KATI YAKITLI KAZAN
KULLANIM KILAVUZU
Kod No: A.4.2.6
Revizyon: 020115
Kitap Baskı Tarihi: 020115
İÇİNDEKİLER
Giriş
07
Garanti ve Servis
08
Uyarılar
09
Genel Özellikler
10
Montaj
12
Montaj - Havalandırma Gereksinimleri
16
Montaj - Baca Koşulları
16
İşletmeye Alma
17
Kazan Yakma Talimatı
18
Çalıştırma / Durdurma
19
Bakım
21
Kazan Suyu Özellikleri
22
Katı Yakıtlı Kazan TeknikTablosu
29
Arızalar, Olası Nedenleri ve Giderilmeleri
30
Montaj Kontrol Formu
31
7
GİRİŞ
Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kılavuzda ALARKO katı yakıt yakabilen kalorifer kazanları ile ilgili kullanım
ve bakım bilgilerini bulacaksınız.
Ürünü verimli, ekonomik, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Kılavuzda kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra
kazana ilişkin tanıtıcı ve teknik verilere, montaj, işletmeye alma ile ilgili özet
bilgilere de yer verilmiştir.
Kazanınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğinde
ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz.
Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.
Yetkili satıcı ve servislerimiz, kazanı yerine koyduktan, bağlantılarını yaptıktan
ve işletmeye aldıktan sonra, size, ürünün kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli
bilgileri vereceklerdir. Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz.
Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlanmaktan memnun olacaklardır.
8
GARANTİ VE SERVİS
Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (İki) yıl Alarko Carrier
garantisi altındadır.
GARANTİ BELGESİ’nin cihazın satın aldığınız bayiniz tarafından doldurup size
imzalatıldıktan sonra Alarko Carrier’e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz.
En ufak sorunlarınızda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir.
Cihazın montajı, devreye alınması ve gerektiğinde onarımı için Alarko Carrier
yetkili servislerini cihazla birlikte verilen Alarko Carrier Yetkili Servisleri kitapçığından ya da www. alarko-carrier.com.tr internet adresinden bulabilirsiniz. Her
hangi bir sorunla karşılaştığınızda Türkiye’nin her yerinden şehirler içi tarifesi ile
444 0 128 Müşteri Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta
ile [email protected] adresinden Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ulaşabilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerine göre kazanın ömrü en az 10
(on) yıldır.
Firmamız bu süre içerisinde cihazınızla ilgili her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.
Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar:
1.
Nakliye ve muhafaza şartlarından dolayı meydana gelen hasar ve arızalar.
2.
Hatalı yer seçimi, yerleştirme, hatalı kapasite seçimi, hatalı tesisat boru
bağlantıları ve amaç dışı kullanımından doğan hasar ve arızalar.
3.
Montaj ve işletme esnasında cihaza giren yabancı maddelerin meydana
getirdiği hasar ve arızalar.
4.
Yetersiz baca sistemi.
5.
Dışardan alınan kullanım malzemeleri, aksesuar ve yedek parçalardan
kaynaklanan hasar ve arızalar.
6.
Fazla tesisat basıncı ve buna bağlı hasar ve arızalar.
7.
Harici, fiziki çarpma, çizik ve kırılma vb. ve kimyevi etkenlerden doğan
hasar ve arızalar.
8.
Evsafı uygun olamayan yakıt kullanımından doğan hasar ve arızalar.
9.
Kazanın susuz, yetersiz su veya hatalı su ile çalıştırılmasından doğan hasar ve arızalar.
10. Kullanıcını periyodik olarak yapması gereken bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak hasar ve arızalar.
9
11. Kazan Izgaralarına aşırı yakıt yükleme ve külün su ile kazan içerisinde
soğutulmasından dolayı ızgarada meydana gelecek kırılmalar çatlaklar
garanti kapsamı dışındadır.
12. Yetkili servisimiz dışında yapılan tamir veya değişiklikler veya cihazın herhangi bir şekilde kurcalanması ve ayar yapılmak istenmesinden doğacak
hasar ve arızalar.
13. Cihazın doğal gazlı sisteme çevrilmesi durumunda; hatalı gaz tesisatı bağlantıları ile cihaz haricinde sistemde yer alan tesisat vb. arıza ile bunlardan
kaynaklanan cihaz arızaları.
UYARILAR
Kazanları güvenlik açısından kesinlikle insanların yaşadığı kapalı mekanlara
monte etmeyiniz. Kazan borularının, bacanın zamanla toz ve kurumla dolması
veya aşırı rüzgar zehirli atık gazların mahale sızmasına yol açabilir. Bu sebeple
kazanlar yaşam mekanları dışında, sürekli havalandırılan yerlere monte edilmelidir. Yaşam mahaline konulan kazanların yol açtığı sorunlardan firmamız
sorumlu değildir.
Katı yakıtlı kazanları, kapalı genleşme deposu ile kesinlikle çalıştırmayınız. Kapalı genleşme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya başka bir nedenle
kazanın sisteme ısı aktarımı kesintiye uğrarsa, oluşan basınç artışı, kazan veya
tesisattaki en zayıf ekipmanın patlamasına neden olabilir. Kapalı genleşme deposu ile çalıştırılan kazanların yol açtığı sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
Açık genleşme depolarını standartlara uygun olarak bağlayınız. Depo hacimleri ve boru çapları için bu dökümanda verilen değerlere uyunuz Daha küçük kapasiteler kazanın susuz kalarak aşırı ısınmasına neden olur.Tesisatta kesinlikle
plastik boru kullanılmaması önerilir. Emniyet gidiş ve dönüş borularının her ikisinide kesinlikle bağlayınız. Bu bağlantı hemen kazan çıkışından sonra yapılmalı
ve hat üzerinde kesinlikle vana bulunmamalıdır.
Kazanları susuz çalıştırmayınız. Sıcak kazana kesinlikle soğuk su beslemesi
yapmayınız. Soğuk su beslemesi kazan sıcaklığı 40 °C’ın altına düştüğünde
yapılabilir. Harhangi bir sebeple aşırı ısınmış (90°C’ın üzeri) kazanı soğutmak
için su beslemesi yapmayınız. Patlamaya sebep olabilirsiniz. Aşırı ısınmış bir
kazana en doğru müdahale yanan kömürü kazan dışına almaktır. Yanmayı kazan içerisinde söndürme çabaları tehlikelidir.
10
Kazanları amacı dışında kullanmayınız. Kazanlarımız, atmosfere açık kalorifer
tesisatına sıcak su (maksimum 90°C) sağlamak amacıyla üretilmiştir. Kazanın
amacı dışında kullanımında cihaz ve kullanıcı için tehlikeli durumlar meydana
gelebilir. Meydana gelebilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
Katı yakıtlı kazanlar kömür yakmak üzere dizayn edilmiştir. Diğer alternatif yakıtlarla (linyit, petrokok, kok v.b) çalıştırılan kazanlar garanti kapsamı dışındadır.
Kazan çalışır haldeyken kül kapağını açık bırakmayınız. Elektrik kesilmesi, sirkulasyon pompasının arıza yapması dururmlarında veya buna benzer kömürün
hava almaması gereken durumlarda kül kapağından hava alarak kömürün yanmaya devam etmesine ve kazanı buhara kalkmasına neden olabilir.
GENEL ÖZELLİKLER
Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanları; silindirik, çelik, kaynaklı, 3 bar işletme basınçlı,
üç geçişli katı yakıtlı sıcak su kazanlarıdır.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm kazanlarımız hidrolik test ünitesinde standartların istediği test basınçlarında ve sürelerinde testlere tabi tutulur ve bu testler
raporlandırılır.
Önden ve Yandan Kazan görünüşü
11
1. Kazan silindirik dış gömleği
19. Termometre bağlantı ağzı
2. Kazan taşıyıcı ayakları
20. Gidiş emniyet borusu bağlantı ağzı
3. Ön ayna
21. Dönüş emniyet borusu bağlantı
ağzı
4. Arka ayna
5. İç ayna
6. Uzun duman boruları
7. Kısa duman boruları
8. Silindirik ocak
9. Cehennemlik zarfi
10. Bulon aynası
11. Gerdirme çubuğu
12. Kazan ızgaraları
13. Izgara arka kapama sacı
14. Kül kapağı
15. Kömür kapağı
16. Kazan çıkış bağlantı ağzı
17. Kazan dönüş bağlantı ağzı
18. Hidrometre bağlantı ağzı
22. Kazan doldurma/boşaltma
23. Ön ana takviye bayrakları
24. Ön duman sandığı
25. Arka duman sandığı
26. Arka duman sandığı bağlantı parçaları
27. Arka duman sandığı temizleme
kapağı
28. Patlama kapağı
29. Kazan baca bağlantısı
30. Taşıyıcı kanca
31. Ön duman sandığı kapakları
32. Yalıtım malzemesi
33. Kapama sacı
12
MONTAJ
Isıtma sistemi projelendirilmesi, kazanın montajı, işletmeye alınması ve bakımı; eğitimli personel tarafından, kullanma kılavuzunda, yerel ve ulusal
Standardlarda,yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun, eksiklik veya bulunmadığı durumlarda Avrupa Standartlarına (EN) ve ilgili direktiflere uygun olarak
yapılmalıdır.
Sistemde öncelikle maksimum çalışma sıcaklığı ve maksimum işletme basıncını aşma durumlarına karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır. Alınacak güvenlik
önlemleri kazanın tipine, gücüne kapasitesine, yakıt cinsine bağlı olarak yapılmalıdır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, gereken ekipman ve cihazların
seçimi, bunların montajı, ayarlarının yapılması; sistem projesini gerçekleştiren,
montajı yapan , işletmeye alan birimlerin sorumluluğundadır. Gereken güvenlik
koşulları standartlara, yönetmeliklere ve gerektiğinde EN (EN 12828) normlarına uygun olmalıdır.
Kazan üst kısmında yer alan kaldırma kancası (Mapa) kullanılarak istenen yere
sevk edilebilir. Sevk işlemi esnasında kazan izolasyonunun hasar görmemesi
için çarpma ve sıkışma olmamasına dikkat edilmelidir.
Kazanın kurulacağı yer yeteri kadar hava akımına müsaade etmeli kazanın
hava kapağı, kapının veya pencerenin karşısına gelecek şekilde kazan konumlandırılmalıdır.
13
DİKKAT! Kazanı yaşam mahalli dışına yerleştirin ve yerleştirilen kazan
dairesinin uygun şekilde havalandırılmasını sağlayın.
Kazan dengeli olarak (terazisinde) yerine yerleştirildikten sonra tesisata bağlantısı yapılmalıdır.
Kazan montaj edilirken veya daha sonra izolasyonun ıslanmamasına özen gösterilmelidir.
Kazanlarımızın tamamı çıkış flanşları takılmış ızgaraları yerleştirilmiş ve kapakları takılmış olarak sevk edilir. Yapılması gereken tek şey kazanın ısıtma tesisatına bağlanması ve kurallara uygun olarak yakılmasıdır.
DİKKAT! Yürürlükteki standart ve yönetmeliklere uygun olarak montaj
işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Kazanların montaj ve bakım işlerinin kolay yapılabilmesi için kazanın çevresinde en az 1’er metre boşluk bırakılmalıdır (bakınız şekil-5 ).
Kazanın montaj ve tesisat işlemi yapan firma yada kişiler tarafından kazanı devreye alarak tüm montaj noktalarını kontrol ettirdikten sonra teslim alınız. Hatalı
montajdan kaynaklanan her türlü hasar ve ziyan sorumluluğumuz altında değildir.
Kazanın montaj işleminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biride kazan
etrafında kolay tutuşabilecek malzeme ve kömür bulundurulmamasıdır. Her
hangi bir nedenden dolayı kazan içerisinden kıvılcım veya kor sıçrayabileceğini
unutmayınız.
Katı yakıtlı kazaların bulunduğu tesisatlarda açık genleşme deposu kullanılmalıdır. Sistemde herhangi bir nedenle sirkülasyonunun durması (elektrik kesintisi,
pompa arızası vs.) ile sistemde aşırı basınç yükselmesi meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda sistemde bulunan emniyet ventilleri sisteminizi yeterince koruyamaz. Basıncın ve sıcaklığın yükselmesi sistemde bulunana en zayıf
ekipmanın patlamasına neden olabilir.
Kullanılan açık genleşme deposunun hacminin ve bağlantılarının doğru ve uygun bir şekilde yapılamalıdır. Yetersiz açık genleşme deposu kapasitesi kazanın
susuz kalarak hasar görmesine neden olur. Açık genleşme deposu bağlantılarında plastik boru kullanılmamalı, bağlantı en kısa mesafeden yapılmalı ve
bağlantılar üzerinde kesinlikle vana kullanılmamalıdır.
Açık genleşme depolu sistemlerde, sisteme herhangi bir nedenden dolayı ısı
aktarımı durduğunda kazanda oluşan enerji fazlasını ( yüksek sıcaklıktaki su ve
14
buhar ) açık genleşme deposu tahliye borusundan buharı tahliye ederek kazanı
korumaya alır.
Kazanda oluşan buhar ve yüksek sıcaklıktaki su emniyet gidiş hattından açık
genleşme deposuna gider ve açık genleşme tahliyesinden sistem dışına atılır.
Kazanda eksilen su ise açık genleşme deposunda bulunan su rezervinden emniyet dönüş hattı ile kazana verilir ve kazanın susuz kalması engellenir.
Açık genleşme tanklarının buhar tahliye borusu (min 1”) düz bir hat ile (aşağı
dönüşlerden kesinlikle sakınılmalıdır) ve mümkün olan en kısa mesafeden canlılara zarar vermeyecek şekilde dışarı verilmelidir. Hat üzerine vana konulmamalıdır.
Açık genleşme deposu kapasitesi seçilirken mutlaka emniyet payları ile birlikte
hesaplanmalıdır.
Kazanı yüksek basınca karşı korumak amacıyla tesisata mutlaka kazan kapasitesi ve basıncına uygun emniyet ventili kullanınız. Emniyet ventili dönüş hattında veya direk kazan üzerinde olmalıdır.
Sirkülasyon pompasını aşırı sıcaklıktan (buhar) korumak için dönüş hattına
monte edilebilir. Ancak pompa montajı imalatçısının montaj talimatlarına göre
yapılmalıdr.
Pompa bağlantısına ayrıca bir by-pass vanası koyulması doğal sirkülasyonu
sağlayabilir. Sirkülasyon pompasının biri yedek olmak üzere iki adet olması bir
pompanın arızaya geçmesi durumunda avantaj sağlayacaktır.
Kazan beslemesi sökülebilir bir bağlantı ile yapılmalıdır. Açık genleşeme deposu bağlantılarında vana kullanılması durumunda bu vanaların kilitli vana olması
zorunludur.
Açık genleşme tankları sistemin en üstüne konulmalı ve kış mevsiminde sistemde donma olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kazana su verilirken ; İmbisat taşarından su gelinceye kadar doldurma-boşaltma vanasından su doldurunuz. Bu esnada tesisattaki havanın kolayca çıkması
için vananın az açılmış olması gereklidir. Haberci borusundan su geldiğinde
vanayı kapatınız.
Hava alınması gereken yerlerden havaları aldıktan sonra tekrar su basınız. Bu
işlem sırasında pompanın kapalı olmasına dikkat ediniz. Su doldurma işleminden sonra kazanda ve tesisatta su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Kaçak
varsa tedbir alınmalıdır.
Kazan montajı, montaj sırasında kullanılan ekipman ve cihazlar, sistemin (baca,
15
Açık genleşme tankı tesisat şeması (öneridir).
Güvenlik Termostatını test etmeden kullanmayınız!...
yakıt, besi suyu vb) standartlara uygunluğunun sorumluluğu aksi belirtilmedikçe; montajını yapan ,sistem projesini gerçekleştiren, işletmeye alan birimlere
aittir.
16
13
MONTAJ - HAVALANDIRMA GEREKSİNİMLERİ
Kazanın
monte edildiği
hacimin sürekliGEREKSÝNÝMLERÝ
havalandırılması gerekmektedir. Bu ya
MONTAJ
- HAVALANDIRMA
pencere veya sabit bir menfez açarak doğal sirkülasyon ile veya bir fan ile cebri
monte edildiði
hacimin
havalandýrýlmasý
gerekmektedir.
Busağlandığı
ya pencere
olarakKazanýn
sağlanmalıdır.
Yanma,
fansürekli
ile yanma
hacmine hava
basılarak
veya sabit bir menfez açarak doðal sirkülasyon ile veya bir fan ile cebri olarak
için kazan artı basınçla çalışmaktadır. Kazandan dışarı gaz sızma olasılığı mevsaðlanmalýdýr. Yanma, fan ile yanma hacmine hava basýlarak saðlandýðý için kazan
cuttur. Bu nedenle kazanlar, kapalı hacimlere ve insanların yaşadığı mekanlara
artý basýnçla çalýþmaktadýr. Kazandan dýþarý gaz sýzma olasýlýðý mevcuttur. Bu nedenle
montekazanlar,
edilmemelidir.
kapalý hacimlere ve insanlarýn yaþadýðý mekanlara monte edilmemelidir.
YakıtınYakýtýn
emniyetli
bir şekilde yakılması için taze havaya ihtiyaç vardır. Tüm kaemniyetli bir þekilde yakýlmasý için taze havaya ihtiyaç vardýr. Tüm kapalý
palı havalanmayan
hacimlerde
yanma
başladıktan
kısaazalacak,
sürede
havalanmayan hacimlerde
yanma
baþladýktan
sonra sonra
oksijen oksijen
kýsa sürede
azalacak,
yanma
bozulacaktır.
Yetersiz
hava
ile
yanmaya
çalışan
kazanlarda
yanma bozulacaktýr. Yetersiz hava ile yanmaya çalýþan kazanlarda verim aþýrý düþtüðü
verim gibi,
aşırıkazan
düştüğü
gibi, kazan
bacasının
sürede kurum
ile dolmasına
ve bacasýnýn
kýsave
sürede
kurum kısa
ile dolmasýna
neden olmakta,
ve sýk
nedentemizleme
olmakta, ihtiyacý
ve sık ortaya
temizleme
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
çýkmaktadýr.
MONTAJ
- BACA
KOÞULLARI
MONTAJ
- BACA
KOŞULLARI
saðlayacak
normlara
uygun
bacaya(minimum
(minimum -- 0,20
0,20
KazanKazan
yeterliyeterli
çekişiçekiþi
sağlayacak
normlara
uygun
birbir
bacaya
baðlanmalýdýr.
Yeterli
çekiþesahip
sahip olmayan
kapasite
ve verimi
önemli
mbar) mbar)
bağlanmalıdır.
Yeterli
çekişe
olmayanbacalar
bacalar
kapasite
ve verimi
düþürür
ve kazan
duman
borularýnýn
sýk sýk týkanmasýna
sebep olur. sebep
önemliölçüde
ölçüde
düşürür
ve kazan
duman
borularının
sık sık tıkanmasına
olur. Uygun baca çekiþi için yatay duman kanalý
çapýnýn baca kesitinden küçük olmamasý,
Uygunboyunun
baca çekişi
için yatay
kanalı
60 cm'den
kýsa veduman
3 m'den
uzun
çapının
baca
kesitinden
küçük
olmaması,
olmamasý, baca yüksekliðinin ¼'ünü
boyunun
60 cm’den%10
kısa artan
ve 3 m’den
geçmemesi,
eðimleuzun
ve
olmaması,
baca dirsek
yüksekliğinin
¼’ünü geçmümkünse
kullanýlmadan
bacaya
baðlanmasý
tavsiye
edilir. Dirsek
kullanýlmasý
memesi,
%10 artan
eğimle
ve mümkünse
ise yuvarlak
ve geniþ
açýlý dirsek
dirsek zorunlu
kullanılmadan
bacaya
bağlanması
dirseklerin
sayýsýnýn ikiden
çok
tavsiyekulanýlmasý,
edilir. Dirsek
kullanılması
zorunlu
olmamasý
önerilir.
kullanýlan
ise yuvarlak
ve geniş
açılı Dirsek
dirsek kulanılmauygulamalarda
duman
kanalý
boyu baca
sı, dirseklerin
sayısının
ikiden
çok olmaması
yüksekliðine oranlanýrken her dirsek 1 m düz
önerilir. Dirsek kullanılan uygulamalarda duboru olarak kabul edilmelidir. Baca baðlantýsý
man kanalı boyu baca yüksekliğine oranlakazandan sökülebilecek ve GAZ
nırkenSIZDIRMAYACAK
her dirsek 1 m düz
boruimal
olarak
kabul
þekilde
ve monte
edilmelidir.
Baca
bağlantısı
kazandan
söküedilmelidir. Baca yüksekliði 6 m'den az
lebilecek
ve GAZ
SIZDIRMAYACAK
şekilde
olmamalý
ve bacanýn
üst ucu bina çatýsýnýn
imal vemahya
monte
edilmelidir.
Baca
yüksekliği
6
seviyesinden minimum 1 m yüksek
m’denolmalýdýr.
az olmamalı
ve bacanın
üstkarþý
ucu bina
Aþýrý rüzgar
etkilerine
baca
çýkýþýna
koruyucu
þapkaminimum
konulmalýdýr.
çatısının
mahya
seviyesinden
1m
sýzdýrmaz
ve izolasyonlu
olmasýnýn
yüksekBacanýn
olmalıdır.
Aşırı rüzgar
etkilerine
karşı
çekiþe büyük
faydasýşapka
olacaktýr.
baca çıkışına
koruyucu
konulmalıdır.
1m
min.6m
min.60cm
maks.3m
Bacanın sızdırmaz ve izolasyonlu olmasının çekişe büyük faydası olacaktır.
17
İŞLETMEYE ALMA
Montaj kontrolü ve ilk işletmeye alma işlemi Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Aksi durumlarda, üretici ve satıcı firma hiç bir konuda sorumluluk kabul
etmez ve ürün garanti dışı kabul edilir.
Kazan işletmeye alınmadan bazı kontrol yapılmalıdır bunlar ;
1- Sistemde kullanılan ekipman ve cihazların kullanma kılavuzlarının mevcut
olup olmadığı, emniyet ve kumanda cihazlarının uygunluğu.
2- Kazan ile sistemde kullanılan cihaz ve ekipmanların uyumlu olup olmadığı,
genleşme tankının uygunluğu, suyun uygunluğu gibi hususlar göz önünde
tutulur.
3- Kazan dairesinin havalandırılmasının yeterliliği, baca bağlantılarının sızdırmazlığı ve yeterliliği, kullanılan yakıtın uygunluğu.
4- Kazan yanma hücresinin gözle kontrolü, kapakların sızdırmazlık kontrolü.
5- Montajın, kullanma kılavuzu ve yürürlükte olan standart, yönetmelik ve yetersizlikleri durumunda EN ve direktiflere uygunluğu.
Sistem işletmeye alınmadan önce su ve yakıt tarafında yabancı madde
olmadığından emin olunmalı ve sistem birkaç kez blöf edilmelidir.
•
Doldurma için gereken tüm vanaları açık konuma getirilmelidir.
•
Sisteme su verilmesi sitemde hava kalmayacak şekilde yavaş yavaş yapılmalıdır.
•
Açık genleşme tanklarında haberci borusundan su gelene kadar, kapalı
genleşme tanklarında hesaplanmış basınç değerine kadar su basılmalıdır.
•
Su doldurulduktan sonra sistemin havası alınmalıdır, sistemde kaçak olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
•
Sirkülasyon pompalarının çalışma kontrolü yapılmalıdır.
•
Pompalar bir süre çalıştırıldıktan sonra sisteme gerek görülmesi durumunda su takviyesi yapılmalı, havası alınmalıdır.
•
Açık genleşme depolarında su seviye göstergesinden alt basıncını işaretleyip kullanıcıya minimum su seviyesi hakkında bilgi veriniz. Kapalı genleşme tanklarında su basıncı alt ve üst sınır değerlerini işaretleyip kullanıcıya bilgi veriniz.
18
•
Kapalı genleşme tankı kullanılan sistemlerde, emniyet vanaları ön fabrika
ayarlı ve sertifikalı değil ise sistem basıncını yavaş yavaş artırarak emniyet
vanasının ve diğer basınç kontrol elemanlarının ayarlamalarını yapınız.
Tüm bu cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
•
Yakıt hattında hava boşaltılmalı ve hatta kaçak olup olmadığı tekrar kontrol
edilmelidir.
•
Kazan ateşlendiğinde tüm sistem su ile dolu olmalıdır.
•
Su tarafındaki hava tam olarak alınmalı vanalar uygun konumlarına getirilmeli, emniyet ve kumanda ekipmanlarının ayarlarının doğru ve çalışır
olduklarından emin olunmalıdır.
•
Baca gazı değerleri ölçülmeli, standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu
kontrol edilmelidir.
•
Sistemdeki tüm su 85-900 C’ ye kadar ısıtılmalı ve tüm sistemin havası
tekrar alınmalıdır.
•
Tüm kumanda ve emniyet cihazlarının ayarları ve çalışması kontrol edilmeli bu ayarlar kayıt altına alınmalıdır.
•
Sistemi çalıştıracak kişiye ayarlar, işleyiş ve acil durumlardaki hareket tarzı
ile ilgili bilgi veriniz.
DİKKAT! Katı yakıtlı kazanlarda kullanılması gereken kömürün alt ısıl
değeri min.6.000 kcal/h olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Ekler bölümüne bakınız.
KAZAN YAKMA TALİMATI
1-
Bu tip Kazanlarda ilk tutuşturma ön tarafta yapılır.
2-
Ön tarafta köz haline gelen kömürler, kazanın yan taraflarına doğru ızgara
boyunca itelenir.
3-
Ön tarafta ızgara üzerinde açılan boşluğa yeni kömür konulur.
4-
Yanmaya devam eden, köz haline gelmiş olan kömürün üzerine yeni kömür atılmaz. Yeni kömür yastıklama şekliyle közün yanına yerleştirilir.
5-
Bu şekilde ön taraftan arka tarafa doğru gelen alev yeni kömürü yakacaktır.
6-
Kazanın kömür kapağı hava almayacak şekilde kapalı olmalıdır.
19
7-
Kazandaki kül kapağı aynı zamanda hava ayar kapağı vazifesini de yapmaktadır. Dış ortam sıcaklığına göre açıp kapatarak hava ayarı yapmak
suretiyle kazanın yanma durumu kontrol altında tutulabilir.
8-
Kül dökülen kısım, sık sık temizlenmelidir. Çünkü kül ile dolu olan kısımdan yeteri kadar hava geçmez. İyi bir yanma ancak iyi bir hava geçişi ile
mümkündür.
9-
Duman boruları ve arka duman sandığı haftada bir temizlenmelidir. Bu
işlem kazanın daha verimli olarak yanmasını sağlayacaktır.
10- Gerekmedikçe tesisatın ve kazanın suyunu boşaltmayınız.
11- Kazan sıcakken su takviyesi yapmayınız.
12- Kazanı hiçbir zaman eksik su ile çalıştırmayınız.
13- Kazan sıcakken pompa durursa derhal by-pas vanasını açınız. Kazanın
hava kapağını kapatınız gerekirse kazan içerisindeki közü dışarı çekiniz.
14- Kazan suyu sıcaklığı 50-55 0C sıcaklığa ulaşmadan sirkülasyon pompasını çalıştırmayınız.
ÇALIŞTIRMA / DURDURMA
Ön Hazırlıklar
Sistemin su seviyesini kontrol ediniz.
Kazan duman borularının kirlilik derecesini kontrol ediniz. Gerekli ise temizleyiniz.
Yanma haznesi ve kül haznesindeki külleri boşaltınız.
Vana posizyonlarını kontrol ediniz.
Çalıştırma
Sirkülasyon pompasını çalıştırınız.
Kazan termostatını istenilen sıcaklığa (minimum 65 °C) ayarlayınız.
Kömürü, kazanın önündeki yükleme kapağından, günlük ihtiyacınız kadar veya
en çok ızgara yüzeyinden 20-25 cm yüksekliğe kadar doldurunuz.
20
Çıra ve odun parçalarını kömürlerin üzerine koyarak kömürü üstten tutuşturarak
yakınız.Tamamen tutuşan odunların üzerine az bir miktar daha kömür atarak
kapağı kapatınız. Kömür besleme, kül alma ve boru temizleme kapakları kapalı
olmalıdır.
Kazan üzerindeki fan düğmesine basarak fanı çalıştırınız. DİKKAT! Kazan çalışırken kül kapağını açık bırakmayınız. Kül kapağının açık tutulması elektrik kesilmesi, sirkülasyon pompasının arıza yapması ve benzeri durumlarda kömürün yanmaya devam etmesine ve kazanın buhara kalkmasına neden olabilir.
Kazan ısındıktan sonra sirkülasyon pompasının fonksiyonu yerine getirerek sıcak su sirkülasyonunu sağladığından emin olunuz.
Fazla kömür yakmamak için baca çekişini baca klapesinden ayarlayınız.
Kazan üstten yakma prensibi ile çalıştığından dumansız ve maksimum verimde yanar. Kazan yanarken üstüne yeni kömür atmak tavsiye edilmemektedir.
Yanan kömürün üzerine tekrar kömür atılması iyi çekmeyen bacalı sistemlerde
yanmamış gazların kazan içerisinde sıkışmasına ve tehlikeli durumların meydana gelmesine yol açabilir.
Kazan aşırı ısınmışsa (90°C üzeri) ve kazan söndürülmek isteniyorsa, yanan
kömürü kazan dışına alarak kazanın soğumasını beklemek en doğru yöntemdir.
Söndürmek için yanan kömürün üzerine kum toprak ve su atmak tehlikelidir.
Yanan kömürü kazan dışarısına alamıyorsanız kazana hiçbir müdahelede
bulunmayınız, gerekli şartlara uygun monte edilmiş bir kazan açık genleşme
deposundaki suyu buharlaştırarak çevreye bir zarar vermeden sönecektir. Bu
gibi durumlarda kazana kesinlikle su beslemesi yapmayınız. Kazan tamamen
soğuduktan (Sıcaklık 40°C’ın altına düşünce) sonra eksilen suyu besleyebilirsiniz. Çok katlı sistemlerde sirkülasyon pompası by-pass vanasını açmak, doğal
sirkülasyonla kazanın soğumasına yardımcı olabilir. DİKKAT! Kesinlikle içinde yanar halde kömür bulunan kazanı durdur-
mak amacıyla sirkülasyon pompasını kapatmayınız. Bu sistemdeki su
sirkülas- yonunu engelleyerek tehlikeli sıcaklıklara ulaşmasına neden
olabilir.
21
DİKKAT! Kazanın fan klape ayarı ve kömür debi ayarlarıyla bilinçsiz
bir şekilde oynanması kazanın verimini ciddi şekilde düşürebilir Bu tür
ayar- ların yalnızca yetkili servis elemanları tarafından yapılması gerekmektedir.
Durdurma
Kazan kontrol panosunda açma kapama butonunu “Kapalı” konuma getiriniz.
Durdurma işlemi kazan içerisindeki yakıtın kendi kendine yanıp bitmesiyle gerçekleşir.
BAKIM
Kazan üst önündeki kapağı açınız. Kazan içinde görünen alev duman borularının içerisinde birikmiş olan kurumları uygun boru tel fırçası ile temizleyiniz.
Daha sonra arka duman sandığı içerisindeki külleride temizleyiniz. Bu işlemi,
başlangıçta sık sık kurum birikme miktarlarını kontrol ederek, daha sonra yaktığınız kömürün cinsine bağlı olarak gereken zamanlarda tekrarlayınız. Bu sürenin azami haftada bir yapılması tavsiye edilir.
Gerekli noktalardan sistemde biriken havayı tehliye ediniz, Su seviyesini tekrar
kontrol ediniz.
Fan Temizliği
Fan kanatları aşırı kirlenmişse temizlenmelidir. Tozlar, fanın balansının bozulmasına neden olur.
Baca Temizliği
Kazan temizlenirken yeterli baca çekişi (min. - 0,25 mbar) yoksa ana bacayı
kontrol ediniz.
Atık Gaz Sızdırmazlık Kontrolü
Kazan kömür ve kül kapağı fitilleri ve gözetleme camı işlevlerini tam olarak yapıyor olmalıdır. Bu parçalardan herhangi biri hasarlı ise değiştiriniz.
22
KAZAN SUYU ÖZELLİKLERİ
TS EN 12953-10 Kazanlar : Besleme ve Kazan Suyu Kalitesi standardına göre
kazan suyu ve besi suyu özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır ;
Eğer ısıtma sisteminde çelik dışında malzemeden imal edilmiş birimler bulunuyorsa ( örneğin ; alüminyum radyatör, bakır boru vb.) bu birimler daha düşük pH
değeri ve iletkenlik gerektirebilir ancak sistemde kazanın korunması önceliklidir
ve yukarıdaki değerlere uyulması gerekmektedir
Organik maddeler genellikle çeşitli bileşiklerden oluşur. Bu tip karışımların ve
bunların her bir bileşeninin kazanın üzerindeki etkisini önceden belirtmek zordur. Organik maddeler bileşenlerine ayrılarak karbonik asit veya diğer asitik
bileşenleri meydana getirebilir ve aşınma veya delinmelere sebep olabilir. Bu
aynı zamanda mümkün olduğunca az olması gereken kireç taşı gibi maddelerin
birikimine ve köpüklenmeye sebep olabilir.
Not: Kazanın ekonomik ömrü boyunca, kullanılan toplam besleme suyu miktarı
tüm sistem suyunun 3 katından fazla olamaz.
Kazanın korozyondan aşınması veya kireç taşı (veya benzeri tortuların) oluşumu gibi sebeplerle kullanım dışı kalması garanti kapsamında değildir. Bu olumsuz etkenler ancak yanlış kazan doldurma ve besleme suyu kullanımıyla oluşur.
Paslanmayı ve korozyonu engellemek için, sistemin su tarafına sürekli yeni oksijen (hava) karıştırılmamasına özel önem verilmelidir. Oksijen (hava) karışımına neden olabilecek noktalar; sistemde oluşan su kaçakları sonucu ek beslenen
su, açık genleşme depoları, sistemdeki eksi basınç noktaları, bazı gaz geçirgen
sistem parçaları (plastik boru gibi) ve indirek ısı eşanjörlerinden olabilecek su
kaçaklarıdır.
23
DIŞ HAVA SICAKLIĞINA GÖRE KAZAN SUYU SICAKLIĞI
AYARLAMADA KULLANILAN ORTALAMA DEĞERLER;
Binanızdaki kalorifer sistemi dış hava sıcaklığı 120 C ve altına düştüğü zaman
yakılmalıdır, dış hava sıcaklığı 12-150 C arasında olduğu zamanda ise kalorifer
sistemi kısıtlı yakılmalıdır. Dış hava sıcaklığı 150 C ve üzerinde ise kalorifer
yakılmamalıdır.
Not: Bu bilgi bir referanstır. Kalorifer kazanlarının yakılmasında yerel yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
Evlerde iç ortam sıcaklıkları ; Oturma odası & salonlarda 220 C; merdiven, mutfak, tuvaletlerde 150 C ; yatak odalarında 200 C olmalıdır.
Fabrika ve iş hanlarında ; 15-200 C olmalıdır.
KÖMÜR SATIN ALIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
* Kalorisini,
* Külünü,
* Kükürdünü,
* Şişme endeksini,
* Nem miktarını,
* Ağırlığını
1. Kömür Satın Alırken Kalorisine Dikkat Ediniz
* Kalorisi 3500 kcal/kg. olan kömür yerine kalorisi 7000 kcal/kg. olan kömür
satın alarak kömür tüketiminizi yarı yarıya düşürebilirsiniz.
* Kalorisi düşük kömür pahalı kömürdür. Satın alacağınız kömürün kalorisi 3500 kcal/kg. ise kalorisi 7000 kcal/kg. olan kömüre göre 2 kat daha fazla kömür
kullanmak zorunda olacağınızı unutmayınız.
* Kömür satın alırken kömürün kalorisini mutlaka sorgulayınız.
* Satışa sunulan yerli kömürün kalorisi en az 4000 kcal/kg (orijinal bazda), ithal 24
kömürün ise 6000 Kcal/kg (orijinal bazda) olmalıdır. 2. Kömür Satın Alırken Nemıne Dıkkat Ediniz
* Nemi yüksek, kalorisi düşük kömür ucuz dahi olsa kötü ve pahalı kömür demektir.
* Satın aldığınız kömürün nemine lütfen dikkat ediniz.
* Ithal kömürdeki nem miktarı orijinal bazda %10 (maksimum) geçemez.
* Satın alacağınız kömürün nem miktarını mutlaka öğreniniz. Satın alacağınız
kömürün nem miktarını bilirseniz nemsiz kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.
(100 - (yüzde nem (%) x (1.1)) Nemsiz kömür miktarı (kg) = Satın alınacak kömür miktarı (kg) x 100 * Eğer kalorifer kazanında yılda 60 ton kömür kullanıyorsanız ve satın alacağınız kömür %25 nem içeriyorsa bunun yerine en fazla %10 nem içeren kömür
kullanarak kömür tüketimi 50 tona indirebilir, 10 ton nemi evinize taşımamış ve
suya boşuna para ödememiş olursunuz.
* Nemin kalorisinin sıfır olduğunu ve sizi ısıtan kömürün kalorisi olduğunu unutmayınız.
* Bazı kömürler bünyelerindeki nemi zamanla kaybederken ufalanır ve toz haline dönüşürler. Bu tür kömürleri kesinlikle satın almayınız.
* Kömürdeki nem miktarı arttıkça yanma sonucu açığa çıkan enerji miktarı
olumsuz yönde etkilenir. Çünkü yanma sonucu açığa çıkan ısıl enerjinin bir
kısmı kömür bünyesinde bulunan nemin buharlaşması için harcanır.
3. Kömür Satın Alırken Torbalı Olmasına Dıkkat Ediniz
* Torbalı kömür satın alınız,
* Torbasız olarak satılan kömürlerin kalitesiz, kalorisi düşük, yandığı zaman asit
yağmuru oluşturucu miktarda kükürt içeren, nemi ve külü yüksek olduğunu unutmayınız.
* Açıkta satılan kömürleri satın aldığınız zaman kömür hakkında hiçbir hak iddia
edemezsiniz.
* Torbalı kömür satın alırken içerisinden birkaç torbayı seçiniz ve tarttırınız. Bu
torbaları mutlaka siz seçiniz. Ağırlığının doğru olmasına dikkat ediniz.
* Açıkta kömür satmak ve satın almak yasaktır.
25
* Torbalı olarak satılan kömürlerin analizleri tüketicilere (faturaları olmak şartı
ile) ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
* Torba üzerinde, firmanın adı, kömürün menşei ve cinsi, kömürün orijinal bazda
alt ısıl değeri, kuru bazda toplam kükürt miktarı, orijinal bazda nem miktarı, boyutu, firmanın adresi ve telefon numarasını gösterir bilgilerin olup, olmadığına
mutlaka bakınız.
* Torbalı kömür içinde toz çıkarsa derhal satın aldığınız yeri uyarınız ve yenisiyle değiştiriniz. Pazarlamacı yenisi ile değiştirmiyorsa durumu il Çevre ve Orman
Müdürlüğüne ve Büyükşehirlerde Belediyelerin Çevre Koruma Müdürlüklerine
bildiriniz.
4. Kömür Satın Alırken Külüne Dıkkat Ediniz
* Kömürdeki külün düşük olmasına dikkat ediniz.
* Kömürdeki kül miktarı ne kadar yüksek ise yanma sonucu oluşan kül miktarı
da o kadar yüksek olur.
* Isınma amaçlı olarak külü yüksek kömür kullanıldığında soba, kazan ve bacalar daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
* Kömürdeki kül miktarı arttıkça bacadan atılan partikül miktarı o oranda artar.
Bacadan atılan partikül miktarı arttıkça atmosferdeki partikül miktarı da artar.
Bacalardan atılan toz emisyonu ciddi hava kirliliğine neden olur.
* Kömür satın alırken kömürdeki kül miktarını mutlaka araştırınız. Satın alacağınız kömürün kül miktarını bilirseniz külsüz kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.
(100 - (yüzde kül (%)) Külsüz kömür miktarı (kg) = Satın alınacak kömür
miktarı(kg) x 100 * Eğer kalorifer kazanınızda yılda 60 ton kömür kullanıyorsanız ve %18 kül içeren kömür yerine %8 kül içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 54 tona indirilebilir, 6 ton külü evinize taşımamış, havayı kirletmemiş ve küle boşuna para
ödememiş olursunuz.
* Külün kalorisinin sıfır olduğunu unutmayınız.
* İthal kömürdeki kül miktarı kuru bazda %16’yı geçemez.
* Bacadan atılan toz emisyonu kömür içindeki kül miktarı esas alınarak aş ağıdaki denklemle hesaplanır. Bacadan atılacak toz emisyonu (kg) = Satın alınacak kömür miktarı (ton) x 3.2
x Kül yüzdesi (%)
26
5. Kömür Satın Alırken Boyutuna Dikkat Ediniz
* Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 18-150 mm. arasında olmalıdır.
* Kömürün boyutu ızgara aralığında küçükse küçük boyutlu kömürler ızgara altına düşer. Böylece kömür yanmadan ızgara arasından küllüğe düşmüş olur. Yanmayan kömüre fazla bedel ödenmiş olur.
* Stokerli yakma sistemlerinde kömür boyutu 10-18 mm olabilir. Bu boyuttaki kömürler sadece stokerli yakma sistemlerinde kullanılabilir. Stokerli sistemlerde
ideal kömür boyutu 15-30 mm dir.
* Büyük boyutlu kömürler doğru olarak işlenmemiş kömürlerdendir. Bünyesinde fazla miktarda kükürt, kül ve nem içeriyor demektir.
* Büyük boyutlu kömürleri dengeli olarak yakmak mümkün değildir.
* Bazı kömürler bünyelerindeki nemi zamanla kaybederek ufalanırlar. Bu tür
kömürleri kesinlikle satın almayınız.
6. Kömür Satın Alırken Kükürtüne Dıkkat Ediniz
* Kükürdü yüksek kömürleri kesinlikle satın almayınız. Kömürdeki kükürt yandığı zaman kükürt dioksit oluşur. * Kükürt dioksit ciddi hava kirliliğine neden olur. Kükürt dioksitli havayı soluduğumuz zaman öksürüğe, göğüs daralmasına ve akciğer hastalığına neden olur.
* İthal kömürde kükürt miktarı kuru bazda %0.9 (maksimum) ve yerli kömürde
ise yine kuru bazda ortalama %2’yi geçemez.
* Bacadan atılan kükürt oksit emisyonu kömür içindeki kükürt miktarı esas alınarak aşağıdaki denklemle hesaplanır.
Bacadan atılacak kükürt oksit emisyonu (kg) = Satın alınacak kömür miktarı
(ton) x 13.6 x Kükürt yüzdesi (%)
7. Kömür Satın Alırken Şişme Endeksine Dikkat Ediniz
* Şişme indeksi yüksek kömürler koklaşmaya uygun kömürlerdir. Bu gibi kömürler ısınma amaçlı olarak kullanıldığı zaman bünyesindeki uçucu maddeler
belli sıcaklıkta yanmadan serbest hale geçer. Serbest hale geçen uçucu maddeler bacalara yapışır ve bacanın tıkanmasına neden olur. Bacanın tıkanması
ile sobada ve kazanda sık aralıklarla baca tepesi olur. Bu tür kömürler özellikle
sobalarda yakıldığı evlerde sık sık ölümler olur.
27
* İthal ve yerli kömürde şişme indeksi 1 ’i (maksimum) geçemez.
* Şişme indeksi yüksek kömürler ısınma amacı ile kesinlikle kullanılmamalıdır.
8. Kömür Satın Alırken Uçucu Maddesine Dikkat Ediniz
* Sobalarda kalorisi yüksek, uçması düşük kömür kullanınız. Sobada kömür
yanarken açığa çıkan ısının oda içinde kalması gerekmektedir. Aksi durumda
bacada daha fazla ısının kaybolmasına neden olursunuz. * Klasik kalorifer kazanlarında ise hem kalorisi hem de uçucusu yüksek kömürleri kullanınız. Uçucusu yüksek kömürler uzun alevli olarak yanar; yanma
esnasında oluşan alev su ceketleri ile daha uzun süre temasta kalarak suyun
ısınmasına neden olur.
* Ithal kömürde uçucu madde miktarı kuru bazda %12-29 arasında olmalıdır. 9. Kömür Satın Alırken Dıkkat Edılecek Dığer Hususlar
* Kömürün kükürdünün kuru bazda (nemden ani) sınır değerinin altında olmasına, kalorisinin ise orijinal bazda (satışa sunulanı özellikle) sınır değerlerini
sağlamasına dikkat ediniz.
* Kömürdeki külün ve nemin sınır değerlerini sağlamasına dikkat ediniz.
* Kömür satın alırken kömürdeki nem ve kül miktarını mutlaka öğreniniz. Satın
alacağınız kömürün nem ve kül miktarını öğrenirseniz nem ve kül içermeyen
kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.
(100 - (yüzde nem (%) x (1.1)) x (100-(yüzde kül (%))
Nemsiz ve külsüz kömür miktarı (kg) = Satın alınacak kömür miktarı (kg) x 100 * Eğer kalorifer kazanınızda yılda 100 ton kömür kullanılıyorsanız ve kömürünüz %17 kül ve %27 nem içeriyorsa bunun yerine en fazla %10 kül ve %10
nem içeren kömür satın alarak kömür tüketimini 74 tona indirebilir, 26 ton külü
ve nemi evinize taşımamış, havayı kirletmemiş, nem ve küle boşuna para ödememiş olursunuz.
* Petro kokun ısınma amaçlı olarak kullanılması sakıncalıdır
28
Kazan Dairesi Yerleşimi Boyutlar
Genişlik
Derinlik
Yükseklik
Su hacmi
Önerilen genleşme kabı
hacmi
Susuz Ağırlık
Kömür Kapasitesi
Emniyet Dönüş
Emniyet Gidiş
Isıtma suyu gidiş-dönüş
Baca limit termostat sıcaklığı
Yatay baca uzunluğu - max
Elektrik
Elektrik
Güç tüketimi
Koruma Sınıfı
Su Bağlantıları
Önerilen debi
Önerilen debideki su tarafı
direnci
Çalışma basıncı max
Baca çapı
Baca çapı
Baca gazı sıcaklığı - max
Anma ısı gücü
Performans
220
125
IP20
V/Hz
W
78
145
131
255
300
680
40
cm
cm
cm
lt
lt
kg
kg
inç
DN 50
inç 1 1/4"
DN
inç
1"
DN
200
200
180
°C
cm
mm
°C
kcal/hr 60.000
kW 70
m³/saat
3
mbar
mSS
bar
3
CK 60
CK 120 CK 150 CK 180 CK 210 CK 240 CK 270 CK 300 CK 330 CK 360 CK 390 CK 420 CK 450 CK 480 CK 510 CK 540 CK 600 CK 700
450
750
60
600
950
80
85
180
148
435
1"
1"
78
175
131
325
65
1 1/4"
220
140
IP20
200
65
1 1/4"
220
130
IP20
200
250
180
3
3
200
180
139
6
105
5
750
1100
100
85
180
164
655
1"
65
1 1/4"
220
230
IP20
200
250
180
3
174
8
900
1280
120
95
200
170
765
1 1/4"
65
1 1/2"
220
230
IP20
200
300
180
3
209
9
1050
1410
140
95
200
175
820
1 1/4"
65
1 1/2"
220
370
IP20
200
300
180
3
244
11
1200
1710
160
95
218
175
950
1 1/4"
80
1 1/2"
220
370
IP20
200
300
180
3
279
12
1350
1845
180
100
232
180
1030
1 1/4"
80
1 1/2"
220
370
IP20
200
350
180
3
314
14
1650
2180
220
103
242
185
1275
1 1/2"
80
2"
220
550
IP20
200
400
180
3
384
17
1800
2330
240
111
242
200
1375
1 1/2"
80
2"
220
550
IP20
200
400
180
3
419
18
1950
2450
260
116
255
204
1430
1 1/2"
80
2"
220
750
IP20
200
400
180
3
453
20
2100
2650
280
119
258
209
1765
1 1/2"
100
2"
220
750
IP20
200
400
170
3
488
21
2250
2750
300
121
262
209
1895
1 1/2"
100
2"
220
750
IP20
200
450
170
3
523
23
2400
2870
320
121
270
211
1925
1 1/2"
100
2"
220
1100
IP20
200
450
170
3
558
24
2550
2950
340
121
290
211
2040
1 1/2"
100
2"
220
1100
IP20
200
450
170
3
593
24
2700
3180
360
121
290
214
2140
1 1/2"
100
2"
220
1100
IP20
200
500
170
3
628
27
3000
3350
400
127
305
217
2230
2"
125
2 1/2"
220
1100
IP20
200
500
170
3
698
30
3500
3590
460
130
315
217
2390
2"
125
2 1/2"
220
1100
IP20
200
550
170
3
814
34
D:\BELGELERİM\Urunler\Celik Kazan\B\Katı Yalıtlı Kazan Tablosu.141204.xlsx 04.12.2014 16:58
1500
2045
200
103
232
185
1195
1 1/2"
80
2"
220
550
IP20
200
350
180
3
349
15
90.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 510.000 540.000 600.000 700.000
CK 90
ALARKO KATI YAKITLI KAZAN TEKNİK TABLOSU
Tip
29
30
ARIZALAR, OLASI NEDENLERİ VE GİDERİLMELERİ
SORUN
Sýkýntýlý yanma
NEDENÝ
ÇÖZÜM
yetersiz hava ile yanma,
yetersiz baca çekiþi
Ýhtiyaçlara uygun, sistemle
uyumlu yeni bir baca yapýlmasý
gerekir. Lütfen baca detaylarý
için kullanma kýlavuzunu
okuyunuz.
yetersiz hava veya kalitesiz
yakýt kullanýmý
Fan klapesinin doðru ayarlarla
çalýþtýðýndan emin olunuz.
Kazan Havasýz kapalý ortamda
ise havalandýrýnýz. Kullanma
kýlavuzunda belirtilen yakýtlar
harici yakýt kullanmayýnýz.
Kazan içine hava kaçaðý
mevcuttur.
Fan hava ayar klapesinin
kapadýðýndan ve kül- kömür
kapaðýnýn kapalý konumda
olduðundan emin olunuz.
Kazan alt kaidesinden hava
kacaðý olmadýðýný kontrol
ediniz.
Ýzolasyon yetersizliði,
kapasite yetersizliði
Mekanýn ýsý izolasyonu
iyileþtirilmelidir. Kullanýlan yakýt
deðiþtirilmelidir.Evin ýsý ihtiyacý
kontrol edilmeli, gerekli ise
kazan deðiþtirilmelidir.
Kazan
kapaðýnda aþýrý
ýsýnma,
Refrakter malzemede
problem.
Alarko yetkili servislerine
baþvurunuz.
Izgara ile ilgili
problemler
Hatalý alternatif yakýt
kullanýmý
Alarko yetkili servislerine
baþvurunuz.
Alternatif
yakýtlarla ilgili
problemler
Hatalý alternatif yakýt
kullanýmý
Ürünlerimiz tarafýndan
desteklenen yakýt listesi ve
iþletme þartlarý kullanma
kýlavuzunda verilmiþtir. Lütfen
uygun yakýtlarý kullanýnýz.
Alevlerin
yükleme
kapaðýndan
tepmesi
Yanmanýn
sönmesi
Borularda
kurumlaþma
Uyumama
problemleri
Buhara
kalkmalar
Isýtmama
problemleri
Çok yakýt
tüketme
31
32
21
33
NOTLAR
İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
ANKARA
İZMİR
ADANA
ANTALYA
MDH
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
Download

kullanım kılavuzu