Öğrenci Öğrenim Hareketliliği














Toplam bütçeden 26.320.800 Avro bu kalem için ayrıldı
Üniversitenin hibe talebi, toplam talep etmiş olduğu ay ile ortalama aylık hibe miktarı
olan 400 avro çarpılarak hesaplandı
2012/13 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nihai kullanım miktarı,
üniversitenin 2014/15 akademik yılı için talebinde tavan kabul edildi, kullanım miktarı
35.000 avronun altında olan kurumların kullanımları 35.000 avro kabul edildi.
Eğer üniversitenin talebi 2012/13 kullanım miktarından düşük ise talebi dikkate alındı
35000 Avro’ya kadar tüm üniversitelerin talepleri, 2012/13 akademik yılı kullanım
miktarına bakılmaksızın doğrudan kabul edildi.
35.000 avro üzerindeki talepleri azaltılmış talebinden çıkarıldı
Artık talep ilk karşılanan miktardan çıkarıldıktan sonraki hibe miktarına oranlandı.
Bu oran % 87 olarak hesaplandı
Artık talep % 87 ile çarpıldı
Doğrudan karşılanan miktar ile artık talebin karşılama oranı ile çarpımından elde
edilen miktar toplantı
Toplanan bu miktar 50 avro ve katları olacak şekilde aşağıya çekildi
Ortaya çıkan bu miktar öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı ortalama aylık hibe olan 400 avroya bölünerek toplam ay
hesap edildi
Toplam ay ise üniversitenin ortalama süre olarak bildirdiği sayıya bölünerek öğrenci
sayısı hesaplandı
Öğrenci Staj Hareketliliği












Toplam bütçeden 2.557.350 Avro bu kalem için ayrıldı
Üniversitenin hibe talebi, toplam talep etmiş olduğu ay ile ortalama aylık hibe miktarı
olan 500 avro çarpılarak hesaplandı
2012/13 akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği nihai kullanım miktarı, üniversitenin
2014/15 akademik yılı için talebinde tavan kabul edildi, kullanım miktarı 10.000
avronun altında olan kurumların kullanımları 10.000 avro kabul edildi.
Eğer üniversitenin talebi 2012/13 kullanım miktarından düşük ise talebi dikkate alındı
10,000 Avro’ya kadar tüm üniversitelerin talepleri, 2012/13 akademik yılı kullanım
miktarına bakılmaksızın doğrudan kabul edildi
10.000 avro üzerindeki talepleri azaltılmış talebinden çıkarıldı
Artık talep ilk karşılanan miktardan çıkarıldıktan sonraki hibe miktarına oranlandı.
Bu oran % 55 olarak hesaplandı
Artık talep % 55 ile çarpıldı
Doğrudan karşılanan miktar ile artık talebin karşılama oranı ile çarpımından elde
edilen miktar toplantı
Toplanan bu miktar 50 avro ve katları olacak şekilde aşağıya çekildi
Ortaya çıkan bu miktar öğrenci staj hareketliliği hibesi olarak hesaplandı


Hesaplanan hibe miktarı ortalama aylık hibe olan 500 avroya bölünerek toplam ay
hesap edildi
Toplam ay ise üniversitenin ortalama süre olarak bildirdiği sayıya bölünerek öğrenci
sayısı hesaplandı
Personel Ders Verme Hareketliliği













Toplam bütçeden 1.407.550 Avro bu kalem için ayrıldı
Üniversitenin hibe talebi, toplam talep etmiş olduğu gün ile ortalama günlük hibe
miktarı olan 117 avronun çarpımı ve talep edilen hareketlilik sayısı ile ortalama
seyahat gideri olan 360 avronun çarpımının toplanması ile hesaplandı
2012/13 akademik yılı Personel Ders Verme Hareketliliği nihai kullanım miktarı,
üniversitenin 2014/15 akademik yılı için talebinde tavan kabul edildi, kullanım miktarı
7.500 avronun altında olan kurumların kullanımları 7.500 avro kabul edildi.
Eğer üniversitenin talebi 2012/13 kullanım miktarından düşük ise talebi dikkate alındı
7,500 Avro’ya kadar tüm üniversitelerin talepleri, 2012/13 akademik yılı kullanım
miktarına bakılmaksızın doğrudan kabul edildi.
7,500 avro üzerindeki talepleri azaltılmış talebinden çıkarıldı
Artık talep ilk karşılanan miktardan çıkarıldıktan sonraki hibe miktarına oranlandı.
Bu oran % 10 olarak hesaplandı
Artık talep % 10 ile çarpıldı
Doğrudan karşılanan miktar ile artık talebin karşılama oranı ile çarpımından elde
edilen miktar toplantı
Toplanan bu miktar 50 avro ve katları olacak şekilde aşağıya çekildi
Ortaya çıkan bu miktar personel ders verme hareketliliği hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı üzerinden toplam gün ve personel miktarı hesap edildi
Personel Eğitim Alma Hareketliliği









Toplam bütçeden 996.950 Avro bu kalem için ayrıldı
Üniversitenin hibe talebi, toplam talep etmiş olduğu gün ile ortalama günlük hibe
miktarı olan 117 avronun çarpımı ve talep edilen hareketlilik sayısı ile ortalama
seyahat gideri olan 360 avronun çarpımının toplanması ile hesaplandı
2012/13 akademik yılı Personel Ders Verme Hareketliliği nihai kullanım miktarı,
üniversitenin 2014/15 akademik yılı için talebinde tavan kabul edildi, kullanım miktarı
5.000 avronun altında olan kurumların kullanımları 5.000 avro kabul edildi.
Eğer üniversitenin talebi 2012/13 kullanım miktarından düşük ise talebi dikkate alındı
5,000 Avro’ya kadar tüm üniversitelerin talepleri, 2012/13 akademik yılı kullanım
miktarına bakılmaksızın doğrudan kabul edildi.
5,000 avro üzerindeki talepleri azaltılmış talebinden çıkarıldı
Artık talep ilk karşılanan miktardan çıkarıldıktan sonraki hibe miktarına oranlandı.
Bu oran % 21,60 olarak hesaplandı
Artık talep % 21,60 ile çarpıldı




Doğrudan karşılanan miktar ile artık talebin karşılama oranı ile çarpımından elde
edilen miktar toplantı
Toplanan bu miktar 50 avro ve katları olacak şekilde aşağıya çekildi
Ortaya çıkan bu miktar personel eğitim alma hareketliliği hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı üzerinden toplam gün ve personel miktarı hesap edildi
YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU PROJELERİ HİBE
DAĞITIM KRİTERLERİ
Öğrenci Staj Hareketliliği














Toplam bütçeden 1.025.450 Avro bu kalem için ayrıldı
Konsorsiyumların hareketlilik sayıları, konsorsiyumda yer alan üniversite başına en
fazla 50 öğrenci sınırlaması esas alınarak hesaplandı. Eğer üniversitenin belirlediği
hareketlilik sayısı, hesaplanan sayıdan düşük ise üniversitenin belirlediği hareketlilik
sayısı dikkate alındı
Tüm konsorsiyumların hibe talepleri, ay cinsinden toplam süre ile ortalama aylık hibe
miktarı (500€) çarpılarak bulundu
Konsorsiyumda yer alan üniversite sayısı esas alınarak üniversite başına (ortalama 3
ay hareketlilik ile 10 öğrenci) 30 ay hareketlilik temel kabul edildi
Konsorsiyumların temel hareketlilik süreleri hesaplandı
Konsorsiyumların temel hareketlilik süreleri ile ortalama aylık hibe miktarı (500€)
çarpılarak temel kabul edilen hibe miktarları hesaplandı
Hibe taleplerinden temel kabul edilen hibe miktarları çıkartılarak artık talep
hesaplandı
Bu kalem için ayrılan bütçe miktarından temel kabul edilen hibe toplamı çıkartıldı,
elde edilen miktar toplam artık talebe oranlanarak karşılama oranı (%58) hesaplandı
Artık talep % 58 ile çarpıldı
Temel kabul edilen hibe miktarı ile artık talebin karşılama oranı ile çarpımından elde
edilen miktar toplandı
Toplanan bu miktar 50 avro ve katları olacak şekilde aşağıya çekildi
Ortaya çıkan bu miktar SMP hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı ortalama aylık hibe miktarına (500€) bölünerek toplam ay
hesap edildi
Toplam ay ise konsorsiyumun ortalama süre olarak bildirdiği sayıya bölünerek öğrenci
sayısı hesaplandı
Personel Ders Verme Hareketliliği





Toplam bütçeden 41.265 Avro bu kalem için ayrıldı
Tüm konsorsiyumların hibe talepleri, gün cinsinden toplam süre ile ortalama günlük
hibe miktarı (177€) çarpılarak bulunan bireysel destek miktarına, hareketlilik sayısı ile
ortalama seyahat masrafı (360€) çarpılarak bulunan seyahat masrafı miktarı eklenerek
hesaplandı
Konsorsiyumda yer alan üniversite sayısı esas alınarak üniversite başına (ortalama 7
gün hareketlilik ile 5 personel) 35 gün hareketlilik temel kabul edildi
Konsorsiyumların temel hareketlilik süreleri hesaplandı
Konsorsiyumun temel hareketlilik süresi ile ortalama günlük hibe miktarı (177€)
çarpılarak bulunan bireysel destek miktarına konsorsiyumun gerçekleştirebileceği
hareketlilik sayısı (konsorsiyumdaki üniversite sayısı başına 5 personel) ile ortalama


seyahat masrafı (360€) çarpılarak bulunan seyahat masrafı miktarı eklenerek temel
kabul edilen hibe miktarları hesaplandı
Ortaya çıkan bu miktar STA hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı üzerinden toplam gün ve personel miktarı hesap edildi
Personel Eğitim Alma Hareketliliği







Toplam bütçeden 99.225 Avro bu kalem için ayrıldı
Tüm konsorsiyumların hibe talepleri, gün cinsinden toplam süre ile ortalama günlük
hibe miktarı (177€) çarpılarak bulunan bireysel destek miktarına, hareketlilik sayısı ile
ortalama seyahat masrafı (360€) çarpılarak bulunan seyahat masrafı miktarı eklenerek
hesaplandı
Konsorsiyumda yer alan üniversite sayısı esas alınarak üniversite başına (ortalama 5
gün hareketlilik ile 5 personel) 25 gün hareketlilik temel kabul edildi
Konsorsiyumların temel hareketlilik süreleri hesaplandı
Konsorsiyumun temel hareketlilik süresi ile ortalama günlük hibe miktarı (177€)
çarpılarak bulunan bireysel destek miktarına konsorsiyumun gerçekleştirebileceği
hareketlilik sayısı (konsorsiyumdaki üniversite sayısı başına 5 personel) ile ortalama
seyahat masrafı (360€) çarpılarak bulunan seyahat masrafı miktarı eklenerek temel
kabul edilen hibe miktarları hesaplandı
Ortaya çıkan bu miktar STT hibesi olarak hesaplandı
Hesaplanan hibe miktarı üzerinden toplam gün ve personel miktarı hesap edildi
Download

Hibe Dağıtım Yöntemine İlişkin Açıklama