Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan CUMHURİYET KUPASI
KONYAALTI ORTA MESAFE TRİATLON yarışması 25-26 Ekim 2014 tarihinde
ANTALYA Konyaaltı plajı ve kemer yolu güzergahında yapılacaktır
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılacak sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden
aldıkları onaylı Triatlon lisanslarını Organizasyon Kuruluna Teknik Toplantıda
vermek zorundadırlar. Belgesi olmayanların yarışmalarına izin verilmeyecektir.
2. Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2014 yılı vizesi yapılmış olacaktır.
3. Yarışmaya katılacak sporcular, teknik toplantı sırasında numara ve malzemelerini
almaları için, kayıtlarını Federasyon web sitesinde yayınlanan "Yarışmacı Kayıt
Sistemi" aracılığı ile 22 Ekim 2014 Çarşamba saat 24:00 tarihlerine kadar kayıt
edeceklerdir. Kayıt sistemi Federasyon sayfasında açılmıştır. Yarışma kayıt ücreti
50.00tl. dir.Bu ücret Federasyonun Banka Hesabına veya sanal pos ile müsabakadan önce
yatırılıp kayıt işlemi sonuçlandırılacaktır. Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi
IBAN NO: TR72 0006 2000 7110 0006 2994 15
4. Kayıt ücretleri Resmi rapor veya diğer resmi belge ile kanıtlanmaması halinde hiçbir şekilde
geri ödemesi yapılmayacaktır.
5. Sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir.
6. Daha önce yapılan Triatlon yarışlarında kullanılan bisiklet numaraları
kullanılmayacak, katılan sporculara yeni müsabaka numarası verilecektir.
7. Yarışmaya 19 yaş ve üzeri sporcular katılacaklardır.
8. Müsabakada tek kategoride Erkek/ Bayan olarak yapılacak olup yaş gurupları
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (19-24 /25-29/30-34/35-39/40-44/45-49/50-54/5559/60+ yaş aralığı baz alınacaktır.
9. Sporcu ve antrenörlere harcırah ödemesi yapılmayacaktır.
10. Yarışmada takım tasnifi yapılmayacaktır.
11. Yabancı uyruklu yarışmacılar bağlı bulundukları federasyon lisans ve passaport
kimlikleri ile kayıt yaptırabilirler.
12. Yarışma yayınlanan yarışma talimatı hükümlerine göre yürütülecektir.
13. Parkur ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda Yarışma Komitesinin kararıyla
süre ve mesafelerde değişiklik yapılabilir.
14. Yarış ta draft kuralı uygulanır.
15. Teknik toplantıya katılmak mecburidir.
16. Teknik toplantıda yarış çantaları dağıtılacaktır. Paketlerde olan stiker ve yarış
numaraları ve boneler kullanılacaktır.
TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALAR:
25 Ekim 2014 Cumartesi
15:00- 16:00 Parkur Deneme ( eskortlu)
17:00
Kayıt
17:45
Hakem Toplantısı
18:00
Teknik Toplantı
19:00
Makarna Partisi
Yarışma programının değişikliği halinde Teknik Toplantıda belirlenecektir.
26 Ekim 2014 Pazar
07:00-07:45
08:30
17:00
Değişim Alanına Giriş
Müsabaka başlama saati Bay/Bayan
Ödül Töreni
PARKURLAR:
Yüzme
Bisiklet
Koşu
HARİTALAR:
1 Tur
3 Tur
4 Tur
1900m.
90 km.
21 km.
Plajdan toplu start
1 Tur 30 km.
1 Tur 5250 m.
Genel Kurallar:
•
Daima iyi bir sportmenlik sergilemelidir.
•
Kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğinden sorumludurlar.
•
Federasyonun www.triathlon.org.tr web adresindeki ITU ve TTF Yarışma kurallarını bilmeleri,
anlamaları ve bunlara uymaları gerekir
•
Yarış yetkililerinin talimatlarına ve trafik kurallarına uymalıdırlar
•
Diğer sporculara, yetkililere, gönüllülere ve izleyicilere saygılı ve kibar davranmalıdırlar.
•
Küfürden kaçınmalıdırlar.
•
Yarıştan çekilmeleri durumunda Teknik Görevliyi bilgilendirmelidirler. Atletlerin bunu
yapmaması durumunda, uzaklaştırma cezası verilebilir.
•
Müsabaka görevlisi ve yetkililer dışında herhangi bir yardım almadan yarışmalıdır.
•
Dürüstçe yarışmalıdır.
•
İkmal ve çöp atık noktaları gibi açıkça belirlenmiş yerler hariç yarış alanına çöp ya da
ekipman bırakmamalıdır. Tüm eşyalar atletler tarafından muhafaza edilmeli ve geçiş
noktalarına geri getirilmelidir.
•
Dışarıdan gelen bir araç veya eşyadan avantaj sağlamamaya çalışmamalıdır.
•
Tıbbi, yiyecek ve içecek desteğine LOC yardım istasyonlarında ya da antrenör istasyonlarında
izin verilir. Diğer tüm harici yardımlar yasaktır
•
Antrenörler sporculara yiyecek ve içecek temin edilmesi amacıyla bisiklet ve koşu
parkurlarında sadece kendileri için belirlenen alanları kullanırlar.
•
Sporcular kendi yarışlarını sürdürmelerini engelleyecek şekilde aynı yarıştaki başka bir
sporcuya hiçbir ekipman yardımında bulunamaz. Bu ayakkabı, yarış bisikleti, kadro, tekerlek
ve kaskla sınırlı değildir. Ceza olarak her iki sporcu da diskalifiye edilir.
•
Değişim Alanında, Teknik Yetkililer ya da LOC personeli atletlere bisikletlerini almaları ve
yerleştirmeleri ya da ekipmanlarını teslim ederken yardım sağlayabilir.
•
Atletlerin Değişim Alanında forma değiştirmelerine izin verilir. Eğer bir atletin bunu yapması
için soyunması gerekirse, bunu bu amaçla LOC 'un temin ettiği çadırda yapması gerekir.
•
Atlet tarafından kullanılan tüm formalar ITU ve TTF Yarışma kurallarına uygun olmalıdır.
•
Draft kural ihlali için 5 dakikalık süre cezası verilir ve bir sonraki ceza sahasında uygulanır.
•
(3) draft kural ihlali diskalifiye ye neden olur.
•
Ön fermuara izin verilir. Maksimum uzunluğu 40 cm olabilir.
•
Yarış paketlerinde numaralı stikerler (3 adet) kask ve (1adet ) bisiklet içindir.
•
Bütün yarışmacılar doping testleri, test yükümlülükleri, cezalar ve yargı süreçleri ile Dünya
Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmış maddelerin açıklandığı ITU doping
kurallarını bilmek ile yükümlüdür.
•
Yarışa katılabilmek için, sporcuların fiziksel olarak mükemmel bir durumda olmaları
gerekir. Sağlıklı ve iyi olmaları son derece önemlidir. Yarışa başlarken, sporcular iyi durumda
olduklarını ve fiziksel durumlarının yarış için uygun olduğunu beyan eden Muvafakatnameyi
doldurmalıdır.
•
Her müsabakanın yüzme ve bisiklet ayağı zaman sınırı ve genel bitiş saati Teknik Delege
tarafından belirlenir. Tüm yarış başlangıç saatinden itibaren 7 saat 30 dakika içinde
tamamlanmış olmalıdır.
Verilen süre için de tamamlayamayan sporcular yarış dışı kalır.
•
•
Teknik delege tarafından uygun görülmesi koşuluyla ,bisiklet parkur mesafesi için %5
tolerans marjı kabul edilir.
Cezalar:
•
•
•
•
ITU Yarışma kurallarına uyulmaması durumunda sporcu sözlü olarak uyarılır, süre cezası
uygulanır, diskalifiye edilir, uzaklaştırılır ya da ihraç edilir.
Cezalar kural ihlallerine göre belirlenir.
Uzaklaştırma ya da ihraç ITU Yarışma kuralları ya da ITU Antidoping Kurallarının ciddi şekilde
ihlal edilmesi durumunda gerçekleşir.
Teknik Yetkilinin haksız avantaj olduğunu kabul etmesi ya da kasten tehlikeli bir durumun
yaratıldığına kanaat getirmesi durumunda, kural ihlali listede ifade edilmemiş olsa dahi,
Teknik Yetkililer ceza değerlendirmesinde bulunabilir.
Sözlü Uyarı
• Sporcu bir kuralı istemeden ihlal ettiğinde
• Teknik bir yetkili bir ihlalin söz konusu olduğunu düşündüğünde
• Hiçbir avantaj sağlanmadığında
• Sözlü uyarının yapılmasında teknik görevli düdüğü çalarak gerekirse sporcuyu durdurur
davranışını değiştirmesini ister ve ardından yarışa devam etmesine izin verir.
Süre Cezası
• Teknik yetkilinin daha ciddi bir ceza vermeden önce sözlü uyarıda bulunması gerekmez
• Süre cezası ufak ihlaller için uygundur
•
•
Süre cezaları belirlenen Ceza ve Değişim Alanında verilir.
Teknik görevli düdük ve sarı kart göstererek, sporcunun numarasını söyleyip "Süre Cezası"
aldığını belirtebilir veya güvenlik sebebiyle, teknik yetkili uyarı yapmayı erteleyebilir.
•
Sporculara ceza sahasının girişindeki bir panoda sporcunun numarasını yazılarak ceza
konusunda sporcu bilgilendirilebilir. Ceza panosunu kontrol etmek sporcunun
sorumluluğundadır.
Sarı kart gören bir sporcu Teknik yetkilinin talimatlarına uymalıdır.
•
Değişim alanında süre cezası :( bu noktaya kadar herhangi bir kural ihlali için)
• Teknik yetkili cezalı sporcu yanına geldiğinde sarı kart gösterir. Sporcunun hiçbir ekipmanı
almadan geçiş alanında durmasını söyler. Süre cezası bittiğinde, yetkili gitmesini söyler ve
sporcu yarışa devam eder.
Bisiklet etabı ceza sahasında süre cezası :(draft illegal müsabakalarda bisiklet yarışı kural ihlali için)
• Teknik yetkili sporcuya sonraki ceza noktasına rapor vermesini ve buradaki teknik yetkilinin
talimatına uymasını söyler. Uyarıyı aldıktan sonra bir sonraki ceza noktasında rapor vermek
sporcunun sorumluluğundadır. Sporcu numarası Bisiklet Ceza Bölgesi için işaretlenmez.
• Cezalı sporcu Ceza Alanına girer , kimliğini ve numarasını teknik yetkiliye bildirir. Sporcu Ceza
alanına girdiğinde süre cezası başlar ve Teknik yetkili yarışa devam etmesi için "git" dediğinde
sona erer.
• Bisiklet etabın da ( 1 )ceza alanı olacaktır.
Koşu Ceza noktasında süre cezası:
• Cezalı sporcunun numarası Ceza Alanından önce panoda açıkça gösterilir.
• Cezalı sporcu Ceza alanına gider ve kimliğini ve numarasını Teknik yetkiliye bildirir. Süre
cezası sporcu ceza alanına girdiğinde başlar ve Teknik görevli yarışa devam etmesini
söylediğinde son bulur.
• Cezalı sporcunun numarası ceza verildikten sonra panodan kaldırılır.
• Cezalı sporcuya cezası koşu parkurunun herhangi bir turunda uygulanabilir.
• Sporcu koşunun yarısını tamamlamadan önce cezalar panoda gösterilmelidir. Bundan sonra
gösterilen cezalar geçersizdir.
Diskalifiye
• Diskalifiye tekrarlanan bisiklet sürüş ihlali, tehlikeli ya da sportmenlik dışı davranışlar gibi,
fakat bunlarla sınırlı olmayan, ciddi kural ihlallerinde uygulanır.
Teknik yetkili diskalifiyeyi şöyle değerlendirir:
• Düdük çalarak
• Kırmızı kart göstererek
• Sporcunun numarasını ve " Diskalifiye olduğunu" söyleyerek
• Güvenlik gereği, teknik yetkili diskalifiye cezasını bildirmeyi askıya alabilir.
• Alternatif olarak, sporcun numarası yarış sonu bitiş alanında ceza panosında gösterilerek
ceza konusunda bilgilendirilebilirler.
• Bir sporcuya teknik yetkili diskalifiye olduğunu söylerse dahi yarışı bitirebilir.
• Orta ve uzun mesafe müsabakalarda üç süre cezası diskalifiye nedenidir.
• Eğer bir atlet üç draft cezası alırsa, diskalifiye olur.
YÜZME KURALLARI
•
•
•
Sporcular herhangi bir yüzme şekli uygulayabilirler. Ayrıca suda durabilir ya da yüzebilirler.
Sporcular şamandıra ya da sabit duran bir bot gibi bir nesneyi tutarak durabilir ya da
dinlenebilirler.
Acil bir durumda, sporcu kolunu yukarı kaldırır ve yardım çağırır. Resmi yardım sağlandıktan
sonra sporcunun yarıştan çekilmesi gerekir.
•
•
•
•
•
•
Sporcular yüzme parkuru takip etmek zorundadır.
Şiddetli rüzgar, sağanak yağmur, hava değişikliği vb. gibi diğer hava koşulları gerektirdiğinde,
Teknik v yüzme uzunluk sınırını değiştirebilir ya da mayo kullanımına ilişkin düzenlemeler
kabul edebilir. Nihai karar başlangıçtan bir saat önce alınır ve Teknik temsilci tarafından
sporculara bildirilir.
Tüm sporcular yüzme etabı boyunca müsabaka resmi yüzme bonesini takmak zorundadır
Yüzme boneleri ITU veya LOC tarafından temin edilir.
Sporcu iki yüzme bonesi takmayı tercih ederse, resmi yüzme bonesi dışta olmalıdır.
Resmi bonenin takılmaması ya da değiştirilmesi diskalifiye de olmak üzere yukarıda belirtilen
herhangi bir cezayla sonuçlanabilir.
Sporcular şunları giyemez ya da takamaz;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yapay itici aletleri;( Palet, vs.)
Yüzme aletleri
Eldiven ya da çorap
Sadece mayo altları
Yasak olan mayolar
Onaylanmamış mayolar
Şnorkeller
Numaralıklar
Birkaç sporcunun erken başlaması durumunda, yarış devam edebilir.
Erken başlayanlar T 1'de, 30 saniye süre cezası alırlar.
•
Deniz suyu sıcaklığı 23 derece üstü olması durumunda wetsuit giyilmeyecektir.
BİSİKLET KURALLARI
• Sporcunun şunları yapmasına izin verilmez;
• Diğer sporcuları engellemesi
• Çıplak yarışması
• Bisikletsiz ilerlemesi
• Tehlike yaratan davranışlar
• Sporcular Teknik yetkili aksini söylemediği sürece, müsabakanın belirli trafik kurallarına
uymalıdır
• Güvenlik sebebiyle oyun alanından ayrılan sporcular herhangi bir avantaj elde etmeden geri
dönmelidirler. Bu nedenle bir avantaj elde edilirse, Değişim Alanında süre cezası alır.
• Bisiklet etabı müsabaka başlama saatinden 5 saat 15 dakkika içeresinde kapatılacaktır. Bu
süre içerisinde etabı bitiremeyen sporcu yarış dışı kalır.
Ekipman:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bisiklet 185 cm'den daha uzun ve 50 cm den daha geniş olamaz.
Bisiklet zeminden zincir tekerlek aksına kadar 24 ile 30 cm ölçülerinde olmalıdır.
Zincir tekerlek aksı ve ön tekerlek aksının ortasından geçen dikey çizgiler arası 54 cm'den az
65 cm'den çok olamaz. Sele posizyonu diagramdaki gibi olmalıdır.
Yarıştan önce Teknik Yetkilinin onayı olmadıkça geleneksel olmayan, farklı bisiklet ya da
ekipman kullanımı yasaktır.
Bisiklet üzerinde sadece ürünle ilgili bisiklet logoları yer alabilir.
Logolar bisikletteki yarış numarasını kapatmamalıdır.
Organizasyon tarafından temin edilen bisiklet numarası çıkartmaları herhangi bir değişiklik
yapılmadan söylendiği gibi yapıştırılmalıdır.
TT etiketli bisikletler yarışa kabul edilir.
Diyagram 6: Sele ileri-geri pozisyonu
Diyagram 7: Ön-Orta mesafesi
Tekerlekler
• Hiçbir tekerlekte hızlanmayı sağlayan bir mekanizma bulunmamalıdır.
• İç lastikler iyi yapıştırılmış olmalı, mandal kolları tekerlek göbeğine sıkıca bağlı olmalı ve
tekerlekler kadroya düzgün bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır..
• Her tekerlek üzerinde fren olmalıdır.
• Tekerlekler sadece resmi Tekerlek değiştirme istasyonunda değiştirilebilir.
• Tekerlek değiştirme istasyonundaki yetkililer sporcuya uygun tekerleği temin ederler.
Tekerlek değişimi sporcunun sorumluluğundadır.
• Arka tekerlekte kapağa izin verilir. Buna rağmen, bu hüküm yüksek rüzgar gibi güvenlik
sebebiyle Teknik Yetkili tarafından değiştirilebilir.
Gidon:
• Sadece ön teker kenar sınırını aşmayan gidon ve barlara izin verilir. İki parçadan oluşan
takılan barların köprülenmiş olması gerekmez.
• Tüm boru uçları tıpalı olmalıdır.
Kasklar
• Kasklar ITU'ye bağlı Feredasyon tarafından tanınan bir akredite test otoritesi tarafından
onaylı olmalıdır.
• Çene kayışı da dahil olmak üzere kaskın herhangi bir kısmındaki bir değişiklik ya da eksiklik,
dış örtü dahil, yasaktır.
• Kask sporcu bisiklette olduğu sürece güvenli bir şekilde takılmalıdır, yani bisiklet ayağı
başlangıcından bisikletlerini alıp, bitiş noktasında bisikletlerini bırakana kadar.
• Atlet herhangi bir sebeple bisikleti bırakırsa, bisikleti yarış alanının dışına çıkartana ve
bisikletten inene kadar kaskı açamaz ve çıkartamaz; ve bisikleti parkura geri getirmeden ve
bisiklete binmeden önce kaskı güvenli bir şekilde takması gerekir.
Platform Pedalları
• Düşme ihtimaline karşı ayakların serbest bırakılması için tasarlanmış bir mandal mekanizması
olması koşuluyla platform pedallarına izin verilir.
Kuraldışı Ekipmanlar
• Kulaklıklar ya da başlıklı kulaklıklar
• Cam suluklar
• Cep telefonları ya da herhangi bir elektronik iletişim cihazı
• Kurallara uygun olmayan bisiklet ve bisiklet takımları
• ITU veya TTF Forma Kurallarına uygun olmayan formalar
• Bisiklet etabı boyunca herhangi bir ekipman ya da aletin beraberinde taşınması ya da
bisiklete takılması yarıştan önce Yarış Hakeminin onayına tabidir.
• Onaylanmayan aletler yasaktır ve atletin diskalifiye olmasına sebep olabilir.
• Kamera ve video kameralar için, Yarış Hakeminin onayını gerektir , tüm fotograflar ve alınan
görüntülerin bir kopyası TTF ye aittir.
•
•
•
•
Draft İllagal yarış kuralları:
Başka bir sporcu ya da motorlu araçla draft yasaktır. Atletler diğer sporcuların draft girişimini
reddetmelidir;
Sporcu diğerleriyle temas etmemek koşuluyla yarışta pozisyonunu belirleme hakkına
sahiptir. Atlet pozisyon aldığında temas etmeden diğerlerinin normal hareket etmesi için
makul bir alan bırakmalıdır. Geçiş için yeterli alan ayrılmalıdır.
Bir sporcu herhangi bir pozisyondan draft avantajı kazanacağı başka bir pozisyona yaklaşırsa
draftan ayrılma sorumluluğunu üstlenmiş olur.
Drafting bisiklet ya da araçın draft bölgesine girmesidir
Bisiklet draft alanı :
• 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alandır. Baştaki 3 metre sınırının
ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür. Bir atlet bir başka atletin draft alanına girebilir, fakat
bu alanda ilerlemesi gerekir.
• Başka bir atletin draft alanında maksimum 20 saniye kalınmasına izin verilir.
Motosiklet draft alanı:
• Motosiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen alandır.
Baştaki 3 metre sınırının ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür.
Sporcu aşağıdaki durumlarda bisiklet draft alanına girebilir.
• Sporcu draft alanına girer ve sollama manevrasıyla 20 saniye içinde ilerlerse
• Güvenlik sebebiyle
• Yardım istasyonu ya da geçiş alanından önceki ya da sonraki 100 metrede
• Keskin bir virajda
• Teknik Yetkili dar şerit, inşaat, virajlar ya da diğer güvenlik nedenleriyle yarışın bir bölümünü
çıkarırsa
Geçiş:
• Bir sporcu diğer bir sporcunun ön tekeri onunkinin önünde ise geçebilir
• Sollama yapıldıktan sonra, sporcu 5 saniye içinde öndeki sporcunun draft alanının dışına
çıkmalıdır.
• Sporcular yarış posizyonlarını korumalı ve geçişe engel oluşturmamalıdır.
• Teknik Delege tenik toplantıda sporculara trafik yönünü ve kuralları belirtir.
Draft Cezaları
• Draft İllegal olduğu ilan edilen bir yarışta draft yapmak yasaktır.
• Teknik Yetkililer draft yapan sporcuların süre cezası alacakları konusunda açık ve net olarak
ikaz ederler.
• Süre cezası 5 dakikadır.
• Ceza Alanında durmak sporcunun sorumluluğundadır. Durmamak diskalifiye ile sonuçlanabilir
• Üç kez cezalı duruma düşen sporcu diskalifiye olur.
KOŞU KURALLARI
Sporcular;
• Koşacak ya da yürüyecek
• Resmi yarış numaralarını takacaklar
•
•
•
•
•
•
•
Sürünerek ilerleyemezler
Çıplak koşamazlar
Parkurun hiçbir bölümünde ayakkabısız ya da yalınayak koşamazlar
Bisiklet kaskıyla koşamazlar
Ağaç, direk ya da manevraya yardımcı olan diğer hiçbir sabit elemandan yardım alamazlar.
Yarış esnasında yanlarında tempo vermek amacıyla takım arkadaşları, yöneticileri ,vs
bulunamaz.
Kulaklıklar, cep telefonları ya da herhangi bir diğer elektronik iletişim cihazı bulunduramazlar.
DEĞİŞİM ALANI KURALLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm sporcular bisiklet başlangıç ayağında bisikletlerini aldıkları andan bisiklet bitiş ayağında
bisikletlerini bırakana kadar kasklarını güvenli şekilde bağlamalıdır.
Sporcular sadece kendi bisikletlerine ayrılmış askılıkları kullanabilirler.
Geleneksel bir bisiklet askılığında, bisiklet aşağıdaki gibi yerleştirilmelidir.
İlk değişim için: ön tekerlek Değişim alanın ortasında bakacak şekilde , yatay çubuk üzerine
bisiklet selesinin önü gelecek şekilde dik pozisyonda olmalıdır. Teknik yetkililer istisna
uygulayabilir.
İkinci değişim için: Gidonun iki tarafı ile, her iki fren kolu ya da sele, askılık numarasının ya da
isimliğin olduğu yerin 0,5 m içinde olmalıdır.
Tekli bisiklet askılığı olması durumunda, bisiklet ilk geçişte arka tekerlekle ikinci geçişte de ön
tekerlekle askılığa yerleştirilmelidir.
Atletler müsabakanın bir sonraki bölümünde kullanılacak tüm ekipmanı sepetin içine
koymalıdırlar. Eğer sepet yoksa, askılığın ve isimliğin 0.5m lik alını içine yerleştirilir. Daha
önce kullanılan tüm ekipman sepete konulur. Ekipmanın kısmen parçası sepette ise parçanın
sepete konulduğu düşünülür.
Sadece yarışta kullanılacak ekipman değişim alanında bırakılır.
Diğer tüm eşya ve ekipman yarış başlamadan önce kaldırılmalıdır.
Bisiklet ayakkabıları, gözlükler, kask ve diğer bisiklet ekipmanları bisikletin üzerine konulabilir.
Atletler Değişim Alanında diğer atletlerin ilerleyişini engellememelidir.
Atletler Değişim Alanında diğer bir atletin ekipmanına müdahale edemez
Değişim Alanında bisiklet kullanmasına izin verilmez: Atletler bisikletlerini kalkış çizgisi zemine
bir ayak tam olarak temas ettikten sonra koymalıdırlar.
Atletler bisikletlerinden iniş çizgisiden önce zemine bir ayak tam olarak temas ettikten sonra
inebilirler. Değişim alanında iken ( biniş çizgisinden önce ve iniş çizgisinden sonra), bisiklet
atlet tarafından sadece elle götürülür. iniş ve kalkış çizgileri geçiş alanına dahildir.
Çıplaklık ve ahlaka uygun olmayan duruşlar yasaktır.
Atletler Değişim Alanındaki akış bölgesinde duraklama yapamazlar
Değişim Alanında pozisyon belirlemeye izin verilmez. İşaretler silinir ve atlet uyarılır.
İlk etapta Değişim Alanında bırakılan kaskın kayışları açık olmalıdır.
Değişim Alanında, Teknik Yetkililer ya da LOC personeli atletlere bisikletlerine almaları ve
yerleştirmeleri ya da ekipmanlarını teslim ederken yardım sağlayabilir. Bu hizmet tüm
sporculara eşit olarak yapılır.
Atletlerin Geçiş Alanında forma değiştirmelerine izin verilir. Eğer bir atletin bunu yapması için
soyunması gerekirse, bunu bu amaçla LOC 'un temin ettiği çadırda yapması gerekir.
FİNİŞ TANIMI
Sporcu finiş çizgisinin ön kısmından uzanan dik çizgiye vücudunun herhangi bir kısmı
ulaştığında "bitirmiş" sayılır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İTİRAZLAR
Sporcunun tutumuna, Teknik Yetkiliye ya da yarış koşullarına itiraz edilebilir. Bir
sporcu/antrenör Teknik Yetkililer tarafından incelenmesi koşuluyla Hakeme bir itiraz dosyası
verebilir.
Uygunlukla ilgili İtirazlar
Sporcunun uygunluğuyla ilgili itirazlar Teknik Toplantısından önce Hakeme yapılmalıdır. Yarış
Jürisi Teknik Toplantısından hemen sonra düzenlenen bir toplantıda bu konuda karara varır.
Pist ile ilgili İtirazlar
Pistin güvenliği ve düzenleme varyasyonları ile ilgili itirazlar yarıştan önce en geç 24 saat
içinde Hakeme yapılmalıdır.
Yarışla ilgili İtirazlar
Başka bir sporcu ya da görevliye itiraz eden sporcu finiş zamanından 5 dakika içinde bunu
hakeme bildirir. Bu süre içinde itiraz edilmesi durumunda, zaman sınırı 15 dakika daha
uzatılabilir.
Ekipmanla ilgili İtirazlar
ITU Kurallarıyla belirlenen koşulları ihlal eden sporcu ekipmanıyla ilgili itirazlar finişten önce 5
dakika içinde Hakeme yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz edilmesi durumunda, zaman sınırı 15
dakika daha uzatılabilir.
Zamanlama ve Sonuçlarla ilgili İtirazlar
Yarış hakemi ya da Jüri tarafından alınan kararları yansıtmayan sonuç hatalarıyla ilgili itirazlar
sporcu tarafından yarıştan sonraki 30 gün içinde yazılı olarak TTF ye ve Teknik Delegeye
iletilir.
İtirazın İçeriği
Dahil edilmesi gereken bilgiler:
İhlal edildiği iddia edilen kural
İddia edilen ihlalin nerede olduğu ve yaklaşık saati
İddia edilen ihlalde yer alan kişiler
Mümkünse iddia edilen ihlale dair bir diyagram ve açıklama
İhlale tanık olanların isimleri
İtiraz Prosedürü
İtiraz durumunda aşağıdaki prosedür izlenecektir:
Sporcular veya kulüpler itirazlarını 150.00tl. itiraz bedelini Federasyon muhtemetine elden
ödemek koşuluyla Yarışma komisyonuna yapabilirler.İtirazın haklı görülmesi durumunda
ödenen ücret ilgiliye iade edilecek,aksi durumda Federasyona gelir kaydedilir.
Yukarıda belirlenen süre içinde itiraz eden kişi tarafından imzalanmış itirazlar Baş Hakeme
sunulur.
Yarış Hakemi itirazın yapıldığını finiş alanındaki uyarı panosunda bildirir.
İtiraz eden ve suçlanan ve sporcuların temsilcileri hazır bulunmalıdır. İtirazcı katılmazsa, itiraz
açıklaması ertelenebilir ya da iptal edilir.
Jüri Başkanı tarafından uygun görülürse itiraz eden ya da suçlanan taraftan bir temsilci
bulunabilir.
Açıklama kamuoyuna açık değildir
GÜVENLİK
•
•
Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana
gelebilecek kaza, hasar ve benzeri olaylardan Federasyonumuz (organizasyon kurulu)
sorumlu değildir.
Yarışmaların (yüzme, koşu, bisiklet) sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik,
Kaymakamlık, Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü ile Organizasyon Kurulunca
alınacaktır.
ULAŞIM
•
Kara ve hava yolu ile gelen yarışmacılar kendi imkanları ile otel ve yarışma alanına
geleceklerdir.
KONAKLAMA
. Yarışmacılar için Antalya’da anlaşma yapılan otel isimleri aşağıdadır. Kalma
zorunluluğu yoktur.
CROWNE PLAZA ANTALYA -KONYAALTI
Tel: 90 242 228 77 18 Fax : 90 242 228 94 72
E-mail : [email protected]
www.cpantalya.com
Sea life Resort Hotel Konyaaltı – Antalya
Tel 90 242 229 2800 Fax: 90 242 229 199
www.sealifehotel.com Hikmet Tomin
Özbekhan Hotel Konyaaltı- Antalya
Tel: 90 242 2291577 · Fax:90 242-229 2238 Gürsu Mah. 304. Sok. No: 52 A
[email protected]
Zel Hotel Konyaaltı- Antalya
90 242 259 41 94-95 F: +90 242 259 41 94 : MAİL:[email protected]
www.zelhotel.com
TÜM İLGİLİLERE DUYRULUR 15.10.2014
TÜRKİYE TRIATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Download

ANTALYA ORTA MESAFE TRİATLONU YARIŞMA TALİMATI