OZYEGIN UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE Transnational SOLAR-­‐ERA.NET Solar Energy R&D Project Calls SOLAR-­‐ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-­‐Ge Projeleri Çağrısı Dear Faculty Members, SOLAR-­‐ERA.NET is a project within the scope of European Union FP7 program. In cooperation with TUBITAK, SOLAR-­‐ERA.NET Programme has launched an international call to support solar energy R&D projects. SOLAR-­‐ERA.NET, is embedded among the European countries, which aims to facilitate joint activities in the field of solar electricity technologies and increase the implementation of industry both at the transnational and at the national/ regional level. •
•
•
•
•
R&D projects in the field of solar electricity generation include photovaltaics and concentrating solar power, will be supported. Eligible consortia shall consist of a minimum of 2 partners from 2 different countries. At least one partner in the consortium must be from the industry. The calls are set up as a two-­‐step submission procedure, consisting of a pre-­‐proposal phase and a full proposal phase Applicants have to fulfill eligibility criteria of their respective national programme-­‐ 1509-­‐
TUBİTAK International Industrial R&D Projects Grant Programme Budget: 2 Million Euro. The maximum rate of support is max. 75% for SMEs; max. 60% for Large Enterprises Duration: Max. 36 months Deadline: Pre-­‐proposal phase: 30 April 2014, 17:00 CET; full proposal phase: 2 October 2014, 17:00 CET. For more information: http://www.solar-­‐era.net http://www.tubitak.gov.tr/ Kind regards, Technology Transfer Office ................................................................................................................................................................ Değerli Öğretim Üyeleri, SOLAR-­‐ERA.NET Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. TÜBİTAK iş birliği ile SOLAR-­‐ERA.NET, güneş enerjisi AR-­‐GE projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı ilanında bulunmuştur. SOLAR-­‐ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Çağrı kapsamında fotovotaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili çağrı konularındaki Ar-­‐Ge projeleri desteklenecektir. • En az 2 farklı ülkeden 2 ortağın katılımı sağlanmalıdır. • Konsorsiyumda en az 1 sanayi ortağı yer almalıdır. • Başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. • Başvuru sahipleri ilgili ulusal programın kriterlerini yerine getirmekle yükümlüdürler-­‐ 1509 Uluslararası Sanayi AR-­‐GE Projeleri Destekleme Programı Bütçe: 2 Milyon Avro. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. •
Süre: Max. 36 ay Başvuru tarihleri: Proje ön başvurusu: 30 Nisan 2014 (saat 17:00 CET); proje önerisi :2 Ekim 2014 (saat 17:00 CET) Detaylı bilgi için: http://www.solar-­‐era.net http://www.tubitak.gov.tr/ Saygılarımızla, Teknoloji Transfer Ofisi 
Download

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi AR