KÜTAHYA TRİATLONU ve KÜÇÜKLER AQUATLONU
Küçükler Aquatlonu Puanlı ; Yıldızlar Kısa Sprint ve Puanlı; Gençler Sprint
Puanlı, Aday Elit ve Elitler Olimpik Puanlı ;Yaş Gurupları Sprint mesafelerde
Puansız olarak yapılacaktır.
Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Kütahya Triatlon Yarışı 01 Haziran 2014
Pazar Günü Kütahya da yapılacaktır.
Yaş gruplarının Çeşme Triatlonun Soma maden kazası Milli Yas sonucunda iptal edilmesinden
dolayı Kütahya Triatlonunda sprint mesafede puansız olarak yarışmalarına karar verilmiştir.
Milli Takım Seçme Test sürelerini geçerek Penza Yıldızlar(1997-1998) takım yarışı listesinde yer
alan sporculara ilave olarak; yarışmaya katılım sağlanması halinde ikinci takımın tamamlanması
için 1 erkek sporcunun seçimi Kütahya Triatlonu yarışma sonucu dikkate alınarak
yapılacaktır.
YARIŞ BİLGİLERİ:
YARIŞ TARİHİ
: 31 MAYIS- 01 HAZİRAN 2014
YARIŞ MEVKİİ
: DUMPLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMPUS ALANI VE YÜZME
HAVUZU/KÜTAHYA
KATEGORİLER:
2001-2000-1999
KISA SPRİNT
YILDIZ BAY / BAYAN
1998-1997-1996-1995
SPRİNT
GENÇ BAY / GENÇ BAYAN
19+ YAŞ
OLİMPİK
19-23
OLİMPİK
ELİT BAY / ELİT BAYAN
ADAY ELİT BAY/BAYAN
SPRİNT
YAŞ GURUPLARI BAY
24-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+
YAŞ GURUPLARI BAYAN
24-29, 30-39, 40-49, 50-60
SPRİNT
MESAFELER:
KISA SPRİNT
SPRİNT
OLİMPİK
1 TUR = 100M.
4 TUR YÜZME, 2 TUR BİSİKLET,1 TUR
KOŞU
7.5 TUR YÜZME, 4 TUR BİSİKLET,2 TUR
KOŞU
15 TUR YÜZME,8 TUR BİSİKLET 4 TUR
KOŞU
400m Yüzme,10kmBisiklet
2.5 km. koşu
750 m.Yüme,20km.Bisiklet
5km. Koşu
1500m.Yüzme,40km.Bisiklet
10km.Koşu
YARIŞMA POGRAMI VE ÖNEMLİ TARİHLER:
T.T.F. ON-LİNE KAYIT KAPANIŞI
KAYIT KONTROL
28/05/2014
31/05/2014
24:00
16:00 – 17:30
TEKNİK TOPLANTI
31/05/2014
18:00
MAKARNA PARTİSİ
31/05/2014
19:00
www.triatlon.org.tr
Dumlupınar
Üniversitesi
Dumlupınar
Üniversitesi
Dumlupınar
Üniversitesi
01 HAZİRAN 2014 PAZAR
08:00-08:20
08:20-08:40
08:40-09:00
Yıldızlar Değişim alanına giriş.
Yaş grupları değişim alanı giriş.
Elit ve Genç değişim alanına giriş
09:00
09:10
Yıldız erkek start
Yıldız Bayan start
09:30
10:00
11:15
11:30
12:30
12:30
13:00
Yaş grubu Sprint start 1. Dalga (24+ - 30+ - 35+)
Yaş grubu Sprint 2. Dalga ve Bayanlar Start (40+ -45 + - 50+ - 55+ - 60+)
Genç Erkekler start
Genç Bayanlar start
Elit Erkekler start
Elit Bayanlar start
2004-2005 Küçükler Aquatlon Start
13:15
15:00
2002-2003 Küçükler Aquatlon Start
Ödül Töreni
AQUATLON MESAFELERĐ
(2004-2005) :
(2002-2003) :
100m yüzme(1 Tur)
250m yüzme(2,5 Tur)
+
+
600 m. Koşu
1250 m. Koşu
KATILIM ŞARTLARI:
•
•
•
•
•
•
•
Yarışmaya katılacak tescilli kulüpler ve ferdi sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerinden aldıkları onaylı isim listeleri ve lisanslarını Organizasyon Kuruluna vermek
zorundadırlar.. Belgesi olmayanların yarışmalarına izin verilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2014 yılı vizesi yapılmış olacaktır.
Tüm Gruplar için Kayıtlar internet yolu ile Federasyon Web sayfasından yapılacak olup,
manuel kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Kayıt yaptırmadan gelecek sporcular yarışmaya
alınmayacaklardır. Web sayfası üzerinden kayıtlar yarışma öncesi olan Çarşamba günü
saat 24:00 te sona erecektir.
Yarışmaya katılacak kulüp ve ferdi sporcular Federasyon web sitesinde yayınlanan yarışmacı
listelerini en geç 28 Mayıs 2014 tarihine kadar federasyonumuzun 0 312 309 25 77 nolu
faksına veya [email protected] adresinden “Yarışmacı Kayıt Sistemi” menüsünü kullanarak
mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
Aday Elit kategorisinde yarışma katılım ücreti alınacak olup yaş gruplarındaki kurallar
uygulanır
Yaş Gruplarında yarışacak olan sporculardan Ulusal Yarışmalarda kayıt kapanana kadar 30,TL. Geç kayıt yaptıranlardan(Perşembe,Cuma) 50.-TL. katılım ücreti alınacaktır. Bu ücret
Federasyonun Banka Hesabına veya sanal pos ile müsabakadan önce yatırılıp kayıt
işlemi sonuçlandırılacaktır.
Geç kayıt yaptıracak sporcular kayıtlarını [email protected] ve
[email protected] e-mail adreslerine bildirmeleri gerekmektedir.
•
Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi
IBAN NO: TR72 0006 2000 7110 0006 2994 15
•
Kayıt ücretleri Resmi rapor veya diğer resmi belge ile kanıtlanmaması halinde hiçbir şekilde
geri ödemesi yapılmayacaktır.
Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcu bir sonraki müsabakaya katılamayacaktır.
Mazeretini doktor raporu veya resmi bir belge ile Federasyona bildirenler bir sonraki yarışa
katılabileceklerdir.
Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir.
Aday Elit kategorisi 20-23 yaş ve 19 yaş üzeri bu kategoriye katılmak isteyen tüm sporculara
açıktır.
Aday Elit kategorisi Elit kategorisi ile aynı anda veya ayrı ayrı start alırlar.
Aday Elit kategorisinde bisiklette tur yeme sebebi ile diskalifiye olma kuralı uygulanmaz, fakat
sporcunun yüzme ve bisiklet etabını;
o Olimpik mesafede Erkekler 100 dk ,Bayanlar 110 dk,
o Sprint mesafelerde Erkekler 50 dk ,Bayanlar 55dk içersinde tamamlaması gerekir.
Parkur ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda teknik kurul bu sürede değişiklik
yapabilir değişiklik yarışma başlangıcından önce bildirilir. Belirlenen süre zarfında bisiklet
etabını tamamlayamayan sporcular yarışma dışı kalarak diskalifiye edilir.
Aday Elit kategorisinde yarışanlar milli takıma seçilemezler.
Elitler, gençler veya yaş grupları ile verilen start ta drafting yapmaları serbesttir.
Sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaklardır.
Elit ve yaş gruplarında olimpik mesafede 3:30 saat, zaman sınırlaması uygulanacaktır.
Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine göre yürütülecektir.
Yarışların yüzme etabı 50m.lik havuzda yapılacaktır. Kulvarlardaki sporcu sayısı kayıtlar
tamamlandıktan sonra belirlenecek katılımcı sayısına göre düzenlenecek ve teknik toplantıda
açıklanacaktır.
04 Mayıs 2014 tarihinde Antalya da yapılan Triatlon yarışmasına kaydolup gelmeyen ve
mazeretli olanların mazeretlerini resmi geçerliliği olan belge ile Federasyona
bildirmeyen sporcular yarışmaya alınmayacaklardır.
Çeşme yarışına katılım ücreti yatıranlar haklarını Kütahya yarışında kullanabileceklerdir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GÜVENLİK:
•
•
•
Her yarışmacı uygunluğu (ITU) tarafından belirlenen kurumlarca onaylanmış kask takacak,
kaliteli materyalden yapıldığını garanti eden markalı malzemeler kullanacaktır. (el yapımı
kaska müsaade edilmeyecektir.)
Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana
gelebilecek kaza, hasar ve benzeri olaylardan Federasyonumuz (organizasyon kurulu)
sorumlu değildir.
Yarışmaların (yüzme, bisiklet, koşu) sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik, Kaymakamlık, Gençlik
Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü ile Organizasyon Kurulunca alınacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER:
•
•
•
•
•
•
•
Yarışmalarda görev alacak hakemler ile kulüp sporcularının izinleri bağlı oldukları Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacaktır.
Teknik toplantıya kulüp idarecileri, Antrenörler, Yıldız- Genç- Aday Elit-Elitler ve Ferdi olarak
yarışan tüm sporcular katılmak zorundadırlar. Mazeretleri nedeniyle teknik toplantıya
katılamayanlar durumlarını Yarışma Baş Hakemine bildirmek ve resmi mazeret belgelerini
ibraz etmek zorundadırlar. Bu sporcular start sıralamasında en son sırada yer alırlar.
Yaş gruplarında takım sorumluları takım listeleri ile birlikte mutlaka katılmak zorunda olup,
sporcular isteğe bağlı olarak katılabilirler. Bu sporcuların kurallar ve parkur bilgilerini bildikleri
kabul edilecektir.
Müsabakalara katılacak tüm sporcular TTF forma kurallarına uymak zorundadır. Milli
takım formasıyla yarışa iştirak edemezler.
Tüm sporcular ITU’ nun belirlediği yarışma talimatlarını bilmek ve uygulamak, yarışmacılara,
hakemlere, görevlilere ve izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden
kaçınmak zorundadır.
Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan
değişiklikler, Yarışma komisyonunun görüşü alınarak, (yarışma başhakemi, yarışma
organizasyon sorumlusu, bir teknik kurul üyesi ve Federasyonumuzun belirttiği kişiler)
tarafından teknik toplantı sırasında açıklanır.
Bu talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Başkanlığı ve adına görev yapacak Yarışma
Komisyonu yetkilidir.
İTİRAZLAR:
•
•
•
Kulüpler itirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma Komisyonu ‘na
yapacaklardır. İtiraz bedeli federasyon mutemedine elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi
durumunda ödenen ücret ilgiliye iade edilecek aksi durumda federasyon hesabına gelir
kaydedilecektir.
Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı itirazı,
yarışmayı kendi bitiş zamanından sonra 5 dakika içinde yazılı olarak hakeme vermelidir.
Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri resmi sonuçları
açıklamasından sonraki 15 dakika içinde yapılmalıdır.
ÖDÜLLER:
•
Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular madalya ile ödüllendirilir, başarı belgesi verilir,
takımlara ödül verilmez..
•
•
Ödül törenine yarışmaya katılan kulüpler, antrenör, idareci ve sporcular katılmak zorundadır.
Dereceye giremeyen sporculara uygun görüldüğü takdirde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından ödeme yapılabilir.
PARKUR HARİTASI:
Yüzme 50 m. kapalı yüzme havuzu 8 kulvar, toplu start, dalga olarak verilecek start teknik
toplantıda açıklanacaktır.
Bisiklet ve koşu parkuru detaylı olarak teknik toplantıda belirtilecektir. Kampus içindeki yolların
durumuna göre değişiklik yapılabilir..
ÖDEMELER:
•
•
•
•
Federasyona akreditasyonlarını yaptırmayan antrenörlere harcırah verilmeyecektir; harcırah
ödenmesi için Antrenörler belgelerini federasyon yetkilisine göstermek zorundadır.
Takımları sadece yaş gurubu sporcularından oluşan kulüp antrenörlerine harcırah ödemesi
yapılmayacaktır.
10 ve yukarısı sporcu ile katılan il –kulüplerin 2 antrenörüne, 3-9 sporcu ile katılan il-kulüplerin
1 antrenörüne,yıldız,genç veya elitlerde en az bir sporcusunun yarışı tamamlaması şartı ile,
Yıldız,Genç,Elitler kategorisinde 1 ve 2 sporcu ile katılan il-kulüplerin sporcuları ilk 3 dereceye
girmeleri halinde 1 antrenörüne harcırahları Federasyonumuzca BANKA İBAN
NUMARALARINA YATIRILACAKTIR. ( Ödemeler Merkez’den yapılacak olup, katılımcılar
IBAN numaralarını yarışma alanında mutemede verecektir.)
•
•
•
•
1.gelen sporcunun derecesine göre Yıldızlar kategorisinde %25 lik dilime, Gençler
kategorisinde %13 lik dilime, Elitler kategorisinde %8 lik dilime girmeleri halinde sporcular
harcırah almaya hak kazanırlar.
Yaş Gruplarında ve Aday Elit kategorilerinde yarışacak sporculara Federasyonumuzca
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Harcırah almaya hak kazanmış olan sporcu ve antrenörlerin kendi hesaplarına ödeme
yapılacak olup toplu tek kişiye ödeme yapılmayacaktır.18 yaşından küçük sporcular anne
ve babalarından birisinin hesap numarasını verebilirler.
Aquatlon yarışlarında 1.gelen sporcunun derecesine göre küçükler – yıldızlar kategorisinde
%15 lik dilime girmeleri halinde sporcular harcırah almaya hak kazanırlar.
KONAKLAMA:
KÜTAHYA KONAKLAMA YERLERİNİN TELEFON NUMARALARI
YATAK KAPASİTELERİ
Kütahya Hılton Garden Inn - 121 Oda - Tel: 0 274 229 55 55 69
Güral Harlek Termal Otel ***** Kütahya - Eskişehir Karayolu 95 Oda / 200 Yatak 0 274 245 22 24
Grant Çınar Otel **** 99 Oda / 214 Yatak 0 271 271 07 07
Şehir Merkezi 4 Suit 2 Eng. Oda 200 Kişilik Lokanta
YONCALI TERMAL OTEL **** 73 ODA / 180 YATAK 2 274 249 44 44 -2494400
TAVŞANLI YOLU 16 KM. YONCALI
NEHİR TERMAL OTEL TAVŞANLI KARAYOLU 16 KM
YONCALI KAPLICALARI 62 ODA 0274 249 4747
Qtahya Otel *** 35 Oda / 82 Yatak 0 274 226 20 10
Şehir Merkezi
Arizona Otel *** 44 Oda / 97 Yatak 0 274 226 07 07
Şehir Merkezi
Hotaş Otel ** 74 Oda / 150 Yatak 0 274 224 89 90
Gülpalas Otel ** 27 Oda / 40 Yatak 0 274 216 23 50
Şehir Merkezi
Otel Erbaylar 42 Oda / 84 Yatak 0 274 223 69 60
Şehir Merkezinde
Yüksel Otel 50 Yatak 0 274 212 15 62
Şehir Merkezi
Köşk Otel 50 Yatak 0 274 216 20 24
Şehir Merkezi
İstanbul Otel 65 Yatak 0 274 224 99 18
Şehir Merkezi 0 542 373 40 87
Park Otel 30 Yatak 0 274 216 23 10
Şehir Merkezi 0 535 739 07 31
Benli Otel 45 Yatak 0 274 216 23 10
Şehir Merkezi 0 535 739 07 31
MİSAFİRHANELER
Öğretmen Evi Şehir Merzk 40 Yatak 0 274 223 62 49
Termik Misafirhanesi 40 Yatak 0 274 248 56 60
APART OTELLER
Köfteci Oğlu Apart
0 274 249 12 16
Yoncalı Huzur Apart Otel 16 Km 100 Yatak 0 274 249 41 69
Yoncalı Nazar Apart Otel 16 Km 100 0 274 249 47 10
Yoncalı Doğan Apart Otel 16 Km 70 0 274 249 42 12
Yoncalı Mercan Apart Otel 16km 24 Yatak 0 274 249 44 22
Yoncalı Şifa Apart Otel 16 Km 50 Yatak 0 274 249 47 00
YONCALI SEFA APART OTEL 16 KM 40 YATAK 0 274 249 46 64
ULAŞIM BİLGİLERİ:
31 Mayıs 2014 te Kütahya otobüs garından –Dumlupınar Üniversitesi kampusuna ulaşımları sağlamak
amacıyla bir otobüs/minibüs 13:00 -18:00 saatleri arasında temin edilmiştir.
01 Haziran 2014 Pazar sabah şehir merkezinden Gençlik spor tesisleri önünden Üniversite kampusa
Araç servisi temin edilmiştir.
YARIŞMAYA KATILACAK TÜM KULUPLER,ANTRENÖR VE SPORCULARA DUYURULUR.
Yayın Tarihi: 20.05.2014
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Download

ne tıklayınız. - Türkiye Triatlon Federasyonu