Register before 14th March
and SAVE €200
C5’s Forum on
Business Information
In A Global Context
ANTI-CORRUPTION
Compliance & Risk Management
Turkey Edition
6 – 7 May 2014 • Park Bosphorus Hotel • Istanbul, Turkey
YOLSUZLUKLA
MÜCADELE MEVZUATINDA UYUM VE RİSK YÖNETİMİ
Türkİye Sürümü
6 – 7 Mayıs 2014 • Park Bosphorus Otel • İstanbul, Türkiye
Keynote Speakers and Public Sector
Speakers / Ana Konuşmacılar ve Kamu
Sektöründen Konuşmacılar:
Levent Kurt
Deputy General Director, Directorate General
of International Law and Foreign Relations
Ministry of Justice (Turkey)
Lisa K. Miller
Integrity Compliance Officer
The World Bank Group (Washington)
Av. Gönenç Gürkaynak
Managing Partner
ELIG, Attorneys-at-Law (Turkey)
The Conference Chair/
Konferans Başkanlığı
Cansen Başaran Symes
Member of the Board
President of Company Affairs Committee
Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD)
Expert Compliance Professionals from /
Aşağıdaki Şirketlerden Alanlarında
Deneyimli Uyum Görevlileri:
3M (Turkey)
Coca-Cola Turkey
DuPont (Turkey)
Habboush Group
(Turkey)
Henkel Turkey
KORDSA GLOBAL (Turkey)
Metro (Turkey)
Novo Nordisk (Turkey)
Sandoz (Turkey)
To reserve your place call: +44 (0) 20 7878 6888,
fax your registration form on the last page of the
brochure to +44 (0) 20 7878 6885 or register online
at www.C5-Online.com/ACTurkey
Yerinizi ayırtmak için lütfen +44 (0) 20 7878 6888’i
arayınız, broşürün son sayfasındaki kayıt formunu
+44 (0) 20 7878 6885’e fakslayınız veya
www.C5-Online.com/ACTurkey sitesinden
kaydınızı yaptırınız
Up to
13.0
CP D
Senior public officials, chief compliance officers, audit and fraud investigators,
in-house lawyers and seasoned advisors will provide the latest insights on how to:
• Ensure that your global anti-corruption corporate compliance programme fits with the reality
on the ground
• Detect risks arising from the commercial implications of U.S. Sanctions on Turkey’s
neighbouring countries
• Address the unique anti-bribery challenges of bidding for government contracts and public
procurement in Turkey
• Create a corporate ethics and compliance culture, that starts at the top
Interactive Working Groups, 7 May 2014
A
B
Minimising Risk Exposure in Joint Ventures, Consortia and Conglomerates:
Due Diligence, Reps and Warranties
Bribery in Customs Operations: How to Minimise Corrupt Behaviour, Prevent Improper
Payments and Monitor Broker and Agent Activities in Your Local Supply Chain
Üst düzey kamu görevlileri, uyum görevlileri, şirket içi yolsuzluk soruşturmacıları
ve denetçileri, şirket içi avukatlar ve deneyimli danışmanlar, aşağıdaki konular
hakkındaki en güncel konuları tartışacaklardır:
• Sizin yolsuzlukla mücadele global şirket uyum programınızın sahadaki gerçeklerle uygunluğu
• Türkiye’ye komşu ülkelere uygulanan ABD ambargolarının ticari risklerinin nasıl tespit edileceği
• Türkiye’de kamu ihalelerine veya hükümet sözleşmelerine teklif verilmesinde karşılaşılabilecek
Türkiye’ye özgü zorluklar
• Üst yönetimden başlanarak şirket içi etik ve uyum kültürünün yaratılması
İnteraktif Çalışma Grupları, 7 Mayıs 2014
A
B
Ortak Girişimler (Joint Ventures), Konsorsiyumlar ve Holding Şirketlerde Risklere Maruz
Kalmanın En Aza İndirilmesi: Hukuki İnceleme, Beyan ve Taahhütler
Gümrük İşlemlerinde Rüşvet: Yolsuzluk içeren Davranışların En Aza İndirilmesi, Uygunsuz
Ödemelerin Önlenmesi ve Yerel Tedarik Zincirinizdeki Aracı ve Acentelerin İzlenmesi
Supporting Sponsor:
Media Partners:
Part of the C5 Group Global Series
Astana | Dubai | Frankfurt | Johannesburg | Kiev | Lagos | London | Madrid | Milan | Moscow | New Delhi
Nairobi | New York | Paris | Perth | Shanghai | Singapore | Sydney | Warsaw | Washington | Zurich
A ground-breaking international event designed to address the unique anti-corruption
challenges in the region. Benchmark and learn how to develop anti-corruption compliance
policies that can withstand increased scrutiny by foreign and local regulators.
F
oreign companies doing business in or
from Turkey and local companies listed
on foreign stock exchanges or with ties to
foreign companies are increasingly under pressure
to develop robust anti-corruption compliance
policies. While Turkey is preparing for the OECD's
Phase 3 Review of the country’s efforts to enforce
the OECD anti-bribery Convention in March 2014,
the recent and on-going scandal that has led to
several arrests in raids in Istanbul and Ankara for
money laundering, bribery and fraud, sends a
clear message to the compliance community that
wrongdoings will be investigated and prosecuted.
Moreover, several important improvements in
Turkey’s legislative and institutional framework
for combating foreign bribery have been identified
and include: significant awareness-raising and
training, inclusive of the private sector; important
legislative reforms, including the introduction
of whistleblower protections for private- and
public-sector employees; the express denial of
tax deductions for bribe payments; the repeal of a
defence for bribers who report their crime to law
enforcement authorities; and, most importantly,
the re-establishment of corporate liability for
foreign bribery.
C5’s Forum on Anti-Corruption – Turkey Edition
brings together an exceptional faculty of senior
corporate ethics and compliance executives,
lawyers, and public officials, and addresses your
organisation’s most pressing anti-corruption
compliance challenges including:
• Building, supporting and maintaining a culture
of ethics and compliance
• Discussing and designing corporate compliance
measures companies should put in place in
preparation to manage the impact of the new
corporate criminal liability regime
• What is and isn’t acceptable under international
and local anti-bribery regulations when hosting,
entertaining, and providing gifts to officials
• Best practices for rolling out an effective training
programme that addresses local constrains
Enhance Your Experience with New Working
Groups. In these comprehensive and practical
working sessions, you will benefit from enhanced
Q&A, case studies, and the exchange of hands-on
practices to help you build upon or adjust your
anti-corruption compliance programme.
A:Minimising Risk Exposure in Joint Ventures,
Consortia and Conglomerates: Due Diligence,
Reps and Warranties
B:Bribery in Customs Operations: How to
Minimise Corrupt Behaviour, Prevent Improper
Payments and Monitor Broker and Agent
Activities in Your Local Supply Chain
To reserve your place call: +44 (0) 20 7878 6888, fax your registration form on the last page of the brochure
to +44 (0) 20 7878 6885 or register online at www.C5-Online.com/ACTurkey
Bölgenin kendine özgü yolsuzlukla mücadele sorunlarına değinmesi amacıyla tasarlanmış
çığır açan bir uluslararası bir etkinlik. Yabancı ve yerli düzenleyici makamlar tarafından
artan sıkı incelemelere karşı durabilen yolsuzlukla mücadele uyum politikalarını nasıl
geliştireceğinizi karşılaştırarak değerlendiriniz ve öğreniniz.
T
ürkiye’de çalışan veya Türkiye ile iş yapan
yabancı şirketler ve yabancı borsalarda işlem
gören veya yabancı şirketlerle bağlantılı olan
yerli şirketler, sağlam yolsuzlukla mücadele uyum
politikaları geliştirmek için giderek artan bir baskı
altında kalmaktadırlar. Türkiye bir taraftan OECD
rüşvetle mücadele sözleşmesini uygulamaya koyma
çabalarının neresinde olduğunu gözden geçirecek
ve Mart 2014’te gerçekleştirilecek olan OECD 3.
Aşama İncelemesi için hazırlanırken, İstanbul ve
Ankara’da yakın zamanda kara para aklama, rüşvet ve
yolsuzlukla ilgili olarak yapılan baskınlar neticesinde
bazı tutuklamalara kadar giden ve halen devam
eden skandal, uyum görevlileri camiasına, mevzuata
aykırılıkların inceleme ve soruşturmaya tabi tutulacağı
mesajını açık ve net bir şekilde vermektedir.
Ayrıca, yabancı ülkelerde verilen rüşvetle savaşılması
konusunun yasal ve kurumsal çerçevesinde Türkiye’de
bazı önemli gelişmeler tespit edilmiştir. Bunlar
arasında, özel sektörle de birlikte yürütülen önemli
farkındalığı arttırma ve eğitim çalışmaları, uygun
olmayanı bildiren özel ve kamu sektörü çalışanlarının
korunması için yapılan özel düzenlemeler, rüşvet
ödemelerinin vergiden düşülmesinin açık ve net bir
şekilde reddedilmesi, rüşvet verenlerin suçlarını itiraf
etmeleri durumunda ceza almalarını engelleyen kanun
maddesinin yürürlükten kaldırılması ve en önemlisi,
yabancı kaynaklı rüşvet için kurumsal sorumluluğun
yeniden tesis edilmesi gibi hususları da içeren yasal
reformlar bulunmaktadır.
C5 Yolsuzlukla Mücadele Forumu– Türkiye Sürümü,
seçkin etik ve uyum görevlileri, hukukçular ve kamu
görevlilerini bir araya getirmekte ve şirketinizin
aşağıdaki hususları da kapsayan en acil yolsuzlukla
mücadele uyum çabalarını ele almaktadır
• Etik ve uyum kültürünün tesis edilmesi,
desteklenmesi ve korunması
• Şirketlerin yeni kurumsal cezai yükümlülük
rejiminin etkilerini yönetme hazırlığı yaparken
uygulaması gereken uyum önlemlerinin
tartışılması ve tasarlanması
• Resmi görevlilerin karşılanması, ağırlanması ve bu
kişilere hediye verilmesi durumlarında, uluslararası
ve yerel rüşvetle mücadele düzenlemeleri
açısından kabul edilebilir olan ve olmayan
durumların değerlendirilmesi
• Yerel kısıtlamaları dikkate alan etkili bir eğitim
programının hayata geçirilmesi için en iyi
uygulamalar
A MUST-ATTEND EVENT FOR:
• Corporate Counsel
- International Trade Counsel
- Import/Export Compliance
- Trade and Regulatory Counsel
- Government Affairs
- Contracts
• Compliance Officers
• Ethics Officers
• Directors, Internal Audit
• Directors, Import Export Compliance
• Directors, Business Conduct
• Forensic Accountants
• Auditors
• Certified Fraud Examiners
• Directors, Corporate Audits
and Investigations
• International Contract Managers
• Outside Counsel specialising in:
- International Trade
- Corporate Compliance
- White Collar Crime
- Internal Investigations
- Anti-Money Laundering
- Corporate Governance
KİMLERİN
KATILMASI GEREKİR:
• Şirket Danışmanları
- Dış Ticaret Danışmanları
- İthalat/İhracatta Mevzuata Uyum
- Ticari ve Yasal Düzenleme
Danışmanları
- Hükümet İlişkileri
- Sözleşmeler
• Uyum Görevlileri
• Etik Görevlileri
• Direktörler, İç Denetim
• Direktörler, İthalat İhracatta Mevzuata
Uyum
• Direktörler, İş Davranışları
Yeni Çalışma Gruplarıyla Deneyiminizi Arttırın. Bu
kapsamlı ve pratik çalışma oturumunda yolsuzlukla
mücadele uyum programınızı oluşturmaya ya da
geliştirmeye yardımcı olacak genişletilmiş soru/
cevap oturumundan, vaka çalışmalarından ve
yolsuzlukla mücadele uyum programınızı geliştirip
uyarlamanızı sağlayacak pratik uygulamaların
alışverişinden yararlanacaksınız.
• Adli Muhasebeciler
A: Ortak Girişimler, Konsorsiyum ve Holding Şirketlerde
Risklere Maruz Kalmanın En Aza İndirilmesi: Hukuki
İnceleme, Beyan ve Taahhütler
• Aşağıdaki konularda uzmanlaşmış
şirketten bağımsız danışmanlar:
B: Gümrük İşlemlerinde Rüşvet: Yolsuzluk içeren
Davranışların En Aza İndirilmesi, Uygunsuz
Ödemelerin Önlenmesi ve Yerel Tedarik
Zincirinizdeki Aracı ve Acentelerin İzlenmesi
Yerinizi ayırtmak için lütfen +44 (0) 20 7878 6888’i numarayı arayınız, broşürün son sayfasındaki kayıt
formunu +44 (0) 20 7878 6885‘e fakslayınız veya www.C5-Online.com/ACTurkey sitesinden kaydınızı
yaptırınız.
• Denetçiler
• Lisanslı Yolsuzluk Müfettişleri
• Direktörler, Şirket içi Denetimler ve
Soruşturmalar
• Uluslararası Sözleşme Yöneticileri
- Uluslararası Ticaret
- Şirket içi Uyum
- Beyaz Yakalı Suçları
- Şirket içi Soruşturmalar
- Kara Para Aklamanın Önlenmesi
- Kurumsal Yönetişim
DAY ONE: Tuesday 6 May 2014
08:30
Registration Begins
09:00
Opening Remarks from the Conference Chair
• Exploring various ways to conduct effective due diligence
on Turkish business partners of Turkish/foreign companies
• Assessing the target’s business model and how its employees
interact with government officials to assess the full scope of risk
- Conducting a thorough review of the target’s sales
practices, business model and third parties
- Carefully reviewing compliance-sensitive accounts and
evaluating target’s awareness of risk
• What prospective acquirers should look for in a target’s
anti-corruption compliance programme
- Governing legal framework
- Policies and procedures, training, auditing and internal
controls
- Target’s tracking of interaction with government officials,
or lack thereof
- Historical risk issues
• What to do if pre-merger due diligence efforts reveal problems
- Pros and cons of disclosure to authorities
- Evaluating public disclosure obligations
- Waiver implications under Turkish, US, and UK law if you
do not raise target’s potential anti-corruption violations
- Role of outside counsel
• Assessing regulatory risks prior to closing and other
transactional issues
• Negotiating representations and warranties regarding
compliance with anti-corruption requirements, adequacy
of internal controls, and accuracy of accounting records
Cansen Başaran Symes
Member of the Board, President of Company Affairs
Committee, Turkish Industry and Business Association
09:15
Keynote Address:
Anti-Corruption Regulatory Landscape
and Enforcement Priorities in Turkey
Levent Kurt
Deputy General Director, Directorate General of International
Law and Foreign Relations, Ministry of Justice (Turkey)
10:00
How to Minimise Third Party Risks:
Applying Risk-Based Due Diligence When
Vetting, Selecting and Monitoring Local Agents,
Brokers, and Distributors
Av. Gönenç Gürkaynak, Managing Partner
ELIG, Attorneys-at-Law (Turkey)
Esra Korun, Business Area Near East, Lawyer
Legal Affairs & Compliance, Novo Nordisk (Turkey)
Monty Raphael QC, Special Counsel, Peters & Peters (UK)
• How to establish appropriate front-end vetting and screening
protocols based on the type of relationship and interests
represented by the third party
- how to utilize due diligence based on the level of risk
and services provided by third party
- background/reputation checks - what to look for before
going too far in the diligence process
• How to evaluate background red and green flags –
understanding how much government ownership is enough
to interest the enforcement agencies
- ownership, qualifications, social and political connections
and financial links
- government affiliations – particularly when foreign
consulting agents/engineers or project managers are
being used
- familial relationships/friendships
- lack of experience
- requests for payments outside of the territory
- working with local counsel
- media/reputational checks
- in person meetings to verify representations/training
- additional heightened scrutiny when government owned
• Knowing how far down the chain to explore – determining
which third party employees need to be screened
- determining exactly who will represent your company
- outlining the level of contact required with government
officials by representatives and their third parties
• Understanding the local business environment and customs
unique to Turkey
• What to do with information uncovered during the vetting
process and how to make the decision regarding which
parties to use/not use
11:00
Morning Refreshments
11:30
Mergers & Acquisitions: How to Conduct
Pre-Merger Due Diligence on Target Companies
to Minimise Anti-Corruption Risks in Turkey
Mark Zimmer, Partner, Gibson Dunn, (Germany)
12:00
Networking Lunch
13:15
Bidding for Government Contracts and Public
Procurement in Turkey: Addressing the Unique
Anti-Bribery Challenges and Avoiding World
Bank Sanctions and Debarment for Corrupt
Practices in Funded Projects
Lisa K. Miller, Integrity Compliance Officer, Integrity
Compliance Office, The World Bank Group (Washington)
Kadir Özakhun, General Counsel, 3M (Turkey)
• How to detect public procurement situations in Turkey that
may trigger a request for a bribe or facilitating payment
• Assessing the role of your company’s government relations
strategy in the procurement context – to what extent does
it increase or lessen the risk of corruption?
• Responding to and addressing competitor allegations
of bribery in the context of the bidding process
• Balancing the challenges of utilizing local sponsors with
the exposure to potential anti-corruption violations
• What the compliance team can do in the procurement
process to lessen risks of corruption in fulfilling the contract
• Overlapping risk for liability under the Turkey public
procurement law
14:15
Conducting a Thorough and Effective Internal
Investigation and Responding to Findings in Turkey
Serçin Kireçtepe Kaymaz
Chief Legal Counsel, Metro (Turkey)
• What triggers an investigation – starting points and sources
of information
• Defining the scope of the investigation – striking a balance
between what is necessary versus what is achievable
• Overcoming potential blocking statutes/restrictions imposed
by local laws such as data privacy, employment laws
requirements
• How far you can go when interviewing witnesses and
suspects, and what rights they have
To register call +44 (0) 20 7878 6888 OR visit www.C5-Online.com/ACTurkey
#C5AntiCorruption @C5Live
• Documenting the investigation to maximize credibility
to government
• Obtaining information crucial to the investigation while
complying with confidentiality clauses, privacy and data
protection laws in Turkey
• What difficulties arise when transferring data from Turkey due to
the adoption of the Law on the Protection of Personal Data (U.S.)
• The involvement of local law enforcement: should you resort
to information disclosure?
• How to report findings/potential violations to local/foreign
regulators
15:00
Morning Refreshments
15:15
Creating a Corporate Ethics and Compliance
Culture, Starting at the Top
• How to develop a co-operation plan with the enforcement
authorities: what does that entail and require?
• Building effective relationship and communication lines
between business and compliance manager and devoting
resources to address business risk
• Turning compliance into a business strength rather than
a burden
17:45
DAY TWO: Wednesday 7 May 2014
Post-Conference Working Groups
Cenk Alper, CEO, KORDSA GLOBAL (Turkey)
8:30 am – 12:00 pm (Registration Opens at 8:00 am)
Bülent Şenver, President, EDMER (Turkey)
Selin Evrem, Chief, Legal & Compliance, Henkel Turkey
Panel Moderator:
Av. Gönenç Gürkaynak, Managing Partner
ELIG, Attorneys-at-Law (Turkey)
• Obtaining commitment from senior management
• How ethics and corporate social responsibility impact the
bottom-line
• Setting the tone at the top and then down to the bottom:
the role of senior management in instilling a compliance ethic
• How to get the message to permeate a large organisation/
conglomerate
• Building, supporting and maintaining a culture of ethics and
compliance through effective training
• Overcoming cultural and legal challenges in rolling out
an anti-corruption compliance programme: balancing local
diversity with global policies
16:45
Tailoring Effective Compliance Programmes that
Meet Global Compliance Standards and Address
Risks Inherent to the Turkish Market
Lara Karam, General Counsel, Habboush Group (Turkey)
Altuğ Özgün
Head Legal & Compliance Officer, Sandoz (Turkey)
Ertuğrul Onur, General Counsel, Coca-Cola (Turkey)
• Crucial differences between “Western” and “Eastern”
approaches to Compliance
• What your anti-corruption compliance programme needs
to accomplish in Turkey and how it should be organised
and supported locally
• Ensuring that “corporate” procedures are not “lost in
translation” when applied in Turkey
• Explaining “Code-of-Conduct” and “Conflict-of-Interests”
to your employees
• The extent to which local senior management endorsement
is important for the implementation of the compliance
programme
• How to create an environment where perception and attitude
towards compliance and fraud are imbedded into employees
behaviours
• Speak up procedures – do they work in Turkey and what
support is provided for utilising hotlines?
• Assigning local responsibility and accountability – appointing
a specific department or an official to be responsible for
preventing corruption and related offences
• Creating synergies between different functions to ensure that
compliance programmes have been aligned to local realities:
legal, compliance, internal audit, accounting controls, risk
management, investigators both at corporate and local level
Conference Ends
Drinks Reception
A
Minimising Risk Exposure in Joint Ventures,
Consortia and Conglomerates: Due Diligence,
Reps and Warranties
Duygu Kirca
Legal Affairs Director, KORDSA GLOBAL AS (Turkey)
This interactive and practical working group session will provide
attendees with concrete tools and nuts-and-bolts guidance on
how to create a cost-effective and risk-based third party due
diligence programme. Learn about key risk factors and legally
obtainable information that will ensure consistency throughout
the enterprise.
The workshop will include case studies and sample due diligence
checklists will be provided. Experienced speakers will explore the
key factors to consider when working to uncover government
relationships and connections of your third party vendors,
contractors, brokers, agents, distributors and partners. Walk away
with the tools you need to create a robust third party due diligence
and management programme with minimal administrative and
financial burdens. Attendees will have an opportunity to submit
questions to speakers in advance and benchmark their current
programme with other industry representatives. Topics of
discussion will include:
• How Turkish content rules affect joint ventures and increase
bribery risks
• Identifying special risks for JVs and consortia that other third
party relationships may not have
• Managing joint venture and consortia risks when participants
are subject to different legal regimes
• What level of due diligence is appropriate or required for JV
partners
• What Turkish authorities will expect of JVs vs. other third
party relationships
• Managing conflicting expectations of stakeholders
• What reps and warranties or other contract language is
reasonable to expect of JV partners
• What special issues may arise if the JV includes a government
partner
• Resolving disputes among partners should a bribery issue arise
• How the Turkish foreign investment thresholds impact joint
venture partner considerations
Connect with us!
To register call +44 (0) 20 7878 6888 OR visit www.C5-Online.com/ACTurkey
@C5Live
#C5AntiCorruption
Anti-Corruption Experts:
Networking Group
#C5AntiCorruption @C5Live
13:30 pm – 17:00 pm (Registration Opens at 13:00 pm)
B
10:00
Bribery in Customs Operations: How to Minimise
Corrupt Behaviour, Prevent Improper Payments
and Monitor Broker and Agent Activities in Your
Local Supply Chain
Av. Gönenç Gürkaynak
Yönetici OrtakELİG Ortak Avukat Bürosu (Türkiye)
Arzu Sancili, Import & Export Logistics,
Customs Compliance Coordinator –
Turkey, Middle East & North Africa, DuPont (Turkey)
Esra Korun, Yakın Doğu Bölgesi, Hukuk İşleri ve Uyum
Novo Nordisk (Türkiye)
Monty Raphael QC, Avukat, Peters & Peters (Birleşik Krallık)
The speed with which products are moved through customs makes
the trade of goods an area within most corporate operations that
is ripe for the introduction of corrupt behaviour. Customs brokers
and agents might expect that facilitating payments will be paid as
a matter of course, leaving companies in a compliance conundrum
that often pits corporate legal and compliance departments
against the customs and trade department — local operations in
Turkey are no exception. During this session, be engaged in a realtime examination of real-life examples and fact scenarios that will
explore this key area of vulnerability while also providing practical
strategies for establishing local compliance policies that will
effectively prevent, address and minimize the future occurrence
of corrupt behaviour within customs operations as the following
topics are addressed:
• Üçüncü kişi ile kurulacak ilişki türüne ve üçüncü kişiyle
ilişkinin sağlayacağı çıkarlara bağlı olarak uygun bir ön
araştırma ve tarama protokolünün tesis edilmesi
- hukuki değerlendirmenin, üçüncü kişi ile ilişkinin getireceği
risk seviyesi ve üçüncü kişi tarafından sağlanan hizmetler
temel alınarak kullanılması
- geçmiş / itibar kontrolleri – hukuki değerlendirme sürecinde
fazla ileriye gitmeden önce incelenmesi gereken hususlar
• Arka planda ortaya çıkan çekincelerin ve sorun yaratmayan
hususların değerlendirilmesi – kanunu uygulamakla yükümlü
mercilerin ilgisini çekmesi için devletin üçüncü kişinin ne
kadarına sahip olması gerekli olduğunun anlaşılması
- mülkiyet, nitelikler, sosyal ve politik bağlantılar ve finansal
bağlantılar
- hükümet bağlantıları – bilhassa yabancı danışmanlar/
mühendisleri veya proje müdürleri kullanıldığında
- aile ilişkileri/arkadaşlıklar
- tecrübe eksikliği
- bölge dışından ödeme talepleri
- yerel danışman ile çalışma
- medya/itibar kontrolleri
- beyanların/eğitimin doğrulanması için yüz yüze görüşmeler
- devlet mülkiyetinde olduğunda yapılacak incelemenin
derinleştirilmesi
• Zincirde ne kadar derine inip inceleme yapılması gerektiğinin
anlaşılması - hangi üçüncü kişi çalışanlarının araştırılması
gerektiğinin belirlenmesi
- şirketinizi tam olarak kimin temsil edeceğinin belirlenmesi
- temsilciler ve onların birlikte çalışacağı üçüncü kişiler ile
kamu görevlileri arasında gerekli olan irtibat düzeyinin
belirlenmesi
• Yerel iş ortamının ve Türkiye’ye özgü geleneksel kurallarının
anlaşılması
• İnceleme sürecinde ortaya çıkarılmış bilgilerle ne yapılacağı
ve hangi üçüncü kişilerin kullanılacağına / kullanılmayacağına
karar verilmesi
• Assessing the definition of facilitating payments in light
of the FCPA — knowing when “grease” becomes a bribe
• Identifying an acceptable range for facilitating payments
in light of the FCPA
• How to instruct your team on the ground to respond requests
for bribes — what not to do when faced with a direct or
implied extortion demand by a local government official
• Extortion, duress, custom and practice — if and when they
are defenses
• Distinguishing permissible expediting payments from
unlawful small bribes and how to assess the cumulative value
of repetitive small bribes
• Tips for vetting local customs brokers and screening out high
risk agents
• Keeping tabs on the activities of local partners, associates
and accountants
• How to setup effective red and green flags throughout the
customs clearance process
• Monitoring compliance with corporate policies established
to address improper payments
• Satisfying recordation requirements without increasing your
exposure
BİRİNCİ GÜN: 6 Mayıs 2014 Salı
08:30 Kayıt Başlangıcı
09:00
Konferans Başkanlığının Açılış Konuşması
Cansen Başaran Symes
Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket İşleri Komisyonu Başkanı
Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)
09:15
Konferans Temasına ilişkin Konuşma:
Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadelede Mevzuat
Ortamı ve Uygulama Öncelikleri
Levent Kurt, Genel Müdür Yardımcısı Uluslararası Hukuk ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı (Türkiye)
Üçüncü kişilerden kaynaklanan risklerin en
aza indirilmesi: Yerel aracıların, acentelerin ve
distribütörlerin seçilmesi, araştırılması ve takip
edilmesinde risk temelli hukuki inceleme yapılması
11:00
Kahve molası
11:30
Birleşme ve Devralmalar: Türkiye’de
karşılaşılabilecek yolsuzlukla mücadele risklerinin
en aza indirilmesi amacıyla hedef şirketler
üzerinde birleşme öncesinde gerçekleştirilecek
hukuki incelemenin nasıl yapılacağı
Mark Zimmer, Ortak, Gibson Dunn (Almanya)
• Türk/yabancı şirketlerin Türk iş ortakları hakkında etkin
değerlendirme yapmalarına yönelik çeşitli yöntemlerin
araştırılması
• Riskin tam kapsamını değerlendirmek için hedef şirketin
iş modelinin ve çalışanlarının kamu görevlileri ile nasıl bir
etkileşim içinde olduğunun değerlendirilmesi
- Hedef şirketin satış uygulamalarına, iş modeline ve üçüncü
kişilerine yönelik kapsamlı bir inceleme yapılması
- Uyumluluğa duyarlı hesapların dikkatli şekilde incelenmesi
ve hedef şirketin risk farkındalığının değerlendirilmesi
• Devralma niyeti olan muhtemel alıcıların, hedef
şirketin yolsuzlukla mücadele uyum programında nelere
bakmalarının gerektiği
Fax order form to +44 (0) 20 7878 6885 or register online at www.C5-Online.com/ACTurkey
#C5AntiCorruption @C5Live
- Tâbi olunan yasal çerçeve
- Şirket politikaları ve usulleri, eğitim, denetim ve iç kontroller
- Hedef şirketin kamu görevlileri ile olan etkileşiminin veya
etkileşiminin olmamasının izlemesi
- Tarihsel açıdan risk ihtiva eden konular
• Birleşme öncesi hukuki değerlendirmenin var olan
problemleri saptaması durumunda yapılması gerekenler
- Yetkili mercilere ifşanın avantajları ve dezavantajları
- Kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüklerinin değerlendirilmesi
- Hedef şirketin potansiyel yolsuzlukla mücadele mevzuatına
yönelik ihlallerinin bildirilmemesi durumunda Türkiye, ABD
ve Birleşik Krallık kanunları çerçevesindeki feragat ile bunun
sonuçları
• Kapanıştan önce mevzuattan kaynaklanan risklerinin ve diğer
işlemsel sorunların değerlendirilmesi
• Yolsuzlukla mücadele gereksinimlerine uyma, iç kontrollerin
yeterliliği ve muhasebe kayıtlarının doğruluğu ile ilgili beyan
ve taahhütlerin müzakere edilmesi
12:00
Öğle Yemeği/ Networking
13:15
Türkiye’de kamu ihalelerine veya hükümet
sözleşmelerine teklif verilmesinde
karşılaşılabilecek Türkiye’ye özgü zorluklar
ve Dünya Bankası müeyyidelerinden ve Dünya
Bankası tarafından finanse edilen projelerden
yasaklanmadan kaçınılması
15:00
Kahve Molası
15:15
Üst yönetimden başlanarak şirket içi etik ve uyum
kültürünün yaratılması
Cenk Alper, Genel Müdür, KORDSA GLOBAL (Türkiye)
Bülent Şenver, Başkan, EDMER (Türkiye)
Selin Evrem, Baş hukuk müşaviri, Uyum görevlisi, Henkel Türkiye
Panel Moderatörü:
Av. Gönenç Gürkaynak
Yönetici Ortak, ELİG Ortak Avukat Bürosu (Türkiye)
• Üst yönetimden taahhüt alma
• Etik ve sosyal sorumluluk şirketin alt kademelerini nasıl etkiler
• En üst seviyeden aşağıya doğru üslubun belirlenmesi:
uygunluk etiği aşılamada üst yönetimin rolü
• Mesajın büyük bir organizasyona/holdinge nüfuz etmesinin
sağlanması
• Etkin bir eğitim sistemi ile etik ve uygunluk kültürünün
oluşturulması, desteklenmesi ve sürdürülmesi
• Yolsuzlukla mücadele yasalarına uyum programı oluştururken
kültürel ve yasal zorlukların üstesinden gelinmesi: küresel
politikalar ile yerel çeşitliliğin dengelenmesi
Lisa K. Miller, Integrity Uyum görevlisi, Integrity Compliance
Office, The World Bank Group (Washington)
Hem küresel uyum standartlarını hem de
Türkiye’ye özgü riskleri kapsayan etkin uyum
programlarının hazırlanması
Kadir Özakhun, Baş hukuk müşaviri, 3M (Türkiye)
Lara Karam, Baş hukuk müşaviri, Habboush Grubu (Türkiye)
16:45
• Rüşvet veya herhangi bir ödeme talebinin ortaya çıkmasına
neden olabilecek Türkiye’deki kamu ihale şartlarının tespit
edilmesi
• Şirketin devlet ile olan ilişki stratejisinin rolünün ihale
bağlamında değerlendirilmesi – bu strateji ne ölçüde
yolsuzluk riskini artırmakta veya azaltmakta?
• Teklif verme süreci bağlamında rakiplerin rüşvet iddialarına
yanıt verilmesi ve bunların ele alınması
• Yerel sponsor kullanılmasının zorlukları ile potansiyel
yolsuzluk ihlallerine maruz kalma ihtimallerinin dengelenmesi
• Sözleşmeyi yerine getirirken yolsuzluk risklerini azaltmak için
ihale sürecinde uyum ekibinin yapabilecekleri
• Türk kamu ihale hukukunda üst üste gelen sorumluluk riski
14:15
Altuğ Özgün
Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Görevlisi, Sandoz (Türkiye)
Ertuğrul Onur, Baş hukuk müşaviri, Coca-Cola (Türkiye)
• Uyum konusunda “Batı” ve “Doğu” yaklaşımları arasındaki
önemli farklılıklar
• Yolsuzlukla mücadele yasalarına uyum programınızın
Türkiye’de neleri başarması gerekir ve bu yerel ölçekte nasıl
organize edilmeli ve desteklenmelidir
• Türkiye’de uygulanan “kurumsal” prosedürlerin “çeviride
kaybolmamasının” sağlanması
• “İş Ahlakı” ve “Çıkar Çatışmasının” çalışanlarınıza açıklanması
• Uyum programının uygulanmasında yerel üst yönetimin onay
ve desteğinin alınmasının ne ölçüde önemli olduğu
• Mevzuata uyum ve dolandırıcılığa karşı algı ve tutumun
çalışan davranışlarının ayrılmaz bir parçası olmasını
sağlayacak bir ortamın oluşturulması
• Çalışanların seslerini yükseltebileceği yollar– bunlar
Türkiye’de işliyor mu ve yardım hatlarının kullanılmasında ne
tür destek sağlanıyor?
• Yerel sorumluluk ve hesap verilebilirlik – yolsuzluğun ve ilgili
suçların önlenmesinden sorumlu belirli bir departmanın veya
görevlinin atanması
• Uyum programlarının, yerel gerçekler ile uyumlu hale
getirilmesi için farklı fonksiyonlar/departmanlar arasında
sinerjinin tesis edilmesi: kurumsal ve yerel düzeyde hukuk,
uyum iç denetim, muhasebe kontrolleri, risk yönetimi,
müfettişler
• Yürütme mercileri ile bir işbirliği planının tesis edilmesi: bu
neleri gerektirmekte ve zorunlu kılmaktadır?
• İş ve uyum yöneticileri arasında etkin ilişki ve iletişim
kanallarının geliştirilmesi ve iş risklerinin belirlenebilmesi için
kaynakların ayrılması
• Uygunluk konusunun, bir yük olmaktan ziyade bir işsel güce
dönüştürülmesi
Türkiye’de de kapsamlı ve etkin bir şirket içi
soruşturma yürütülmesi ve şirket içi soruşturma
sonucu elde edilen bulgular ışığında hareket edilmesi
Serçin Kireçtepe Kaymaz
Baş Hukuk Müşaviri, Metro (Türkiye)
• Soruşturmayı neler tetikler – başlangıç noktaları ve bilgi
kaynakları
• Soruşturmanın kapsamının belirlenmesi – gerekli olan ile
başarılabilir olan arasındaki dengenin kurulması
• Veri gizliliği, iş kanunu gereklilikleri gibi yerel yasaların
öngördüğü potansiyel engelleyici kanunların aşılması
• Tanık ve şüpheliler ile görüşürken ne kadar ileri gidilebilir
ve tanık ve şüphelilerin hakları nelerdir
• Devlet nezdinde güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak için
soruşturmanın belgelenmesi
• Türkiye’deki gizlilik hükümlerine, mahremiyet ve verilerin
korunması hakkındaki yasalara riayet edilirken, soruşturma
ile ilgili önemli bilgilerin elde edilmesi
• Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun (ABD)
yürürlüğe girmesi nedeniyle Türkiye’den veri aktarırken
ortaya çıkan zorluklar
• Yerel yaptırımın mercilerinin dahil olması: bilgi ifşasında
bulunmalı mısınız
• Bulguların/potansiyel ihlallerin yerel/yabancı yetkili
mercilere raporlanması
17:45
Konferans Sonu
Resepsiyon
To register call +44 (0) 20 7878 6888 OR visit www.C5-Online.com/ACTurkey
#C5AntiCorruption @C5Live
7 Mayıs 2014 Çarşamba
Konferans Sonrası Çalışma Grupları
8:30 – 12:00 (Kayıt 8:00’da başlamaktadır)
A
Ortak Girişimler, Konsorsiyum ve Holding
Şirketlerde Risklere Maruz Kalmanın En Aza
İndirilmesi: Hukuki İnceleme, Beyan ve Taahhütler
Duygu Kirca
Hukuk İşleri̇ Di̇rektörü, KORDSA GLOBAL AŞ (Türkiye)
Bu interaktif ve pratik çalışma grubu oturumu, katılımcılara nasıl
maliyet yönünden etkin ve risk bazlı üçüncü kişi değerlendirme
programı oluşturulacağı konusunda somut araçlar ve basit
ayrıntılar ile rehberlik edecektir. Anahtar risk faktörleri ve
işletmenin tamamında tutarlılık sağlayacak yasal olarak elde
edilebilir bilgiler gibi hususlar öğrenilebilecektir.
Çalışma, vaka incelemelerini de içerecek olup, örnek hukuki
değerlendirme kontrol listeleri de sağlanacaktır. Deneyimli
konuşmacılar, üçüncü kişi tedarikçiler, yükleniciler, aracılar,
temsilciler, distribütörler ve ortaklarınızın devlet ilişkilerini ve
bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışırken göz önüne alınması
gereken önemli faktörleri ele alacaklardır. Oturum süresince en az
idari ve finansal yüklerin söz konusu olduğu sağlam bir üçüncü kişi
değerlendirme ve yönetim programı oluşturmak için ihtiyacınız
olan araçları öğreneceksiniz. Katılımcılar, önceden konuşmacılara
sorular sorma ve mevcut programlarını diğer sektör temsilcileri
ile karşılaştırma fırsatı bulacaktır. Tartışma konularından bazıları
şunlardır:
• Türk içerik kurallarının ortak girişimleri nasıl etkilediği
ve rüşvet risklerini nasıl artırdığı
• Diğer ilişkilerde söz konusu olamayacak Ortak Girişimler
ve konsorsiyumlara özel risklerin belirlenmesi
• Katılımcıların farklı yasal rejimlere tâbi olduğu durumlarda
ortak girişim ve konsorsiyum risklerinin yönetilmesi
• Ortak Girişim taraflarından ne tür beyan ve taahhütlerin veya
diğer sözleşme yükümlülüklerinin beklenmesinin uygun olduğu
• Türk mercilerinin Ortak Girişimlerden ve diğer üçüncü kişi
ilişkilerinden neler beklediği
• Menfaat sahiplerinin çakışan beklentilerinin yönetilmesi
• Ortak Girişim ortaklarından ne tür beyan ve taahhütlerin veya
diğer sözleşme yükümlülüklerinin beklenmesinin uygun olduğu
• Ortak Girişimde bir devlet ortağının bulunması durumunda
ne tür özel sorunların ortaya çıkabileceği
• Herhangi bir rüşvet söz konusu olduğunda ortaklar arasındaki
ihtilafların çözülmesi
• Türkiye’deki yabancı yatırım sınırlarının ortak girişim
taraflarının düşüncelerini nasıl etkilediği
13:30 – 17:00 (Kayıt 13:00’da başlamaktadır)
B
Gümrük İşlemlerinde Rüşvet: Yolsuzluk içeren
Davranışların En Aza İndirilmesi, Uygunsuz
Ödemelerin Önlenmesi ve Yerel Tedarik
Zincirinizdeki Aracı ve Acentelerin İzlenmesi
Arzu Sancili, İthal ve İhracat Lojistik,
Gümrük Uyum Koordinatörü – Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika, DuPont (Türkiye)
Ürünlerin gümrükten geçirilme hızı, mal ticaretini kurumsal
işlemlerin çoğunda uygunsuz tavırların ve yolsuzlukların ortaya
çıkmasına müsait bir alan haline getirebilmektedir. Çoğu zaman
gümrük müşavirleri ve acenteler, FCPA ile kabul edilen kolaylaştırıcı
ödemelerin işin doğası gereği gerçekleşmesini beklemekte; bu da
şirketleri, kurumsal hukuk ve uyum departmanlarının gümrük ve
ticaret departmanına karşı yarışmasına neden olan, bir uygunsuzluk
muamması içine sokar – Türkiye’deki yerel işlemler de bundan farklı
değildir. Bu oturum sırasında, aşağıdaki başlıklarda da değinildiği
gibi, bir yandan gümrük işlemlerinde gelecekte yolsuzluk ve uygunsuz
davranışlarının etkin şekilde önlenmesi ve en aza indirilmesini
sağlayacak yerel uygunluk politikalarına yönelik pratik stratejiler
sunarken, diğer yandan bu önemli düzeyde hassas konuyu masaya
yatıracak gerçek hayattan örnek ve senaryoları gerçek zamanlı
olarak inceleyebileceksiniz:
• FCPA kapsamında kolaylaştırıcı ödemeler tanımının
değerlendirilmesi
• Kolaylaştırıcı ödemelere ilişkin makul bir kapsamın belirlenmesi
• Rüşvet taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda ekibinize
talimat verilmesi - yerel kamu görevlisi tarafından doğrudan veya
dolaylı bir rüşvet talebi ile karşılaşıldığında nelerin yapılmayacağı
• Rüşvet alınması, cebir, adap ve uygulama – bunlar savunma mı
veya ne zaman savunma
• Yasa dışı küçük miktarda rüşvetlerden hukuka uygun hızlandırıcı
ödemeler hususunu ayırt etme ve tekrar eden küçük miktarda
rüşvetlerin biriken değerinin nasıl değerlendirileceği
• Yerel gümrük müşavirlerinin incelenmesi ve yüksek risk taşıyan
aracıların elenmesine ilişkin ipuçları
• Yerel ortakların, iş arkadaşlarının ve muhasebecilerin
faaliyetlerinin izlenmesi
• Gümrükten çekme sürecinin tamamı boyunca etkin tehlike
ve güven işaretlerinin oluşturulması
• Uygunsuz ödemelere yönelik tesis edilen kurumsal politikalara
uyulup uyulmadığının izlenmesi
• Maruz kalışınızı arttırmadan bildirim gereksinimlerinin yerine
getirilmesi
SPONSORED BY:
ELIG, Attorneys-at-Law provides highquality legal services on Turkish law
matters in an efficient and business-minded
manner. ELIG’s core areas of strength are
corporate law, internal investigations and compliance, mergers & acquisitions,
competition law, banking and finance, litigation, Internet law, administrative
law, real estate law and intellectual property law.
ELİG Ortak Avukat Bürosu, şirketlere, iş ortaklıklarına, yatırım bankalarına ve
şahıslara Türk hukuku konularında uygulama odaklı ve yüksek kaliteli hukuk
danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. ELİG’in temel uzmanlık alanları şirketler
hukuku, şirket içi soruşturmalar ve hukuka uyum, birleşme ve devralmalar,
rekabet hukuku, bankacılık ve finans, dava takibi, bilişim hukuku, idare hukuku,
gayrimenkul hukuku ve fikri mülkiyet hakları hukuku üzerinedir.
GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
C5, along with our affiliate organisations in New York, American
Conference Institute (ACI) and in Toronto, The Canadian Institute
(CI), works closely with sponsors to create the perfect business
development solution catered exclusively to the needs of any practice
group, business line or corporation. With over 500 conferences held
in Europe, Russia and the CIS, China, India, the US and Canada, C5,
ACI and CI provide a diverse portfolio of first-class events tailored to
the senior level executive.
For more information about this program or our global portfolio,
please contact: Ed Malkoun on +44 (0)20 7878 6973 or email
[email protected]
Fax order form to +44 (0) 20 7878 6885 or register online at www.C5-Online.com/ACTurkey
©C5, 2014
#C5AntiCorruption @C5Live
C5’s Forum on
ANTI-CORRUPTION
YOLSUZLUKLA
Compliance & Risk Management
MÜCADELE MEVZUATINDA UYUM VE RİSK YÖNETİMİ
Turkey Edition
Türkİye Sürümü
6 – 7 May 2014 • Park Bosphorus Hotel • Istanbul, Turkey
6 – 7 Mayıs 2014 • Park Bosphorus Otel • İstanbul, Türkiye
Priority Service Code
627L14.E
5
Business Information
In A Global Context
EASY WAYS TO REGISTER
:
WEBSITE: www.C5-Online.com/ACTurkey
'
REGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888
8 EMAIL: [email protected]
Ê FAX: +44 20 7878 6885
Register & Pay by
14 March 2014
Register & Pay by
11 April 2014
Register after
11 April 2014
o ELITEPASS*: Conference & Both Working Groups
€1700
€1800
€1900
o Conference & Working Group oA or oB
€1550
€1650
€1750
o Conference Only
€1050
€1150
€1250
FEE PER DELEGATE
*ELITEPASS is recommended for maximum learning and networking value.
RETURN TO
* PLEASE
C5, Customer Service
11th Floor, The Tower Building, 11 York Road
London, UK SE1 7NX
ADMINISTRATIVE DETAILS
Date: 6 – 7 May 2014
DELEGATE DETAILS
Time: 9:00 – 17:45
Venue: Park Bosphorus Hotel
Address: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 34437 Taksim
Istanbul, Turkey
NAMEPOSITION
APPROVING MANAGER
POSITION
Telephone: +90 (212) 377 8888
ORGANISATION
To book your accommodation please call Venue Search on tel:
+44 (0) 20 8541 5656 or e-mail [email protected]
ADDRESS
DOCUMENTATION IS PROVIDED BY WEBLINK
CITY
PHONEFAX
The documentation provided at the event will be available on weblink only. If you
are not able to attend, you can purchase an electronic copy of the presentations
provided to delegates on the day of the event. Please send us this completed
booking form together with payment of €595 per copy requested. For further
information please call +44 (0) 207 878 6888 or email [email protected]
EMAIL
CONTINUING EDUCATION
TYPE OF BUSINESS
6.50 hours (conference only) plus 3.25 hours per working group towards
Continuing Professional Developments hours (Solicitors Regulation Authority).
Please contact C5 for further information on claiming your CPD points.
POSTCODECOUNTRY
FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM
Event Code: 627L14-IST
PAYMENT DETAILS
BY CREDIT CARD
Please charge my
○ AMEX ○ VISA ○ MasterCard
NUMBER EXP. DATE
CARDHOLDER
BY CHEQUE
I have enclosed a cheque for € ___________ made payable to C5 Communications Limited
BY BANK TRANSFER
C5 Communications Limited
Account Name: C5 Communications Limited
Bank Name: HSBC BANK Plc
Bank Address: 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK
Bank Branch: St Albans Branch
BIC ( Bank Identifier Code ): MIDLGB22
IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66
Sort Code: 40-05-15
Account Currency: EURO
If you wish to pay in GBP£ or USD$ please contact Customer Service
PAYMENT POLICY
Payment is due in full upon your registration. Full payment must be received
prior to the event otherwise entry will be denied. All discounts will be applied to
the Main Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any
other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to
individuals employed by the same organisation.
TERMS AND CONDITIONS
You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send
a substitute participant. Delegates may not “share” a pass between multiple
attendees without prior authorisation. If you are unable to find a substitute,
please notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date
and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable
against any other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of
fees paid less a 25% service charge. No credits or refunds will be given for
cancellations received after 10 days prior to the conference date. C5 reserves
the right to cancel any conference for any reason and will not be responsible for
airfare, hotel or any other costs incurred by attendees. No liability is assumed by
C5 for changes in programme date, content, speakers or venue.
INCORRECT MAILING INFORMATION
If you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change
any of your details, please email [email protected] or fax the label on
this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to
www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.
Download

ANTI-CORRUPTION YOLSUZLUKLA