Tecrübeli ve Genç İnsanlar İçin AB Uluslararası Turizm Akışlarının Düşük ve Orta Sezonlarda İyileştirilmesi
COS-TFLOWS-2014-3-15
Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2015
Bu çağrının amacı, turizm sezonunun uzatılması ve tecrübeli (+55) ve genç (15-29) insanların hareketliliklerinin desteklenmesiyle Avrupa turizm sektörünün
rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede uygun başvuru sahiplerinin 55 yaş
üzeri bireyler ve 15 ile 29 yaş arasındaki gençleri
hedef alarak bir turizm ürünü konsepti tasarlamaları
veya geliştirmeleri ve konsepte ilişkin bir pilot test
uygulamaları sağlanacaktır.
Başvuru yapabilecek kurumların tüzel kişiliğinin
olması gerekmektedir. Tamamen veya kısmen kamu
veya özel kuruluş, ulusal kanuna uygun olarak
kurulmuş ve kayda geçmiş özel kuruluşlar başvuru
yapabilmektedir.
Başvuru sahiplerinin AB üye ülkeleri veya programa
katılımcı 4 farklı ülkeden, 4 ila 8 farklı ortak
bulmaları gerekmektedir. Konsorsiyumda bir kamu
kurumu, gençlere ve yaşlılara hitap eden bir temsilci
ile bir turizm hizmet sağlayıcısının yer alması
gerekmektedir. Bu çerçevede başvuru yapmak
isteyenlerin Cordis Veri tabanına kayıt olarak,
ortaklık talebinde bulunmaları gerekmektedir. Cordis
veri tabanında doğrudan çağrının ismini seçip hangi
ülkelerin ortak aradığı takip edilebilmektedir
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tflows-2014-3-15.html).
1
Konsorsiyumda yer alan koordinatör veya ortak başvuru sahiplerinin aşağıdaki kategorilerden birisinde olması beklenmektedir.
-
Kamu kurumları (ulusal, bölgesel veya yerel) ve bunların Avrupa, Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki ağ veya birlikleri,
Uluslararası kuruluşlar,
Gençlik veya tecrübeli bireylere hitap eden kuruluş/birlik/federasyonlar,
Üniversiteler,
Eğitim ve öğretim kurumları,
Araştırma merkezleri,
Destinasyon yönetimi1 kuruluşları ve bunların ağ/birlikleri,
Turizm, gençlik, tecrübeli bireylere hitap eden politikalar veya bu çağrının amacına hizmet etmek kaydıyla kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları, vakıflar, düşünce kuruluşları, şemsiye kuruluşlar, kamu veya özel kuruluşların ağ ve federasyonları,
- Ticaret ve sanayi odaları, sanatkâr odaları veya benzer kuruluş veya şemsiye kuruluşlar,
- Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler.
Çağrı
metni
ve
ilgili
tüm
belgelere
KOBİ’ler
için
Yürütme
Ajansının
(EASME)
internet
sayfasından
ulaşılmaktadır
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tflows-2014-3-15.html).
Bir turizm bölgesinin sahip olduğu fiziksel, ekonomik ve toplumsal değerlerinin yerel halk, işletmeler ve turistler arasında dengeli ve sürdürülebilir kullanımından ve ulusal-uluslararası
düzeyde tanıtımından sorumlu bir organdır.
1
2
Download

Başvuruya ilişkin ayrıntılı belge