A şuanda ENGELLEME pozisyonunda. A Sağ Tarafın dışında kalırsa, engelleme cezası alır.
Diyagram 4 Geçme ve Geçmeme
A ve B yeterli mesafedeler. C B'yi geçmeye çalışıyor. C B'yi geçiyor. A ve B geçmiyor.
Diyagram 5 Araç Draft Alanı
A araçla aynı hızda ilerliyor. A geçiyor. A yolun Sol Tarafından ilerlemeli aksi takdirde A'nın engellemeye neden olduğu söylenebilir.
5.6 Draft Cezaları
a) Kuraldışı draft olduğu ilan edilen bir yarışta draft yapmak yasaktır.
b) Teknik Yetkililer draft yapan sporcuların süre cezası alacakları konusunda bilgilendirmelidir. Bu bildirim açık ve net olmalıdır.
c) Cezalı sporcu bir sonraki Ceza Alanında durmalı ve yarış mesafesine bağlı olarak bir süre burada beklemelidir. Sprint için 1 dakika, Standart
mesafe için 2 dakika ve uzun mesafe yarışlar için 5 dakika.
d) Ceza Alanında durmak sporcunun sorumluluğundadır. Durmamak diskalifiye ile sonuçlanabilir.
e) İkinci bir draft suçu standart ya da kısa mesafe müsabakalarda diskalifiyeye neden olur.
f) Üçüncü draft suçu Uzun mesafe yarışlarda diskalifiyeye neden olur.
6. KOŞU
6.1 Genel Kurallar
a) Sporcular;
(i) Koşacak ya da yürüyecek
(ii) Resmi yarış numaralarını takacaklar ( AG müsabakalarında herzaman uygulanabilir, Diğer müsabakalarda TD bunu zorunlu kılabilir ve atletler
toplantıda bilgilendirilir)
(iii) Yavaş ilerleyemezler
(iv) Çıplak koşamazlar
(v) Parkurun hiçbir bölümünde ayakkabısız ya da yalınayak koşamazlar
(vi) Bisiklet kaskıyla koşamazlar
(vii) Destek, mil ya da manevraya yardımcı olan diğer hiçbir sabit eleman kullanamazlar
(viii) Yarış esnasında yanlarında takım üyeleri, yöneticileri ya da pacemakerlar bulunamaz.
(ix) bir ya da bikaç tur önde olan diğer atletlerle beraber koşamazlar.
( Sadece Yıldızlar, U23, Gençler, Büyükler ve Paratriatlerlerde uygulanır)
6.2 Finiş Tanımı
a) Sporcu finiş çizgisinin ön kısmından uzanan dik çizgiye vücudunun herhangi bir kısmı ulaştığında "bitirmiş" sayılır.
6.3 Güvenlik Kuralları
a) Yarış alanındaki sorumluluk atlete aittir. Teknik ve Tıbbi Yetkililer tarafından kendisini ya da diğerlerini tehlikeye attığı görülen sporcu yarıştan
alınabilir.
6.4 Kuraldışı Ekipmanlar
a) Kulaklıklar, cep telefonları ya da herhangi bir diğer elektronik iletişim cihazı
b) Cam kaplar
c) ITU forma kurallarına uymayan formalar
7. GEÇİŞ ALANI
7.1 Genel Kurallar
a) Tüm sporcular bisiklet başlangıç ayağında bisikletlerini aldıkları andan bisiklet bitiş ayağında bisikletlerini bırakana kadar kasklarını güvenli
şekilde bağlamalıdır.
b) Sporcular sadece kendi bisikletlerine ayrılmış rafları kullanabilirler.
(i) Geleneksel bir bisiklet rafında, bisiklet aşağıdaki gibi yerleştirilmelidir.
• İlk geçiş için: ön tekerlek geçiş çizgisinin ortasında olacak şekilde, yatay çubuk üzerine bisiklet selesinin önü gelecek şekilde dik pozisyonda
olmalıdır.Teknik yetkililer istisna uygulayabilir.
• İkinci geçiş için: Gidonun iki tarafı ile, heriki fren kolu ya da sele raf numarasının ya da isimliğin 0,5 m içinde olmalıdır.
(ii) Bağımsız bir bisiklet rafı olması durumunda, bisiklet ilk geçişte arka tekerlekle ikinci geçişte de ön tekerlekle rafa yerleştirilmelidir.
c) Atletler müsabakanın bir sonraki bölümünde kullanılacak tüm ekipmanı kutunun 0,5 m içine koymalıdırlar. Eğer kutu yoksa, 0,5 m raf numarası
ve isimliğin yerine göre ölçülür. Eğer varsa, kutu raf numarası ve isimlikten 0,5 m kadar içerde olmalıdır. Daha önce kullanılan tüm ekipman
kutuya konulur. Ekipmanın bir parçası kutuda ise parçanın kutuya konulduğu düşünülür. Sadece yarışta kullanılacak ekipman geçişte bırakılır.
Diğer tüm eşya ve ekipman yarış başlamadan önce kaldırılmalıdır.
d) Bisiklet ayakkabıları, gözlükler, kask ve diğer bisiklet ekipmanları bisiklete konulabilir.
e) Atletler Geçiş Alanında diğer atletlerin ilerleyişini engellememelidir.
f) Atletler Geçiş Alanında diğer bir atletin ekipmanına müdehale edemez
g) Geçiş Alanında bisiklet kullanmasına izin verilmez: Atletler bisikletlerini kalkış çizgisi zemine bir ayak tam olarak temas ettikten sonra
koymalıdırlar. Atletler bisikletlerini iniş çizgisi zemine bir ayak tam olarak temas ettikten sonra indirebilirler. Geçiş alanında iken ( kalkış
çizgisinden önce ve iniş çizgisinden sonra), bisiklet sadece atlet tarafından götürülür. iniş ve kalkış çizgileri geçiş alanına dahildir.
h) Çıplaklık ve ahlaka uygun olmayan duruşlar yasaktır.
i) Atletler Geçiş Alanındaki akış bölgesinde duraklama yapamazlar
j) Geçiş Bölgesinde pozisyon belirlemeye izin verilmez. İşaretler silinir ve atlet uyarılır.
k) Atlet ilk ayakta yarışırken Geçiş Alanında kask kayışları açık olmalıdır.
8. YARIŞ KATEGORİLERİ:
8.1. Dünya Şampiyonası.
a.) ITU Dünya Şampiyonası mesafelerini ve kategorilerini bu tabloda gösterildiği gibi düzenler
Yıldızlar U23
Gençler Yaş Grubu
Paratriatlon
TRIATLON
Bayrak Yarışı
Sprint
Standart Mesafe
Uzun Mesafe (O2, O3)
DUATLON
Evet
Evet
Evet
Evet
Bayrak Yarışı
Sprint
Standart Mesafe
Uzun Mesafe
AQUATLON
Evet
Evet
Evet
Evet
Standart Mesafe
Uzun Mesafe
KIŞ TRIATLONU
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Bayrak Yarışı
Evet
Sprint
Standart Mesafe
Evet
Evet
ÇAPRAZ TRIATLON VE DUATLON
Evet
Evet
Bayrak Yarışı
Sprint
Standart Mesafe
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
b) UF'ler ve Avrupa Konfederasyonları kendi Ulusal ve Avrupa Şampiyonalarında bu kategorilerin herbirine yer vermelidir.
8.2 Paratriatlon
a) Tüm Dünya Triatlon Serisi müsabakaları ve Kategori yarışlarına ev sahipliği yapan Triatlon Dünya Kupası müsabakaları toplu müsabakaların bir
parçası olarak paratriatlon yarışına da ev sahipliği yapmalıdır. Dünya Paratriatlon Şampiyonası ve tüm spor dallarında yapılan Paratriatlon Avrupa
Şampiyonası Kategori yarışmasından ayrı bir müsabakaya ev sahipliği yapmalıdır. Tüm diğer müsabakalarında, teknik yetkili ve LOC paratriatlon
müsabaka takvimine karar verecektir.
9. MADALYA VE ÖDÜLLER
9.1 Para Ödülü
a) Genel Kurallar
(i) ITU müsabakalarında verilen para ödülü ITU Para Ödülüne göre kadınlar ve erkekler arasında eşit miktarda dağıtılmalıdır. Yüzde Dağılımı Ek
H'de gösterildiği gibidir.
9.2 Prime:
a) Prime ITU müsabakalarında verilebilir. Prime atletlere aşağıdaki gibi verilir
(i) Prime line boyunca ilk sırada olmak
(ii) Yarışı bitirmek
(iii) Atletin yarışı kazanabileceği prime numarasında sınırlama olmaması
(iv) Atlet yarışı bitiremediği için prime alamazsa, ITU inisiyatifinde kullanılmak üzere kalır.
(v) Prime miktarı herbir müsabakanın Sporcular toplantısında açıklanır ve kadın ve erkeklere eşit miktarda dağıtılır.
9.3 Madalyalar
a) Bir ITU müsabakasında 1., 2. veya 3. sırada yer alan atletler ve takım üyeleri resmi ITU madalyası (altın, gümüş, bronz) ile ödüllendirilirler
b) Ayrıca, takımlar 1., 2. ve 3. sıra için kupa alabilirler.
9.4 Kombine müsabaka/ kategorilerde Ödüller, Puanlar ve Madalyalar
a) Aynı anda bir arada ya da farklı kategorilerde gerçekleşen müsabakalarda, madalya, para ödülü ve puanlar aşağıdaki gibi dağıtılır.
Madalya alanlar:
Para ödülü alanlar:
Yıldızlar ve U23
-Hepsi için Yıldızlar
madalyası
-U23 için U23
Madalyası
Hepsi
Yıldızlar, U23 ve
Gençler
- Hepsi için Yıldızlar
madalyası
- U23 için U23
Madalyası
-Gençler için Gençler
Madalyası
Hepsi
Hepsi
U23 ve Gençler
- U23 için U23
Hepsi
Madalyası
-Gençler için Gençler
Madalyası
Hepsi
Hepsi
Hepsi
Birarada Yapılan
Müsabakalar:
Tüm kategoriler
- Hepsi için Yıldızlar
madalyası
Puan alanlar:
Hepsi
-Kategoriler için
Kategori Madalyası
Diğer kıtalardan
-Kıta atletleri için
katılan atletler
madalyalar
Triatlon
AvrupaŞampiyonaları
Tümü hak kazanır
Kıtalardan gelen
atletler
Diğer kıtalardan gelen - Kıta atletleri için
atletlerin katıldığı
madalyalar
Multispor Avrupa
Şampiyonaları
Tümü hak kazanır
Hepsi
Hepsi
ITU puanları: Hepsi
Avrupa puanları: Kıta
atletleri için
Avrupa Kupaları
-Hepsi
b) Diğer kıtalarda gelen atletler yarış evsahibi kıtanın atletleri ile dolmadıysa Avrupa Şampiyonasına katılabilirler. Bu durumda, puan ve
madalyalar evsahibi kıtanın atletlerine verilir, fakat para ödülü genel sonuçlara göre dağıtılır. Dünya Serisinde yer alan Duatlon ve Uzun Mesafe
Triatlon Avrupa Şampiyonası istisnadır. bu durumda puanlar genel sonuçlara göre verilir.
10. MÜSABAKALAR
10.1 Start Dalgaları
a) Atletlerin güvenliğini sağlamak için, aynı anda başlayan sporcu sayısına sınır getirilir.
Yıldızlar
U23
Gençler
Paratriatlon
AG
DTS
DTS Diğer sprint ve Uzun Mesafe.
BF standart mesafe Tüm
triatlonları
müsabakalar
65
n/a
n/a
n/a
n/a
75
75
80
100
200
75
75
75
80
200
100
n/a
n/a
80
500
Çapraz
Duatlon Tüm
Triatlon.
müsabakalar
Tüm
müsabakalar
100
100
100
100
100
100
80
80
500
500
(i) (*) Uzun Mesafe Triatlon su müsabakalarında ve TD onayından sonra çok sayıda sporcu grubuyla başalayabilir. Dünya Triatlon Serisi hariç,
standart ve sprint mesafelerde tüm Yıldızlar/U23/ Gençler triatlon müsabakalarında: Maksimum atlet sayısı 75'tir.
(ii) Büyük Final dışında Dünya Triatlon Serisi Müsabakaları: maksimum sporcu sayısı 65'tir
(iii) Dünya Triatlon Serisi Büyük Final: Maksimum sporcu sayısı 75'tir
(iv) Paratriatlon: Maksimum sporcu sayısı 80'dir
b) Aynı yaş grubundan olan atletler aşağıdaki koşullarla iki ya da daha fazla başlangıç dalgasına ayrılabilirler:
(i) Heriki/ tüm dalgalar aynı sayıda sporcudan oluşmalıdır.
(ii) Aynı UF'nin atletleri dalgaların herbirinde aynı sayıda olacak şekilde rasgele iki gruba ayrılır.
(iii) Tek bir sporcunun olduğu UF'ler sayıları dengelemek için bir ya da diğer bir dalgaya katılır. Aynı kural UF'nin tek atlet sayısından kaynaklanan
fazlalık için de uygulanır.
(iv) Hangi dalgada olduğu dikkate alınmaksızın en hızlı sürede yarışı tamamlayan atlet dünya şampiyonu olur.
(v) Kategori liste sonuçları zaman bakımından heriki dalgada da yer alan atlerlerden oluşur.
(vi) Aynı yaş grubundan atletlerin bulunduğu dalgalar ard arda planlanır.
(vii) Bu dalgalarda farklı bir Kategoriden atletler yer almaz.
10.2 Yüzme
a) TD akım hızına bağlı olarak yüzme mesafesini değiştirebilir ya da yüzmeyi iptal edebilir.
b) Su Kalitesi:
(i) Yüzme parkurunun üç farklı yerinden alınan su karışım örneği analiz edilir ve yüzmenin yapılıp yapılamayacağı sonuçlar belirler. Aşağıdaki
değerler farklı su türlerindeki tolerans seviyesinin altında ise yüzme yapılabilir
• Deniz ve geçişli suda:
- 6 ve 9 arasında PH
- 100 ml'de 100'den fazla olmayan Entero-koklar(ufc/100ml)
- 100 ml'de 250'den fazla olmayan Escherichiacoli E. Coli (ufc/100ml)
• İç sularda:
- 6 ve 9 arasında PH
- 100 ml'de 200'den fazla olmayan Entero-koklar(ufc/100ml)
- 100 ml'de 500'den fazla olmayan Escherichiacoli E. Coli (ufc/100ml)
- Ml'de 100.000 hücreden fazla olmayan Mavi-Yeşil Alg blum/pislik (cyanobatteria)
10.3 Geçiş:
a) TD iniş ve kalkış çizgilerinin konumunu belirler. Heriki çizgi de Geçiş Alanına dahildir.
10.4 Bisiklet
a) TD tarafından onaylanması koşuluyla bisiklet parkuru mesafesi için %10 tolerans marjı kabul edilir.Orta ve uzun mesafe müsabakalarda bu
tolerans %5 ile sınırlıdır
b) Minimum ceza sahası sayısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
• Standart mesafe ve daha kısa müsabakalarda: her 10 km'de
• Orta ve Uzun mesafe müsabakalarda: her 30 km'de
10.5. Destek ekibi:
a.) UF Kotası: Her UF’nin aşağıdaki tabloya göre bir destek ekibi kotası vardır.
(i) Yıldızlar müsabakası
Atletler
1-3
4-6
7 yada daha fazla
Anterönerler
2
3
4
(ii) U23 müsabakası ( diğer kategorilerle karışık olmayan U23)
Atletler
1 - 6 7 ya da daha fazla
Anterönerler
2
3
(iii) Gençler müsabakası
Atletler
Anterönerler
1-6
2
7 veya daha fazla
3
(iv) Paratriatlon müsabakaları
Atletler
1-3 4-6
7 veya daha fazla
Anterönerler
2
3
(v) Yaş Grupları
Atletler
1 - 50
Anterenörler 2
(vi) Delegasyon ekibi
Atletler
Bisiklet teknisyeni/Kayak
sorumlusu
Tıbbi Personel
UF Temsilcileri
4
51 - 100
4
101 - 150
6
151’den fazla
8
1 - 50
1
51 - 100
2
101 - 150
3
151 den fazla
3
1
2
1
4
1
6
1
8
b.) Destek ekibi olarak kaydedilen tüm personel görevlerine bağlı olarak giriş yetkisi onayı alır.
c.) UFler destek personelinin online giriş sistemiyle ITU’ye girişinden sorumludur. ITU müsabakadan yedi gün önce kotaya bağlı olarak destek
personelini onaylar. Bu süreden sonra hiçbir ilave kabul edilmez.
10.6. Start zamanları
a.) Dalgalar arasındaki minimum süre farkı aşağıdaki gibidir.
Avrupa Kupası Sprint
Avrupa Kupası Standart
Dünya Kupası Sprint
Dünya Kupası Standart
Dünya Triatlon Serisi Sprint
Dünya Triatlon Serisi Standart
Duatlon Standart Mesafe
Triatlon ve Duatlon Uzun Mesafe
3x Bayrak Yarışı
Türler arası start zaman
farkı(1)
45 m
1 h 30 m
1 h 45 m
2 h 45 m
1 h 45 m
2 h 45 m
1 h 30 m
5m
1 h 45 m
Yıldızlar/AG start
zaman farkı (2)
1h
2h
1 h 30 m
2 h 30 m
1 h 45 m
2 h 45 m
2 h 30 m
5m
n/a
(1) Erkekler veya kadınlar müsabakasından hangisinin ilk olarak başlayacağına karar verirken uygulanır.
(2) Yıldızlar müsabakasının ardından başlayan AG dalgası için uygulanabilir. AG müsabakalarından sonra başlayan Yıldızlar müsabakası ancak AG
müsabakaları bittikten sonra başlar.
b.) Erkekler ve kadınların aynı anda bisiklet parkurunda olmaması koşuluyla TD Avrupa Kupası ve Duatlon Standart mesafe müsabakalarındaki
yukarıda gösterilen farklılıkların azaltılmasına karar verebilir.
c.) Eğer müsabakalardan birisinde 10’dan daha az atlet ve erkek ve kadın atletler arasındaki muhtemel herhangibir geçişi kontrol edecek yeterli
sayıda yetkili varsa, TD Avrupa Kupası ve Duatlon Standart müsabakalarındaki yukarıda gösterilen farklılıkların minimum 5 dakika azaltılmasına
karar verebilir.
d.) TD aynı zamanda 1.6’da gösterildiği gibi özel bir düzenleme talep ederek farklı start zamanı isteyebilir.
e.) Önceki tabloda yer verilmeyen müsabakalar başlama zamanı ilan edilmeden önce TD’nin onayını gerektirir.
10.7. Değiştirilen Müsabakalar
a.) Yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında düzenlenemezse, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleşeceği koşullara bağlı olarak
azaltılabilir.
(i) Eğer müsabaka triatlon olarak kalır fakat tüm diğer parkurlardan herhagibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, puanların %100’ü verilir.
(ii) Müsabaka mesafe ve koşullar bakımından ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU multispor müsabakası olursa, puanların %75’i verilir.
(iii) Müsabaka mesafe ve koşullar bakımından ITU Yarışma kurallarının dışında başka bir ITU multispor müsabakası olursa, puanların %50’si
verilir.
11. TEKNİK YETKİLİLER:
11.1. Genel:
a.) Teknik Yetkililerin görevi ITU Yarışma kurallarına uygun olarak Yarışı yürütmektir.
b.) ITU Teknik Yetkilileri:
(i) Triatlon Teknik Yetkilileri
(ii) Paratriatlon Özel Teknik Yetkilileri
(iii) Jüri Üyeleri
11.2. ITU Teknik Yetkilileri:
a.) Tüm ITU müsabakalarındaki görevliler;
(i) ITU Teknik Delegesi (TD) ITU Yarışma kuralları ve ITU Müsabaka Organizatörleri Klavuzunun tüm hususlarını yerine getirmekten sorumludur.
LOC TD’nin talimatlarına göre yarış koşullarını değiştirir. Görevli antrenörler değişikliklerden haberdar edilir.
(ii) Teknik delege asistanı (ATD) TD'ye yardımcı olur.
(iii) Hakem Teknik Yetkililerin sertifikalarını kontrol eder, imzalayarak onaylar ve kural ihlalleriyle ilgili nihai kararı verir.
(iv) Yarış Başkanı (CRO) Teknik Yetkililerin çalışmalarını tayin ve kontrol eder.
(v) Teknik Yetkililer Kayıt, Start, Finiş, Geçiş Alanı, Geçiş öncesi Alan, Yüzme, Yüzme çıkışı, Bisiklet, Koşu, Tekerlek İstasyonu, Prime Çizgileri,
Yardım İstasyonları, Teknoloji, Ceza Sahası, Tur sayacı, Protokol, Yarış Kontrol Ofisi ve Araç Kontrolünde görev alır. Her bölüme yeterli sayıda
Teknik Yetkili tayin edilir ve yetkileri dahilinde ITU Yarışma kurallarının uygulanmasından sorumlu olurlar. Bir Teknik Yetkili birden fazla
pozisyonda görev alabilir. Gerekirse ek pozisyonlar oluşabilir.
(vi) Yarış Jürisi Teknik Delege tarafından atanır
(vii) ITU Tıp Komitesi tarafından tayin edilen ITU Tıbbi Delegesi ITU adına tüm tıbbi ve anti-doping hususlarından sorumludur.
11.3 Paratriatlon Özel Teknik Yetkilileri
a) Baş Klasifikatör yönetim, idare, koordinasyon ve sınıflandırma konularının uygulanmasından sorumludur.
b) Klasifikatörler Spor Sınıfı, Spor Sınıfının Statüsü ve TRI 1'den TRI 5'e kadar paratriatletlerin kategorisini belirlemekten sorumludur.
c) Uluslararası Görme engelliler Spor Federasyonu ve Uluslararası Paralimpik Komite tarafından onaylanan Klasifikatörler spor sınıfı, spor sınıfı
statüsü ve TRI 6 paratriatletler kategorisini belirlemekten sorumludur.
d) ITU Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları Ek G'de yer almaktadır.
11.4 Yarış Jürisi
a) ITU Teknik Delegesi Yarış Jüri üyelerini aşağıda belirtildiği gibi tayin eder:
(i) Olimpiyat Oyunları ve Dünya Triatlon Serisi Büyük Final için, Yarış Jürisi aşağıdakilerden seçilen beş kişiden oluşur;
• Yarış Jürisine başkanlık eden Teknik Delege
• ITU Yönetim Kurulundan bir üye
• Ev sahibi UF temsilcisi
• ITU Teknik Komiteden bir temsilci
• ITU Tıp Komitesinden bir temsilci
(ii) Diğer tüm ITU müsabakaları ve Olimpiyat Oyunlarının dısşındaki diğer Oyunlarda, Yarış Jürisi aşağıdakilerden seçilen üç kişiden oluşur:
• Yarış Jürisine başkanlık eden Teknik Delege
• ITU Yönetim Kurulu ya da herhangibir Komite ya da Komisyon üyesi, hiçbirisi olmadığında Avrupa Konfederasyonu Yönetim Kurulundan,
herhangi bir Komite ya da Komisyondan bir üye ya da personel görevlisi, bunlar da yoksa, evsahibi UF'den bir temsilci.
• Evsahibi UF'den bir temsilci
b) Bir Müsabakada Yarış Jüri üyesi olmak için;
(i) Teknik Delege dışında aynı müsabakada Teknik Yetkili olmamak
(ii) Aynı müsabakada yetkili antrenör olmamak
(iii) Aynı müsabakada yarışan bir sporcu olmamak gerekir.
c) Yarış Jürisinin Görevleri
(i) Tüm temyiz ve itirazlara Yarış Jürisi karar verir
(ii) Yarış Jürisinin temyiz ve itiraz konusundaki kararın sonucu olarak yarış sonuçlarını değiştirme yetkisi vardır.
(iii) Yarış Jürisi Sporcular Toplantısından müsabakanın sonuna kadar mevcut olmalıdır.
(iv) Yarış Jüri Başkanı tüm itiraz ve alınan kararları yazılı olarak yerine getirmekten sorumludur.
d) Yarış Jürisinin toplantı zamanları:
(i) Yarış Jürisi en az;
• Yarış toplantısından sonar
• Müsabakadan bir saat once
• Yarışı bitiren son sporcudan sonra toplanır.
(ii) Buna ilaveten, Kategori müsabakalarında Jüri minimum;
• Yarışı bitiren ilk sporcudan sonar
• Parkurun ilk yarısı tamamlandıktan sonra toplanır
e) Yarış Jürisinin Bütünlüğü
(i) Yarış Jürisi aşağıdaki prensiplere uyar:
• Tüm taraflardan edinilen kanıt ve ifadeye eşit ağırlık vermek
• İfadenin doğruluğunun değişebileceğini ve kişisel gözlem ve ifadelerle çatışabileceğinin farkında olmak
• Tüm kanıtlar sunulana kadar açık fikirliliğini korumak
• Sporcu Jürinin tam olarak iddia edilen ihlale karar verene kadar suçsuz olduğunu kabul etmek
(ii) Çıkar çatışması
•
•
•
Jüri başkanı herhangi bir üyenin çıkar çatışması olup olmadığına karar verir.
Çıkar çatışması durumunda, Jüri başkanı çıkar çatışması olan üyenin yerini inisiyatif kullanarak değiştirir. Jüri başlangıçtaki üye sayısını
korumalıdır.
Jüri başkanının çıkar çatışması olmadığı kabul edilir.
11.5 Teknolojik Araçlar:
a) ITU Yetkilileri kural ihlallerinde kanıt ve veri sağlamak için her türlü elektrik, elektronik, manyetik ya da diğer teknoloji desteklerini
kullanabilirler.
11.6 Gönüllü Sertifikasyonu
a) Oyun Sahasında (FOP) herhangibir görev alan tüm gönüllüler ITU minimum standart eğitimine sahip olmalıdır. ITU'den temin edilen eğitim
kitleri FOP temel sorumluluk alanlarını kapsar.
12. İTİRAZLAR
12.1 Genel
a) Sporcunun tutumuna, Teknik Yetkiliye ya da yarış koşullarına itiraz edilebilir. Bir sporcu ve UF, itiraz önceden Teknik Yetkililer tarafından
incelenmemesi ve Hakem tarafından karar verilmemesi koşuluyla Hakeme bir itiraz dosyası verebilir.
12.2 Uygunlukla ilgili İtirazlar
a) Sporcunun uygunluğuyla ilgili itirazlar Sporcular Toplantısından önce Hakeme yapılmalıdır. Yarış Jürisi Sporcular Toplantısından hemen sonra
düzenlenen bir toplantıda bu konuda karara varır.
12.3 Pist ile ilgili İtirazlar
a) Pistin güvenliği ve düzenleme varyasyonları ile ilgili itirazlar yarıştan önce en geç 24 saat içinde Hakeme yapılmalıdır.
12. 4 Yarışla ilgili İtirazlar
a) Başka bir sporcu ya da görevliye itiraz eden sporcu finiş zamanından 5 dakika içinde bunu hakeme bildirir. Bu süre içinde itiraz edilmesi
durumunda, zaman sınırı 15 dakika daha uzatılabilir.
12.5 Ekipmanla ilgili İtirazlar
a) ITU Kurallarıyla belirlenen koşulları ihlal eden sporcu ekipmanıyla ilgili itirazlar finişten önce 5 dakika içinde Hakeme yapılmalıdır.Bu süre içinde
itiraz edilmesi durumunda, zaman sınırı 15 dakika daha uzatılabilir.
12.6 Zamanlama ve Sonuçlarla ilgili İtirazlar
a) Yarış hakemi ya da Jüri tarafından alınan kararları yansıtmayan sonuç hatalarıyla ilgili itirazlar sporcu ya da UF tarafından yarıştan sonraki 30
gün içinde yazılı olarak ITU TD'ye iletilir.
12.7 İtirazın İçeriği
a) 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 ve 12.5 ile ilgili bir itiraz için 50 $ ya da eşdeğer bir depozito gerekir ve itiraz kabul edilirse geri ödenir. İtiraz reddedilirse,
geri ödeme olmaz ve para ITU'de kalır. İtiraz formları Hakemden alınır. İtiraz formunun bir örneği Ek B'de yer almaktadır.
(i) Dahil edilmesi gereken bilgiler:
• İhlal edildiği iddia edilen kural
• İddia edilen ihlalin nerede olduğu ve yaklaşık saati
• İddia edilen ihlalde yer alan kişiler
• Mümkünse iddia edilen ihlale dair bir diyagram ve açıklama
• İhlale tanık olanların isimleri
12.8 İtiraz Prosedürü
a) İtiraz durumunda aşağıdaki prosedür izlenecektir
(i) Yukarıda belirlenen süre içinde itiraz eden kişi tarafından imzalanmış itirazlar Hakeme sunulur.
(ii) Yarış Hakemi itirazın yapıldığını finiş alanındaki uyarı panosunda bildirir.
(iii) İtiraz eden ve suçlanan ve/veya ulusal antrenör ya da temsilcileri hazır bulunmalıdır. İtirazcı katılmazsa, itiraz açıklaması ertelenebilir ya da
iptal edilir. Yarış Jürisi açıklamada bulunmamanın geçerli olup olmadığına karar verir.
(iv) Herhangi bir tarafın açıklamaya katılamaması durumunda Jüri onlar olmadan verilen kararı onaylayabilir.
(v) Jüri Başkanı tarafından uygun görülürse itiraz eden ya da suçlanan taraftan bir temsilci bulunabilir.
(vi) Açıklama kamuoyuna açık değildir.
(vii) Jüri Başkanı itirazı okur
(viii) Iitiraz eden ve suçlanan kişiye olayla ilgili ifadeleri için yeterli zaman verilir.
(ix) Tanıklar (her iki taraftan iki tane) 3'er dakika konuşabilir.
(x) Jüri salt çoğunlukla kanıtı değerlendirir ve karar verir.
(xi) Karar hemen yayınlanır ve yazılı olarak talep üzerine taraflara verilir.
13. TEMYİZ
13.1 Temyiz Hakkı
a) Temyiz Hakem (Seviye 1), Jüri (Seviye 2) ya da ITU EB (Seviye 3) tarafından alınan bir kararın yeniden incelenmesi için yapılan taleptir. Temyiz
Formunun bir örneği Ek C'de yer almaktadır.
13.2 Temyiz Seviyeleri
a) Seviye 1 Temyiz için aşağıdaki prosedür takip edilir.
(i) Bir UF veya sporcu temsilcisi Hakemin kararını Jüriye sunar. Uygun temyiz formu Hakemden alınır.
(ii) İtiraz eden kişi tarafından imzalanan temyiz formları yazılı olarak ve 50 $ ödenerek hakeme sunulur. Temyiz onaylanırsa para geri ödenir,
reddedilirse geri ödeme yapılmaz, para ITU'de kalır.
(iii) Yarış hakeminin kararına itiraz eden bir sporcu ya da UF temsilcisi finişten önceki 5 dakika içinde bunu hakeme iletmelidir. Bu sürede itiraz
edilmesi durumunda takım müsabakaları için bu süre 15 dakika uzatılabilir, bu süre son takım süresiyle ilişkilidir.
(iv) Yarış Hakemi itirazı ilan panosunda açıklar.
(v) Temyiz şunları içermelidir;
• Müsabaka adı, yeri, tarihi
• İtiraz eden kişinin ismi, adresi, telefon, faks numarası, email adresi
• Tanıkların isimleri
• İddia edilen temyiz kararı
• İhlalin gerçek niteliği
• Temyiz gerekçesi/özeti
(vi) İtiraz eden ve suçlanan ve/veya ulusal antrenör ya da temsilcileri hazır bulunmalıdır. İtirazcı katılmazsa, itiraz açıklaması ertelenebilir ya da
iptal edilir. Yarış Jürisi açıklamada bulunmamanın geçerli olup olmadığına karar verir.
(vii) Herhangi bir tarafın açıklamaya katılamaması durumunda Jüri onlar olmadan verilen kararı onaylayabilir.
(viii) Jüri Başkanı tarafından uygun görülürse itiraz eden ya da suçlanan taraftan bir temsilci bulunabilir.
(ix) Açıklama kamuoyuna açık değildir.
(x) Jüri Başkanı itirazı okur
(xi) Iitiraz eden ve suçlanan kişiye olayla ilgili ifadeleri için yeterli zaman verilir.
(xii) Tanıklar (her iki taraftan iki tane) 3'er dakika konuşabilir.
(xiii) Jüri salt çoğunlukla kanıtı değerlendirir ve karar verir.
(xiv) Karar hemen yayınlanır ve yazılı olarak talep üzerine taraflara verilir.
b) Seviye 2 Temyiz için aşağıdaki prosedür takip edilir.
(i) İtirazda bulunan kişi tarafından imzalanan temyiz başvuruları yazılı olarak Jüri kararından sonraki otuz gün içinde ITU Genel Sekreterliğine
sunulur.
(ii) Genel Sekreterlik 4 gün içinde itirazı tüm taraflara tebliğ eder.
(iii) Yarışma Jürisinde yer alan EB üyeleri sürece dahil edilmezler.
(iv) ITU EB itirazın tebliğ edilmesinden sonraki 7 gün içinde kendi üyelerinden oluşan 3 kişilik bir heyet tayin eder.
(v) Heyetin bir yada birkaç üyesi taraflara telefon ya da videokonferans ile yapılabilecek farklı açıklamalar için tayininden sonraki on gün içinde
talepte bulunacak.
• İtiraz eden kişi
• Suçlanan
• Uygunsa, TD
• Uygunsa, Yarışma Jürisi
• Heyetin takdirine bağlı olarak diğer taraflar
(vi) Taraflardan herhangibirinin duruşmaya katılmaması Heyete ifadeleri olmadan karar alama önerisini yazılı olarak iletmeleri durumunda
mümkün olabilir.
(vii) Duruşmalar Heyet ve ilgili taraf arasında bire bir gerçekleşir
(viii) Duruşma Heyetin takdirine bağlı olarak yönetilir.
(ix) Heyetin davayla ilişkili herhangibir doküman, video, kayıt ya da kanıtı incelemesi ve değerlendirmesine izin verilir.
(x) Heyet son duruşmadan sonraki on gün içinde EB'ye karar önerisini yazılı olarak iletir.
(xi) Öneri Heyetin değerlendirdiği tüm kanıtlarla birlikte doğrudan ilgili tarafa tebliğ edilir.
(xii) Yaptırım uygulanacak taraf Heyet teklifini aldıktan sonraki yedi gün içinde kanıt, delil ve ifadelerini sunarak kendini savunma hakkı vardır.
(xiii) EB Heyetin önerisine Heyetten belgeyi aldıktan sonraki on gün içinde karar verir. Taraflardan alınan dokümanlar EB tarafından da
değerlendirilir.
(xiv) EB karar alma süreci tamamlanır tamamlanmaz karar tüm taraflara yazılı olarak tebliğ edilir.
c) Seviye 3: ITU Yönetim Kurulunun kararı nihai ve son çare olarak İsviçre, Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) ITU EB kararından sonraki
30 iş günü içinde temyiz edilebilir. Mahkeme (CAS) tarafından alınan karar temyize gönderilmez ve ilgili tarafları bağlayıcıdır.
ITU YARIŞMA KURALLARI: ÖZEL DİSİPLİN YARIŞMA KURALLARI
14. KAPALI TRİATLON
14.1 Tanım
a) Kapalı Triatlon yüzme havuzu, koşu parkuru ve koşu parkuru olan spor köşkü gibi kapalı bir alanda yapılan triatlondur.
14.2 Yüzme
a) 2.5 metre genişliğindeki her bir şeritte iki sporcu bulunabilir.
14.3 Geçiş Alanı
a) Yüzmenin ardından, tüm atletler için zorunlu olan on (10) saniye "nötralize" süre olur. Bu sürenin amacı aşırı suyu temizlemektir. Alan sudan
dolayı kayganlaşır ve atletler için tehlike yaratır. Bu kurala urmamak diskalifiye ile sonuçlanır.
14.4 Bisiklet Parkuru
a) Tur yapmış sporcular yarıştan çıkarılmaz
b) Atletler farklı turda olan diğer atletleri geçebilir
15 ORTA VE UZUN MESAFE MÜSABAKALAR
15.1 Dış Yardım
a) Tıbbi, yiyecek ve içecek desteğine LOC yardım istasyonlarında ya da antrenör istasyonlarında izin verilir. Diğer tüm harici yardımlar yasaktır
15.2 Tıbbi Yönergeler
a) "Sıcak hava" talimatları ve tıbbi tahliye planlarını içeren Özel Tıbbi Yönergeler ITU Tıbbi Delegesi ile birlikte Yarış Medikal Direktörü tarafından
hazırlanır.
15.3 Mesafeler
a) Parkurlar zorlu tepeler ve teknik açılardan oluşmalıdır. Teknik delege tarafından uygun görülmesi koşuluyla bisiklet parkur mesafesi için %5
tolerans marjı kabul edilir.
15.4 Cezalar
a) Bir sonraki ceza sahasında uygulanacak olan draf kural ihlali için 5 dakikalık ceza uygulanır.
b) Eğer bir atlet üç draft cezası alırsa, diskalifiye olur.
15.5 Antrenör İstasyonları
a) Anterenörlerin sporculara yiyecek ve içecek temin edilmesi amacıyla bisiklet ve koşu parkurlarında belirli alanları vardır.
15.6 Geçiş Alanı
a) Geçiş Alanında, Teknik Yetkililer ya da LOC personeli atletlere bisikletlerine almaları ve yerleştirmeleri ya da ekipmanlarını teslim ederken
yardım sağlayabilir. Bu hizmet tüm sporculara eşit olarak yapılmalıdır.
b) Atletlerin Geçiş Alanında forma değiştirmelerine izin verilir. Eğer bir atletin bunu yapması için soyunması gerekirse, bunu bu amaçla LOC 'un
temin ettiği çadırda yapması gerekir. Atlet tarafından kullanılan tüm formalar ITU Yarışma kurallarına uygun olmalıdır.
15.7 Forma
a) Ön fermuara izin verilir. Maksimum uzunluğu 40 cm olabilir.
16. TAKIM VE BAYRAK YARIŞI ŞAMPİYONASI:
16.1. Müsabaka Türü:
a.) ITU aşağıda gösterilen kategori ve mesafelerde Takım Müsabakaları düzenleyebilir:
Yarış Türü
Triatlon
3 x 4 x Karışık
Triatlon LD
En iyi 3 süre
Duatlon
3 x 4 x Karışık
Duathlon LD
En iyi 3 süre
Kış
3 x 4 x Karışık
Çapraz Triatlon
3 x 4 x Karışık
Çapraz Duathlon
3 x 4 x Karışık
Toplu Triatlon
Toplu
16.2 Avrupa Şampiyonaları ve Ulusal Federasyon Müsabakaları
a) Avrupa Konfederasyonları ve Ulusal Federasyonlar şampiyonalarında bu takım müsabakalarından herbirine yer vermelidir.
16.3 Tanım
a) Karışık Bayrak yarışı: Bir takım, kadın, erkek, kadın, erkek sırasında yarışacak olan 2 erkek 2 kadın 4 atletten oluşur. Herbiri tam bir
triatlon/duatlon/ kış triatlonunu tamamlar. Takımın toplan süresi 1. takımın üyesinin startından 4. atletin finişine kadardır. Süre devam eder ve
atletler arasında zaman durdurulmaz.
b) 3x Bayrak yarışı: Takım aynı cinsiyetten 3 atletten oluşur. Herbiri tam bir triatlon/duatlon/ kış triatlonunu tamamlar. Takımın toplam süresi 1.
takımın üyesinin startından 3. atletin finişine kadardır. Süre devam eder ve atletler arasında zaman durdurulmaz.
c) Toplu: Takım cinsiyet farkı olmaksızın 3 atletten oluşur. İlk atlet yüzme, ikinci atlet bisiklet ve üçüncü atlet koşu parkurunda yarışır. Takımın
toplam süresi 1. takımın üyesinin startından 3. atletin finişine kadardır. Süre devam eder ve atletler arasında zaman durdurulmaz.
d) Bireysel sonuçlara göre takım yarışı: Takımın toplam süresi aynı ulus ve cinsiyetten olan sporcuların en iyi 3 süresinin eklenmesidir. Beraberlik
olması durumunda, takımın üçüncü üyesinin süresi takım sonucunu belirler.
16.4 Sonuçlar
a) Herbir UF birden fazla takımla girebilir, ancak sonuçlarda ve madalya ve para ödülü için en iyi finişe sahip olan takım listede yer alır.
16.5 Seçilebilirlik
a) Genel seçilebilme kuralları uygulanır. Minimum yaş sınırı 15'tir.
16.6 Forma
a) ITU Forma Kuralları uygulanır. Takımın tüm üyeleri aynı ülkenin formasını giymelidir.
16.7 Takım Yarışı Brifingi:
a) Takım yarışı brifingi yarıştan bir gün önce antrenörler için yapılan brifingtir.
16.8 Takım Düzeni
a) Takım antrenörü takım brifinginde takım düzenini açıklar. Tüm takımların düzeni brifingten sonra ilan edilir.
b) Yarıştan iki saat önce, antrenör TD'ye farklı bir takım düzeni bildirebilir, aksi takdirde takım brifinginde belirlenen düzen uygulanacaktır.
16.9 Yarış Kaydı:
a) Tüm takım üyeleri birlikte kayıt yaptırmalıdır
16.10 Röle Değişimi
a) Bir takım üyesinin diğeriyle röle değişimi 15 metre uzunluğundaki değişim bölgesinde olur.
b) Değişim röle bölgesinde gelen sporcunun gidecek sporcuya el ile dokunmasıyla tamamlanır.
c) Temas değişim bölgesinin dışında gerçekleşirse, bu takımın ceza sahasında uygulanacak 10 saniyelik bir ceza almasına neden olur.
d) Değişim tamamlanmazsa, takım diskalifiye olur
e) Röle değişiminden önce, atletler Teknik Yetkili değişim alanına girmelerini söyleyene kadar ön-röle değişim alanında beklerler.
16.11 Ceza Sahası
a) Resmi başlama zamanından önce start alma ihlalleri ve Geçiş Alanını kask bağlamadan terk etmekten kaynaklanan ihlallerden kuralı ihlal eden
atlet sorumludur.
b) Tüm zaman cezaları 10 saniyedir ve ceza sahasında uygulanır. Bu cezalar oyun alanında yarışan herhangi bir takım üyesine verilebilir.
16.12 Finiş
a) Sadece son takım üyesinin finiş çizgisini geçmesine izin verilir.
17. PARATRİATLON
17.1 Genel
a) ITU Anayasasına göre, Paratriatlon ITU Yarışma kurallarıyla yönetilir. Bu bölüm sadece paratriatlon için geçerli kuralları içerir.
17.2 Paratriatlon Kategorileri
a) ITU Paratriatlon Kategorileri fiziksel engellere göre belirlenir. Engel sınıfları için ITU Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları ve Düzenlemelerine
bakınız.
b) Yedi kategori aşağıdaki gibidir:
(i) TRI 1-Tekerlekli sandalye kullananlar: Paraplejik, Kuadriplejik, Felçli, İki bacağı olmayan ve geleneksel bisiklet kullanımına engel olan engellilik
durumları. Bisiklet parkurunda tekerlekli sandalye ve koşu parkurunda yarış sandalyesi kullanırlar;
Profiller 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17a, 18a, 19
(ii) TRI 2- Dizden yukarısı amputeleri dahil ciddi bacak sakatlıkları olanlar; Dizüstü protezler ya da koltuk değneği ile bisiklet sürecekler ve
koşabilecekler;
Profile 19
(iii) TRI 3- Diğerleri (Les Autres): Multipl Skleroz, Kas Distrofisi, Serebral Palsi olan, iki bacağı olmayan ya da felçli atletler. Bisiklet sürmesi ve
koşması gerekenler. Destek ya da protez kullanabilecekler;
Profile 12a, 12b, 13, 14, 15, 17b, 18b, 20, 25, 26a, 26b, 27, 28, 31, 32
(iv) TRI 4- Kol sakatlıkları: felç, dirsekten yukarısı ve aşağısı olmayanlar ya da heriki üst koluda sakat olanlar. Bisiklet sürmelidirler. Protez, destek
ya da kol askısı kullanarak bisiklet sürebilir ya da koşabilirler;
Profiller 16, 21, 22, 24, 29
(v) TRI 5- Orta düzey bacak sakatlıkları: diz altı amputesi olanlar. Ortez, protez ya da koltuk değneği ile bisiklet kullanabilir ve koşabilirler. Aynı
anda hem protez hem de koltuk değneğinin kullanılmasına izin verilmez. Amputasyon olmayan atletlerin protez kullanmalarına izin verilmez.
(vi) Profile 23 TRI 6a- Tam görme bozukluğu (IBSA/IPC B1): tam olarak kör olan atletleri kapsar. Her iki gözde hiçbir ışık algısı olmamasından, bir
miktar ışık algısı olan fakat belirli bir mesafe ya da yönden bir elin şeklini algılayamayanlar.
Profil 36 IBSA/IPC B1
(vii) TRI 6b Kısmi görme bozukluğu (IBSA/IPC B2 ve B3): Kısmen gören sporcular. 6/6'dan daha az bir görme ya da en iyi düzeltici görüşle 20
dereceden daha az görüş alanına sahip olanları içerir. Yarış boyunca aynı cinsiyetten bir rehberin olması zorunludur.
Profil 37a, 37b- IBSA/IPC B2, B3
c) Tüm paratriatletlerin triatlon, duatlon ve aquatlon müsabakalarında yarışmalarına izin verilir. Sadece TRI2, TRI3, TRI4, TRI5, TRI6a veTRI6b
kategorisindeki atletlerin kış triatlonu, çapraz triatlon ve çapraz duatlon müsabakalarında yarışmalarına izin verilir.
d) Genel olarak, bir paratriatlon müsabakasında tüm kategoriler beraber start alır. 100 kişiden daha fazlasının olduğu yarışlarda, TD atletlerin
kategori ve cinsiyete göre beraber gruplandırılması gerektiği durumlarda LOC'a danışarak iki start gerçekleştirebilir.
e) Duatlon müsabakasında, paratriatlon yarışı en az bir (1) dakika fark ile iki start şeklinde organize edilmelidir. TRI1 atletleri ilk dalgada ve geriye
kalanlar ikinci dalgada yer alırlar.
17.3 Sınıflandırma
a) Paratriatlon Sınıflandırma Kural ve Düzenlemeleri Ek G'de bulunabilir.
b) ITU'nın düzenlediği bir müsabakada yarışam tüm Paratriatletler minimum seçilebilme kriterini karşıladıklarını göstermek için uluslararası
paratriatlon sınıflandırmasına sahip olmalı ve uygun bir kategori ve profile tayin edilmelidirler. Sınıflandırma gerektiren Paratriatletlerin Şunları
yapması gerekir;
(i) Yarıştan önce ITU tarafından belirlenen bir Sınıflandırma heyeti ile Uluslararası bir Sınıflandırma görüşmesinde bulunmak
(ii) sınıflandırma anında, uygun tıbbi personel tarafından imzalanmış bir "Tıbbi teşhis sertifikası" ya da "Görme engelli atletler için tibbi teşhis
formu", vesikalık fotoğraf ve diğer ilgili tıbbi dokümanlar temin edilmelidir.
c) Sınıflandırmanın olmadığı bir ITU müsabakasında yarışan paratriatletler Ulusal Federasyonları tarafından geçici bir sınıflandırma için yarıştan en
geç 4 hafta önce ITU'ye brlirli bir tıbbi doküman sunmaları konusunda bilgilendirilirler.
d) Atletin kategorisi değişirse, önceki sonuçlarla ilgili bir revizyon talep edilebilir. ITU durum bazında herbir ricayı inceler ve sözkonusu yarış
sonuçlarının değiştirilmesinin gerekip gerekmediğine karar verir.
17.4 Paratriatletler brifingi
a) Zorunlu paratiriatletler brifingi tüm ITU müsabakalarından önce yapılır ve ITU TD tarafından yönetilir. Paratriatlon antrenörleri de brifinge
katılabilirler.
(i) TD'yi brifinge katılamayacakları konusunda bilgilendirmeyen atletler start listesinden çıkarılabilirler.
(ii) Paratriatletler brifing salonuna girdiklerinde kayıt yetkililerini bilgilendirmek zorundadırlar.
b) Tüm rehber ve menajerler brifingde kayıt yaptırmalıdır.
c) Tüm paratriatletler brifingin ardından yarış paketlerini alırlar. Yarış paketinde aşağıdakiler bulunur:
(i) TRI 1: Kırmızı yüzme bonesi, kask için 3 yarış numarası, engelli bisikleti için 1 yarış numarası, tekerlekli sandalye için 1 yarış numarası, günlük
tekerlekli sandalye için 1 yarış numarası, atlet için 1 resmi yarış numarası ve antrenör için 1 resmi yarış numarası
(ii) TRI4: sarı yüzme bonesi, kask için 3 yarış numarası, bisiklet için 1 yarış numarası, protezler için 3 yarış numarası, atlet için 1 resmi yarış
numarası ve antrenör için 1 resmi yarış numarası
(iii) TRI2, TRI3 ve TRI5: sarı ya da yeşil yüzme bonesi, kask için 3 yarış numarası, bisiklet için 1 yarış numarası, protezler/yardımcı aletler için 3 yarış
numarası, atlet için 1 resmi yarış numarası ve antrenör için 1 resmi yarış numarası
(iv) TRI6 ve TRI6b: atlet için 1 tane yeşil yüzme bonesi ve rehber için 1 tane beyaz yüzme bonesi, kasklar için 6 yarış numarası, bisiklet için 1 yarış
numarası, atlet için 1 resmi yarış numarası ve rehber için üzerinde "REHBER" yazan 1 resmi yarış numarası
17.5 Paratriatlon Yardımcıları
a) Nitelikli yardımcıların sağlanması paratriatletin sorumluluğundadır ve tüm bu yardımcıların kimlik bilgileri olmalı ve Paratriatlon Brifinginde ITU
teknik yetkililerinden yeterlilik belgelerini almalıdırlar.
b) Yardımcılar aşağıdaki gibi görevlendirileceklerdir:
(i) TRI 2, TRI 3, TRI 4, veTRI 5 kategorileri için bir (1) yardımcı
(ii) TRI 1 kategorisi için iki (2) yardımcıya kadar
(iii) TRI 6a ve TRI 6b kategorileri için tahsis edilmeyecektir (Rehberler yardımcının görevini üstlenebilir)
c) Yardımcılara özellikle paratiriatletlere aşağıdaki yardımlarda bulunmak için izin verilir;
(i) Protez cihazı ya da diğer yardımcı cihazları olanlara yardımcı olmak
(ii) Paratriatletleri bisiklet ya da tekerlekli sandalyeye inip binerken yardım etmek
(iii) Mayo veya kıyafetleri çıkarmak
(iv) Geçiş alanı ya da resmi tekerlek değişim istasyonlarında paratriatletlerin bisiklet ya da diğer ekipmanlarını tamir etmek. TRI6a ve TRI6b
rehberleri dış yardım almadan tüm bisiklet parkuru boyunca bisiklet tamirine yardım edebilirler.
d) Tüm yardımcılar Yarış Hakemi tarafından uygun ve gerekli görülen ek düzenlemelerin yanısıra ITU Yarışma kurallarına tabidirler.
e) Yardımcının paratriatletlerin ilerlemesine yardım eden herhangi bir eylemde bulunması diskalifiye ile sonuçlanabilir.
f) Heriki atletin de aynı kategori ve cinsiyette olması koşuluyla bir yardımcı maksimum iki atlete yardım edebilir.
17.6 Paratriatlon Kayıt Süreci
a) Brifing kaydı:
(i) Paratriatletler brifing salonuna girebilmek için katılım listesini imzalamak zorundadır. Bu aşamada, kendi yardımcıları olduğunu ya da bir LOC
yardımcısı istediklerini kayıt görevlilerine bildirmeleri gerekir.
(ii) Paratriatletler brifinge yardımcılarıyla katılırlar
(iii) Brifingten hemen sonra, atletler yarış paketlerini ve yardımcıları LOC tarafından temin edilen yardımcı t-shirtlerini alırlar.
b) Paratriatletler odası kaydı
(i) Paratriatletler ve yardımcıları beraber kayıt yaptırmalıdır
(ii) Yardımcıların kendilerini resmi yarış numarası ve resmi t-shirtlerle tanıtmaları gerekir.
(iii) Eğer paratriatletin yardımcısı yoksa, yardımcısı gelene kadar bekler. Paratriatletler kendileri kayıt yaptırmak isterlerse, yardımcı Oyun
Sahasına giremez.
(iv) Yardımcılar kayıt yaptırdıktan sonra, sadece istisnai olarak ve sadece TD tarafından yerleri değiştirilebilir.
(v) Kronometreler bu süreçte verilir.
(vi) Geçiş alanı öncesi ekipmanların üzerinde (protezler, koltuk değnekleri vb.) yarış numaraları bulunmalı ve paratriatletler odasında kontrol
edilmelidir.
17.7 Ön Geçiş Alanı işlemleri:
a) Eğer ön Geçiş alanı varsa, TRI1, TRI2, TRI3 ve TRI5 kategorisinde yer alan yarışmacılar tekerlekli sandalyelerine oturmadan ya da diğer protez
cihazlarını almadan önce bu alanda mayolarını çıkarabilirler. Sadece TRI 1 yardımcılarının bu alanda bulunmalarına izin verilir.
b) TRI 1 kategorisinde yarışan paratriatletlerin yardımcılarının bu alanda paratriatletlerine yardım etmelerine izin verilir fakat onların ilerlemesine
yardım edemezler.
c) Bu alanda TRI 1 paratriatletlerine temin edilen tekerlekli sandalyeler frenli olmalıdır.
d) Yarış numaralarına göre TRI 1 tekerlekli sandalyelerinin sıralanması için yüzme çıkış alanına en yakın bölge kullanılır.
e) (Gerekirse) TRI 2, TRI 3 ve TRI 5 kategorisi paratriatletlerin tüm protez cihazları/ koltuk değneklerinin kurulması için ön geçiş alanında belirli bir
alan olmalıdır. İki teknik yetkili atletlere sudan çıktıklarında ve çıkışta bulunan Teknik yetkiliden yarış numaralarının tebliğini aldıklarında bu
ekipmanların verilmesini koordine eder. Tüm ekipman numaralarına göre sıralanır.Teknik Yetkililer ve LOC'un yetkili personelinin mayolarını
çıkarırken atletlere yardım etmelerine izin verilir.
17.8 Geçiş Alanı
a) Hiçbir şekilde rehber köpeklerin geçiş alanında bulunmasına izin verilmez
b) LOC paratriatletlere yüzme çıkışından ön geçiş alanına kadar yardım etmekten sorumlu olan minimum 12 yüzme çıkış yardımcısı tahsis eder.
Yüzme çıkışındaki yardımcıların nihai sayısı ITU Teknik Delegesi tarafından belirlenir.Sadece bu kişilerin bu bölgeye girmesine izin verilir.Eğitimleri
ITU Teknik Delege tarafından denetlenir.
c) Yüzme çıkışında, yarışmacılar yüzme bonelerinin reklerine göre aşağıda belirtildiği şekilde yardım alırlar;
(i) Kırmızı: Paratriatletin yüzme çıkışından alınıp mayo değiştirme bölgesine götürülmesi gerekir
(ii) Sarı: Paratriatletin çıkıştan mayo değişim alanına kadar yürümesine/koşmasına yardım edilmesi gerekir
(iii) Yeşil ya da beyaz: Paratriatletin çıkışta herhangibir yardım alması gerekmez. Beyaz boneler rehberler tarafından kullanılır.
d) Yüzme çıkışdaki yardımcılar atletlere ellerinden gelen en iyi şekilde, iyi niyetle ve temel olarak güvenlik prensibiyle yardımda bulunurlar.
e) Yüzme çıkışından geçiş alanına kadar bisiklet, tandem ya da handcycle kullanımına izin verilmez.
f) Tüm ekipmanlar geçiş bölgesinde herbir paratriatlete ayrılan alanda kalır. "Ön geçiş alanının" olması istisnadır.( Bu ön geçiş alanı Teknik Delege
ile koordineli olarak düzenlenir)
g) Bisiklet ayakkabıları bisiklet parkurundan önce ya da sonra geçiş alanında atlete ayrılan alanda bırakılmalıdır.
h) Geçiş bölgesindeki biniş çizgisine en yakın TRI6a ve TRI6b kategorisi olmalıdır, bunu TRI 5, TRI 4, TRI 3, TRI 2, ve TRI 1 kategorisi takip eder. TRI
1 paratriatletlerinin geçiş alanında handcycle kullanmalarına izin verilir.
17.9 Paratriatlon Yüzme/ Ekipman:
a) Güvenlik sebebiyle, kategoriler şu sırayla takdim edilir: TRI6b, TRI6a, TRI5, TRI4, TRI3, TRI2, TRI1. Güvenlik sebebiyle, TRI 1 yarışmacıları tüm
diğer atletler yerlerini aldıktan sonra suya girerler.
b) Yüzme startı "suda" başlamalıdır.
c) Yüzme birden fazla turdan oluşuyorsa, paratriatletlerin turlar arasında sudan çıkmaları gerekmez.
d) Palet, kürek ya da herhagi bir yüzme aracından oluşan ( bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) ilerlemeyi sağlayan aletlere izin verilmez. Tüm
protez ve/ veya ortezler ilerlemeye yardımcı araçlar olarak kabul edilir. Bu araçların kullanımı diskalifiye ile sonuçlanır.Zararlı olabilen herhangi bir
nesne, vida ya da protez yüzme parkuru boyunca yasaktır. Mayo kullanımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Zorunlu mayolar
Maksimum suda kalma
Yüzme
mesafesi
süresi
750 m
18 °C
45 dk
1500 m
18 °C
1s 10 dk
3000 m
18 °C
1s 40 dk
4000 m
18 °C
2s 15 dk
Su
sıc
ak
lığ
Herhangi bir yarışmacı bu süre içinde parkuru tamamlamazsa ve finişe 100 metreden daha fazla varsa, sudan hemen çıkarılırlar.
e) Su sıcaklığı 28ºC'nin altında ya da üstünde ise mayo giyilmesine izin verilmez
f) Su sıcaklığı 30.1ºC ile 32.0ºC arasında ise, maksimum mesafe 750 metre ve maksimum suda kalma süresi 20 dakikadır.
g) Resmi su sıcaklığı 32ºC 'den yüksek ya da 15ºC 'den düşük ise yüzme iptal edilebilir (Resmi su sıcaklığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde
hesaplanır)
(i) Üst sıcaklıklar herzaman nihai kararda değerlendirilen su sıcaklığı değildir. Su sıcaklığı 22ºC 'den az ve hava sıcaklığı 16 dereceden az ise,
ayarlanan değer ölçülen su sıcaklığını bir sonraki tabloda gösterildiği şekilde azaltır.
Hava sıcaklığı
(*)
16°C
15°C
14°C
13°C
12°C
11°C
22°C
21.5°C
21°C
20.5°C
20°C
19.5°C
19°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
21°C
18°C
17.5°C
17.0°C
16.5°C
16°C
20.5°C
17.5°C
17°C
16.5°C
16°C
15.5°C
20°C
17°C
16.5°C
16°C
15.5°C
15°C
19.5°C
16.5°C
16°C
15.5°C
15°C
İptal
19°C
16°C
15.5°C
15°C
İptal
İptal
18.5°C
15.5°C
15°C
İptal
İptal
İptal
17.10 Paratriatlon Bisiklet Yarışı/ Ekipman:
a) Paratriatlon yarışlarında draft müsabakaları yapılmaz.
b) Paratriatlon müsabakalarında, burada kullanılan "bisiklet" terimi bisikletler, tandemler ve engelli bisikletlerini içerir.
c) Tüm bisikletler insan gücüyle yürütülmelidir. Kollar ve bacaklar bisikleti sürmek için kullanılabilir, fakat ikisi beraber kullanılamaz.Herhangi bir
ihlal diskalifiyeye neden olur.
d) Paratriatlon yarışlarındaki bisiklet özellikleri ITU Yarışma kuralları bölüm 5.2 de belirlenmiştir.
e) Bisiklet, tandem ve engelli bisikletlerinde bağımsız iki fren sistemi bulunmalıdır. Bisiklet ve tandemlerin herbir tekerleğinde bağımsız bir fren
bulunmalıdır.
f) TRI4 atletleri fran sisteminde ayırıcı kullanabilirler.
g) Direnci azaltmaya sebep olabilecek koruma kalkanları, grenaj ve diğer araçlara izin verilmez.
h) Yapay tutacaklar ve protezlerin kullanımına izin verilir fakat bunlar bisiklete takılamaz. Bisikletin herhangi bir parçasına monte edilen ya da
takılan sert protezlere izin verilmez.
i) Engelli bisikletleri dışında (TRI1), yarışçının pozisyonu sadece pedallar, sele ve gidonla desteklenir.
j) Protez takmayan TRI 2 kategorisindeki paratriatletler sadece bisiklete oturamıyorlarsa kalçayı desteklemek için bir destek kullanabilirler (
Örneğin, destek tabandan maksimum 10 cm'lik yarım bir boruyla bisiklete bağlanabilir, fakat hiçbir "uyluk sabitleme aleti" kullanılamaz.
k) Bisikletlerde bağımsız iki fren sistemi olmalıdır
l) Engelli bisikletlerinde biri önde diğeri arkada olmak üzere iki fren sistemi olmalıdır. Çift tekerlek fren sistemi dinamik olmalı ve heriki tekerlekte
de çalışmalıdır.
m) Bisikletle ilgili tüm ayarlama talepleri atletin yarışmak istediği müsabakadan bir (1) ay önce, açık bir ifade ile ve aşağıda bulunan "Ekipman
Adaptasyon Formu" ile en az 5 fotograf ile Ulusal Federasyon tarafından yazılı olarak ITU'nin onayına sunulmalıdır:
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon. Heyet bilgiyi inceledikten sonra istekte bulunan kişi ITU tarafından
bilgilendirilir. Kabul edilirse, aynı yerde bulunan "Onaylanan Paratriatlon Bisiklet Adaptasyonları" dosyasına dahil edilir.
n) ITU teknik yetkilileri paratriatlet tarafından seçilen ekipmandan kaynaklanan hiçbir sonuçtan ve ekipman hatasından ya da uygunsuzluğundan
sorumlu değildir.
o) Rehber köpeklerin bisiklet parkurunda kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmez
p) Hiçbir bisiklet parkuru en dik parkurlarda %12'nin üzerinde eğime sahip olamaz.
q) Resmi yarış numarasının kullanımı zorunludur ve arkadan görülebilir olmalıdır.
17.11 Paratriatlon TRI 1 Yüzme/Ekipman
a) Atletler herhangi bir pozisyonda bacaklarında en fazla sadece 3 bağ kullanabilirler. Bağlar maksimum 10 cm genişliğinde olabilir.
b) Ekipman yüzme ya da itme sağlamıyorsa dizlik kullanımına izin verilir. Mayo yırtık ise, dizlik mayonun dışına takılır.Dizlik bacağın maksimum
yarısını kaplayabilir.Uzunluğu uyluğun yarısını ya da baldırın alt kısmını geçemez ve dizi tutması gerekir.
(i) Dizlik özellikleri
• Malzeme: Yüzme ya da itmeye yardımcı olmayan PVC plastik ya da karbon-fiber
• Hava ya da başka tür gazları yakalayan herhangibir boşluk ya da alan olmamalıdır
• Kalınlığı maksimum 5mm olabilir.
c) Dizlikler ITU tarafından onaylanmalıdır. Tüm talepleri atletin yarışmak istediği müsabakadan bir (1) ay önce, açık bir ifade ile ve aşağıda bulunan
"Dizlik Onay Talep Formu" ile en az 5 fotograf ile Ulusal Federasyon tarafından yazılı olarak ITU'nin onayına sunulmalıdır:
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlonHeyet bilgiyi inceledikten sonra istekte bulunan kişi ITU tarafından
bilgilendirilir. Kabul edilirse, aynı yerde bulunan "Onaylanmış Dizlik Kataloğu<http://www.triathlon.org/uploads/docs/>’’ dosyasına dahil edilir.
d) Mayo altlarının kullanımına izin verilir.
17.12 Paratriatlon TRI Bisiklet Kuralları:
a) Paratriatletler yatar konumda kolla çalışan (AP) bir bisiklet kullanmalıdırlar
b) Yatar pozisyonda bisiklet kullanımına dair özellikler aşağıda belirtilmiştir
(i) El bisikleti Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) genel bisiklet prensiplerine uygun açık boru şeklinde üç tekerlekli kolla çalışan bir araç
olmalıdır ( şasi borularının düz olması gerekmez). Koltuk ve arkalık için, maksimum boru çapı UCI genel prensiplerinde belirlenen ölçüleri aşamaz.
(ii) Tek tekerlek iki tekerlekten farklı çapta olabilir. Ön tekerlek ya da tekerlekler yönlendirilebilir olmalıdır; ya ön ya da arka tekerlerden biri kol ya
da zincirden oluşan bir sistemle kontrol edilir. El bisikleti sadece zincir dişlisi ve geleneksel bir aktarma vasıtasıyla , krank kolları, tekerlek zincirleri,
zincir ve viteslerle, ayak pedallarını değiştiren kollarla sürülür. Sadece eller, kollar ya da üst gövde ile kullanılabilir.
(iii) Paratriatletlerin görüşü açık olmalıdır. Bu nedenle, atlet yüzü tamamen ileriye dönük elleri kollarda, kürek kemikleri koltukla ve başı başlıkla
temas halinde iken, atletin yatay göz hizası krank setinin üzerinde olmalıdır. Bu pozisyondan, uygunluk ölçüleri aşağıdaki gibi hesaplanır: (#1)
Zeminden atletin göz merkezine olan uzaklık ve (#2) zeminden krank setinin merkezine olan uzaklık. Ölçü #1 ölçü #2'ye eşit ya da daha büyük
olmalıdır.Tüm el bisikletlerinde kaska ya da bisikletin önündeki bir noktaya görüşü mümkün kılacak şekilde bir ayna olmalıdır.
(iv) Bisiklet parkuru boyunca ayaklar dizlerin önünde olmalıdır.
(v) Bisiklet ayarları yarış esnasında yapılmaz
(vi) Bisikletin tekerlekleri minimum 406 mm maksimum 622 mm çapında olabilir. Modifiye edilmiş aktarma bağlantıları gerekirse
kullanılabilir.Bisiklet çift tekerleğinin genişliği 55 cm ile 70 cm arasında değişebilir ve lastiklerin yere değdiği yerden her lastiğin ortasından ölçülür.
(vii) Tekerlek disklerinin bisikletlerin ön tekerlerinde kullanılması yasaktır
(viii) Bisiklet 250 cm'den uzun ya da 70 cm'den geniş olmamalıdır
(ix) Vites kolların ucunda ya da atletin vücunun yanında olabilir.
(x) En büyük zincir halkasının atleti korumak için güvenli şekilde monte edilmiş bir muhafazası olmalıdır. Bu koruma yeterince sağlam ve atlete
bakan kısmında zincir halkasının yarısını çevreleyen (180°) sağlam bir maddeden yapılmalıdır.
(xi) Borunun malzemesi ya da profil ne olursa olsun maksimum boru çapı 80 mm olmalıdır. Borular arasındaki eklere yerleştirilen herhangi bir
şerit ya da bant sadece güçlendirme amaçlı kullanılır.Fonksiyonu olmayan, aerodinamik cihazlara izin verilmez.
(xii) Vücut kemerine izin verilir
(xiii) İki arka tekerlekli bisikletin arkadaki bisikletin ön tekerleğinin arka tekerler arasındaki boşluğa girmesini engellemek için bir güvenlik çubuğu
ile tutturulması zorunludur. Güvenlik çubuğu herbir arka tekerleğin genişliğini geçmemeli ve tüm boru uçları kapalı ya da tıpalı olmalıdır. Güvenlik
çubuğu tekerleklerin 15 mm ( + / - 2 mm) arkasına tutturulmalıdır. Borunun çevresinde olmalı (en az 18 mm çapında) ve bükülme ve kırılmaya
karşı dirençli sağlam malzemeden yapılmalıdır. Yer ve çubuk ekseni arasındaki mesafe 280 mm (+/- 10 mm) olmalıdır. Güvenlik çubuğunun yapısı
ve montajı yarış esnasında olabilecek normal darbelerin çubuğun fonksiyonunu etkilemeyeceğini garanti etmelidir (diyagrama bakınız)
c) Resmi yarış numarası bisikletin arkasında bulunmalı ve arkadan görülür şekilde yerleştirilmelidir.
d) Kask bisiklete binmeden önce bağlanmalı ve finişe kadar bağlı kalmalıdır.
e) Atletler iniş ve biniş çizgilerinde tamamen durmalıdır. Durduktan sonra, atlet yarışa devam edebilir.
17.13 Paratriatlon TRI 1 Koşu Kuralları/ Ekipman
a) TRI 1 yarışçıları koşu parkurunu "yarış tekerlekli sandalyesi" ile gerçekleştirirler ve güvenlik açışından ITU Yarışma kurallarına göre yönetilirler.
b) "Yarış tekerlekli sandalyesi" özellikleri ( burada "sandalye" olarak adlandırılan) aşağıdaki gibidir:
(i) Sandalyede iki geniş tekerlek ve bir küçük tekerlek bulunur
(ii) Sandalyenin hiçbir kısmı ön tekerlek merkezinin ilerisinde olamaz ve arka iki tekerlek merkezinin içinden daha geniş olamaz. Sandalyenin
zeminden maksimum yüksekliği 50 cm olmalıdır.
(iii) Şişirilmiş lastik dahil geniş tekerleğin maksimum çapı 70 cm'yi aşamaz. Şişme lastik dahil küçük tekerleğin maksimum çapı 50 cm'yi geçemez.
(iv) Geniş tekerlerin herbiri için sadece bir tane düz, yuvarlak, el jantı kullanılabilir. Sandalyeyi iten hiçbir mekanik dişli ya da kola izin verilmez.
(v) Sadece elle çalıştırılan, mekanik direksiyon cihazlarına izin verilir
(vii) Sandalyenin hiçbir kımı arka tekerlerin arka kenarındaki dikey düzlemin gerisinde çıkıntı yapmamalıdır.
(viii) Tekerlekli sandalyenin yukarıdaki kurallara uygun olması atletin sorumluluğundadır ve sandalyede ayarlamalar yapılırken hiçbir müsabaka
ertelenemez.
(ix) Paratriatlet müsabakada hiçbir yerinin zemine değmemesini sağlamalıdır.
(x) Paratriatlet sandalyede otururken uygun bisiklet kaskını takmalıdır.
c) Atletlerin tekerleri ya da jantları itmelerinin dışında başka herhangi bir itme yöntemi diskalifiye ile sonuçlanır. Başka bir atleti geçmeye çalışan
paratriatlet geçmeden önce solladığı sandalyenin görüşünü engellememe sorumluluğunu taşır.Sollanan atlet kendisini geçen sandalyenin ön
tekerlekleri gördükten sonra atletin önünü tıkamamalı ya da engellememelidir.
d) TRI 1 atletler vücutlarının herhangi bir kısmı finiş çizgisinın önündeki dik çizğiye ulaştığında bitirmiş sayılır.
e) Resmi yarış numarası tekerlekli sandalyenin arkasında bulunmalı ve arkadan görülebilir olmalıdır.
f) Koşu parkurlarının hiçbiri en dik bölümde %5 eğimden fazla eğime sahip olmamalıdır.
g) Paratriatlon TRI 1 koşu parkuru kuraldışı draft olarak kabul edilir. Draft kuralları sadece 7 metre uzunluğundaki draft bölgesindeki
düzenlemeyle 5.5 b maddesinde yer alır.
17.14 Paratriatlon TRI 2 ve TRI 5 Koşu Kuralları/ Ekipman
a) Koşu parkurunda kabul edilebilir tek ayakkabı ( protezler dışında) koşu ayakkabılarıdır
b) Koşu parkurunda rehber köpeklere izin verilmez
c) Atletler önden görülebilen resmi yarış numaralarını takmalıdırlar
17.15 Paratriatlon TRI 6a ve TRI 6b Kuralları:
Görme engelli tüm yarışmacılar (TRI6a ve TRI6b) ve rehberleri için aşağıdaki ek kurallar geçerlidir:
a) Genel:
(i) Her atletin aynı cinsiyet ve ulustan bir rehberi olmalıdır. Hem atlet hem de rehber aynı Ulusal Federasyon lisansına sahip olmalıdır
(ii) Her atlet için her müsabakada maksimum bir (1) rehbere izin verilir.
(iii) Atlet rehber olarak yarışlara katılmadan önce son ITU yıldızlar müsabakasından sonra on iki aylık (12) bekleme süresine uymalıdır.
(iv) Tüm rehberler Ek A'da yer alan ITU Yarışma kurallarına göre minimum yaş şartlarına uyması gereklidir.
(v) Sakatlanma ya da hastalık durumunda, tibbi belgenin sunulmasıyla, resmi starttan 24 saat önce rehber değiştirilebilir. Bu süreden sonra
değişiklik yapılamaz.
(vi) Rehberler atletleri çekemez ya da itemez
(vii) Atlet ve rehber arasındaki mesafe 0.5 metreden daha fazla olamaz.
(viii) Rehberler kayak vb. (yüzme parkurunda) ya da bisiklet, motorlu bisiklet vb. (koşu parkurunda) ya da herhangibir diğer mekanik araç
kullanamaz.
b) Yüzme kuralları:
(i) Her atletin yüzme boyunca kendi rehberine bağlı olması gerekir.
(ii) Rehber yarışa yön veremez ya da çekerek ya iterek atleti ilerletemez.
(iii) Rehber atletin yanında yüzmeli, atletin kafasından rehberin kafasına kadar olan maksimum mesafe 1.5m olmalıdır. Bağlama ipi parlak ve
reflektörlü esnek 1 mm uzunluğunda bir ip olmalıdır ve gergin olmamalıdır.Atletin vücudunun herhangibir yerine bağlanablir.
c) Bisiklet Kuralları
(i) Tüm yarışmacı ve rehberlerin tandem bisiklet kullanmaları gerekir. Tamden bisiklet kuralları aşağıdaki gibidir:
Tandem iki kişilik eşit çaplı iki tekerlekli UCI genel bisiklet prensiplerine uygun bir araçtır. Ön tekerlek pilot olarak adlandırılan öndeki sürücü
tarafından yönlendirilir. Her iki sürücünün de geleneksel bisiklet pozisyonunda yüzleri ileriye dönük olmalıdır ve arka tekerlek pedal ve
zincirlerden oluşan bir sistemle her iki bisikletçi tarafından kullanılır. Maksimum boyu 2.70 metre ve genişliği 0.5 metredir.
Tandem üst borusu ve herhangibir ek güçlendirme borusu bisikletçilerin morfolojik boylarına uygun eğimde olmalıdır.
d) Koşu kuralları
(i) Her atlet koşu boyunca rehberine bağlı olmalıdır. Sadece rehberlerinden sözlü talimat alabilirler.
(ii) Rehber atlete yön veremez ya da iterek ya da çekerek onu ilerlemesini sağlayamaz. Atlet finiş çizgisini geçerken, rehber yarışmacının gerisinde
olmalı fakat maksimum mesafe olan 0.5 metreden daha uzak olamaz.Güvenlik sebebiyle yardım istasyonundan önce ya da sonra keskin bir
dönüşte, ceza sahasında, geçiş alanında, yüzme çıkışında, ön geçiş alanında ya da TD tarafından belirlenen koşu parkurunun herhangibir
bölümünde 10 metre ayrılabilirler.
(iii) Atlet koşu boyunca dirseklik kullanabilir. Ayrıca, atlet Rehberden sözlü talimatlar alabilir.
17.16 Hijyen
a) Kateter ya da diğer idrar diversiyon cihazları kullanan paratriatletlerin sızıntıyı önlemek için kateter torbası kullanmaları zorundur. Bu
antrenman, yarışma ve sınıflandırma boyunca yapılmalıdır.
17.17 Onay Heyeti
a) Bisiklet ayarlarıyla ilgili kararlar ve bağlantı kullanımı onayı şunlardan oluşan bir heyet tarafından verilir;
(i) ITU Teknik Komite üyesi
(ii) ITU Spor Departmanı temsilcisi
(iii) ITU Paratriatlon Komite üyesi
(iv) ITU Sporcular Komite üyesi
(v) ITU Antrenörler Komitesi üyesi
b) Onama Heyetinin kararları ile ilgili itirazlar ITU Yönetim Kuruluna bildirilebilir. Bu itiraz ile Onama Heyetinin kararını ertelemez karar Yönetim
Kurulu karar alana kadar geçerli olur.
18. KIŞ TRIATLONU:
18.1. Tanım:
a.) Kış Triatlonu koşu, dağ bisikleti ve kuzey disiplini kayağından oluşur. Tüm yarış parkurları tercihen karda yapılır. Koşullara bağlı olarak, koşu
ve bisiklet parkuru farklı bir zeminde yapılabilir.
18.2. Resmi Antrenman ve Alıştırma:
a.) Resmi Antrenman ve alıştırma çalışmaları Teknik Delege ve LOC tarafından gerçekleştirilir. Atletler ve antrenörler bu antrenman ve
alıştırmalara katılabilirler.
b.) Yarış günlerinde yapılacaklar: Atletlerin yarış yapılırken parkurda ısınmalarına ya da alıştırma yapmalarına izin verilmez.
18.3. Koşu Parkuru:
a.) Koşu ayakkabılarının giyilmesi zorunludur. Bu kural Kategori atletlerine uygulanmaz
b.) Krampona izin verilir.
18.4. Dağ Bisikleti Parkuru
a.) Minimum lastik boyutu 26x1.5 inçtir yani, lastiğin en küçük kısmı 40mm’den az olmamalıdır.
b.) Kış Triatlonu bisiklet parkuru kar üzerinde kuzey disiplini olarak düzenlenir ve normal yol ve parkurlarda yapılabilir.
c.) Atletlerin parkurda bisikletlerini itmelerine ve taşımalarına izin verilir.
d.) Drafta izin verilir; güvenlik sebebiyle Geçiş Alanına girmeden önce diğer atletleri geçmek yasaklanabilir. Tur atlayan atletler yarıştan
çıkartılamaz.
e) Atletler kendi alet ve parçalarını getirmeli ve kendi onarımlarını yapmalıdır.
f) Bisiklet ayakkabıları bisiklet parkurunda zorunludur. Bu kural kategori atletleri için uygulanmaz.
g) Lastik üzerinden ölçüldüğünde 5mm den kısa olmak koşuluyla çivili lastik kullanılabilir.
18.5. Antrenörler Sahası:
a.) Atletlere yiyecek ve içecek desteğinde bulunmak için bisiklet parkurunda antrenörlere ayrılmış bir alan bulunur.
18.6. Kayak Parkuru:
a.) Teknik Yetkililer tarafından söylenirse, özel olarak belirlenmiş yollarda ve yarış parkurunda yarıştan önce ekipman testine (kayaklar) izin
verilir.
b) Takım üyeleri, yöneticileri ya da diğer yardımcılar yarış esnasında atletlere eşlik edemez
c) Atletlerin bir kayak ve iki kutpu değiştirmelerine izin verilir.
d) Atletler tercih ettikleri tekniği kullanabilirler
e) Belirlenen bölgelerde klasik biçim ya da çift çubukta sınırlamalar vardır.
f) Kayak parkuru boyunca bisiklet kaskı takmaya izin verilmez. Bununla birlikte, soğuk havanın hareket üzerindeki etkileri nedeniyle, kask
takılmasına TD tarafından izin verilebilir.
g.) Atlet tarafından rica edildiğinde, sollanan atlet mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde kenara çekilir.
h) Finiş pistinde (30-50m), Freestyle kaymak yasaktır. Çift çubuk gerekebilir. Daha sonra hazırlanan yollar kullanılabilir. Bu durum sporcular
brifinginde bildirilir.
i) Atletler finiş çizgisini en az 10 metre geçene kadar kayaklarını kaldıramazlar. Son kayak kontrolü bu çizgiden sonra yapılır.
j) Kayak ayakkabıları kuzey disiplin kayak parkurunda zorunludur. Bu kural kategori atletlerine uygulanmaz.
18.7. Geçiş Alanı Kuralları:
a.) Geçiş alanı içinde kaymak yasaktır
b) geçiş alanında, Teknik Yetkililer bisikletlerini alıp, yerleştirmede ya da diğer ekipmanlarını bırakmalarında atletlere yardım edebilirler. Bu
hizmet tüm atletlere eşit olarak verilmelidir.
18.8. Finiş Tanımı:
a.) Kayağın ön kısmı finiş çizgisini geçtiğinde atlet yarışı ‘‘bitirmiş’’ olarak kabul edilir.
18.9. Hava Şartları:
a.) Hava sıcaklığı -18 derecenin altında ise yarış iptal edilir.
19. ÇAPRAZ TRİATLON VE DUATLON
19.1. Genel:
a.) Çapraz Triatlon yüzme, dağ bisikleti (MTB) ve kuzey disiplin koşusundan oluşur
b) Çapraz Duatlon kuzey disiplin koşusu, dağ bisikleti (MTB) ve yüzmeden oluşur
19.2 Mesafeler:
a) Çapraz Triatlon mesafesi Ek A’da verilmiştir.
b) Çapraz Duatlon mesafeleri Ek A’da verilmiştir.
c) Parkur zorlu tepeler ve çetin teknik açılardan oluşmalıdır. Teknik Delege tarafından onaylanması koşuluyla bisiklet parkur mesafeleri için
%5’lik bir tolerans marjı kabul edilir.
19.3 Resmi Antrenman ve Alıştırma:
a) Resmi Antrenman ve alıştırma oturumları Teknik delege ve LOC tarafından yürütülür. Atletler ve antrenörler bu oturumlara katılabilirler.
b) Yarıştaki kurallar: Yarış yapılırken atletlerin ısınmalarına ya da alıştırma yapmalarına izin verilmez.
19.4 Dağ Bisikleti Kuralları:
a) Maksimum MTB lastik çapı 29 inçtir. Minimum çapraz kesit 1.5 inçtir
b) Çivili ve/veya düz lastikler kullanılabilir
c) Atletlerin parkurda bisikletlerini itmelerine ya da taşımalarına izin verilir.
d) Turu geçen atletler yarıştan çıkarılmaz
e) Klipslere izin verilmez
f) Geleneksel yol gidonlarının kullanımı yasaktır
g) Geleneksel MTB çubuk uçları kullanılabilir.
19.5. Yüzme Parkuru:
a.) Kramponlara izin verilir. pike shoes are allowed.
19.6. Atrenör İstasyonları:
a.) Atletlere yiyecek ve içecek tedariğinde bulunmak için bisiklet ve koşu parkurlarında antrenörler için ayrılmış bir alan olmalıdır.
20. RAUND FORMAT BELİRLEME YARIŞI
20.1. Genel:
a.) Raund Format Belirleme müsabakası bir sonraki raundda atletlerin belirleneceği birkaç raunddan oluşur ve kazananın belirlendiği finalle
sonlandırılır.
20.2 Raundlar
a) Raundlar yarı final ya da final olarak adlandırılır
b) Bir yarış iki raunddan oluşur
c) Yarıfinal ve finalde maksimum 30 atlet katılır. Yarıfinal sayısı aşağıda verilmektedir.
Katılan Atletler
Yarıfinaller
30’dan az
Yarıfinal yok, direkt final
31 - 60
2 yarıfınal (herbirinde 15 - 30 atlet)
61 - 90
3 yarıfinal (herbirinde 20 - 30 atlet)
91 - 120
4 yarıfinal (herbirinde 22 - 30 atlet)
121 - 150
5 yarıfinal (herbirinde 24 - 30 atlet)
20.3. Final Belirlemesi
a.) Her yarıfinalde final için belirli bir sayıda atlet belirlenir. Bunun yanısıra, yarıfinalden en hızlı süreye göre çok sayıda atlet çıkar.
Katılan Atletler
Yarıfinal
Yarıfinal durumuna göre Süreye
göre
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 ve daha fazla
2
3
4
5
14
9
7
5
2
3
2
5
b.) Farklı eleme turlarından aynı süre ile (saniye olarak) son belirleme durumunda berabere kalan atletlerin hepsi belirlenir, böylelikle sonraki
raund için belirlenen atletlerin sayısı artar.
c) Final için belirlenmeyen atletler süreye göre sıralanırlar. Atletlerin finalden çekilmeleri durumda, belirlenmemiş ilk atlet yerini alır. Final sayısı
30 atletin aşağısına düşerse yer değiştirme yapılır. ( aynı sürede bitiren atletler arasında rastgele seçim yapılır). Değişim için belirlenen süre
kayıtlar açıldıktan sonra son bulur.
20.4. Yarıfinalde atletlerin dağılımı:
a.) TD eleme turlarını söyle belirler;
(i) Uygulanacak herhangibir sırala yok ise, atletler her yarıfinal için aynı sayıda olacak şekilde dağıtılır. (Bazı yarıfinallerde bir atlet fazla olabilir)
Aynı UF’ye bağlı atletler aynı şekilde eleme turları arasında dağıtılır.
(ii) Sıralama var ise, sıralanan atletler aşağıdaki tabloya göre dağıtılır ve her eleme turuna aynı UF’ye bağlı aynı sayıda atletin dahil edilmesi
kuralı uygulanarak sıralamaya girmeyen atletler kalan yerlere dahil edilir ve tüm eleme turları eşit sayıda olur.
Tablo: Yarıfinallerde sıralamaya giren atletlerin dağılımı
Yarıfinal 1
1
Yarıfinal 2
Yarıfinal (-1)
Son yarıfinal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
vb...
Not: Sayılar sıralanma düzenini göstermektedir
20.5. Numaralandırma.
a.) Finalde numaralar yarıfinallerdeki pozisyonlara göre ilk kriter olarak tayin edilir. İkinci kriter yarıfinal süresidir, üçüncüsü listede ITU puanları
ve dördüncüsü rasgele dağılımdır.
20.6 Sonuçlar
a) Müsabakanın tüm sonuçlatı final raundunun sonuçlarıdır
b) Müsabakada finali tamamlayanlardan daha fazla kişiye puan verilen herhangibir sıralamaya dahil edilirse, kalan puanlar aşağıdaki şekilde
dağıtılır;
(i) Yarıfinaldeki sürelerine göre finaldeki DNF atletlerine
(ii) Yarıfinaldeki sürelerine göre finaldeki DNS atletlerine
(iii) Yarıfinaldeki sürelerine göre finalde yer almayan atletlere
(iv) DSQ atletleri puan alamaz
20.7 Para ödülü
a) Para ödülünün dağılımı genel kurallara (Ek I) ve gerekirse daha önce bahsedildiği gibi olmalıdır.
EKLER
21. EK A: YARIŞ MESAFELERİ VE YAŞ ARALIĞI:
Triatlon:
Takım bayrak yarışı
Super Sprint
Sprint
Standard mesafe
Orta Mesafe
Uzun Mesafe
Yüzme
Bisiklet
Koşu
250 - 300 m
250 - 500 m
750 m’ye kadar
1500 m
1900 - 3000 m
1000 - 4000 m
5 - 8 km
6.5 - 13.0 km
20 km’ye kadar
40 km
80 - 90 km
100 - 200 km
1.5 - 2.0 km
1.7 - 3.5 km
5 km’ye kadar
10 km
20 - 21 km
10.0 - 42.2 km
Minimum yaş
15
15
16
18
18
18
Duatlon
Aquatlon
Koşu
Bisiklet
Koşu
Minimum yaş
Takım bayrak yarışı
2 km
8 km
1 km
16
Sprint
5 km
20 km
2,5 km
16
Standart Mesafe
10 km
40 km
5 km
18
Uzun Mesafe
20 km
80 km
10 km
18
Standart Mesafe
Koşu
Yüzme
Koşu
Minimum yaş
2.5 km
1000 m
2.5 km
16
1000 m
5 km
16
2000 m
5 km
18
2000 m
10 km
18
Standart Mesafe (soğuk su)
Uzun Measfe
5 km
Uzun Mesafe (soğuk su)
Kış Triatlonu
Minimum yaş
Takım bayrak yarışı
Kuzey disiplin Dağ bisikleti
Kuzey disiplin
koşu
kayak
2 - 3 km
4 - 5 km
3 - 4 km
16
Sprint
3 - 4 km
5 - 6 km
5 - 6 km
16
Standart Mesafe
7 - 9 km
12 - 14 km
10 - 12 km
18
Çapraz Triatlon
Yüzme
Dağ Bisikleti Kuzey disiplin koşu
Minimum yaş
Takım bayrak yarışı
200 m
4 - 5 km
1.2 -1.6 km
16
Sprint
500 m
10 - 12 km
3 - 4 km
16
1000 - 1500 m
20 - 30 km
6 - 10 km
18
Standart Mesafe
Çapraz Duatlon
Takım bayrak yarışı
Kuzey Disiplin
koşu
1.2 - 1.6 km
Dağ bisikleti Kuzey Disiplin koşu Minimum yaş
4 - 5 km
0.6 - 0.8 km
16
Sprint
3 - 4 km
10 - 12 km
1.5 - 2 km
16
Standart Mesafe
6 - 8 km
20 - 25 km
3 - 4 km
18
22. EK B: YARIŞ İTİRAZ FORMU:
ULUSLARARASI TRIATLON FEDERASYONU
Bölüm 1: İtiraz eden kişi tarafından doldurulacak
İtiraz ITU Yarışma kuralları uyarınca itirazcı tarafından imzalanacak ve Hakeme sunulacaktır.
Müsabaka Adı:
Müsabaka Yeri:
İtirazda bulunan
Adı:
Ülkesi:
Adresi:
Müsabaka Tarihi:
İtirazın yapıldığı tarih
Yarış Numarası:
Email:
(Şehir ve Posta Kodu)
Telefon (ev):
Telefon (cep):
kişinin
İtiraz edilen kişinin
Adı:
Yarış numarası:
Ülkesi:
İtiraz diğer bir atletin, yarış görevlisinin tutumuna ya da Müsabaka şartlarına yönelik yapılan resmi bir şikayettir. Tanıklar gibi önemli kanıtlarınız
olmalı ve görüşmeye katılmayı kabul etmeniz gerekmektedir. İtiraz dilekçesi 50 dolarlık bir ödeme ve buna eş dğer bir miktar ödemeyi
gerektirir.
İtiraz türü (sadece bir kutu işaretleyiniz)
Parkurla İlgili İtiraz
Diğer bir Atletle ya da Teknik Yetkiliyle ilgili İtiraz
Uygunlukla İlgili İtiraz
Zaman kaydıyla ilgili İtiraz
Ekipmanla ilgili İtiraz
Tanık Detayları (2):
1. Tanığın İsmi:
2. Tanığın İsmi:
İhlal edilen kural(lar):
Olay saati:
İhlal nerede gerçekleşti? (
Yerini tanımlayınız. Gerekirse
ek kağıt kullanınız ve
diyagram çiziniz)
İhlale Müdahil Olan kişiler?
İhlal Nasıl Gerçekleşti ( iddia
dilen ihlali kısaca anlatınız)
İtiraz eden kişinin imzası
Tarih:
Bölüm 2 Görevli tarafından Doldurulacaktır
50 USD İtiraz Ücreti
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Bu itiraz Jüri kararı ile çelişiyor mu?
‘‘Evet’’ ise Jüri Kararı ve faaliyetini ve Hakem
karar ve faaliyetini ekleyiniz.
Jüri Üyelerinin İsimleri ve kaç kişiden
oluştuğunu işaretleyiniz
1.
2.
3 kişilik jüri
5 kişilik jüri
3.
4.
5.
Jürinin faaliyeti:
Jüri Başkanının İsmi ve İmzası:
İtirazın alındığı saat/tarih:
İtirazın işleme konulduğu saat/ tarih:
Alınan/Ödenen ücret:
23. EK C: YARIŞ TEMYİZ FORMU
Bölüm 1: İtiraz eden kişi tarafından doldurulacaktır
Temyiz formları itiraz eden kişi tarafından ITU Yarışma kurallarında belirlenen koşullara göre imzalanmalı ve Teknik Delegeye dosya halinde
sunulmalıdır. Temyiz Hakem tarafından alınan bir kararın tekrar incelenmesi için yapılan başvurudur. Bu Seviye 1 temyiz başvurusu olup Jüri
tarafından görülmelidir. Tüm temyiz başvurularında 50 dolar ya da eşdeğer bir ödeme yapılmalıdır.
Müsabaka Adı:
Müsabaka Tarihi:
Müsabaka Alanı:
Temyizin Yapıldığı Saat
Temyiz başvurusunda bulunan kişinin
Adı:
Evet
Hayır
Yarış Numarası:
Ülkesi:
Email:
Adresi:
(Cadde) (şehir ve Posta Kodu)
Telefon (ev):
Telefon (cep):
Alınan Cezanın Nedeni:
Alınan Ceza Türü
(Diskalifiye, Uzaklaştırma):
Ceza Hakem tarafından Onaylandı mı?
Evet
Hayır
Temyiz türü: (sadece tek kutucuk işaretleyiniz.)
İhlal Raporunu onaylayan Hakeme yönelik itiraz
İtirazı onaylayan Hakeme yönelik itiraz
Parkurdaki özel Alan:
Biliniyorsa, Yetkili(ler), Atlet(ler), Seyirci(ler)
İsim ve Yarış Numarası .
Olayın Tanımı (gerekirse ek bir sayfa kullanınız)
Tanık Detayları (2):
1. Tanığın İsmi:
2. Tanığın İsmi:
İtiraz Eden Kişinin İmzası
Bölüm 2 Görevli tarafından Doldurulacaktır
Tarih:
50 USD İtiraz Ücreti
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Bu itiraz Jüri kararı ile çelişiyor mu?
‘‘Evet’’ ise Jüri Kararı ve faaliyetini ve Hakem
karar ve faaliyetini ekleyiniz.
Jüri Üyelerinin İsimleri ve kaç kişiden
oluştuğunu işaretleyiniz
1.
2.
3 kişilik jüri
5 kişilik jüri
3.
4.
5.
Jürinin faaliyeti:
Jüri Başkanının İsmi ve İmzası:
İtirazın alındığı saat/tarih:
İtirazın işleme konulduğu saat/ tarih:
Alınan/Ödenen ücret:
24. EK D: TANIMLAR:
Yaş: Müsabakanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihinde atletin yaşı
Kategori Takım Yöneticileri Brifingi:
Yarışın tüm özellikleriyle ilgili TD tarafından kategori takım yöneticileri ve antrenörlerinin bilgilendirileceği toplantı
Yardım/ Dış Destek:
Atletin aldığı her tür malzeme desteği ve personel yardımı. Türüne göre izin verilebilir ya da yasaklanabilir.
Tuzak Pazarlama: Kasti olarak medya ve canlı yayınları kullanarak sponsor logoları LOK ya da ITU tarafından onaylanmayan ekipman ve
nesneleri normal boyutundan daha büyük olarak sergilemek
Temyiz: Müsabaka Jürisine ya da ITU Yönetim Kuruluna Hakem/ yarış Jürisinin kararının incelenmesi için yapılan başvuru. (Not: Bu
doping ihlaline ya da doping ihlali için uygulanan cezaya yönelik olamaz. Bu temyiz başvurular bağımsız olarak ITU Yönetim
Kuruluna yapılır)
Temyize Giden: Temyiz başvuru yapan atlet
Aquatlon: Yüzme ve koşuyu biraraya getiren bireysel özellik ve motivasyon için ITU tarafından kabul edilen terim.
Yardı: Yetkisi olmayan ya da gayri resmi bir kaynak tarafından atleti destekleme ve stabilize etme girişimi
Baş Asistan
Teknik Yetkili: Yarış parkuru ya da bölgesine tayin edilen Teknik Yetkililerin çalışmasını koordine etmesinden sorumlu
Atletler: ITU Müsabakalarına kayıt yaptıran ve yarışanlar
Sporcular Brifingi: Yarışın tüm özellikleri konusunda TD tarafından bilgilendirilen yıldız sporcular toplantısı
Bisiklet Parkuru: Farklı kulvarlarda sürülücek, taşınacak ya da kullanılacak bisikletlerin Sporcular Brifinginde tanımlandığı yarış
parkurunun bir bölümüdür. Bisiklet parkuru Kalkış çizgisinden başlar İniş Çizgisinde biter.
Tıkama: Bir atletin diğer atlet tarafından kasten engellenmesi ya da yolunun tıkanması. Yolun doğru tarafında ilerlemeyen bisiklet
parkurundaki sporcu.
Yük: Ön, arka ya da yandan bir atletin diğeriyle temas etmesi ve ilerleyişini engellemesi
Baş Teknik Yetkili: Teknik Delege tarafından atanır ve Teknik Yetkililerin yerlerinin koordinason ve kontrolünden sorumludur.
Start: Tüm atletler düdükten sonra başlarlar. Yarış devam eder.
Antrenörler Toplantısı: Yarışla ilgili TD tarafından bilgilendirilen antrenörler toplantısı
Yarış Jürisi: Teknik Delege tarafından görevlendirilir ve başkanlık edilir. İtiraz ve temyizlerin uygunluğunu belirlemek, davaları
yürütmek ve itirazlarla ilgili karalar dahil Hakem tarafından karara bağlanan tüm temyiz davalarını karara bağlar.
Çıkar Çatışması: Temel çıkarların haksız yere ikincil çıkarlardan etkilendiği profesyonel karar ve eylemleri riske atan bir dizi durum
Avrupa Müsabakaları teknik Yetkilileri: ITU tarafından yetkilendirilen Seviye 2 Teknik Yetkililer
Parkur: Açıkça belirlenmesi ve gerekli özellikler için ölçülmesi gereken starttan finişe kadar olan ilerleme çizgisi
Sürünme:
Sürünme Atletin ilerlemesini sağlayacak şekilde üç ya da daha fazla uzvunun beraber ya da herhangi bir bölümde yerle temas etmesi
İniş Çizgisinden Önce İnme: Atletin ayağı iniş çizgisinden önce yerle tamamen temas etmelidir. Eğer bu olmazsa, kural ihlali olduğu kabul
edilir.
İniş Çizgisi:
Çizgisi Atletlerin bisikletlerinden inmeleri ve bisikletlerini raflara götürmeleri gereken bisiklet parkurundan Geçiş Alanına girişte bulunan
çizgi. İniş Çizgisi normalde girişten Geçiş Alanına kadar uzanır ve bayraklar/çizgi/ Teknik Yetkili ya da bu tür kombinasyonlarla gösterilir.
Diskalifiye: Rapor edilen ve itiraz edilen kural ihlalleri için uygun olan ceza. Bu ceza sonucunda, müsabakada atlete finiş ya da split
süresi verilmez, herhangibir kategori ya da müsabaka için yerleştirmeler bütün olarak değerlendirildiğinde atlettin açıklaması
alınmaz ve atletin sonuçları DSQ olarak gösterilir.
Bisiklet Draft Alanı:
Alanı Draft bölgesi diğer atletlerin sınırlı bir süre için ya da solama maksatlı girebildikleri her atlet için ayrılmış bir dikdörtgendir.
Araç Draft Alanı:
Alanı Bisiklet parkurundaki her aracı içine alan 35 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde motorlu araçlar için yapılmış bir
dikdörtgendir. Aracın ön merkesi dikdörtgenin öndeki 5 metrelik sınırının merkezini belirler.
Draft:
Draft Bir atletin draft alanı bir diğer atletin draft bölgesiyle, araç ya da motorsiklet ile çakışabilir.
Duatlon:
Duatlon Bisiklet ve koşunun bir araya geldiği bireysel özellik ve motivasyonu olan bir spor için ITU tarafından kullanılan terimdir.
Erken start: Atletin ayağının start işaretinden önce start çizgisinin geçmesi
Yıldızlar:
Yıldızlar Yıldızlar müsabakalarında yarışan atletler
Müsabaka Organizatörleri Kılavuzu:
Kılavuzu Sürekli global müsabakaların uygulama yönetimi ve pazarlama standartlarını sağlamak için hazırlanmış
doküman
İhraç:
İhraç İhraç cezası alan bir atlet yaşam boyu ITU tarafından ya da ITU’nın üye kuruluşlarının (Ulusal Federasyon) düzenlediği herhangi bir
müsabakaya katılamaz.
Oyun Sahası:
Sahası ITu müsabakaları yarış bölümlerinin yapılacağı parkur
Final:
Final Raund formatında müsabakanın son raundu. Final kazanan ve madalya listesini belirler
Finişör:
Finişör Kurallar dahilinde tüm parkuru tamalayan finiş çizgisini ya da finiş çizgisinin önündeki çizgiyi vücunun herhangi bir kısmıyla geçen
atlettir (ör. kafa, kol, bacak, el ayak ya da boyun dışında)
Mücbir Sebepler:
Sebepler Elemanlar, darbe, lokavt ya da diğer sanayi rahatsızlıkları, kamu düzeni ya da otoriteye karşı yasadışı davranış, ambargo,
ayaklanma, yıldırım, ateş ya da patlama, fırtına, sel, kara listeye alınma, boykot ya da yaptırımlar, yapılan masraflara rağmen, nakliye
ambargosu, nakliyenin ertelenmesi ya da etkilenen tarafın kontrolünde olmayan herhangi bir olay
Sakat Sporcu: Tıbbi personel tarafından kendisini ya da diğer bir atleti yaralama olasılığına karşı yarışa devam edemeyeceği kabul
edilen atlet.
Teşhir: Bilerek kalça, kasık ya da genital bölgenin açılması. Ayrıca kadın sporcuların göğüslerini bilerek açması.
Müdahale: Diğer atleti engelleyen kasti engel, yük ya da ani hareket.
Uluslar arası Teknik Yetkililer: ITU tarafından yetkili Seviye 3 Teknik yetkililer
Uluslar arası Triatlon Federasyonu (ITU):Maison du Sport International, Av de Rhodanie
54, CH-1007 Lozan, İsviçre’de bulunan triatlon, duatlon, aquatlon, kış triatlonu ve diğer tüm ilgili spor dallarını yöneten, kar amacı gütmeyen
bir kuruluştur.
ITU Yarışma kuralları: Adil ve güvenli yarışları yöneten tüm kural ve düzenlemeleri kapsayan dokümandır.
ITU Üyeleri: ITU’ye bağlı Ulusal Federasyonlar ve Avrupa Konfederasyonları
ITU Kuralları: ITU Müsabaka Organizatörleri Kılavuzu (son baskı), ITU Yarışma kuralları, ITU Anayasası ve Yönetmeliği, ITU Forma
Kuralları, ITU Anti-Doping Kuralları ve WADA Yasaso, ITU Sporcular Sözleşmesi, ITU Kalifikasyon Kriterleri, ITU Sıralama Kriterleri ve
ITU tarafından kabul edilmiş zaman zaman düzenlenen diğer kurallardır ve ITU resmi web adresi www.triathlon.org. da download ile
başvurulabilirler.
Geçersiz Start:
Start Bazı atletler düdük sesinden önce başlar ve diğerleri start çizgisinin gerisinde kalır. Start açık değildir ve geçersiz kabul edilir.
Yerel Organizasyon Komitesi (LOC):
(LOC): Bir ITU müsabakasının düzenleyen kuruluş
Çıkış Çizgisinden Sonra Çıkış: Atletin ayağı çıkış çizgisini tamamen geçtikten sonra yere temas etmelidir. Bu temas olmazsa, kural ihlali olarak
kabul edilir.
Çıkış Çizgisi: Bisiklet parkurunda Geçiş Alanından çıkışta bulunan çizgidir ve bu çizgiden sonra atletler bisikletlerine biner ve ilerlerler. Çıkış
Çizgisi Geçiş Alanının çıkışına kadar uzanır ve bayraklar/çizgi/ Teknik Yetkili ya da bunların kombinasyonuyla gösterilir.
Ulusal Federasyon (UF): ITU’ye bağlı ulusal triatlon idari kuruluş
Ulusal Teknik Yetkililer: UF onaylı Seviye 1 Teknik Yetkililer
Sollama:
Sollama Bisiklet parkurunda, solama yapan bisikletin ön tekerleğinin sollanan bisikletin ön tekerleğinin önüne geçmesidir. Bir atlet diğer bir
atleti ancak doğru taraftan geçebilir.
Yığılma:
Yığılma Draft bölgesinde iki ya da daha fazla atletin olması
Geçme:
Geçme Bir atletin bisikletinin draft bölgesi diğer bir atletin bisiklet alanıyla çakıştığında, bu alan boyunca ilerler ve maksimum 20 saniye içinde
geçer. Atlet sadece doğru taraftan solama yapabilir.
Ceza: ITU Teknik Yetkili tarafındanistemeden kural ihlalinde bulunan bir atlete verilen ceza. Ceza süre, diskalifiye, uzaklaştırma ya da
ihraç olabilir.
Ceza Sahası: Bisiklet ya da koşu parkurunda kural ihlali süre cezasının uygulandığı alan.
İtiraz: Diğer bir atletin, yarış yetkilisinin tutumuna ya da yarış koşullarına yönelik resmi şikayet.
Yarış Hakemi: Teknik Yetkililer tarafından bildirilen tüm kural ihlalleriyle ilgili duruşma ve nihai kararların alınmasında Teknik
Delegeye bağlı bir Teknik Yetkili. Yarış Hakemini Teknik Delege atar.
Sonuçlar: İhlal raporlarının ardından tüm atletlerin finiş zaman pozisyonlarına karar verilir, itiraz ve temyizler görüşülür ve cezalar
uygulanır
Geçiş Hakkı: ITU Yarışma kuralları dahilinde bir sporcunun ilk sırada yer alması ve istenilen parkuru izlemesi
Raund: Belirleme formatı ile bir müsabakanın her bir aşaması. Belirleme raundundaki bir müsabakada yarıfinal ve final olmak üzere
iki raund vardır.
Koşu Parkuru:Sporcular Brifinginde belirlenen koşu parkuru bölümü. Atletin farklı sınır çizgileri dahilinde koşacağı ya da yürüyeceği
yerdir. Triatlon ve aquatlonlarda koşu parkuru Geçiş Alanındaki çıkışta başlar ve Finiş Çizgisinde biter. Duatlonlarda, ilk koşu parkuru
start çizgisinde başlar ve Geçiş Alanı girişinde biter; ikinci koşu parkuru Geçiş Alanındaki çıkışta başlar ve Finiş Çizgisinde biter.
Yaptırım: Bir müsabakanın yürütülmesi için Ulusal Federasyon tarafından verilen izin. Böyle bir iznin yayınlanması müsabakanın tam
olarak incelenmesini ve güvenli ve adil bir müsabakanın yapılması için en büyük potansiyeli sağlayan gereklilikleri yerine getiren
Ulusal Federasyonun gerekleriyle tamamen uyumlu bulunmasını planlayan yetkili otorite tarafından yapılan bir deklarasyondur.
Yarıfinal: Belirleyici raund formatındaki bir müsabakanın ilk raundu. Yarıfinaller finale geçen atletleri belirler.
Sportmenlik: Bir atetin yarış boyunca sergilediği davranış. Sportmenlik adil, makul ve saygılı davranıştır. Herhangi bir kötü davranış
adil olmayan, etik dışı ya da dürüst olmayan, şiddet içeren, kasti kötü tutum, küfür, caydırıcı ya da kural ihlallerine neden olan
davranışlardır.
Standart Köprü Parçası: Plastik ya da metalden yapılmış uçlardaki kol klipsinin heriki tarafını bağlayan ve piyasada bulunabilen
sağlam bir parçadır.
Bekleme Cezası: Bisiklet parkurunda draft yapmak gibi Teknik Yetkili tarafından kasti kural ihlali yaptığı düşünülen atlete verilen
kısa süreli bekleme cezası uygulanması. Bu ceza için Ceza Sahası kullanılabilir.
Uzaklaştırma: Bu cezayı alan atletin belirlenen süre boyunca ITU ya da ITU’ye bağlı üye kuruluşlar tarafından düzenlenen hiçbir
müsabakaya katılmasına izin verilmez. Dopin ihlalinden dolayı uzaklaştırma cezası alan atlet hiçbir IOC müsabakasında yerel,
bölgesel, ulusal ya da uluslar arası seviyede yarışamaz. Uzaklaştırma süresinin uzunluğu ihlalin ciddiyetine göre değişir. ITU
tarafından verilen uzaklaştırmalarda, süre ITU Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yüzme Parkuru: Atletin farklı kulvarlarda yüzeceği Sporcular Brifinginde belirlenen yarış parkurunun bir bölümüdür. Triatlon ve
aquatlonlarda, yüzme parkuru start çizgisinde başlar ve Geçiş Alanındaki girişten önce yer alan su çıkışında sona erer.
Teknik Delege: Müsabaka boyunca ve sonrasında ITU Yarışma kuralları ve ITU Müsabaka Organizatörleri Kılavuzunun tüm gereklerini
sağlamak ve hazırlıkları yapmaktan sorumlu ITU Teknik Yetkilisi. Temyizlerde Teknik Delege Yarış Jürisine başkanlık eder. Teknik
Delege müsabaka kurallarının yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
Teknik yetkili: Bir ITU müsabakasında, Uluslar arası Teknik Yetkililer, Avrupa Teknik Yetkilileri ve Ulusal Teknik Yetkililer takımının
üyesidir.
Gövde: Boyun, kafa ve kollar hariç insan bedeni
Geçiş Alanı:Belirlenen sınırlar içinde yer alan bisiklet, yüzme ve koşu parkuruna dahil olmayan ve içinde her bir atlete bireysel
eşyaların, kıyafet ve ekipmanlar için tahsis edilen alan.
Triatlon: Yüzme, bisiklet ve koşu müsabakalarının bir arada bulunduğu bireysel ya da takım karakter ve motivasyonuna sahip bir
spordur.
Erken Start alanlar ile Geçerli Start: Hemen hemen tüm atletler düdük sesinden sonra start alırlar, fakat bazıları düdükten önce
başlar. Start geçerli sayılır ve erken başlayan atletlere T1’de süre ceza uyarısı verilir.
Triathlon: A sport of individual or team character and motivation, which combines
swimming, cycling and running skills in continuum.
Müsabaka Yeri: Tüm ısınma ve yarışma alanları, bu alanların üzerindeki hava sahası, resmi oteller, yayıncı kuruluşlar, basın ve medya, spor sergi
alanı, seyirci alan sınırı olmayan, bitişik alanlar, VIP, geçiş alanı, finiş ve LOC kontrolündeki tüm diğer alanlar.
İhlal:
İhlal Ceza ile sonuçlanan kural ihlali
Uyarı:
Uyarı Yarış esnasında Teknik Delege tarafından atlete verilen sözlü uyarı. Uyarının amacı olabilecek ve pro-aktif bir tutuma neden olabilecek
olası bir kural ihlaline karşı atleti ikaz etmektir.
25. EK E1.
ITU Dünya Triatlon Serisi
KALİFİKASYON KRİTERLERİ
1. YILDIZLAR:
1.1. ITU Dünya Triatlon Serisi Müsabakaları:
a) Ulusal Federasyonlar ilk müsabaka gününden en az 33 gün içinde ITU online giriş sistemi vasıtasıyla atletleri bekleme listesine
girmelidirler.
b) İlk müsabaka taraihinden 32 gün önce, kadın ve erkek sporcuların start listesi www. triatlon. org adresinde bekleme listesindeki
atletlerin aşağıdaki gibi eklenerek yayınlanması gereklidir.
(i) Güncel ITU Puan Listesinde en çok puan alan 60 atlet
(ii) Geriye kalan atletler alınan ilk girişe göre sıralanacaktır.
(iii) 60’ı aşan atletler aynı düzende bekleme listesinde yer alacaktır
c) Erkekler ve Kadınlar müsabakalarının her biri için Ulusal Federasyon kotası:
(i) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
(ii) Ev sahibi Ulusal Federasyon için maksimum 8 atlet
(iii) Her Ulusal Federasyon ve evsahibi Ulusal Federasyon için 1.1 c) (iii) start listesindeki atletlerin sayısı 60’dan az olmalıdır
maddesine göre maksimum 4 kişilik kota artırımı yapabilir.
d) Geç Girişler: Yarışın ilk gününden 32 gün ya da daha az süre zarfında alınan girişler Ulusal Federasyonun atleti ITU online sistemine
kaydettiğinde bekleme listesinin altında yer alacaktır.
e.) Yer Değişimi: Her Ulusal Federasyonun her müsabaka için aynı cinsiyetten bir atletin yerini değiştirmesine izin verilir. Yeri değiştirilen iki
atletin de ismi [email protected] adresine mail edilmelidir. Yer değiştirme ilk müsabaka gününden 12 gün öncesinden yapılabilir.
Değiştirilen atlet start listesinde daha alt sırada yer alan atletten daha üst sırada olursa, bu yer değiştirme kotasını etkilemez.
f.) Çekilme: Start listesinden çekilen atletin yerini start listesindeki bulunan bir sonraki atlet alır. Madde 2.6’ya göre c) (iii) TD’nin bilgisi dışında
Sporcular Brifingine katılmayan atletler start listesinden çıkarılırlar. Bu durumda, brifinge katılan bekleme listesindeki atletler boş yerleri
doldururlar. Yarış brifinginde bulunan ve bekleme listesinde bulunan atletler kayıtların kapanışına kadar herhangibir boş yeri doldurmak için
yakın ilişkide kalmalıdırlar.
g.) Davetler: İlk yarış gününden 26 gün önce, ITU davetiye heyeti ilgili Ulusal Federasyonun [email protected] adresine yaptığı talep
doğrultusunda maksimum 5 davetiye gönderir ve bunlar start listesinde yer alır. ITU davetiye heyeti 5’den az davetiye gönderirse, kalan yerler
bekleme listesinde bulunan bir sonraki atletle doldurulur.
(i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
h.) Eğer Ulusal Federasyon atleti 25 gün içinde start listesinden çıkarırsa, [email protected] adresine mail göndermelidirler. Aynı Ulusal
Federasyon ikinci bir geri çekmeyi ilk yarış gününden itibaren 25 gün içinde gerçekleştirirse, ülke sonraki 2 ITU Dünya Triatlon Serisi
müsabakalrı için 1 kontenjan kaybeder ve ilgili Ulusal Federasyonların maksimum kontenjanı bu müsabakalara göre ayarlanır. Bu ceza sezon
sonuna yakın olursa sonraki yıl uygulanır.
i.) Ulusal Federasyon atleti start listesinden ilk müsabakadan önceki Pazartesi günü saat 13.00’dan sonra çekerse, atlet tüm start listesinden ve
sonraki 30 gün için herhangibir ITU müsabakası bekleme listesinden çıkarılır ve çekildikleri yarışla aynı haftada yapılan herhangi başka bir
yarışa giremez. Son dakika yayınları belirlendiği için çok sayıda beklenmedik çekilme cezalandırılmaz. Bu sayı aşağıda verildiği gibi önceki yıl
katılan UF sayısına bağlıdır
Ceza verilmeyen geç geri çekilme sayısı
(*)
6
5
3
2
2013 Ülkeler(*)
AUS, GBR, GER, JPN, RUS, USA
ESP, NZL
CAN, FRA, POR, RSA, SUI
Tüm diğerleri
(*) Bu tüm DTS , Büyük Final ve Dünya Kupası kadın ve erkekler müsabakalrını kapsar.
j.)Sporcular Birinfine şahsi olarak katılmayan ve email ya da telefonla Teknik Delegeyi önceden bilgilendirmeyen atlet tün start listelerinden ve
sonraki 30 gün içindeki ITU müsabakaları listesinden çıkarılır ve çekildiği yarışla aynı haftada yapılan herhangi bir yarışa katılamaz.
k) Sporcular Brifingine katılan fakat son dakikada meydana gelen hastalık ve sakatlanma yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalan ve bunu
bir belgeyle kanıtlayan atletler sonraki start listesinde ve ITU müsabaka listelerinde yer alır.
1.2. ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final:
a.) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarış gününden önce en az 26 gün içinde ITU online giriş sistemiyle bekleme listesine kaydetmelidir.
b) İlk yarış gününden 25 gün önce, kadınlar ve erkekler start listesi aşağıdaki gibi bekleme listesine eklenen atletlerle www.triathlon.org
adresinde yayınlanır.
(i) Start listesinde yer alanlar hariç, güncel ITU Puan Listesinde en çok puana sahip olan 50 atlet. Bu sayı start listesinde 50 atletin olması için
artırılabilir.
(ii) 5 kıtadan yıldızlar kategorisinde son ITU Triatlon Avrupa Şampiyonasında il 3 sırada yer alan atletler. Eğer atlet yukarıdaki gibi ilk 3’te ise,
boş yerler ITU Puan Listesine göre tahsis edilir.
(iii) Kalan atletler ITU Puan Listesine göre ve puanı olmayanlarda ilk alınan girişe göre sıralanır.
(iv) 71 pozisyonda ve yukarıda listelenen atletler ilk müsabaka gününden önceki 25 günden itibaren ITU Puan Listesine göre bekleme
listesinde kalacaklardır.
c) İlk müsabakadan 20 gün önce, bekleme listesinden 5 ya da daha fazla atlet güncel ITU Puan Listesindeki en çok puana sahip olan erkekler ve
kadınlar start listesine eklenir.
d.) Erkekler ve Kadınlar müsabakalarının her biri için Ulusal Federasyon kotası:
(i) Her Ulusal Federasyonve Ev sahibi Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
(ii)Her Ulusal Federasyon ve evsahibi Ulusal Federasyon için 1.2 c) (iii) start listesindeki atletlerin sayısı 70’dan az olmalıdır
maddesine göre maksimum 4 kişilik kontenjan artırımı yapabilir.
d) Geç Girişler: Yarışın ilk gününden 25 gün ya da daha az süre zarfında alınan girişler Ulusal Federasyonun atleti ITU online sistemine
kaydettiğinde bekleme listesinin altında yer alacaktır.
e.) Yer Değişimi: Her Ulusal Federasyonun her müsabaka için aynı cinsiyetten bir atletin yerini değiştirmesine izin verilir. Yeri değiştirilen iki
atletin de ismi [email protected] adresine mail edilmelidir. Değiştirilen atlet ITU Dünya Triatlon Serisi Garnd Finali yıldızlar müsabakası yerine
ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonasına girerse, 1 yer değiştirmeye daha izin verilebilir. Yer değiştirme ilk müsabaka gününden 12 gün
öncesinden yapılabilir. Değiştirilen atlet start listesinde daha alt sırada yer alan atletten daha üst sırada olursa, bu yer değiştirme kontenjanını
etkilemez
f.) Çekilme: Start listesinden çekilen atletin yerini start listesindeki bulunan bir sonraki atlet alır. Madde 2.6’ya göre c) (iii) TD’nin bilgisi dışında
Sporcular Brifingine katılmayan atletler start listesinden çıkarılırlar. Bu durumda, brifinge katılan bekleme listesindeki atletler boş yerleri
doldururlar. Yarış brifinginde bulunan ve bekleme listesinde bulunan atletler kayıtların kapanışına kadar herhangibir boş yeri doldurmak için
yakın ilişkide kalmalıdırlar.
g.) Davetler: İlk yarış gününden 20 gün önce, ITU davetiye heyeti ilgili Ulusal Federasyonun [email protected] adresine yaptığı talep
doğrultusunda maksimum 5 davetiye gönderir ve bunlar start listesinde yer alır. ITU davetiye heyeti 5’den az davetiye gönderirse, kalan yerler
bekleme listesinde bulunan bir sonraki atletle doldurulur.
(i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
i) Sporcular Brifingi: ilk yarış gününden 2 gün önce saat 18.00’da yapılır.
j) Eğer Ulusal Federasyon atleti 20 gün içinde start listesinden çıkarırsa, [email protected] adresine mail göndermelidirler. Aynı Ulusal
Federasyon ikinci bir geri çekmeyi ilk yarış gününden itibaren 20 gün içinde gerçekleştirirse, ülke sonraki 2 ITU Dünya Triatlon Serisi
müsabakalrı için 1 kontenjan kaybeder ve ilgili Ulusal Federasyonların maksimum kontenjanı bu müsabakalara göre ayarlanır. Bu ceza sezon
sonuna yakın olursa sonraki yıl uygulanır.
k) Ulusal Federasyon atleti start listesinden ilk müsabakadan önceki Pazartesi günü saat 13.00’dan sonra çekerse, atlet tüm start listesinden ve
sonraki 30 gün için herhangibir ITU müsabakası bekleme listesinden çıkarılır ve çekildikleri yarışla aynı haftada yapılan herhangi başka bir
yarışa giremez. Son dakika yayınları belirlendiği için çok sayıda beklenmedik çekilme cezalandırılmaz. Bu sayı aşağıda verildiği gibi önceki yıl
katılan UF sayısına bağlıdır
2013 Ülkeler(*)
Ceza verilmeyen geç geri çekilme
sayısı (*)
6
AUS, GBR, GER, JPN, RUS, USA
5
ESP, NZL
3
CAN, FRA, POR, RSA, SUI
2
All the others
(*) Bu tüm DTS , Büyük Final ve Dünya Kupası kadın ve erkekler müsabakalrını kapsar.
l.)Sporcular Birinfine şahsi olarak katılmayan ve email ya da telefonla Teknik Delegeyi önceden bilgilendirmeyen atlet tün start listelerinden ve
sonraki 30 gün içindeki ITU müsabakaları listesinden çıkarılır ve çekildiği yarışla aynı haftada yapılan herhangi bir yarışa katılamaz.
m) Sporcular Brifingine katılan fakat son dakikada meydana gelen hastalık ve sakatlanma yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalan ve bunu
bir belgeyle kanıtlayan atletler sonraki start listesinde ve ITU müsabaka listelerinde yer alır.
2. UNDER23:
a.) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarış gününden önce en az 33 gün içinde ITU online giriş sistemiyle bekleme listesine kaydetmelidir.
b.) İlk yarıştan önceki 32 gün, start listesi aşağıdaki prensiplere bağlı olarak yapılır.
(i) ITU’ye bağlı olan her Ulusal Federasyon ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonasına otomatik olarak 2 atlet sokma hakkına sahiptir.
(ii) Ulusal Federasyonların önceki yıl ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonası sonuçlarındaki atlet sayısına göre, UF’nin önceki yıl ITU Triatlon U23
Dünya Şampiyonasında ilk 25’te 2 ya da daha fazla atleti varsa, her UF için toplamda maksimum 3 olmak üzere ek 1 giriş yapmalarına izin
verilir.
c.) Atletlere ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonasından en geç 26 gün önce ilgili UF tarafından [email protected] adresine bir talep maili
üzerine ITU davet heyeti tarafından davet yerleri verilir. Herhangi bir ya da tüm davetiye yerlerinin verilmesinde ITU davet heyeti tek yetkilidir.
(i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
d.) Yarıştan 32 gün önce giriş yapan atletlerin sayısı 70’den az ise, Ulusal Federasyonlar maksimum kontenjanlarını aşan maksimum 2 davet için
daha başvuruda bulunabilirler.
3. GENÇLER:
a.) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarış gününden önce en az 33 gün içinde ITU online giriş sistemiyle bekleme listesine kaydetmelidir.
b.) İlk yarıştan önceki 32 gün, start listesi aşağıdaki prensiplere bağlı olarak yapılır.
(i) 1 ile 70 arasında boş yerin tahsis edilmesi için uygulana kontenjan sistemi 5 kıta konfederasyon kotasına göre belirlenir.
(ii) Kıtalar kontenjanını belirlenirken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
• Κıtalar dahilinde ITU’ye bağlı Ulusal Federasyon sayısı
• Önceki 2 ITU Triatlon Gençler Dünya Şampiyonasına katılmış Ulusal Federasyon sayısı
• Önceki ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonasına katılan Ulusal Federasyon sayısı
(iii) Kıtalara göre Kontenjanlar (toplam:70)
• Afrika: 4
• Amerika: 15
• Asya: 9
• Avrupa: 36
• Okyanus: 6
• Ulusal Federasyon maksimum kontenjan: 3
c.) Seçmeli müsabakalar olarak kabul edilen Kıta Şampiyonaları ITU Triatlon Gençler Dünya Şampiyonasından en az 45 gün önce yapılır. ITU
Triatlon Gençler Kıtalararası Şampiyonaların önceden belirlenen dönemden 45 gün sonra yapılması durumunda, Kıta Konfederasyonları başka
bir müsabakaya gençler kıta belirleme satatüsü verilmesi için ITU’ye başvurabilir. Boş alanlar sonuçlara göre basit bir roll-down sistemiyle
doldurulur. Bir Ulusal Federasyon 3 yer alır almaz, ek yerler sonuç listesinde yer alan sonraki Ulusal Federsyona gider. ITU Triatlon Gençler
Dünya Şampiyonasından 32 gün önce ITU online giriş sistemi aracılığıyla Ulusal Federasyon tarafından atletini yerleştirmek için talep
edilmeyen herhangibir yer davet yerlerine ayrılacaktır.
d.) Ev sahibi Ulusal federasyon ( yer 71-gerekirse): Ev sahibi Ulusal Fedrrasyon minimum 1 yer alır. Eğer ev sahibi Federasyon ITU Triatlon
Geçnler Kıta Şampiyonasından önceden bir yer aldıysa, bu yer davet yeri olarak ayrılır.
e) Davetiye: (70-80): ITU davet heyetinin inisiyatifinde, yerler atletin önceki sonuçlarına ve/veya güncel sıralamsına göre verilir. Bu ITU Triatlon
Gençler Kıta Şampiyonalarındaki mekanik güçlükler ya da hastalıkları içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir. Ulusal Federasyonlar ilk
yarıştan en az 26 gün önce [email protected] adresine mail yoluyla davetiye için başvurmalıdır. Davetiyeler ilk yarıştan 25 gün önce verilir.
(i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
d.) Yarıştan 32 gün önce giriş yapan atletlerin sayısı 70’den az ise, Ulusal Federasyonlar maksimum kontenjanlarını aşan maksimum 2 davet için
daha başvuruda bulunabilirler.
4. YAŞ GRUPLARI:
a.) Standart mesafe:
(i) ITU Triatlon Yaş Grubu Dünya Şampiyonası Standart mesafenin belirlenmesi şu şekilde olacaktır:
• Her Ulusal Federasyon her bir yaş grubuna 20 atlet sokabilir.
• Ev sahibi Federasyon her bir yaş grubunda 25 atletten fazla kontenjana sahiptir
• Yaş grubu Ulusal Federasyon kontenjanı ITU davet heyetinin inisiyatifinde artırılabilir.
b) Sprint:
(i) ITU Triatlon Yaş Grubu Dünya Şampiyonası Standart mesafenin belirlenmesi şu şekilde olacaktır:
• Her Ulusal Federasyon her bir yaş grubuna 20 atlet sokabilir.
• Ev sahibi Federasyon her bir yaş grubunda 25 atletten fazla kontenjana sahiptir
• Yaş grubu Ulusal Federasyon kontenjanı ITU davet heyetinin inisiyatifinde artırılabilir.
(i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
5. PARATRIATLON
a.) ITU Paratriatlon Dünya Şampiyonası belirlemesi şu şekilde olacaktır:
(i) Her Ulusal Federasyon her Paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
(ii) Ev sahibi Ulusal Federasyonun her Paratriatlon kategorisi için 8’den fazla kontenjanı vardır.
(iii) Paratriatlon kategorisi Ulusal Federasyon kontenjanı ITU inisiyatifinde artırılabilir.
EK E2
ITU Triatlon Dünya Kupası
KRİTERLER
1. ITU TRIATLON DÜNYA KUPASI MÜSABAKALARI
a) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarış gününden önce en az 33 gün içinde ITU online giriş sistemiyle bekleme listesine kaydetmelidir.
b.) İlk yarıştan önceki 32 gün, erkekelr ve kadınlar start listesi bekleme listesindeki atletlerin aşağıdaki şekilde eklenmesiyle www. triathlon.org
adresinde yayınlanacaktır.
(i) Güncel ITU Puan Listesinde en çok puana sahip 70 atlet
(ii) 71 ve yukarısındaki pozisyonlar ilk yarıştan önceki 32 gün ITU Puan Listesindeki pozisyonlarına göre sıralanmış bekleme listesinde yer
alacaktır.
(iii) ITU puanı olmayan atletler ilk alınan girişe göre bekleme listesinin sonunda sıralanacaktır
c) Erkek ve kadınlar müsabakalarında Ulusak Federasyon kontenjanları:
(i) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
(ii) Ev sahibi Ulusal Federasyon için maksimum 8 atlet
(iii) Her Ulusal Federasyon ve evsahibi Ulusal Federasyon için 1.1 c) (2.oy) start listesindeki atletlerin sayısı 70’den az olmalıdır
maddesine göre maksimum 4 kişilik kontenjan artırımı yapabilir.
d) Geç Girişler: Yarışın ilk gününden 32 gün ya da daha az süre zarfında alınan girişler Ulusal Federasyonun atleti ITU online sistemine
kaydettiğinde bekleme listesinin altında yer alacaktır.
e.) Yer Değişimi: Her Ulusal Federasyonun her müsabaka için aynı cinsiyetten 2 atletin yerini değiştirmesine izin verilir. Yeri değiştirilen iki
atletin de ismi [email protected] adresine mail edilmelidir. Değiştirilen atlet start listesinde daha alt sırada yer alan atletten daha üst sırada
olursa, bu yer değiştirme kontenjanı etkilemez.
f.) Çekilme: Start listesinden çekilen atletin yerini start listesindeki bulunan bir sonraki atlet alır. Madde 2.6’ya göre c) (iii) TD’nin bilgisi dışında
Sporcular Brifingine katılmayan atletler start listesinden çıkarılırlar. Bu durumda, brifinge katılan bekleme listesindeki atletler boş yerleri
doldururlar. Yarış brifinginde bulunan ve bekleme listesinde bulunan atletler kayıtların kapanışına kadar herhangibir boş yeri doldurmak için
yakın ilişkide kalmalıdırlar.
g.) Davetler: İlk yarış gününden 26 gün önce, ilgili UF tarafından [email protected] adresine bir talep maili üzerine ITU davet heyeti
tarafından davet yerleri verilir ve bunlar start listesine yerleştirilir. Ulusal Federasyon kontenjanı davetiyelerde maksimum 2’ye artırılabilir.
(i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
h.) Ulusal Federasyon atleti start listesinden ilk müsabakadan önceki Pazartesi günü saat 13.00’dan sonra çekerse, atlet tüm start listesinden ve
sonraki 30 gün için herhangibir ITU müsabakası bekleme listesinden çıkarılır ve çekildikleri yarışla aynı haftada yapılan herhangi başka bir
yarışa giremez.
i) Sporcular Birinfine şahsi olarak katılmayan ve email ya da telefonla Teknik Delegeyi önceden bilgilendirmeyen atlet tün start listelerinden ve
sonraki 30 gün içindeki ITU müsabakaları listesinden çıkarılır ve çekildiği yarışla aynı haftada yapılan herhangi bir yarışa katılamaz. Son dakika
yayınları belirli olduğu için çok sayıda beklenmedik çekilme olması durumunda ceza uygulanmaz. Bu sayı UF’nin önceki yıllardaki katılım
sayısına bağlıdır ve aşağıdaki gibidir:
Ceza verilmeyen geç geri çekilme sayısı (*)
6
5
3
2
2013 Ülkeler(*)
AUS, GBR, GER, JPN, RUS, USA
ESP, NZL
CAN, FRA, POR, RSA, SUI
All the others
(*) Bu tüm DTS , Büyük Final ve Dünya Kupası kadın ve erkekler müsabakalrını kapsar.
j) Sporcular Brifingine katılan fakat son dakikada meydana gelen hastalık ve sakatlanma yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalan ve bunu bir
belgeyle kanıtlayan atletler sonraki start listesinde ve ITU müsabaka listelerinde yer alır.
EK E3
ITU Triatlon Avrupa Kupası
KRİTERLER
1. ITU Triatlon Avrupa Kupası Müsabakaları:
a) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarış gününden önce en az 33 gün içinde ITU online giriş sistemiyle bekleme listesine kaydetmelidir..
b) Yarıştan 32 gün önce maksimum 68 atletten oluşan erkekler ve kadınlar start listesi www.triathlon.org adresinde yayınlanacaktır. Atletler
aşağıdaki sıraya göre seçilecektir.
(i) Güncel ITU Puan Listesinde en çok puana sahip olan atletler
(ii) Zaten start listesinde onlalar hariç, güncel ITU Avrupa Sıralamasında en iyi sırada yer alan atletler ( müsabakanın yapıldığı kıta)
(iii) Geriye kalan atletler ilk yarış gününden 32 gün önce ITU Puan Listesindeki pozisyonlarına göre bekleme listesine yerleştirileceklerdir.
(iv) Güncel ITU Puan Listesinde olmayan atletler ilk yarıştan 32 gün önce ITU Avrupa Sıralamasındaki (müsabakanın düzenlendiği kıta)
yerlerine göre belirlenecekler.
(v) Güncel ITU Puan Listesinde ve ITU Avrupa Sıralamasında (müsabakanın düzenlendiği kıta) olmayan atletler ev sahibi Ülkeden başlayarak
Ulusal Kod alfabetik sırasına göre seçilerek listenin sonunda sıralanacaklardır.
c) Erkek ve kadınlar müsabakalarında Ulusak Federasyon kontenjanları:
(i) Her Ulusal Federasyon için maksimum 10 atlet
(ii) Ev sahibi Ulusal Federasyon için maksimum 15 atlet
(iii) Her Ulusal Federasyon ve evsahibi Ulusal Federasyon için 1.1 c) (2.oy) start listesindeki atletlerin sayısı 68’den az olmalıdır
maddesine göre artırılabilir.
d) Geç Girişler: Yarışın ilk gününden 31 gün ya da daha az süre zarfında alınan girişler Ulusal Federasyonun atleti ITU online sistemine
kaydettiğinde bekleme listesinin altında yer alacaktır.
e.) Davetler: İlk yarış gününden 26 gün önce, ilgili UF tarafından [email protected] adresine bir talep maili üzerine ITU davet heyeti
tarafından davet yerleri verilir ve bunlar start listesine yerleştirilir. Ulusal Federasyon kontenjanı artırılabilir.
(iv) ITU Davetiye Heyeti
Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
Αvrupa Konfederasyonu Gelişim Temsilcisinden oluşur
f) Yer Değişimi: Her Ulusal Federasyonun her müsabaka için aynı cinsiyetten 3 atletin yerini değiştirmesine izin verilir. Yeri değiştirilen iki atletin
de ismi [email protected] adresine mail edilmelidir.
g.) Çekilme: Start listesinden çekilen atletin yerini start listesindeki bulunan bir sonraki atlet alır.
h) Ulusal Federasyon atleti start listesinden müsabakadan önceki Pazartesi günü saat 13.00’dan sonra çekerse, atlet tüm start listesinden ve
sonraki 30 gün için herhangibir ITU müsabakası bekleme listesinden çıkarılır ve çekildikleri yarışla aynı haftada yapılan herhangi başka bir
yarışa giremez.
i) Sporcular Birinfine şahsi olarak katılmayan ve email ya da telefonla Teknik Delegeyi önceden bilgilendirmeyen atlet tün start listelerinden ve
sonraki 30 gün içindeki ITU müsabakaları listesinden çıkarılır ve çekildiği yarışla aynı haftada yapılan herhangi bir yarışa katılamaz.
j) Sporcular Brifingine katılan fakat son dakikada meydana gelen hastalık ve sakatlanma yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalan ve bunu bir
belgeyle kanıtlayan atletler sonraki start listesinde ve ITU müsabaka listelerinde yer alır.
EK E4
ITU Aquatlon Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Aquatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Aquatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. UNDER23:
2.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU U23 Aquatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU U23 Aquatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. GENÇLER:
3.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Gençler Aquatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Gençler Aquatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
4. YAŞ GRUPLARI:
4.1. ITU Yaş Grubu Aquatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Aquatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
5. PARATRIATHLON:
5.1. ITU Paratriatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Paratriatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
6. SÜRE BİTİMİ:
6.1. Ulusal Federasyonlar ilk yarıştan en az 33 gün önce ITU online giriş sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
6.2. İlk yarıştan 32 gün önce, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
7. DAVET HEYETİ
7.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E5
ITU Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Çapraz Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. UNDER23:
2.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU U23 Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU U23 Çapraz Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. GENÇLER:
3.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Gençler Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Gençler Çapraz Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
4. YAŞ GRUPLARI:
4.1. ITU Yaş Grubu Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Çapraz Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
5. PARATRIATHLON:
5.1. ITU Paratriatlon Çapraz Triatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir. (TRI 1 hariç)
c) ITU Paratriatlon Çapraz Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir
6. SÜRE BİTİMİ:
6.1. Ulusal Federasyonlar ilk yarıştan en az 33 gün önce ITU online giriş sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
6.2. İlk yarıştan 32 gün önce, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
7. DAVET HEYETİ
7.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E6
ITU Duatlon Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Duatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. UNDER23:
2.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU U23 Duatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU U23 Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. GENÇLER:
3.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Gençler Duatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Gençler Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
4. YAŞ GRUPLARI:
4.1. ITU Yaş Grubu Duatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
5. PARATRIATHLON:
5.1. ITU Paratriatlon Duatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Paratriatlon Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir
6. SÜRE BİTİMİ:
6.1. Ulusal Federasyonlar ilk yarıştan en az 33 gün önce ITU online giriş sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
6.2. İlk yarıştan 32 gün önce, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
7. DAVET HEYETİ
7.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
.
EK E7
ITU Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Uzun Mesafe Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. YAŞ GRUPLARI:
2.1. ITU Yaş Grubu Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Uzun Mesafe Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. PARATRIATHLON:
3.1. ITU Paratriatlon Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Paratriatlon Uzun Mesafe Duatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir
4. SÜRE BİTİMİ:
4.1. Ulusal Federasyonlar Yaş Grubu için ilk yarıştan en az 90 gün önce ve Yıldızlar ve Paratriatlon atletler izin en az 33 gün önce ITU online giriş
sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
4.2. Yukarıda verilen süreden sonraki gün, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
5. DAVET HEYETİ
5.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E8
ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Uzun Mesafe Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. YAŞ GRUPLARI:
2.1. ITU Yaş Grubu Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Uzun Mesafe Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. PARATRIATHLON:
3.1. ITU Paratriatlon Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Paratriatlon Uzun Mesafe Triatlon Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir
4. SÜRE BİTİMİ:
4.1. Ulusal Federasyonlar Yaş Grubu için ilk yarıştan en az 90 gün önce ve Yıldızlar ve Paratriatlon atletler izin en az 33 gün önce ITU online giriş
sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
4.2. Yukarıda verilen süreden sonraki gün, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
5. DAVET HEYETİ
5.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
• ITU Genel Sekreteri
• ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
• ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E9
ITU Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Yıldızlar Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Yıldızlar Kış Triatlonu Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
2. UNDER23:
2.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU U23 Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU U23 Kış Triatlonu Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
3. GENÇLER:
3.1. Her bir erkekler ve kadınlar müsabakasında ITU Gençler Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası Ulusal Federasyon kontenjanı:
a) Her Ulusal Federasyon için maksimum 6 atlet
b) ITU Gençler Kış Triatlonu Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
c) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
4. YAŞ GRUPLARI:
4.1. ITU Yaş Grubu Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir yaş-grubuna 20 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir yaş gurubu için 25 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir.
c) ITU Yaş Grupları Kış Triatlonu Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir.
5. PARATRIATHLON:
5.1. ITU Paratriatlon Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası belirlemeleri şöyle olacaktır:
a) Her Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisine 6 atlet sokabilir (TRI 1 dışında)
b) Ev sahibi Ulusal Federasyon her bir paratriatlon kategorisi için 8 kişilik daha fazla bir kontenjana sahiptir. (TRI 1 dışında)
c) ITU Paratriatlon Kış Triatlonu Dünya Kupasında yer alan tüm atletlerin Ulusal Federsyonları tarafından girişleri yapılmalıdır
d) Herhangibir Ulusal Federsyon kontenjanı ITU davet heyeti insiyatifinde artırılabilir
6. SÜRE BİTİMİ:
6.1. Ulusal Federasyonlar ilk yarıştan en az 33 gün önce ITU online giriş sistemiyle atletleri bekleme listesine kaydetmelidirler.
6.2. İlk yarıştan 32 gün önce, tüm start listeleri www.triathlon.orgadresinde yayınlanacaktır.
7. DAVET HEYETİ
7.1 (i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E10
ITU Triatlon Karma Bayrak Yarışı Dünya Şampiyonası
KRİTERLER
1. Ulusal Federasyonlar yarıştan en az 60 gün önce ITU online giriş sistemi ile bekleme listesine bir takım kaydetmelidir.
2. Yarıştan 59 gün önce, takım start listeleri www.triathlon.org adresinde yayınlanacak ve aşağıdaki sıraya göre atletler eklenecektir.
1.1 Ev sahibi ülke takımı
1.2 Önceki ITU Triatlon Karma Bayrak Yarışı Dünya Şampiyonasında ilk 11’de bitiren takımlar. Ev sahibi takım bunlar arasında ise, on ikinci takım
start listesine dahil edilir.
1.3 Daha önce 1.2 ve 1.3 maddelerine göre belirlenen takımlar hariç, her Avrupa Şampiyonası/ Kıta Belirleme müsabakasından ilk takım
3. Bekleme listesindeki diğer takımlar Avrupa Şampiyonaları/ Kıta Belirleme müsabakalarındaki sonuçlarına göre sıralanırlar. Yarıştan çekilen
takımların yerine aynı kıtanın bir sonraki bekleme listesi geçer. Bunlar yoksa, yerine geçen takım aynı pozisyonda bekleme listesindeki ilk giren
olması durumunda Avrupa Şampiyonası/Kıta Belirleme müsabakasında en yüksek sırada yer alır.
4. Geç Girişler: İlk yarıştan 59 gün ya da daha önce alınan girişler Ulusal Federasyon ITU online sistemine takımı kaydettiğide bekleme listesinin
sonunda yer alır.
5. Davetler: Yarışmadan 55 gün önce, ITU davet heyeti ilgili Ulusal Federasyonlarının [email protected] adresinden yaptıkları rica maili
üzerine start listesinde 20 takıma kadar davetiye verir. Bir Avrupa Şampiyonası/Kıta Belirleme müsabakası olmayan kıtalara davetlerin
verilmesinde öncelik tanınır.
5.1. ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
EK E11
ITU Paratriatlon Müsabakası
KRİTERLER
1. YILDIZLAR:
1.1. Katılımcı Sayısı;:
a.) Maksimum katılımcı sayısı:
Müsabaka
kategorisi
Dünya
Şampiyonası
Avrupa
Şampiyonası
Dünya paratriatlon
müsabakası
Maksimum
katılımcı
100
Kriterlerle
belirlenenler
90
70
60
UF Davetiye
Kontenjanı/Kategorisi
2
(Ev sahibi UF+1)
3
60
50
(Ev sahibi UF+1)
b.) Müsabaka koşullarına bağlı olarak, TD TRI 1 ve TRI 6 kategorilerinde maksimum kontenjan belirleyebilir. Bu yarıştan en az 4 ay
önce bildirilmelidir.
c.) Her yıl 1 ve 15 Ocak tarihleri arasında, ITU farklı kategori ve cinsiyetler arasındaki kontenjan dağılımını yeniden inceler. Bu
dağılım Paratriiatlon sıralamalarındaki mevcut paratriatlet sayısına bağlı olarak yapılır.
d.) .Her bir kategoride her cinsiyetten minimum 3 paratriatlet bulunur
e.) Eğer madalya müsabakası start listesi dolmamış ise, bu kategori için kalan yerler davetlere ayrılır.
1.2. Uygunluk:
a.) Sacede İncelenmiş ‘‘İ’’ ya da Onaylanmış ‘‘O’’ sınıflandırma statüsüne sahip paratriatletler stsrt listeleri oluşturulduğunda ITU Paratriatlon
Dünya Şampiyonasında yarışabilirler (İncelenmiş ‘‘İ’’ durumlar ya da itirazlar dışında sitede hiçbir sınıflandırma sunulmaz)
1.3. Başlama ve bekleme listeleri:
a.) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarıştan en az 33 gün önce ITU online giriş sistemiyle kaydederler.
b) İlk yarıştan 32 gün önce, madalya müsabakaları start listesi bekleme listesindeki atletlerin aşağıdaki şekilde eklenmesiyle www.triathlon.org
adresinde yayınlanır.
c) Kontenjan dağılımıyla belirlenen maksimum sayıda verilen kategorilerde güncel ITU Paratriatlon Sıralamasında en fazla puana sahip olan
atletler.
d) Eğer varsa, kalan yer(ler) aynı UF’nin ikinci yeri değerlendirilmeden önce her UF’ye dağıtılır. UFler arasındaki sıra ev sahibi UF’den başlanarak
(NOC Kod) alfebetik sıraya göre olacaktır.
e.) Ulusal Federasyonlar start listeleri oluşturulurken sıralama puanı olmayan atletlerine öncelik tanırlar. Ulusal federasyon tarafından tayin
edilen bir öncelik sırası yok ise, çekiliş yapılır.
f.) Atletlerin sayısı kontenjan dağılımı ile belirlenen maksimum sayıyı aşarsa, bölüm 3’te belirlenen koşullara göre bekleme listesinde kalırlar
g) Geç Girişler: İlk yarış gününden 32 gün ya da daha önce alınan girişler Ulusal Federasyon tarafından ITU online giriş sistemine girildikten
sonra bekleme listesinin altında yer alırlar.
1.4. Her madalya müsabakası için Ulusal Federasyon maksimum kontenjanı tablo 1’de göterilmektedir.
1.5. Kategori start listesi dolu değilse maksimum UF kontenjanı aşılabilir. Bu kategori için UF kontenjanını aşan atletlerin kabul edilmesi ev
sahibi Ülkeden başlayarak UF kodu alfabetik sıraya göre her UF için 1 atlet olacak şekilde yapılır.
1.6. Yer Değiştirme: Her Ulusal Federasyonun her müsabaka için aynı cinsiyetten 1 atletin yerini değiştirmesine izin verilir. Yeri değiştirilen iki
atletin de ismi [email protected] adresine mail edilmelidir. Yer değişikliğinin ancak yarıştan 12 gün önce yapılmasına izin verilir.
1.7 Çekilme: Start listesinden çekilen atletin yerini start listesindeki bulunan bir sonraki atlet alır. ITU Yarışma kuralları Madde 2.7’ya göre c) (iv)
TD’nin bilgisi dışında Sporcular Brifingine katılmayan atletler start listesinden çıkarılırlar. Bu durumda, brifinge katılan bekleme listesindeki
atletler boş yerleri doldururlar. Yarış brifinginde bulunan ve bekleme listesinde bulunan atletler kayıtların kapanışına kadar kendileri, rehber ve
yardımcıları muhtemel çekilmelerin olması durumunda Teknik Delege ve Yarış Hakemi tarafından ulaşılabilir olmalıdırlar.
1.8 Davetler: bekleme listesinde kalan tüm atletler-start listelerinin hazırlanmasından sonra eklenenler de dahil olmak üzere- davet için
seçilebilirler. Özel bir başvuru gerekli değildir. Ulusal Federasyon kontenjanı ve madalya müsabakası maksimum kontenjanı davetiyelerin
verilmesinde dikkate alınmaz. ITU davet heyeti insiyatif kullanarak davetiyelere karar verir.
(i) ITU Davetiye Heyeti
ITU Genel Sekreteri
ΙΤU Spor Departmanı temsilcisi
ΙΤU Gelişim Temsilcisinden oluşur
2. AÇIK PARATRİATLON:
2.1. Katılımcı sayısı:
a) Her Ulusal Federasyon her bir kategoriye 6 atlet sokabilir
b) Ev sahibi Federasyon her bir kategoriye 8 atletten oluşan daha büyük bir kontenjana sahiptir.
c) Herhangibir kategori için Ulusal Federasyon kontenjanı ITU Davet Heyeti tarafından artırılabilir.
2.2 Uygunluk
a) Sadece İncelenmiş ya da Onaylanmış sınıflandırma statüsüne sahip paratriatletler ITU Triatlon Dünya Şampiyonalarında yarışmak için
uygundur.
2.3 Süre Bitimi
b) Ulusal Federasyonlar atletlerini ilk yarıştan en az 60 gün önce ITU online sistemi yoluyla kaydetmelidir.
c) İlk yarıştan 59 gün önce tüm start listeleri www.triathlon.org adresinde yayınlanacaktır.
EK E12
ITU Dünya Triatlon Serisi
SIRALAMA KRİTERLERİ
1. AMAÇ:
a) ITU Dünya Triatlon Serisi Sıralamaları ITU Triatlon Dünya Şampiyonunu belirlemek için yapılır.
b)ITU Dünya Şampiyonları seriler sonunda belirlenir ve ITU Dünya Triatlon Serisi Bonus Havuzu Para Ödülü ITU Dünya Triatlon Serisi
Sıralamalarına göre son müsabaka skorundan sonra dağıtılır.
2. PUANLAR VE SKOR:
a) Skor müsabakaları:
(i) ITU Dünya Triatlon Serisi Sıralamalarında 3 seviye müsabaka bulunur.
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları
• ITU Triatlon Kupa müsabakaları
(ii) Herbir müsabaka için en iyi atletin kazandığı puanlar:
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final için 1200
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları için 800
• ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları için 300
(iii) Müsabakanın her bir seviyesi için puan tablosu şöyle belirlenir;
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final için 1. -50.
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları için 1.- 40.
• ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları için 1.- 30.
(iv) Puanlar aşağıdaki puan tablosuna göre azalır
b) Ayrılma: Puan kazanmak için, atletlerin erkeklerde kazanana %5 ve kadınlarda %8 eklenerek belirlenecek olan ayrılma zamanı içinde
bitirmelidirler.
c) Yarış Skorları: Final skoru ITU Dünya Triatlon Sarisi Büyük Finalinde kazanılan , ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakalarındaki en iyi 5 skor ve
aşağıdaki kısıtlamalar dahilinde ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları eklenerek elde edilir.
(i) Final sıralamasında ITU Triatlon Dünya Kupası minimum 2 müsabaka skoru sayılır.
d) Ara sıralama aşağıdaki gibi yapılır:
ITU DTS müsabaka Eklenecek
numarasından sonra toplam
müsabaka
Sayılacak maksimum ITU ITU Dünya Şampiyonası Büyük
Dünya Kupası
Final
1
2
3
4
5
6
7
Büyük Finalden sonra
2
1
2
3
4
5
5
5
5+Büyük Final
1
e) Minimum ITU Dünya Triatlon Serisi Müsabaka skoru: Atletlerin top 20 sıralamasındaseçilebilmesi için en az 2 ITU Dünya Triatlon
Serisi müsabakasında puan alması gerekir.
f) Sezon: ITU Dünya Triatlon Serisi sezonu ITU Dünya Triatlon Büyük Finalinden hemen sonra başlar ve ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük
Finalinde sona erer.
3. PUAN TABLOSU:
Finiş
ITU Dünya Triatlon
ITU Dünya Triatlon
ITU Triatlon Dünya
Pozisyonu
Serisi Büyük Final
Serisimüsabakaları
Kupası müsabakaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1200
1110
1027
950
879
813
752
695
643
595
550
509
471
436
403
373
345
319
295
273
252
233
216
200
185
171
158
146
135
125
116
107
99
92
85
78
72
67
62
57
53
49
45
42
39
36
33
30
28
26
800
740
685
633
586
542
501
464
429
397
367
339
314
290
269
248
230
213
197
182
168
156
144
133
123
114
105
97
90
83
77
71
66
61
56
52
48
44
41
38
-
300
278
257
237
220
203
188
174
161
149
138
127
118
109
101
93
86
80
74
68
63
58
54
50
46
43
40
37
34
31
-
4. Değiştirilen Müsabakalar:
a) Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
(i) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
(ii) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
(iii) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E13
ITU Puan Listesi Kriterleri
1. AMAÇ:
1.1. ITU Puan Listesi atletlerin ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları, ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları ve ITU Triatlon Avrupa
Şampiyonası müsabakalarına giriş için uygunluğunu belirlemek maksadıyla kullanılır.
1.2 Avrupa Konfederasyonları da ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası için Ulusal Federasyon kontenjanlarını belirlemek için ITU Puan Listesini
kullanabilir.
1.3 ITU Puan Listesi www.triathlon.org adresinde yayınlanır fakat sıralama olarak kabul edilmez.
2. UYGUNLUK:
2.1 ıtu’YE BAĞLI Ulusal Federasyonlarıyla iyi ilişkiler içinde bulunan atletler ITU Puan Listesine dahil edilmek için uygundur.
3. SKOR MÜSABAKALARI:
3.1. Genel:
a) ITU Puan Listesinde 11 seviye müsabaka yer almaktadır
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları
• ITU Dünya Kupası müsabakaları
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Standart Mesafe
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Sprint
• ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonası
• ITU Triatlon Avrupa Kupası ve ITI Triatlon Premium Avrupa Kupası müsabakaları (bu müsabakalar sprint ya da standart mesafede
yapılır)
• FISU Triatlon Üniversitesi Dünya Şampiyonası
• ITU Triatlon Gençler Dünya Şampiyonası
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası
• ITU triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası
b) Herbir müsabaka için en iyi atletin aldığı puanlar:
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Finali için 1000
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları için 750
• ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları için 500
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Standart Mesafe için 400
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Sprint Mesafe için 300
• ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonası için 200
• ITU Triatlon Avrupa Kupası ve ITU Triatlon Premium Avrupa Kupası müsabakaları için 200
• FISU Triatlon Universitesi Dünya Şampiyonası için 200
• ITU Triatlon Gençler Dünya Şampiyonası için 100
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası için 100
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası için 50
c) Müsabakanın her bir seviyesi için puan tablosu şöyledir;
• ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Finali için 1. --- 50.
• ITU Dünya Triatlon Serisi müsabakaları için 1.- 50.
• ITU Triatlon Dünya Kupası müsabakaları için 1. --- 50.
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Standart Mesafe için 1.- 50. (sadece aynı kıtadan katılan atletler için)
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası Sprint Mesafe için 1. --- 30. (sadece aynı kıtadan katılan atletler için)
• ITU Triatlon U23 Dünya Şampiyonası için 1. --- 20.
• ITU Triatlon Avrupa Kupası ve ITU Triatlon Premium Avrupa Kupası müsabakaları için 1. --- 20.
• FISU Triatlon Universitesi Dünya Şampiyonası için 1. --- 20.
• ITU Triatlon Gençler Dünya Şampiyonası için 1. --- 10.
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası için 1.- 10.
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası için 1. --- 10.
d.) Puanlar % 7.5 oranında düşer
1.4 Ayrılma: Puan kazanmak için, atletlerin erkeklerde kazanana %5 ve kadınlarda %8 eklenerek belirlenecek olan ayrılma zamanı içinde
bitirmelidirler.
1.5. Saha Kalitesi: Güncel ITU Puan Listesinde top 20’de yer alan her atlet her müsabaka için maksimum %20’ye kadar %2 oranında
yarış değerini artırır.
1.6 Sayılacak Toplam Müsabaka:
Sayılacak maksimum 12 müsabaka olabilir
a) Sıralamanın yayınlanma tarihine kadar 52 hafta önce 6 (şuanki period)
b) Sıralamaların yayınlanma tarihine kadar önceki 53. ve 104. haftalar arasındaki günlerde 6 (önceki period)
1.7. Verilen bir haftada atletin aldığı toplam puan sayısı mevcut süredeki en iyi 6 skor ve önceki dönemdeki en iyi 6 skorun 1/3’ünün
eklenmesiyle belirlenecektir. Herbir periodda atlet 3 ITU Triatlon Avrupa Kupası ya da ITU Triatlon Premium Avrupa Kupası müsabakasından
daha fazla puan alamayabilir.
2. Değiştirilen Müsabakalar:
2.1 Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E14
ITU Kıtasal Sıralama Kriterleri
1. GENEL:
1.1. 5 Kıta Sıralaması vardır (her kıta için bir tane: Afrika, Amerike, Asya, Avrupa ve Okyanusya)
1.2 ITU Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları Avrupa Konfederasyonu tarafından belirlenen sisteme göre iki seviyede kategorize edilebilir. (ör.
para ödülündeki ve televizyon yayınındaki farklılık) ITU Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları yüksek seviyesi ‘‘ITU Triatlon Premium Avrupa
Kupası’’ olarak ve alt seviye ‘‘ITU Triatlon Avrupa Kupası’’ olarak adlandırılır.
1.3 Müsabakanın adı dünya yerine ‘‘kıta’’ kelimesinin geçmesiyle kıta ismini alır, ör. 2010 Ponteverdra ITU Triatlon Premiun Avrupa Kupası.
2. UYGUNLUK
2.1 Sadece Avrupa Konfederasyonuna bağlı Ulusal Federasyonlarıyla iyi ilişkiler içinde olan atletler ITU Avrupa Sıralamalarına dahil edilebilir.
3. SKOR MÜSABAKALARI:
3.1. Genel:
a) ITU Avrupa Sıralamalarında 6 müsabaka seviyesi bulunur:
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası
• ITU Triatlon Avrupa Kupa Finali müsabakaları
• ITU Triatlon Premium Avrupa Kupa müsabakaları
• ITU Triatlon Avrupa Kupa müsabakaları
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası
• Triatlon Ulusal Şampiyonası1
b) Her müsabaka için en iyi atlet tarafından alınan puanlar:
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası için 600
• ITU Triatlon Avrupa Kupa Finali müsabakaları için 500
• ITU Triatlon Premium Avrupa Kupa müsabakaları için 400
• ITU Triatlon Avrupa Kupa müsabakaları için 250
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası için 250
• Triatlon Ulusal Şampiyonasıiçin 100
c) Müsabakanın her bir seviyesi için puan tablosu
• ITU Triatlon Avrupa Şampiyonası için 1. --- 40.
• ITU Triatlon Avrupa Kupa Finali müsabakaları için 1. --- 30.
• ITU Triatlon Premium Avrupa Kupa müsabakaları için 1. --- 20.
• ITU Triatlon Avrupa Kupa müsabakaları için 1. --- 20.
• ITU Triatlon U23 Avrupa Şampiyonası için 1. --- 20.
• Triatlon Ulusal Şampiyonasıiçin 1. --- 5.
d) Puanlar % 7.5 oranında azaltılır
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
1Ulusal Federasyon Avrupa Sıralamalarına standart ya da sprint mesafelerde dahil edebilir.
3.2. Ayrılma: Puan kazanmak için, atletlerin erkeklerde kazanana %5 ve kadınlarda %8 eklenerek belirlenecek olan ayrılma zamanı içinde
bitirmelidirler.
3.3. Saha Kalitesi: Güncel ITU Avrupa Sıralamasında top 20’de yer alan her atlet her müsabaka için maksimum %20’ye kadar %2
oranında yarış değerini artırır.
3.4 Sayılacak Toplam Müsabaka:
Sayılacak maksimum 10 müsabaka olabilir
a) Sıralamanın yayınlanma tarihine kadar 365 gün önce 5 (şuanki period)
b) Sıralamaların yayınlanma tarihine kadar önceki 366. ve 730. günler arasındaki günlerde 5 (önceki period)
3.5. Dönemlere göre puan değerleri:
a) İçinde bulunulan dönemdeki puan değeri müsabakada kazanılan ile aynıdır
b) Önceki dönemdeki puan değeri müsabakada kazanılan puanın 1/3 oranındadır
4. Değiştirilen Müsabakalar:
a) Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
(i) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
(ii) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
(iii) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E15
ITU Gençler Avrupa Sıralaması Kriterleri
1. GENEL:
1.1. Amerika ve Avrupa olmak üzere 2 tane Gençler Avrupa Sıralaması vardır
2. UYGUNLUK:
2.1. Sadece Avrupa Konfederasyonuna bağlı Ulusal Federasyonlarıyla iyi ilişkiler içinde olan atletler ITU Avrupa Sıralamalarına dahil edilebilir.
3. SKOR MÜSABAKALARI:
3.1. Genel:
a) ITU gençler Avrupa Sıralamasında 4 müsabaka seviyesi yer alır
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası
• ITU Triatlon Gençler Altkıtasal Şampiyonası (sadece Amerikada yapılır)
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Kupası
• Triatlon Gençler Ulusal Şampiyonası
b) Her müsabaka için en iyi atlet tarafından kazanılan puanlar:
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası için 600
• ITU Triatlon Gençler Altkıtasal Şampiyonası için 500
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Kupası için 400
• Triatlon Gençler Ulusal Şampiyonası için 100
c) Her müsabaka seviyesi için puan tablosu:
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Şampiyonası için 1. --- 25.
• ITU Triatlon Gençler Altkıtasal Şampiyonası için 1. --- 25.
• ITU Triatlon Gençler Avrupa Kupası için 1. --- 20.
• Triatlon Gençler Ulusal Şampiyonası için 1. --- 5.
d) Puanlar %7.5 oranında düşecektir
( ör. ITU Avrupa Şampiyonsı kazananı 600 puan aldığında, ikinci 555.00, üçüncü 513.38, dördüncü 474.87 vb puan alır)
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
3.2. Sayılacak Toplam Müsabaka:
Maksimum 3 müsabaka sayılır
3.3 Sıralamanın Geçerliliği:
Sıralamalar 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter
4. Değiştirilen Müsabakalar:
4.1 Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E16
ITU Duatlon Sıralama Kriterleri
1. AMAÇ:
1.1. ITU Duatlon Sıralamaları sezonun en iyi duatletini belirlemek için kullanılır
2. PUAN VE SKOR:
2.1. Skor Müsabakaları:
a) ITU Dünya Duatlon Sıralamalarında 6 müsabaka seviyesi bulunur
• ITU Duatlon Dünya Şampiyonası
• ITU Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası
• ITU Duatlon Dünya Serisi müsabakaları (Uzun ve Standart Mesafe)
• ITU Duatlon Avrupa Şampiyonası müsabakaları (Uzun ve Standart Mesafeler)
• Duatlon Ulusal Şampiyonası2
b) Her müsabaka için en iyi atletin aldığı puanlar
• ITU Duatlon Dünya Şampiyonası (Uzun ve Standart Mesafeler) için 1000
• ITU Duatlon Avrupa Şampiyonası (Uzun ve Standart Mesafeler) için 600
• ITU Duatlon Dünya Serisi müsabakaları (Uzun ve Standart Mesafe) için 400
• Duatlon Ulusal Şampiyonasıiçin 150
c) Herbir müsabaka seviyesi için puan tablosu
• ITU Duatlon Dünya Şampiyonası için 1. --- 25.
• ITU Uzun Mesafe Duatlon Dünya Şampiyonası için 1. --- 15.
• ITU Duatlon Dünya Serisi müsabakaları için 1. --- 15.
• ITU Duatlon Avrupa Şampiyonası müsabakaları için 1. --- 15.
• ITU Duatlon Avrupa Kupası müsabakaları için 1. -10.
• Duatlon Ulusal Şampiyonasıiçin 1. --- 5.
d) Puanlar %7.5 oranında düşecektir
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
2.2. Sayılacak Toplam Müsabaka:
Belirli bir yılda bir atlet tarafından alınan toplam puanlara şunlar eklenecektir;
a) Önceki 53 haftanın en iyi 4 skoru (şuanki yıl)
b) İlan edildiği tarihten önceki 54. ve 106. haftalar arasında kazanılan en iyi 4 skorun 1/3’ü (önceki yıl)
2.3. Dönemlere göre puan değerleri:
a) İçinde bulunulan dönemdeki puanların değeri müsabakada kazanılanla aynı olacaktır
b) Önceki dönemde alınan puanların değeri müsabakada alınan puanların 1/3’ü oranında olacaktır
2.4. Bonus Havuzu Para Ödülü:
a) ITU Duatlon Sıralama kazananları serinin sonunda belirlenecek ve ITU Duatlon Sıralaması Bonus Havuz Para Ödülü ITU Duatlon Sıralamasına
göre son müsabaka skorundan sonra dağıtılır.
b) Atletlerin Bonus Havuz Para Ödülünü alabilmeleri için aynı yıldaki minimum 3 ITU Duatlon Sıralamasında skor kazanmış olmalıdırlar.
3. Değiştirilen Müsabakalar:
3.1 Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
2
Ulusal Federasyon Duatlon Sıralamalarına standart ya da sprint mesafelerini dahil edebilir
EK E17
ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralama Kriterleri
1. AMAÇ:
1.1. ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralamaları sezonda en iyi uzun mesafe triatletlerini belirlemekte kullanılır.
2. PUAN VE SKOR:
2.1. Skor müsabakaları:
a) ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralamalarında 5 müsabaka seviyesi bulunmaktadır.
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Serisi müsabakaları
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları
• Uzuhn nMesafe Triatlon Ulusal Şampiyonaları
b) Her müsabakada en iyi atletin aldığı puanlar:
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası için 750
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Serisi müsabakaları için 500
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için 500
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları için 250
• Uzuhn nMesafe Triatlon Ulusal Şampiyonaları için 150
c) Herbir müsabaka seviyesi puan tablosu
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Şampiyonası için 1. --- 25.
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Dünya Serisi müsabakaları için 1. --- 15.
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Şampiyonası için 1. --- 15.
• ITU Uzun Mesafe Triatlon Avrupa Kupası müsabakaları için 1. --- 10.
• Uzun Mesafe Triatlon Ulusal Şampiyonaları için 1. --- 5.
d) Puanlar %7.5 oranında düşecektir
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
2.2. Sayılacak Toplam Müsabaka:
Belirli bir yılda bir atlet tarafından alınan toplam puanlara şunlar eklenecektir;
a) Önceki 53 haftanın en iyi 4 skoru (şuanki yıl)
b) İlan edildiği tarihten önceki 54. ve 106. haftalar arasında kazanılan en iyi 4 skorun 1/3’ü (önceki yıl)
2.3. Dönemlere göre puan değerleri:
a) İçinde bulunulan dönemdeki puanların değeri müsabakada kazanılanla aynı olacaktır
b) Önceki dönemde alınan puanların değeri müsabakada alınan puanların 1/3’ü oranında olacaktır
2.4. Bonus Havuzu Para Ödülü:
a) ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralama kazananları serinin sonunda belirlenecek ve ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralaması Bonus Havuz Para Ödülü
ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralamasına göre son müsabaka skorundan sonra dağıtılır.
b) Atletlerin Bonus Havuz Para Ödülünü alabilmeleri için aynı yıldaki minimum 3 ITU Uzun Mesafe Triatlon Sıralamasında skor kazanmış
olmalıdırlar.
2.5. Değiştirilen Müsabakalar:
Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E18
ITU Kış Triatlonu Sıralama Kriteri
1. AMAÇ:
1.1. ITU Kış Triatlonu Sıralamaları sezonda en iyi uzun mesafe triatletlerini belirlemekte kullanılır
2. PUAN VE SKOR:
2.1. Skor müsabakaları:
a) ITU Kış Triatlonu Sıralama müsabakalarında 5 seviye bulunmaktadır
• ITU Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası
• ITU Kış Triatlonu Dünya Kupası
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Şampiyonası
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Kupası müsabakaları
• Kış Triatlonu Ulusal Şampiyonası
b) Her müsabakada en iyi atletin aldığı puanlar
• ITU Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası için 750
• ITU Kış Triatlonu Dünya Kupası için 500
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Şampiyonası için 500
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Kupası müsabakaları için 250
• Kış Triatlonu Ulusal Şampiyonası için 150
c) Her bir müsabaka seviyesi puan tablosu:
• ITU Kış Triatlonu Dünya Şampiyonası için 1. --- 25.
• ITU Kış Triatlonu Dünya Kupası için 1. --- 15.
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Şampiyonası için 1. --- 15.
• ITU Kış Triatlonu Avrupa Kupası müsabakaları için 1. --- 10.
• Kış Triatlonu Ulusal Şampiyonası için 1. --- 5.
d) Puanlar %7.5 oranında düşecektir
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
2.2. Sayılacak Toplam Müsabaka:
Yıl içinde bir atletin aldığı toplam puanlar güncel yarış yılındaki en iyi 3 skorun eklenmesiyle belirlenir.
2.3. Kış Sezonu: Kış sezonu önceki yılın Haziran ayının 1. Gününde başlar ve 31 Mayıs tarihinde biter. Atletler her yıl 31 Mayıs’ta ITU
Kış Triatlon Sıralamasından çıkarılır.
3. Değiştirilen Müsabakalar:
3.1 Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
EK E19
ITU Paratriatlon Sıralama Kriterleri
1. GENEL
1.1. ITU Paratriatlon Sıralamaları sezonun en iyi paratriatletlerinin belirlemek için kullanılır
1.2. Cinsiyet ve Kategoriye göre 14 ITU Paratriatlon Sıralaması vardır: TRI1F, TRI1M,
TRI2F, TRI2M, TRI3F, TRI3M, TRI4F, TRI4M, TRI5F, TRI5M, TRI6aF, TRI6aM, TRI6bF ve
TRI6bM.
2. PUANLAR VE SKOR:
2.1. Skor müsabakaları:
a) ITU Paratriatlon Sıralamalarında 4 müsabaka seviyesi vardır
• ITU Paratriatlon Dünya Şampiyonası
• ITU Paratriatlon Avrupa Şampiyonası (*)
• ITU onaylı Uluslararası Paratriatlon müsabakaları
• Paratriatlon Ulusal Şampiyonaları (**)
b) Her bir müsabaka için, cinsiyet ve kategoriye göre, en iyi atletin aldığı puanlar:
• ITU Paratriatlon Dünya Şampiyonası için 750
• ITU Paratriatlon Avrupa Şampiyonası (*) için 500
• ITU onaylı Uluslararası Paratriatlon müsabakaları için 250
• Paratriatlon Ulusal Şampiyonaları (**) için 150
c) Her bir müsabaka seviyesi için puan tablosu
• ITU Paratriatlon Dünya Şampiyonası için 1. --- 10.
• ITU Paratriatlon Avrupa Şampiyonası (*) için 1. --- 8.
• ITU onaylı Uluslararası Paratriatlon müsabakaları için 1. --- 6.
• Paratriatlon Ulusal Şampiyonaları (**) için 1. --- 3.
d) Puanlar %7.5 oranında düşecektir
e) Birden fazla seviyeden oluşan müsabakalar (ör. bir Avrupa Kupası müsabakasında yapılan Ulusal Şampiyonalar) her bir atlete sadece 1 puan
kazandırır. Eğer atlet birden fazla şekilde puan alırsa (ör. Ulusal şampiyonalar için ve tüm müsabaka için alınan puanlar) sadece en yüksek skor
değerlendirilir.
2.2. Sayılacak Toplam Müsabaka:
Belirli bir yılda bir atlet tarafından alınan toplam puanlara şunlar eklenecektir;
a) Önceki 53 haftanın en iyi 4 skoru (şuanki yıl)
b) İlan edildiği tarihten önceki 54. ve 106. haftalar arasında kazanılan en iyi 4 skorun 1/3’ü (önceki yıl)
2.3. Dönemlere göre puan değerleri:
a) İçinde bulunulan dönemdeki puanların değeri müsabakada kazanılanla aynı olacaktır
b) Önceki dönemde alınan puanların değeri müsabakada alınan puanların 1/3’ü oranında olacaktır
2.4. Ayrılma: Atletler puan alabilmek için, cinsiyet ve kategoriye göre kazananın zamanının %30’unun eklenmesiyle belirlenecek olan ayrılma
zamanı içinde müsabakayı bitirmelidir.
3. Değiştirilen Müsabakalar:
3.1 Bir yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında yapılamadığında, puanlar müsabakanın son olarak gerçekleştiği koşullara göre düşürülür.
a) Müsabaka aynı ITU multispor yarışı olarak kalırsa, fakat diğer disiplinlerden herhangibiri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, gerçek
puanların %100’ü verilir.
b) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU mültispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların %75’i
verilir.
c) Mesafe ve koşullar bakımından müsabaka ITU Yarışma kurallarından sapılarak başka bir ITU multispor yarışına dönüşürse, orijinal puanların
%50’si verilir.
(*) İlgili kıtadan katılan atletlerle sınırlıdır..
(**) İlgili ulusun atletleriyle sınırlıdır.
26. EK F1:
YILDIZLAR, U23, GENÇLER VE BÜYÜKLER FORMA KURALLARI
1. Genel:
1.1. ITU müsabakalarında yarışmak için, atletlerin ITU Forma Kurallarına uymaları gerekir.
1.2 Bu belgedeki resimler genel bir triatlon forma örneğidir. Bazı durumlarda, kış triatlonu, triatlon, duatlon ve aquatlon formalarında, uzun kol
ve alt bacağın kapatılmasına izin verilebilir. Bu ek tüm durumlarda aynı şekilde uygulanır.
2. Amaç:
2.1. Ulusal ve dünya seyircilerine ve medyaya sporumuzun temiz ve profesyonel görüntüsünü yansıtmak
2.2 Sposorlara makul alan temin etmek
2.3 ITU üyesi Ulusal Federasyonların ve atletlerin Ek F2’de gösterildiği gibi, hak ve sorumluluklar bakımından karşılıklı bir çıkar ilişkisi sağlamak
3. Genel Gerekler:
3.1 Formalarda aşağıda gösterilenler dışındaki logo ve imajlar tamamen kaldırılmalıdır.
3.2 Atlet formayı giymediğinde logolar düz bir yüzeye yapılmalıdır. Logonun boyutunu belirlemek için ‘‘ITU Logo Ölçü Şablonu’’
kullanılır.
3.3 Sponsor firmalara ayrılan alanlarda kullanılacak logolarla ilgili sigara, alkol ve WADA Yasak Listesinde yer alan ürünler dışında
herhangibir sınırlama yoktur.
3.4 Aşağıdakilerin yer aldığı tüm imajların çevresinde en az 1.5cm’lik bir açıklık olmalıdır.
a) ITU logosu
b) Soyad
c) Ülke kodu
d) Sponsor logoları
4. Forma Renk ve Şekli
4.1 Formalar ITU Dünya Triatlon Serisi Büyük Final, ITU Dünya Triatlon Serisi, ITU Avrupa Şampiyonaları ve ITU Multispor Dünya
Şampiyonası müsabakaları için Ulusal Federasyon tarafından seçilen renklerde olmalıdır.
4.2 Forma ve platform kıyafetlerinin renk ve deseni ülkeninkinden farklı olmalı ve önceden ITU onayını almalıdır.
4.3 Tasarım şartları atletlerin vücut şekli ve ebatından dolayı teknik şartlar üzerinde etkili olmasada, ülke formaları farklı bir
görüntüye sahip olmalıdır.
4.4 Forma renk ve desenleriyle ilgili onay süreci Ek F 8’de belirtilmiştir. Onay sürecinin amacı ülkelerin aynı renk ve desenlerde forma
kullanmamalarını sağlamaktır.
4.5 ITU’nın ITU Dünya Triatlon Serisi gerçek liderinin giymesi gereken forma rengiyle ilgili 30 Ocak tarihine kadar özel kural
düzenleme hakkı saklıdır.
Diyagram 1: Sponsor alanları
Ön
Arka
5. Soyad ve Ülke Kodu/ Adı:
5.1 Soyad ve IOC ülke kodu formanın ön üst kısmında ve arkada olmalıdır. İsmin baş harfi soyadan önce eklenebilir: Aynı soyada
sahip atletlerin isimlerinin baş harfi eklenmelidir. Hem soyad hem de ülke kodunun gösterilmesi aşağıdaki kriterlerle uygun olmalıdır
a) Yazı tipi:
• Yazı tipi ‘‘Arial’’ olmalıdır
• 9 harften fazla olmadığı sürece, Soyad ve ülke kodunun harfleri büyük harf olmalıdır. Aksi takdirde ilk harfleri büyük olmak
üzere diğerleri küçük harfle yazılır. ‘ --- gibi semboller ve boşluklar karakterler olarak kabul edilir (Bakınız: Diyagram 2: Soyad
Düzeni)
b) Renk:
• Forma koyu renkli ise, harfler beyaz renk olmalıdır. Forma açık renk ise, harfler siyah olur.
c) Yeri:
• Ön: Öndeki yeri ITU logosunun ve Sponsor Yerleri B ve F’nin altında yer alır. Soyad ülke kodunun ve Sponsor Alanı A’nın
üstünde yer alır.
• Arka: Arkadaki yeri atlet bisikletteyken kolaylıkla görülebilsin diye belin üzerinde olur. Atletin soyadı ülke kodunun üstünde
yer alır.
• Boyu: Soyad ve ülke kodu harf sayısına bakılmaksızın 5 cm yüksektiğinde olmalıdır.
• Eni: Soyad minimum 12 maksimum 15 cm olmalıdır. Birkaç harften oluşan soyadlar da minimum 12 cm. (Bakınız: Diyagram 2:
Soyad Düzeni) Ülke kodunun genişliği 6-10 cm arasında olmalıdır.
Diyagram 2
•
•
Yukarıda verilen ‘‘MAY’’ gibi soyadlarında, yükseklik 5 cm, genişlik 12 cm’dir.
‘‘Polikarpenko’’ gibi uzun isimlerde, yükseklik aynı şekilde minimum 5 cm’dir fakat 15 cm uzunluğunda olabilir.
6. ITU Logosu:
6.1. Resmi ITU logosu sağ omuzun üstünde bulunur
6.2 Sağ altta ITU yazısı ile ITU halkaları olmalıdır
6.3 Yatay boyutu 4 cm’dir
6.4 Koyu renk formalara beyaz, açık renk formalara mavi ve turuncu versiyon uygulanır (bakınız 6.5, 6.6 Diyagram 3)
6.5 ITU logo baskısı için buraya tıklayınız.
Diyagram 3: ITU Logosu
4 cm
6.6. Yukarda verilen Diyagram 3 ITU logosunun doğru şeklini göstermektedir
a) ITU Turuncu:
• Pantone 144C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli)- C: 0%, M: 49%, Y: 100%, K: 0%
b) ITU Mavi
• Pantone 2955C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli) - C: 100%, M: 45%, Y: 0%, K: 37%
7. Sponsor Alanları:
7.1. Sponsor Alanı A:
a) Bu alan ülke kodunun tam altındadır (Bakınız: Diyagram 1. Sponsor Logoları: boyut ve alan)
b) Maksimum yükseklik 20 cmdir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Bu alanda 3 sponsor logosuna kadar bulunabilir.
e) Bu alanda 1, 2 ya da 3 logo olabilir. Logoların her biri farklı bir sponsora ait olmalıdır.
7.2. Sponsor Alanı B: Üst sol ön:
a) Bu alan forma üreticisi ve diğer bir sponsora aittir.
b) Maksimum yükseklik 4 cm
c) Maksimum uzunluk 5 cm
d) Bu alan formanın sol omzunda bulunmalıdır- ortada olmamalıdır.
7.3. Sponsor Alanı C: yan taraflar:
a) Sponsor logoları yan tarafta olabilir.
b) Maksimum genişlik 5 cm’dir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Herbir tarafta sadece bir sponsor logosu olabilir ve bu aynı sponsora ait olmalıdır.
e) Bu alan vücudun yan tarafından görülebilir olmalıdır. Vücuttan kaynaklı olarak bu alan önden kısmen görünüyorsa, arkadan da
görülebilmesi gereklidir.
7.4. Sponsor Alanı D: Alt ön:
a) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Bu alan formanın ya sol altında ya da sağ tarafında bulunabilir..
7.5. Sponsor Alanı E: üst arka:
a) Bir sponsor logosu arkada, soyadın ütünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 10 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
7.6. Sponsor Alanı F: üst ön:
a) Bir sponsor logosu önde, soyadın ütünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
8. Başlık:
8.1. Yüzme:
a) ITU/LOC tarafından belirlenenlerin dışında yüzme başlıklarının üzerinde sponsor logosuna izin verilmez
8.2. Bisiklet:
a) Atletlerin ITU Yarışma kurallarında belirlendiği gibi, bisiklet parkurunda kask takmaları gerekir
b) ITU ya da LOC tarafından temin edilen kask numaraları değişiklik yapılmadan önde ve kaskın her iki tarafında bulunmalıdır. Başka hiçbir
yapıştırmaya izin verilmez.
c) Numaranın açıkça görülebilmesi için resmi yarış yapıştırmalarının çevresinde 1.5 cm’lik açıklık olmalıdır.
d) Kask üretici firma logosu ya 30 cm boyutunda önde ya da her iki tarafta 20 cm şeklinde bulunabilir. Kaskta başka herhangi bir sponsor
logosu bulunmaz ve kabul edilmeyen bu logoların yapıştırmalarla kapatılmasına izin verilmez
e) Kask her renkte olabilir.
8.3. Koşu:
a) Atletler şapka ya da vizör takabilirler
b) Şapka ya da vizörde sadece 1 sponsor logosu bulunabilir.
c) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
d) Maksimum toplam alan 20 cm2’dir.
9. Mayolar:
9.1. Model Onayı: Tüm mayo modelleri ITU’nın yazılı ön onayını almalıdır
9.2. Logolar:
a) Mayolarda sadece üretici firma logosu bulunabilir.
b) Ön ve arkadaki maksimum boyut 80 cm2’dir. Bu alan moyunun hem iç hem de dışında yer alabilir.
c) Eğer imalatçı ön ya da arkada birden fazla logo kullanmak isterse, toplam boyutu 80 cm2’yi geçmemelidir.
d) Yan taraflardaki logolar ya önde ya da arkada 80 cm’lik alana dahil edilmelidir.
10. Vücut Çıkartmaları:
10.1. ITU vücut numara çıkartmalarını temin eder ve her yıldız atlet bunları müsabakadan önce takar.
10.2 Bir set vücut numara çıkartmaları her bir kol ve bacağa yapıştırılır.
10.3. Çift sayılı numaralardan oluşan çıkartmalar yan yana değil birbiri üzerine gelecek şekilde yapıştırılmalıdır. Örneğin 23 numara 2
3
uygulanmalıdır.
11. Geçici Dövmeler:
11.1. Atletlerin ITU müsabakaları boyunca ITU yarış numaraları dışında geçici dövme yaptırmalarına izin verilmez
12. Platform kıyafetleri.
12.1. Bu ekte gösterilen tüm sponsor alan ve tasarım renkleri platform kıyafetlerine de uygulanır.
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Müsabakaları
Dünya Kupası
Triatlon
Avrupa
Şampiyonaları
Evet
Avrupa Kupası
müsabakaları
Hayır
Multisporr
Şampiyonaları
Hayır Evet
Diğer ITU
Müsabakaları
EK F2: HAK VE SORUMLULUKLAR (Yıldızlar, U23, Gençler ve Büyükler)
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Forma Renk ve
Deseni
Soyad
Ülke Kodu/ İsmi
ITU Logosu
Sponsorluk A
Sponsorluk B
Sponsorluk C
Sponsorluk D
Sponsorluk E
Sponsorluk F
Dünya Triatlon Serisi
incl. Büyük Final
Açıklama:
Hayır: Bu alanlarda uzlaşma yoktur. ITU Forma Kurallarında belirtilmelidir.
Evet: Samimiyetle görüşülmüştür
F3 PARATRIATLON FORMA KURALLARI
1. Genel:
1.1. ITU müsabakalarında yarışmak için, atletlerin ITU Forma Kurallarına uymaları gerekir.
1.2 Bu belgedeki resimler genel bir triatlon forma örneğidir. Bazı durumlarda, kış triatlonu, triatlon, duatlon ve aquatlon formalarında, uzun kol
ve alt bacağın kapatılmasına izin verilebilir. Bu ek tüm durumlarda aynı şekilde uygulanır.
2. Amaç:
2.1. Ulusal ve dünya seyircilerine ve medyaya sporumuzun temiz ve profesyonel görüntüsünü yansıtmak
2.2 Sposorlara makul alan temin etmek
2.3 ITU üyesi Ulusal Federasyonların ve atletlerin Ek F4’de gösterildiği gibi, hak ve sorumluluklar bakımından karşılıklı bir çıkar ilişkisi sağlamak
3. Genel Gerekler:
3.1 Formalarda aşağıda gösterilenler dışındaki logo ve imajlar tamamen kaldırılmalıdır.
3.2 Atlet formayı giymediğinde logolar düz bir yüzeye yapılmalıdır. Logonun boyutunu belirlemek için ‘‘ITU Logo Ölçü Şablonu’’
kullanılır.
3.3 Sponsor firmalara ayrılan alanlarda kullanılacak logolarla ilgili sigara, alkol ve WADA Yasak Listesinde yer alan ürünler dışında
herhangibir sınırlama yoktur. (Sponsor alanları için Diyagram 1’e bakınız)
3.4 Aşağıdakilerin yer aldığı tüm imajların çevresinde en az 1.5cm’lik bir açıklık olmalıdır.
a) ITU logosu
b) Soyad
c) Ülke kodu
d) Sponsor logoları
4. Forma Renk ve Şekli
4.1 Formalar ITU Dünya Şampiyonası Büyük Final, ITU Avrupa Şampiyonaları ve ITU Multispor Dünya Şampiyonası müsabakaları için
Ulusal Federasyon tarafından seçilen renklerde olmalıdır.
4.2 Forma ve platform kıyafetlerinin renk ve deseni ülkeninkinden farklı olmalı ve önceden ITU onayını almalıdır.
4.3 Tasarım şartları atletlerin vücut şekli ve ebatından dolayı teknik şartlar üzerinde etkili olmasada, ülke formaları farklı bir
görüntüye sahip olmalıdır.
4.4 Forma renk ve desenleriyle ilgili onay süreci Ek F 8’de belirtilmiştir. Onay sürecinin amacı ülkelerin aynı renk ve desenlerde forma
kullanmamalarını sağlamaktır.
Diyagram 1: Sponsor Logo Ebat ve Alanı
Forma Önü
Forma Arkası
5. Soyad ve Ülke Kodu/ Adı:
5.1 IOC ülke kodu formanın ön üst kısmında ve arkada olmalıdır. Paratriatletler için ön üstte ve arkada soyadının yeri opsiyoneldir.
İsmin baş harfi soyadan önce eklenebilir: Aynı soyada sahip atletlerin isimlerinin baş harfi eklenmelidir. Hem soyad hem de ülke
kodunun gösterilmesi aşağıdaki kriterlerle uygun olmalıdır
a) Yazı tipi:
• Yazı tipi ‘‘Arial’’ olmalıdır
• 9 harften fazla olmadığı sürece, Soyad ve ülke kodunun harfleri büyük harf olmalıdır. Aksi takdirde ilk harfleri büyük olmak
üzere diğerleri küçük harfle yazılır. ‘ --- gibi semboller ve boşluklar karakterler olarak kabul edilir (Bakınız: Diyagram 2: Soyad
Düzeni)
b) Renk:
• Forma koyu renkli ise, harfler beyaz renk olmalıdır. Forma açık renk ise, harfler siyah olur.
c) Yeri:
• Ön: Öndeki yeri ITU logosunun ve Sponsor Yerleri B ve F’nin altında yer alır. Soyad ülke kodunun ve Sponsor Alanı A’nın
üstünde yer alır.
• Arka: Arkadaki yeri atlet bisikletteyken kolaylıkla görülebilsin diye belin üzerinde olur. Atletin soyadı ülke kodunun üstünde
yer alır.
• Boyu: Soyad ve ülke kodu harf sayısına bakılmaksızın 5 cm yüksektiğinde olmalıdır.
• Eni: Soyad minimum 12 maksimum 15 cm olmalıdır. Birkaç harften oluşan soyadlar da minimum 12 cm. (Bakınız: Diyagram 2:
Soyad Düzeni) Ülke kodunun genişliği 6-10 cm arasında olmalıdır.
Diyagram 2
•
•
Yukarıda verilen ‘‘MAY’’ gibi soyadlarında, yükseklik 5 cm, genişlik 12 cm’dir.
‘‘Polikarpenko’’ gibi uzun isimlerde, yükseklik aynı şekilde minimum 5 cm’dir fakat 15 cm uzunluğunda olabilir.
6. ITU Logosu:
6.1. Resmi ITU logosu sağ omuzun üstünde bulunur
6.2 Sağ altta ITU yazısı ile ITU halkaları olmalıdır
6.3 Yatay boyutu 4 cm’dir
6.4 Koyu renk formalara beyaz, açık renk formalara mavi ve turuncu versiyon uygulanır (bakınız 6.5, 6.6 Diyagram 3)
6.5 ITU logo baskısı için buraya tıklayınız.
Diyagram 3: ITU Logosu
4 cm
6.6. Yukarda verilen Diyagram 3 ITU logosunun doğru şeklini göstermektedir
a) ITU Turuncu:
• Pantone 144C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli)- C: 0%, M: 49%, Y: 100%, K: 0%
b) ITU Mavi
• Pantone 2955C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli) - C: 100%, M: 45%, Y: 0%, K: 37%
7. Sponsor Alanları:
7.1. Sponsor Alanı A:
a) Bu alan ülke kodunun tam altındadır (Bakınız: Diyagram 1. Sponsor Logoları: boyut ve alan)
b) Maksimum yükseklik 20 cmdir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Bu alanda 3 sponsor logosuna kadar bulunabilir.
e) Bu alanda 1, 2 ya da 3 logo olabilir. Logoların her biri farklı bir sponsora ait olmalıdır.
7.2. Sponsor Alanı B: Üst sol ön:
a) Bu alan forma üreticisi ve diğer bir sponsora aittir.
b) Maksimum yükseklik 4 cm
c) Maksimum uzunluk 5 cm
d) Bu alan formanın sol omzunda bulunmalıdır- ortada olmamalıdır.
7.3. Sponsor Alanı C: yan taraflar:
a) Sponsor logoları yan tarafta olabilir.
b) Maksimum genişlik 5 cm’dir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Herbir tarafta sadece bir sponsor logosu olabilir ve bu aynı sponsora ait olmalıdır.
e) Bu alan vücudun yan tarafından görülebilir olmalıdır. Vücuttan kaynaklı olarak bu alan önden kısmen görünüyorsa, arkadan da
görülebilmesi gereklidir.
7.4. Sponsor Alanı D: Alt ön:
a) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Bu alan formanın ya sol altında ya da sağ tarafında bulunabilir..
7.5. Sponsor Alanı E: üst arka:
a) Bir sponsor logosu arkada, soyadın üstünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 10 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
7.6. Sponsor Alanı F: üst ön:
a) Bir sponsor logosu önde, soyadın üstünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
8. Başlık:
8.1. Yüzme:
a) ITU/LOC tarafından belirlenenlerin dışında yüzme başlıklarının üzerinde sponsor logosuna izin verilmez
8.2. Bisiklet:
a) Atletlerin ITU Yarışma kurallarında belirlendiği gibi, bisiklet parkurunda kask takmaları gerekir
b) ITU ya da LOC tarafından temin edilen kask numaraları değişiklik yapılmadan önde ve kaskın her iki tarafında bulunmalıdır. Başka hiçbir
yapıştırmaya izin verilmez.
c) Numaranın açıkça görülebilmesi için resmi yarış yapıştırmalarının çevresinde 1.5 cm’lik açıklık olmalıdır.
d) Kask üretici firma logosu ya 30 cm2 boyutunda önde ya da her iki tarafta 20 cm2 şeklinde bulunabilir. Kaskta başka herhangi bir sponsor
logosu bulunmaz ve kabul edilmeyen bu logoların yapıştırmalarla kapatılmasına izin verilmez
e) Kask her renkte olabilir.
8.3. Koşu:
a) Atletler şapka ya da vizör takabilirler
b) Şapka ya da vizörde sadece 1 sponsor logosu bulunabilir.
c) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
d) Maksimum toplam alan 20 cm2’dir.
9. Bisiklet:
a) Sadece bisiklet ile ilgili ürün logoları bisikletin üzerinde yer alabilir.
b) Logolar bisiklet kadrosundaki bisiklet yarış numarasını kapatmamalı ya da engellememelidir.
c) ITU ya da LOC tarafından temin edilen bisiklet yarış numarası çıkartmaları talimatlara göre değişiklik yapılmadan bisiklete takılmalıdır.
10. Mayolar:
10.1. Model Onayı: Tüm mayo modelleri ITU’nın yazılı ön onayını almalıdır
10.2. Logolar:
a) Mayolarda sadece üretici firma logosu bulunabilir.
b) Ön ve arkadaki maksimum boyut 80 cm2’dir. Bu alan moyunun hem iç hem de dışında yer alabilir.
c) Eğer imalatçı ön ya da arkada birden fazla logo kullanmak isterse, toplam boyutu 80 cm2’yi geçmemelidir.
d) Yan taraflardaki logolar ya önde ya da arkada 80 cm’lik alana dahil edilmelidir.
11. Yarış Numaraları:
11.1. Geleneksel yarış numaraları: ITU ya da Loc tarafından verilen yarış numaraları, herhangibir değişiklik yapılmadan ITU Teknik Delegesinin
Sporcular ya da Antrenörler Brifingindeki talimatlarına göre takılmalıdır.
11.2. Vücut İşaretleri:
a) LOC vücut işaretini temin edecek ve yıldız atletler müsabakadan önce bunları uygulayacaklardır.
b) ITU Teknik Delegesi tarafından Sporcular ve Takım Yöneticileri Brifinginde gösterildiği gibi atletler vücut işaretlerini her bir kol ve bacağa
uygulayacaktır
12. Geçici Dövmeler:
12.1. Atletlerin geçici dövme yaptırmalarına izin verilmez
13. TRI6a ve TRI6b Kategorileri için Özel Kurallar:
13.1. Rehber formaları yukarıdaki kurallara uygun olmalı ve paratriatlet formasındaki aynı sponsor logo ve alanlarını kullanmalıdırlar.
13.2 Soyadı alanında, Rehberin formasında ‘‘REHBER’’ yazmalıdır
13.3 Yazı tipi ‘‘Arial’’, yüksekliği 5 cm ve genişliği 12 cm olmalıdır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Diğer ITU müsabakaları
EK F4: HAK VE SORUMLULUKLAR (Paratriatlon atletleri)
Evet
Evet
Sponsorluk F
Evet
Evet
Sponsorluk E
Evet
Evet
Sponsorluk D
Evet
Evet
Sponsorluk C
Evet
Evet
Sponsorluk B
Evet
Evet
Sponsorluk A
Hayır
Hayır
ITU Logosu
Hayır
Hayır
Ülke Kodu/ İsmi
Hayır
Hayır
Soyadı
Hayır
Hayır
Forma Renk ve
Desenleri
Multispor Şampiyonalar
Triatlon Dünya Şampiyonaları
Açıklama:
Hayır: Bu alanlarda uzlaşma yoktur. ITU Forma Kurallarında belirtilmelidir.
Evet: Samimiyetle görüşülmüştür
F5 YAŞ GRUPLARI FORMA KURALLARI
1. Genel:
1.1. ITU müsabakalarında yarışmak için, atletlerin ITU Forma Kurallarına uymaları gerekir.
1.2 Bu belgedeki resimler genel bir triatlon forma örneğidir. Bazı durumlarda, kış triatlonu, triatlon, duatlon ve aquatlon formalarında, uzun kol
ve alt bacağın kapatılmasına izin verilebilir. Bu ek tüm durumlarda aynı şekilde uygulanır.
2. Amaç:
2.1. Ulusal ve dünya seyircilerine ve medyaya sporumuzun temiz ve profesyonel görüntüsünü yansıtmak
2.2 Sposorlara makul alan temin etmek
2.3 ITU üyesi Ulusal Federasyonların ve atletlerin Ek F6’da gösterildiği gibi, hak ve sorumluluklar bakımından karşılıklı bir çıkar ilişkisi sağlamak
3. Genel Gerekler:
3.1 Formalarda aşağıda gösterilenler dışındaki logo ve imajlar tamamen kaldırılmalıdır.
3.2 Atlet formayı giymediğinde logolar düz bir yüzeye yapılmalıdır. Logonun boyutunu belirlemek için ‘‘ITU Logo Ölçü Şablonu’’
kullanılır.
3.3 Sponsor firmalara ayrılan alanlarda kullanılacak logolarla ilgili sigara, alkol ve WADA Yasak Listesinde yer alan ürünler dışında
herhangibir sınırlama yoktur. (Sponsor alanları için Diyagram 1’e bakınız)
3.4 Aşağıdakilerin yer aldığı tüm imajların çevresinde en az 1.5cm’lik bir açıklık olmalıdır.
a) ITU logosu
b) Soyad
c) Ülke kodu
d) Sponsor logoları
4. Forma Renk ve Şekli
4.1 Formalar ITU Dünya Şampiyonası, ITU Avrupa Şampiyonaları ve ITU Multispor Dünya Şampiyonası müsabakaları için Ulusal
Federasyon tarafından seçilen renklerde olmalıdır.
4.2 Forma ve platform kıyafetlerinin renk ve deseni ülkeninkinden farklı olmalı ve önceden ITU onayını almalıdır.
4.3 Tasarım şartları atletlerin vücut şekli ve ebatından dolayı teknik şartlar üzerinde etkili olmasada, ülke formaları farklı bir
görüntüye sahip olmalıdır.
4.4 Forma renk ve desenleriyle ilgili onay süreci Ek F 8’de belirtilmiştir. Onay sürecinin amacı ülkelerin aynı renk ve desenlerde forma
kullanmamalarını sağlamaktır.
Diyagram 1: Sponsor Logo Ebat ve Yeri
Ön
Arka
5. Soyad ve Ülke Kodu/ Adı:
5.1 IOC ülke kodu formanın ön üst kısmında ve arkada olmalıdır. Yaş Grubu atletler için ön üstte ve arkada soyadının yeri
opsiyoneldir. İsmin baş harfi soyadan önce eklenebilir: Aynı soyada sahip atletlerin isimlerinin baş harfi eklenmelidir. Hem soyad
hem de ülke kodunun gösterilmesi aşağıdaki kriterlerle uygun olmalıdır
a) Yazı tipi:
• Yazı tipi ‘‘Arial’’ olmalıdır
• 9 harften fazla olmadığı sürece, Soyad ve ülke kodunun harfleri büyük harf olmalıdır. Aksi takdirde ilk harfleri büyük olmak
üzere diğerleri küçük harfle yazılır. ‘ --- gibi semboller ve boşluklar karakterler olarak kabul edilir (Bakınız: Diyagram 2: Soyad
Düzeni)
b) Renk:
• Forma koyu renkli ise, harfler beyaz renk olmalıdır. Forma açık renk ise, harfler siyah olur.
c) Yeri:
• Ön: Öndeki yeri ITU logosunun ve Sponsor Yerleri B ve F’nin altında yer alır. Soyad ülke kodunun ve Sponsor Alanı A’nın
üstünde yer alır.
• Arka: Arkadaki yeri atlet bisikletteyken kolaylıkla görülebilsin diye belin üzerinde olur. Atletin soyadı ülke kodunun üstünde
yer alır.
• Boyu: Soyad ve ülke kodu harf sayısına bakılmaksızın 5 cm yüksektiğinde olmalıdır.
• Eni: Soyad minimum 12 maksimum 15 cm olmalıdır. Birkaç harften oluşan soyadlar da minimum 12 cm. (Bakınız: Diyagram 2:
Soyad Düzeni) Ülke kodunun genişliği 6-10 cm arasında olmalıdır.
Diyagram 2
•
•
Yukarıda verilen ‘‘MAY’’ gibi soyadlarında, yükseklik 5 cm, genişlik 12 cm’dir.
‘‘Polikarpenko’’ gibi uzun isimlerde, yükseklik aynı şekilde minimum 5 cm’dir fakat 15 cm uzunluğunda olabilir.
6. ITU Logosu:
6.1. Resmi ITU logosu sağ omuzun üstünde bulunur
6.2 Sağ altta ITU yazısı ile ITU halkaları olmalıdır
6.3 Yatay boyutu 4 cm’dir
6.4 Koyu renk formalara beyaz, açık renk formalara mavi ve turuncu versiyon uygulanır (bakınız 6.5, 6.6 Diyagram 3)
6.5 ITU logo baskısı için buraya tıklayınız.
Diyagram 3: ITU Logosu
4 cm
6.6. Yukarda verilen Diyagram 3 ITU logosunun doğru şeklini göstermektedir
a) ITU Turuncu:
• Pantone 144C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli)- C: 0%, M: 49%, Y: 100%, K: 0%
b) ITU Mavi
• Pantone 2955C (Renkli kağıtlar)
• CMYK konversiyon (dört renkli) - C: 100%, M: 45%, Y: 0%, K: 37%
7. Sponsor Alanları:
7.1. Sponsor Alanı A:
a) Bu alan ülke kodunun tam altındadır (Bakınız: Diyagram 1. Sponsor Logoları: boyut ve alan)
b) Maksimum yükseklik 20 cmdir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Bu alanda 3 sponsor logosuna kadar bulunabilir.
e) Bu alanda 1, 2 ya da 3 logo olabilir. Logoların her biri farklı bir sponsora ait olmalıdır.
7.2. Sponsor Alanı B: Üst sol ön:
a) Bu alan forma üreticisi ve diğer bir sponsora aittir.
b) Maksimum yükseklik 4 cm
c) Maksimum uzunluk 5 cm
d) Bu alan formanın sol omzunda bulunmalıdır- ortada olmamalıdır.
7.3. Sponsor Alanı C: yan taraflar:
a) Sponsor logoları yan tarafta olabilir.
b) Maksimum genişlik 5 cm’dir
c) Maksimum uzunluk 15 cm’dir
d) Herbir tarafta sadece bir sponsor logosu olabilir ve bu aynı sponsora ait olmalıdır.
e) Bu alan vücudun yan tarafından görülebilir olmalıdır. Vücuttan kaynaklı olarak bu alan önden kısmen görünüyorsa, arkadan da
görülebilmesi gereklidir.
7.4. Sponsor Alanı D: Alt ön:
a) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Bu alan formanın ya sol altında ya da sağ tarafında bulunabilir..
7.5. Sponsor Alanı E: üst arka:
a) Bir sponsor logosu arkada, soyadın üstünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 10 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
7.6. Sponsor Alanı F: üst ön:
a) Bir sponsor logosu önde, soyadın ve/veya ülke kodunun üstünde bulunabilir
b) Maksimum uzunluk 5 cm’dir
c) Maksimum yükseklik 15 cm’dir
7.6. Sponsor Space F: upper front:
8. Başlık:
8.1. Yüzme:
a) ITU/LOC tarafından belirlenenlerin dışında yüzme başlıklarının üzerinde sponsor logosuna izin verilmez
8.2. Bisiklet:
a) Atletlerin ITU Yarışma kurallarında belirlendiği gibi, bisiklet parkurunda kask takmaları gerekir
b) ITU ya da LOC tarafından temin edilen kask numaraları değişiklik yapılmadan önde ve kaskın her iki tarafında bulunmalıdır. Başka hiçbir
yapıştırmaya izin verilmez.
c) Numaranın açıkça görülebilmesi için resmi yarış yapıştırmalarının çevresinde 1.5 cm’lik açıklık olmalıdır.
d) Kask üretici firma logosu ya 30 cm2 boyutunda önde ya da her iki tarafta 20 cm2 şeklinde bulunabilir. Kaskta başka herhangi bir sponsor
logosu bulunmaz ve kabul edilmeyen bu logoların yapıştırmalarla kapatılmasına izin verilmez
e) Kask her renkte olabilir.
8.3. Koşu:
a) Atletler şapka ya da vizör takabilirler
b) Şapka ya da vizörde sadece 1 sponsor logosu bulunabilir.
c) Maksimum yükseklik 4 cm’dir
d) Maksimum toplam alan 20 cm2’dir.
9. Mayolar:
9.1. Model Onayı: Tüm mayo modelleri ITU’nın yazılı ön onayını almalıdır
9.2. Logolar:
a) Mayolarda sadece üretici firma logosu bulunabilir.
b) Ön ve arkadaki maksimum boyut 80 cm2’dir. Bu alan moyunun hem iç hem de dışında yer alabilir.
c) Eğer imalatçı ön ya da arkada birden fazla logo kullanmak isterse, toplam boyutu 80 cm2’yi geçmemelidir.
d) Yan taraflardaki logolar ya önde ya da arkada 80 cm’lik alana dahil edilmelidir.
10. Yarış Numaraları:
10.1 Geleneksel yarış numaraları: ITU veya LOC tarafından verilen yarış numaraları ITU Teknik Delegesi tarafından Sporcular ya da
Takım Yöneticileri Brifinginde gösterildiği gibi takılmalıdır.
10.2 Vücut İşaretleri:
a) ITU vücut numara çıkartmalarını temin eder ve her yıldız atlet bunları müsabakadan önce takar.
b) Bir set vücut numara çıkartmaları ITU Teknik Delegesi tarafından Sporcular ya da Takım Yöneticileri Brifinginde gösterildiği gibi her
bir kol ve bacağa yapıştırılır.
c). Atletlerin bir baldırını kategori ve cinsiyeti gösteren işaretler uygulanır (Örneğin, M25 numarası erkekler 25-29 kategorisindeki erkekler için
ya da F40 40-41 kadınlar kategorisindeki kadın atletler için kullanılır)
11. Geçici Dövmeler:
11.1. Atletlerin ITU müsabakaları boyunca ITU yarış numaraları dışında geçici dövme yaptırmalarına izin verilmez
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Forma Renk ve Deseni
Soyadı
Ülke Kodu/ İsmi
ITU Logosu
Sponsorluk A
Sponsorluk B
Sponsorluk C
Sponsorluk D
Sponsorluk E
Sponsorluk F
Triatlon Dünya Şampiyonaları
Açıklama:
Hayır: Bu alanlarda uzlaşma yoktur. ITU Forma Kurallarında belirtilmelidir.
Evet: Samimiyetle görüşülmüştür
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Multispor Şampiyonaları
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Diğer ITU müsabakaları
Evet
EK F6: HAK VE SORUMLULUKLAR (Yaş Grubu atletleri)
F7 ITU YARIŞ FORMALARI ONAY İŞLEMİ
1. Genel:
1.1 Bu süreç ITU Forma Kurallarının bir parçasıdır ve ITU Yarışma kurallarına özel olarak dahil edilmiştir
2. Amaç:
2.1 ITU Forma Kurallarına göre tüm ITU müsabakalarında yarışan her bir UF atleti tarafından kullanılacak formalar için ITU’nın onayladığı
tasarımları belirlemek için bu işlem uygulanmakatadır.
3. Genel Gereklilikler:
3.1 ITU Forma Kurallarına göre, her UF forması diğer bir UF formasından farklı olmalıdır. İki farklı UF arasında karışıklığı önlemek için bu fark
önemli olacaktır.
3.2 ITU Yarışma kurallarına uygun olduğu sürece sanatsal ve yaratıcı unsurlar kabul edilebilir. Özellikle, tasarım alan sınırını aşan ticari logo ve
işaretleri içeriyor ise, oanay alamaz
3.3 Tüm forma türlerine aynı tasarım uygulanır: erkekler, kadınlar, triatlon tarzı, duatlon tarzı, yaz, kış vb.
3.4 Her UF her bir farklı multispor için farklı bir forma onayı talebinde bulunabilir. İki forma seçeneği hangisinin 1. hangisinin 2. seçenek olduğu
belirtilerek Yaş Grubu atletler için talep edilebilir. Bununla birlikte, aynı UF’ye bağlı aynı müsabakada yarışan tüm atletler UF’nin aynı belirleyici
tasarımını giymelidir.
4. Onay Zaman çizelgesi:
4.1 UFler, aşağıdaki şartlara göre, gelecek yıl için Yarış Formalarının tasarımını sunmalıdırlar.
a) ITU tarafından verilen örnek kullanılacaktı (Bakınız: Diyagram 1, ITU Yarışma kuralları)
b) Sponsor alan ve boyutları ITU Forma Kurallarında belirtildiği gibidir. Atletin soyadı ve UF kodu (ön ve arka) ve herikisinin de boyutu
c) ITU logosunun yeri ve ebatı. Pantone dahil tasarımda kullanılan renk(ler). Önerilen tasarım jpg. gif. bmp ya da tif formatında sunulabilir.
4.2 Onaylandıktan sonra, Forma onayı UF yeni bir tasarım onayı bekleyene kadar uzatılabilir.
5. Onay:
5.1 Tasarım aşağıdaki gibi ise, ITU her UF’yi formalarının onaylanıp onaylanmadığı konusunda yazılı olarak bilgilendirir.
a) Tüm ITU Forma Kurallarına uygun
b) Diğer UF tasarımlarından farklı
5.2 Talep onaylanmaz ise, ITU;
a) Sunulan tasarım ITU kurallarına uymazsa, UF’den yeni bir tasarım ister ya da,
b) Farklı üniformalar olması için UF’den sundukları tasarımı değiştirmesini ister
c) UFler bir uzlaşmaya varamaz ise, ITU şu önceliklere göre UF’nin önerilen hangi tasarımı kullanabileceğine karar verir.
• Önceden önerilen formayı kullanan UF tercih edilir
• Her iki UF de yeni forma önerisinde bulunursa, hangi UF’nin sunulan tasarımı kullanacağına ve hangi UF(ler)’in yeni bir öneride
bulunması gerektiğine karar vermek için bir çekiliş yapılır.
5.3 ITU onaylanan UF formalarının elektronik bir katoloğunu oluşturacaktır. Bu katolog her ay güncellenir.
5.4 Alınan forma onay talepleri aylık olarak değerlendirirlir. Onay talebinde bulunan UFler daha önce onaylananlardan farklı tasarımlar
seçmelidirler.
6. Onay Heyeti
6.1 Forma onayıyla ilgili tüm kararlar aşağıdakilerden oluşan bir heyet tarafından alınır;
a) Bir ITU Teknik Komite üyesi
b) ITU Spor Departmanından bir temsilci
c) ITU Dünya Şampiyona Serisi Komisyonundan bir temsilci
d) ITU Medya Televizyon Departmanından bir temsilci
e) ITU Antrenörler Komisyonundan bir temsilci
6.2 Onay Heyetinin kararları ITU Yönetim Kuruluna iletilebilir. Bu başvuru Onay Heyetinin kararını iptal etmez, fakat Yönetim Kurulu başvuruyla
ilgili bir karar alana kadar yürürlikte kalır.
27. EK G: PARATRIATLON SINIFLANDIRMA KILAVUZU LİNKİ
1. Paratriatlon Sınıflandırma Klavuzu- www.triathlon.org adresinde yer almaktadır
28. EK H: PARA ÖDÜLÜ DAĞILIMI
1. Giriş:
1.1. ITU Para Ödülü Yüzdeleri atletlere adil ve eşit bir para ödül dağılımını gerçekleştirmek için oluşturulmuştur
1.2 Eğer bir ITU Müsabaka Düzenleyicisi bu oranları değiştirmek isterse, bir kural istisnası uygulanmasını isteyebilirler. Değişiklik onaylanırsa, bu
ITU müsabaka web sayfasında ve www.triathlon.org adresinde yayınlanmalıdır.
1.3 Para ödülünün miktarı kadınlar ve erkekler için eşit olmalıdır. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir.
2. Yüzde Oranları:
2.1 Aşağıdaki tablo beş temel para ödül oranını göstermektedir
2.2 Para ödülüyle ilgili hesaplamanı daha kolay bir şekilde yapabilmek için lütfen www.triathlon.org adresini ziyaret ediniz.
Top 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Top 15
Top 10
Top 5
Top 3
(150 001 USD ve (50 001 -150 000 (10 001 - 50 000
daha fazla
USD ve daha
USD toplam para
toplam para
fazla toplam para ödülü)
ödülü)
ödülü)
(3 001 - 10 000 (3 000 USD ve
USD toplam para daha az toplam
ödülü)
para ödülü)
23,00%
18,00%
14,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
3,00%
2,30%
1,90%
1,60%
1,40%
1,20%
1,10%
1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
7.00%
6.00%
5.00%
3.00%
2.25%
1.75%
1.50%
1.25%
1.00%
0.75%
0.50%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
8.00%
7.00%
6.00%
4.00%
3.00%
2.00%
50.00%
30.00%
20.00%
29. EK I: ITU İLE BAĞLANTILI MULTİSPOR DALLARI:
• Triatlon
• Uzun Mesafe Triatlon
• Aquatlon
• Duatlon
• Kış Triatlonu
• Çapraz Triatlon
• Çapraz Triatlon
• Kapalı Triatlon
30. EK J: ITU MÜSABAKALARI VE ITU MÜSABAKA KATEGORİLERİ
ITU Müsabakaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dünya Şampiyonaları
Dünya Triatlon Serisi
Dünya Triatlon Serisi Büyük Finali
Dünya Serisi
Dünya Kupası
Avrupa Şampiyonaları
Avrupa Kupası
Avrupa Premium Kupası
Avrupa Final Kupası
Avrupa Tur Müsabakası
Uluslar arası Müsabaka
ITU Müsabaka Kategorileri
• Yıldızlar
• U23
• Gençler
• Büyükler
• Yıldızlar Paratriatlon
• Açık Paratriatlon
• Kategori müsabakası
• Bayrak Yarışı
ITU müsabakaları
Dünya Şampiyonası, Triatlon Standart Mesafe
Dünya Şampiyonası Triatlon Sprint
Dünya Şampiyonası, Triatlon Bayrak Yarışı
Dünya Şampiyonası, Triatlon Uzun Mesafe
Dünya Şampiyonası, Duatlon Standart Mesafe
Dünya Şampiyonası, Duatlon Sprint Mesafe
Dünya Şampiyonası, Duatlon Bayrak Yarışı
Dünya Şampiyonası, Duatlon Uzun Mesafe
Dünya Şampiyonası, Kış Triatlonu
Dünya Şampiyonası Aquatlon.
Dünya Şampiyonası Çapraz Triatlon
Dünya Serisi, Triatlon (Standart veSprint)
Dünya Serisi Büyük Final, Triatlon
Dünya Kupası Triatlon (Standart ve Sprint)
Dünya Kupası, Kış Triatlonu
Dünya Serisi, Duatlon (Standart ve Uzun)
Dünya Serisi, Uzun Mesafe Triatlon
Avrupa Şampiyonaları. Triatlon Standar mesafe
Avrupa Şampiyonaları. Triatlon Sprint mesafe
Avrupa Şampiyonaları. Triatlon Uzun mesafe. (*)
Avrupa Şampiyonaları. Triatlon bayrak yarışı(*)
Avrupa Şampiyonaları. Duatlon Standart mesafe
Avrupa Şampiyonaları. Duatlon Sprint mesafe(*)
Avrupa Şampiyonaları. Duatlon Bayrak Yarışı
Avrupa Şampiyonaları. Duatlon Uzun mesafe. (*)
Avrupa Şampiyonaları. Kış Triatlonu (*)
Avrupa Şampiyonaları. Aquatlon.(*)
Avrupa Şampiyonaları. Çapraz Triatlon.(*)
Avrupa Kupası (Tüm mesafeler ve tüm multispor dalları)
Avrupa Tur müsabakaları
Gençler Avrupa Kupası. Triatlon (*)
Ketegoriler
U23, Yaş Grubu
Gençler, Yaş Grubu, Paratriatlon
Bayrak yarışı.
Yıldızlar, Yaş Grubu, Paratriatlon
Yıldızlar, U23, Yaş Grubu
Gençler, Yaş Grubu, Paratriatlon
Bayrak yarışı. Gençler Bayrak yarışı.
Yıldızlar, Yaş Grubu, Paratriatlon
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu. Bayrak
yarışı. Paratriatlon (TRI 1 dışında)
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu,
Paratriatlon
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu. Bayrak
yarışı. Paratriatlon (TRI 1dışında)
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar, U23, Yaş Grubu
Yıldızlar (*),Gençler, Yaş Grubu (*),
Paratriatlon
Yıldızlar, Yaş Grubu, Paratriatlon.
Bayrak yarışı, Gençler Bayrak yarışı.
Büyükler Bayrak yarışı
Yıldızlar, U23, Yaş Grubu
Yıldızlar (*),Gençler, Yaş Grubu (*),
Paratriatlon
Bayrak yarışı, Gençler Bayrak yarışı
Yıldızlar, Yaş Grubu, Paratriatlon.
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu. Bayrak
yarışı. Paratriatlon (TRI 1 dışında)
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu,
Paratriatlon
Gençler, U23, Yıldızlar, Yaş Grubu. Bayrak
yarışı. Paratriatlon (TRI 1 dışında)
Yıldızlar
Yıldızlar
Yıldızlar
31. EK K: CEZA VE İHLALALER:
Bu liste en çok yapılan ihlal ve cezaları göstermektedir. Bu ekte yer alan metin ve Yarışma kurallarının temel yapısıyla ilgili farklı bir yorum olması
durumda, Yarışma kuralları ana metninde yazılanlar uygulanacaktır.
Kurallar
Cezalar
1. Aynı bireysel ilgili multispor dalında 48 saat içinde birden fazla müsabakada
yarışmak
- Bu dönemdeki müsabakalar dahil tüm müsabakalardan
diskalifiye
2. Başlama işaretinden önce başlamak
- T1’de Süre Cezası
- 30 saniye (Uzun mesafe)
- 15 saniye (Standart mesafe)
- 10 saniye (Sprint mesafe)
3. Gösterilen parkuru takip etmemek
- Bekle ve git ve aynı noktadan yarışa dön. Bu yapılmazsa
diskalifiye
4. Küfürlü dil kullanmak ya da herhangibir yetkiliye yönelik yanlış davranış
- Diskalifiye ve olası bir uzaklaştırma için EB’ye rapor etmek
5. Sportmenlik dışı davranmak
- Diskalifiye ve olası bir uzaklaştırma için EB’ye rapor etmek
6. Diğer bir atletin ilerlemesini engelleme, tıkama ya da müdehale etme
- Kasti olmaması durumunda: sözlü ikaz
- Kasti: Diskalifiye
7. Adil olmayan temas. Temas atletler arasında olduğunda bu durum ihlal
olarak düşünülmez. Sınırlı bir alanda birkaç atletin hareket etmesi
durumunda, temas olabilir. Eşit durumlarda atletler arasındaki bu temas
ihlal olarak kabul edilmez.
- Kasti olmaması durumunda: sözlü ikaz
- Kasti: Diskalifiye
8. Teknik Yetkili ya da yarış yetkilisi haricinde herhangi başka birinden yardım
almak
- Düzeltilmesi ve asıl pozisyona dönülmesi mümkünse Dur
ve Git, değilse Diskalifiye
9. Teknik Yetkililer ya da yarış yetkililerinin talimatlarına uymayı reddetmek
- Diskalifiye
10. Güvenlik sebebiyle parkurdan ayrılmak, fakat çıkış noktasına geri
dönmemek
11. Yerel Organizasyon Komitesi tarafından temin edilen yarış numaralarının
Teknik Delege tarafından Sporcular Brifinginde gösterildiği şekilde
takılmaması
12. To dispose of rubbish or equipment
around the course outside the clearly
identified places, such as feed stations
or rubbish disposal points.
- Kasti olmaması durumunda: sözlü uyarı, mümkünse
düzeltme
- Özellikle bisiklette, avantaj sağladığında:
- YG: T2’de 30 saniye (Uzun mesafe)
- YG: T2’de 15 saniye (Standart mesafe)
- YG: T2’de 10 saniye (Sprint mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint ve bayrak yarışı)
- Düzeltilirse,Bekle ve git
- Düzeltilmezse Diskalifiye
Düzeltilirse,Bekle ve git
Düzeltilmezse Diskalifiye
13. Wearing items deemed a hazard to self
or others;
- Düzeltilirse,Bekle ve git
Düzeltilmezse Diskalifiye
14. Using illegal or unauthorized
equipment to provide an advantage or
which will be dangerous to others;
- Düzeltilirse,Bekle ve git
Düzeltilmezse Diskalifiye
15. Yarışın özel trafik düzenlemelerinin ihlali
- Kasti olmaması durumunda: sözlü ikaz ve mümkünse
düzeltme
Kasti: Diskalifiye
16. ITU müsabakalarında yıldız, U23, genç ve büyük atletler tarafından uydurma
ve kasti bağlantılar
17. TD’yi bilgilendirmeksizin Sporcular Brifingine katılmamak
- Diskalifiye
- TD’yi bilgilendirmeden Sporcular Brifingine katılmayan
atletler start listesinden çıkarılır
18. Brifing başladıktan sonar toplantı salonuna giren ve TD’yi toplantıya
katılamayacakları konusunda bilgilendiren atletler
- Ön start çizgisindeki son pozisyonunu alır
19. TD’yi bilgilendirerek ya da bilgilendirmeden, aynı yılda Dünya Kupası ya da
Dünya Triatlon Serisine 3 kez ya daha fazla katılmayan atletler
- Brifingi kaçırdıkları sonraki her yarıştan Diskalifiye edilir
20. Yarışta ya da ödül töreninde kontrolde sunulandan farklı bir forma giyilmesi
- Diskalifiye
21. Yarış boyunca ya da ödül töreninde Yarışma kurallarına uygun olmayan
formaların giyilmesi
- Diskalifiye
22. Takma ad ve yaş ile girmek, yeminli beyanı bozmak ya da yanlış bilgi vermek
- Diskalifiye ve ITU EB’nin olası bir uzaklaştırma konusunda
bilgilendirilmesi
23. Uygun olmadığı halde katılmak
- Diskalifiye ve ITU EB’nin olası bir uzaklaştırma konusunda
bilgilendirilmesi
24. ITU Kurallarının tekrar tekrar ihlal edilmesi
- Diskalifiye ve ITU EB’nin olası bir uzaklaştırma konusunda
bilgilendirilmesi
25. İlaç Kullanımı ;
- WADA kurallarına göre cezalar uygulanır
26. Alışılmadık ve şiddet içeren sportmenlik dışı davranış
27. Çıplak yarışmak
- İhraç
- Düzeltildikten sonar Bekle ve Git
- Aksi takdirde; Diskalifiye
28. Harici yardım . Diğer bir atlete yarışmasını sağlayacak bisiklet, kadro,
tekerlek, kask, bisiklet ayakkabısı, koşu ayakkabısı ya da herhangibir ekipman
vermek
Her iki atlet de Diskalifiye edilir
29. Herhangibir harici araç ya da nesneden adil olmayan avantaj sağlama girişiminde
bulunmak
Diskalifiye
30. Seçildikten sonra start pozisyonunu değiştirmek
-Uyarı ve düzeltme
-Uyulmazsa; Diskalifiye
31. Birden fazla start noktasını bloke etmek
Diskalifiye
32. Bisiklet parkurunda bisikletsiz ilerlemek
-Dur ve Git cezası
-Düzeltilmezse; Diskalifiye
33. Çıplaklık ve uygunsuz teşhir
Diskalifiye
34. Sprint mesafe müsabakalarında kuraldışı-draft yarışında draft yapmak
1. ihlal: birsonraki ceza sahasında 1 dakika
- 2. ihlal: Diskalifiye
35. Standart mesafe müsabakalarında kuraldışı-draft yarışında draft yapmak
1. ihlal: bir sonraki ceza sahasında 2 dakika
- 2. ihlal: Diskalfiye
36. Uzun mesafe müsabakalarında kuraldışı-draft yarışında draft yapmak
1. ve 2. ihlal: bis sonraki ceza sahasında 5 dakika
-3. ihlal: Diskalifiye
37. Zorunlu olduğu halde ceza sahasında durmamak
Diskalifiye
38. Bisiklet parkuru boyunca kask takmamak ya da güvenli şekilde bağlamamak
Dur ve Git cezası
-Düzeltilmezse; Diskalifiye
39. Bisiklet parkurunda, durmuş olsa dahi, kaskı çıkarmak
Dur ve Git cezası
-Düzeltilmezse; Diskalifiye
40. Bisiklet parkurunda kask takmamak
Diskalifiye
41. Kural dışı ve izinsiz ekipman ile yarışmak
Dur ve Git cezası
-Düzeltilmezse; Diskalifiye
42. Kontrolde önerilen bisikletten farklı bir bisiklet kullanmak ya da onaylandıktan sonra
değiştirmek
Diskalifiye
43. Koşu parkurunda sürünerek ilerlemek
Diskalifiye
44. Koşu parkurunun herhangi bir bölümünde ayakkabısız koşmak
Diskalifiye
45. Bir ya da birkaç tur önde olan atletlerle koşmak
( Yıldızlar, U23, Gençler, Büyükler ve Paratriatletlere uygulanır)
Dur ve Git cezası
-Düzeltilmezse; Diskalifiye
46. Kask ile koşmak ya da kaymak
Diskalifiye
47. Bisikleti kendine ayrılan alan dışına koymak
Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Yarış esnasında:
- Yaş Grubu: Dur ve Git cezası
- Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Elite: Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint mesafe ve
bayrak yarışı)
48. İlk parkurda yarışırken T1’de kask kayışının bağlı olması
T1’de kaskın çıkarılmaması ve süre cezası
-30 saniye(Uzun mesafe)
-15 saniye (standart mesafe)
- 10 saniye (Sprint mesafe)
49. Biniş çizgisinden önce bisiklete binmek
Yaş Grubu: Dur ve Git cezası
- Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Elite: Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint mesafe ve
bayrak yarışı)
50.İniş çizgisinden sonra bisikletten inmek
Yaş Grubu: Dur ve Git cezası
- Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Elite: Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint mesafe ve
bayrak yarışı)
51. Ekipmanları belirlenen alan dışında çıkarmak ya da koymak
Dur ve Git cezası
- Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Elite: Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint mesafe ve
bayrak yarışı)
52. Manevra yapmaya yardım edecek direk, ağaç ya da diğer sabit elemanları kullanmak Yıldızlar: Ceza sahasında 30 saniye (Uzun mesafe)
- Yıldızlar: Ceza sahasında 15 saniye (Standart mesafe)
- Elite: Yıldızlar: Ceza sahasında 10 saniye (Sprint mesafe ve
bayrak yarışı)
53. Değişim bölgesinin dışında bayrak yarışı değişimi yapmak
10 saniye süre cezası
54. Bayrak yarışı değişimini tamamlamamak
Diskalifiye
55. Başka bir yarış yapılmakat iken parkurda ısınmak
- uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
56. Mayosuz yüzmede, omuz altından kolun herhangibir bölümünü ya da diz altından
bacakların herhangibir bölümünü kapatan kıyafet giymek
- uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
57. Kulaklık, cam kap, cep telefonu, ITU Forma Kurallarına aykırı forma gibi, ve bunlarla
sınırlı olmamakla birlikte, bisiklet ve koşu parkurunda kuraldışı ekipman kullanmak
- uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
58. Geçiş Alanında pozisyon belirlemek
-Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse, işaret kaldırılır ve atlet ihtar edilmez
59. Uzaklaştırma cezası almasına rağmen yarışmak
Diskalifiye ya da uzaklaştırma süresinin uzatılması ya da ihraç
için EB’yi bilgilendirme
60. Ödül töreninde sinsi pazarlama yapmak
-Müsabakada kazanılan ödül parasının verilmemesi
61. Standart ve Kısa mesafe müsabakalarda 2 süre cezası alan Yaş Grubu ya da
Paratriatletler
Diskalifiye
62. Orta ve Uzun mesafe müsabakalarda 3 süre cezası alan Yaş Grubu ve Paratriatletler
Diskalifiye
63. Alıştırma, yarış ya da gruplama esnasında katater ya da diğer üriner diversiyon aleti
kullanan paratriatletlerde idrar sızıntısı olması
- uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
64. Doğru ekipman kullanmadan paratriatlon müsabakasına katılan paratriatletler
Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
65. Düzenlenmiş zaman çizgisine göre geçici, incelenmiş ya da onaylanmış sınıf
statüsünde olmayan paratriatletleter
Diskalifiye
66. Resmi olarak onaylanmamış protez ya da özel bir ekipman takark yarışan
paratriatletler
Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
67. Paratriatlon sınıflandırma süreci boyunca yarışmayan paratriatletler
- uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
68. Paratriatlon sınıflandırma işleminde sınıflandırılmamış olarak değerlendirilen atletler
Start listesinden çıkartma
69. Paratriatlon yarışı için uygun olmayan atletler
Start listesinden çıkartma
70.Planan sınıflandırma oturumuna katılmayan paratriatletler
Makul bir açıklama: ikinci şans
- Yapılmaz ise; Diskalifiye
71. Yetenek ve yeterliliklerini kasten yanlış yansıtan paratriatletler
Diskalifiye
- paratriatlete ihlali gerçekleştirdiği tarihten itibaren
minimum iki(2) yıl herhangibir değerlendirme
yapılmasına izin verilmez
-Paratriatlete ayrılan Sport Sınıfı ya da Sport Sınıf
statüsünün ana sınıflandırma listesinden çıkarılması
- Ana Sınıflandırma Listesinde Paratriatletin Katen
yanlış temsil olarak belirlenmesi
- Second offense:lifetime ban from any ITU events.
72. Sporcular brifinginde kayıt yaptırmamış rehber ve yardımcılar
FOP alanına girmeme cezası
73. LOC/ITU tarafından verilen özel belgeyi takmayan kişisel yardımcılar
-uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Yardım ettikleri atletin Diskalifiyesi
74. Kaydı yapılandan fazla yardımcıdan destek alan paratriatletler
Diskalifiye
75. Yardımcının Yarışmacının ilerlemesini sağlayan herhangibir eylemi
Rehberlik ettiği paratriatletin Diskalifiyesi
76. Yarış boyunca atletlerin geçiş bölgesi ya da tekerlek istasyonu dışında
paratriatletlerin bisikletlerini onaran yardımcılar
Diskalifiye
77.Öngeçiş alanında kaydedilmemiş paratriatlet ekipmanlarının olması
- Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
78. TRI2,TRI3,TRI4,TRI5,TRI6a ve TRI6b kişisel yardımcılarının öngeçiş alanında
Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
bulunması
- Düzeltilmezse; Yardım ettikleri atletin Diskalifiyesi
79. Koşullara uygun olmayan bir rehberle yarışan TRI6a ve TRI6b atletleri
Diskalifiye
80. Yüzme ve koşu parkurunda bağlanmadan yarışan TRI6a ve TRI6b atletleri
Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
81. Yüzme parkurunda rehberinden önde ya da 0.5 m uzakta ilerleyen TRI6a ve TRI6b
atletleri
- T1’de 15 saniye
- 2. ihlal: Diskalifiye
82. Koşu parkurunda rehberinden önde ya da 0.5 m uzakta ilerleyen TRI6a ve TRI6b
atletleri
- 1. ihlal: bir sonraki ceza sahasında 15 dakika
- 2. ihlal: Diskalifiye
83. Rehberleri tarafından itilen ya da çekilen TRI6a ve TRI6b atletleri
Diskalifiye
84. TRI6a ya da TRI6b yarışmacısı finiş çizgisini geçer ve rehber yarışmacının
önünde ya da arkasında olabilir, fakat gerekli olan 0.5 metrelik maksimum
ayrılma mesafesini geçmesi durumunda
85. FOP alanına rehber köpekle giren paratriatlet
32. EK L: ÖRNEK SONUÇLAR
POZ.
1 Annelise Butterfly
2 Annelise Butterfly
3 Annelise Butterfly
4 Annelise Butterfly
5 Annelise Butterfly
6 Annelise Butterfly
7 Annelise Butterfly
8 Annelise Butterfly
9 Annelise Butterfly
10 Annelise Butterfly
11 Annelise Butterfly
12 Annelise Butterfly
13 Annelise Butterfly
14 Annelise Butterfly
15 Annelise Butterfly
DNF Annelise Butterfly
DNF Annelise Butterfly
LAP Annelise Butterfly
DNF Annelise Butterfly
DSQ Annelise Butterfly
DNS Annelise Butterfly
DNS Annelise Butterfly
ÜLKE.
GBR
USA
IRL
CAN
SRB
ESP
FRA
POR
RSA
MAR
URU
RUS
ZIM
JPN
CHN
BAR
CHI
KOR
MEX
MEX
MEX
MEX
YARIŞ no
4
1
3
5
12
8
6
9
11
16
18
14
15
17
10
7
19
21
20
23
22
24
Diskalifiye
- Yarıştan önce uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse; Diskalifiye
SÜRE
01:03:34
01:04:27
01:05:10
01:05:24
01:05:32
01:05:50
01:06:32
01:06:43
01:06:58
01:07:03
01:07:51
01:07:56
01:08:02
01:09:31
01:12:27
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
YÜZME
00:11:15
00:11:11
00:11:08
00:11:55
00:11:20
00:11:57
00:11:19
00:11:22
00:12:24
00:10:08
00:11:56
00:12:02
00:11:11
00:13:28
00:13:14
00:12:01
00:12:01
00:13:14
00:13:28
00:00:00
00:00:00
00:00:00
T1
00:00:30
00:00:31
00:00:30
00:00:42
00:00:37
00:00:34
00:00:30
00:00:48
00:00:33
00:00:36
00:00:29
00:00:37
00:00:31
00:00:42
00:02:36
00:00:28
00:00:28
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
BĐSĐKLET T2
00:33:48 00:00:42
00:34:35 00:00:45
00:33:56 00:00:44
00:34:01 00:00:45
00:34:08 00:00:45
00:34:09 00:00:45
00:34:28 00:00:46
00:34:33 00:00:48
00:33:43 00:00:49
00:34:49 00:00:47
00:34:12 00:00:44
00:34:01 00:00:45
00:35:01 00:00:50
00:35:42 00:00:47
00:36:38 00:00:43
00:33:49 00:00:42
00:36:38 00:00:42
00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00
Karışık Bayrak yarışı sonuç örneği
Rk
1
2
3
Yarış No.
1
ITALYA
Beatrice
Antonio
Sofia
Piero
15
RSA
Cindy
William
Daria
Peter
33
CHN
Takım I
Bevilacqua
Antonioli
Santimaria
Pauli
Takım I
Carter
Wonder
Delly
Pundio
Takım I
Süre
0:51:24
0:12:54
0:12:37
0:13:18
0:12:35
0:52 :04
0:13:04
0:12:47
0:13:28
0:12:45
0:54:09
Yüzme T1
Bisiklet T2
Koşma
0:03:00 0:00:15 0:05:05 0:00:30 0:04:04
0:03:01 0:00:14 0:05:09 0:00:33 0:03:40
0:03:02 0:00:13 0:05:13 0:00:36 0:04:14
0:03:03 0:00:12 0:05:17 0:00:30 0:03:33
0:03:02 0:00:15 0:05:13 0:00:30 0:04:04
0:03:03 0:00:14 0:05:17 0:00:33 0:03:40
0:03:04 0:00:13 0:05:21 0:00:36 0:04:14
0:03:05 0:00:12 0:05:25 0:00:30 0:03:33
KOŞU
00:17:20
00:17:25
00:18:53
00:18:02
00:18:42
00:18:26
00:19:29
00:19:12
00:19:30
00:20:42
00:20:30
00:20:32
00:20:30
00:18:52
00:19:16
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Li
Whang
Linin
Feng
Li
Gao
Xi
Feng
0:13:24
0:12:57
0:14:53
0:12:55
33. EK M: SPORCULAR SÖZLEŞMESİ
0:03:04 0:00:15 0:05:21 0:00:30 0:04:14
0:03:05 0:00:14 0:05:25 0:00:33 0:03:40
0:03:06 0:00:13 0:05:29 0:00:36 0:05:29
0:03:07 0:00:12 0:05:33 0:00:30 0:03:33
Download

ITU YARIŞMA KURALLARI TERCÜMESİ tıklayınız