Engineered by Experience
2
1
2
BALARKEN
OVERVIEW
UET Uran profesyonel ekibi ile her geçen
gün iddiali ve önemli yeni projeleri portföyüne
katmaya devam etmektedir. Şirket tüm
müşterilerine her koşulda kaliteli teknik
çözümler sunmaya odaklanmıştır. Her şeyden
önce, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet
konusundaki ısrarımız bizleri sürekli büyüme ve
başarıya taşımaktadır.
UET Uran’s professionals continually add to our
portfolio of challenging and significant projects.
Our experts have dedicated themselves to bringing
quality and technical solutions to our varied Clients.
More than any other factor, our insistence for
quality and customer satisfaction lead to excelling
us toward continued growth and success.
UET Uran, İşverenlerine uluslararası
standartlarda kalite ve hizmeti alma olanağını
taahhüt etmektedir. Firmamız, müşterilerimizin
ihtiyaçları ve küresel pazarda ortaya çıkan yeni
fırsatlara uygun olarak sürekli gelişmektedir.
UET Uran ensures its customers receive the kind
of quality and service they expect from a leading
contracting international organization. Our company
is always evolving as the needs of our customers
change and as new opportunity is created in the
global market place.
Hedefimiz, sunduğumuz hizmetleri sürekli
geliştirerek, yeni ve daha etkin çözümlerle
sektörde saygın bir iş ortağı olmaktır.
Our target for the future is to continuously improve
our services, create new and more efficient
solutions, and be a prestigious partner in the sector.
3
KURUM PROF‹L‹
PROFILE
UET Uran Endüstri Tesisleri A.Ş., enerji, petrol
ve gaz başta olmak üzere endüstriyel tesis
yapımı alanında hizmet vermek üzere Ankara’da
kurulmuş bir taahhüt firmasıdır.
UET Uran is an contracting company for mainly energy,
oil & gas and all type industrial plants construction.
Established in Ankara, Turkiye to provide investors and
clients with many type of service in stages of design,
procurement, manufacturing and plant construction
activities.
Dünya çapında faaliyet gösteren firmamız,
özellikle Türkiye, Ortadoğu ve BDT (Bağımsız
Devletler Topluluğu) coğrafyasında faaliyetleri
yoğunlaşmış dinamik bir grup olarak,
müşterilerine uluslararası standartlara uygun
hizmet alma olanağı sunmaktadır.
Termik Santraller, Rafineriler, Petrokimya
Tesisleri, Su Arıtma Tesisleri, Çimento
Fabrikaları, Borulama gibi endüstriyel tesislerin
anahtar teslimi yapımı ile inşaat, mekanik,
elektrik ve enstrümantasyon montaj işlerinin
yanı sıra, çelik konstrüksiyon, makine ve proses
ekipman imalatı alanlarında da uzmanlaşmış
ve bugüne kadar önemli projeleri başarıyla
gerçekleştirmiştir.
UET Uran aynı zamanda Birleşik Arap
Emirlikleri’nde tescilli bir şirkettir. Bu sayede
Ortadoğu Bölgesinde altyapı, üstyapı, sanayi
ve enerji santralleri elektromekanik montaj işleri
alanında, müşterilerine daha etkin çalışma
olanağı sunabilmektedir.
4
Being a dynamic group of leading experts operating
worldwide providing a broad range of services and
yields to select clientele with a special emphasis on the
Turkey, Middle East and CIS regions. UET Uran offers
the highest quality in its services on the international
market today working closely with our customers to
achieve their goals.
Specialized in the turnkey construction of industrial
facilities, including thermal power plants, refineries,
petrochemical plants, water treatment plants, cement
factories and process piping; civil construction, the
installation of mechanical-electrical equipment and
instrumentation and fabrication of steel structure,
machinery, equipment.
UET Uran is also a registered company in United Arab
Emirates. Through this frame, it serves more effective
solutions to its Clients in the field of substructure,
superstructure, electromechanical installation of
ındustrial and energy plants in the Gulf Region.
5
KURUMSAL FELSEFE
CORPORATE PHILOSOPHY
Öncelikli hedefimiz, müşterilerin özel ihtiyaçlarına
karşılık verecek gerekli teknik çözümü en
rekabetçi fiyatlarla sunarak tam müşteri
memnuniyeti sağlamaktır.
Our primary objective is to ensure full customer
satisfaction while serving the specific requirements of
Clients by providing the best required technology at the
globally most competitive prices.
Misyonumuz
Mission Statement
• Müşterilerimizin beklentilerine en uygun, doğru
fiyatlı ve yüksek standartlı taahhüt hizmetini
sunmak.
• To serve those customers who require and expect to
pay a fair price for superior construction services.
• Tüm hizmetleri belirlenen bütçe içinde ve
kaliteden taviz vermeksizin zamanında teslim
etmek.
• Yarattığımız değer ve hizmetleri,
bireysel ve müşterek çaba ve gücümüzle
mükemmelleştirmek.
Vizyonumuz
UET Uran çalışanları olarak, gerek bireysel gerek
kurumsal temelde, taahhüt alanında sunduğumuz
hizmetlerde müşterilerimizle uzun vadeli işbirliği
yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sürekli
geliştirdiğimiz değerlerimizle, müşteri ve toplumun
tamamı için seçkin bir organizasyon olmak temel
amacımızdır.
6
• To commit ourselves to delivering services and
products on-time, within defined budget and to
specified levels of quality.
• To dedicate ourselves to the pursuit of excellence
through pledging our individual and collective
strengths to achieve substantive and continuous
improvements to the value and range of services
provided.
Vision Statement
We, the employees of UET Uran, acknowledge our role
in building lasting customer relationships, as well as our
unique responsibility in providing construction related
services crucial to the management and operations
of the customers we serve. Accordingly we have
dedicated ourselves to being superior organization
by continuously improving value to our customers,
personnel and society.
7
SA⁄LIK, ‹ GÜVENL‹⁄‹
VE ÇEVRE POL‹T‹KASI
UET Uran, işin yapımı esnasında oluşabilecek
etkilerden insanları ve çevreyi korumayı ilk amaç
edinmiştir.
UET Uran is committed to protecting its employees and
environment from the effects which may occure during
the execution of the project.
Bizim işimizde başarılı olmak için, tüm seviyelerde
tüm risklerin planlı ve sistematik şekilde
tanımlanması, elenmesi ve azaltılması gereklidir.
Sağlık, güvenlik ve çevre risklerinin denetimi ilk
önceliktir. Bu yönetim anlayışı, kendini: “İnsanı koru,
Çevreyi koru. Sıfır kaza için çalış.” sloganlarında da
göstermektedir.
Success in our business requires planned and systematic
identification, elimination and reduction of all risks at all
levels. Control of health, safety and environmental risks
is our first priority. This management focus is vested
itself in these phrases or slogans of working: “Save the
people. Save the environment. Work for no incidents”.
UET Uran, tüm iş aktivitelerinde işin gerektirdiği
ulusal ve uluslararası standartlar ve talimatlar
ile sağlık, iş güvenliği ve çevre yönetmelik ve
kanunlarına harfiyen uyacağını beyan eder.
UET Uran shall ensure to comply strictly with related
regulations on occupational health and safety, and on
the environment, together with the related requirements
of related international standards and guidelines as
appropriate and applicable for the project.
Bu doğrultuda aşağıdaki gereklilikleri sağlayacak ve
düzenleyeceği bir metodoloji ile bunu etkin şekilde
uygulayacaktır:
Contractor shall organize and manage effectively a
methodology of H&S to ensure the required level of
performance in by:
• Sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması,
• Olası kazalardan kaçınmak amacıyla plan yapılması,
prosedürlerin oluşturulması, uygulamalarının ve
devamlılığının sağlanması,
• Projenin her aşamasında eğitim ve ödüller ile İSİG
farkındalığının oluşturulması ve korunması,
• Çalışanlar arasında İSİG ile ilgili konularda açık sözlülük
ve katılımın desteklenmesi;
• Çalışanlara uygun ve gerekli İSİG eğitimlerinin
sağlanması;
• Tüm faaliyetlerde, çevresel hususlar ile ilgili gerekli
özenin gösterilmesi yoluyla risk seviyesinin mümkün olan
en düşük dereceye indirilmesinin sağlanması
o Alan, enerji ve malzeme kaynaklarını etkin şekilde
kullanmak için planlama yapılması,
o Çevre üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen
emisyon, atık su ve atık maddelerin bertaraf
edilmesi, boşaltımının ortadan kaldırılması ve/veya
azaltılması için çalışılması.
• Creating a healthy work environment and actively promoting
the health and well-being of all workers,
• Establishing plans, procedures of H&S and maintaining good
practices in all operations to avoid any probable incidents,
• Maintaining awareness in H&S by training and awards, in all
stages of the project;
• Promoting among all workers openness and participation in
matters of H&S,
• Providing training in H&S to workers as appropriate and
necessary,
• All operations will be undertaken with proper regard to the
environmental issues, with a strong striving to reduce risks to
a level that is as low as reasonably practical by,
o Planning to use land, energy and material resources
efficiently,
o Eliminating wastes and pursuing progressive elimination
and/or reduction of emissions, effluents and discharges
of waste materials that are known to have a negative
impact on the environment, ultimately eliminating the
negative impacts.
UET Uran olarak temel amaçlarımızdan biri;
çalışanlar ve topluma açık bir şekilde yaklaşarak
sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla iyi iletişim
kurulması değil, toplumun geneline geniş ölçekte
katma değer sağlamaktır.
8
HSE POLICY
One of our main aims is to demonstrate openness to
employees, and the society to ensure not only well
communication with these related bodies, but also to
provide value-added effort to the Community at large.
9
‹T‹RAKLER
/UBELER
SUBSIDIARY COMPANIES
/BRANCHES
Ongun Enerji A.Ş.
Ongun Energy Inc.
www.ongunenerji.com.tr
Renution Enerji A.Ş.
www.ongunenerji.com.tr
Renution Energy Inc.
www.renution.com.tr
www.renution.com.tr
BAE Şube
UAE Branch
P.O.Box 16111 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
P.O.Box 16111 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
URAN INDUSTRIAL PLANTS
10
11
ÇALIMA ALANLARI
FIELD OF ACTIVITIES
Şirketimiz faaliyet alanında ağırlıklı olarak enerji
santralleri, sanayi kompleksleri, petrol ve gaz
tesisleri ve çelik yapı faaliyetleri bulunmaktadır.
The field of activities of our company covers
implementation mainly power plants, industrial
complexes, oil & gas plants and steel structures.
Başlıca faaliyet alanlarımız;
Our main scope of activities for a diverse portfolio
of clients are listed below:
• Temel Mühendislik
• Detay Mühendislik
• Proje Malzeme Tedariği ve Gözetim Hizmetleri
• İnşaat İşleri
• Mekanik Montaj
• Proses Borulaması Imalat ve Montajı
• Detailed Design
• Procurement and Expediting
• Civil Works
• Mechanical Installation and Erection
• Yapısal Çelik İmalat ve Montajı
• Process Piping Prefabrication and Erection
• Elektrik, Enstrümantasyon, Kontrol ve
Otomasyon İşleri
• Structural Steel Fabrication and Erection
• Electrical Installation
• Tesis Devreye ve İşletmeye Alma Hizmetleri
• Instrumentation and Automation Installation
• Proje Yönetimi
• Assistance to Plant Start-up and Commissioning
Yukarıda belirtilen faaliyetler için UET Uran
kapsamı, Mühendislik-Tedarik-Yapım veya
Mühendislik-Tedarik-Yapı-ProjeYönetimi şeklinde
ve / veya sözleşme gereklerine uygun olarak
diğer bir kombinasyonda olabilmektedir.
Projede sorumluluğumuz, müşterilerin
sözleşme stratejisine bağlı olarak elektromekanik müteahhitlik veya tüm kapsamı
üstlenmiş Ana Yüklenici olmak üzere farklılık
gösterebilmektedir. Söz konusu bu projelerde,
Ana Yüklenici ya da İş Ortağı/Konsorsiyum üyesi
olarak rol alabilmekteyiz.
12
• Engineering
• Project Management
Scope of UET Uran services for the above activities
may be on EPC (Engineering - ProcurementConstruction) or EPCM (EPC plus Management) and
or any other combination and contracting of the above
activities based on Clients’ contract requirements.
Our responsibility in a project can be as diverse as an
electro-mechanical Constructor or a Main Contractor
with full responsibility depending on Clients’ contract
strategy. To fulfil these contracts we do take the role of
single contractor and/or a partner of a JV - Consortium
type organization.
13
MÜHEND‹SL‹K &
PROJE YÖNET‹M‹
UET Uran, çeşitli disiplinlerde uluslararası
standart ve kodlara uygun mühendislik
çalışmaları yürüten dinamik bir gruba sahiptir.
Bu mühendislik faaliyetleri, gerek kendi
kaynaklarımızla, gerekse sektörün saygın
firmalarıyla birlikte yürütülmektedir.
• Çelik ve kompozit yapılar için mühendislik
• Enerji santralleri, rafineriler, petrol ve gaz
tesisleri için detay mühendislik
• Tesis ve şebekeler için elektrik ve
enstrümantasyon mühendisliği
• Her türlü mekanik detay mühendislik
• Jeotermal sondaj yardımcı ekipmanları tasarımı
• Proje yönetimi, planlama, tedarik ve lojistik,
maliyet kontrolü, şantiye yönetimi
ENGINEERING &
PROJECT MANAGEMENT
UET Uran has access to a dynamic group of
engineers in certain fields and the ability to carry
out various engineering works meet with global
codes and criterias. As well as UET Uran is able
to perform these activities with his own resources,
also would outsource by using reputable
companies.
• Construction engineering for steel, and
composite structures
• Industrial detail enginering for power plants,
refineries, oil & gas plants
• Electrical & Instrumentation engineering for
plants and electrical networks
• Mechanical engineering which include all aspects
of mechanical works
• Geothermal drilling BOP Equipment Design
• Project Management: planning, procurement &
logistics, cost control, construction management
YAPIM
CONSTRUCTION
UET Uran, yapım, montaj ve proje yönetimi
alanlarında bütünlüklü ve nitelikli müteahhit
hizmetleri sunarken, projelerin takvimi ve bütçeleri
içerisinde tamamlanması için ihtiyaç duyulan
kaynakları planlayarak kullanmaktadır. UET
Uran tüm taahhütlerinde, yerel ve uluslararası
mevzuatlardan doğan tüm gereklilikleri eksiksiz
yerine getirmektedir.
UET Uran as a contractor has the capacity to
provide multiple integral solutions in the field of
construction & installation and project management.
UET Uran uses all necessary resources to ensure
decisive scheduling, logistics and planning allows
for executed projects on time and in budget. Having
global approach, UET Uran ensures compliance to
international and local regulations in all works and
implements a “rise above” theory in executions.
İnşaat:
• Çelik ve Kompozit Yapıların İnşası
• Su ve Pis Su Şebekeleri ve Pompa İstasyonları
• Yüksek Betonarme Baca ve Soğutma Kuleleri
• Üst Yapı İşleri
Enerji:
• Termik Santraller - Kömür Yakıtlı
• Doğal Gaz Güç Santralleri
• Rüzgar Enerjisi Santralleri
• Jeotermal Enerji Santralleri
Enerji santral sistemleri:
• Kazan Montajı (Basınçlı ve Basınçsız Parçalar Için)
• Türbin - Jenerator Montajı
• Kömür ve Kül Sistemleri
• Soğutma Sistemleri
• Elektrofiltreler & Baca Gazı Arıtma Sistemleri
• Atık Isı Kazanı
• Su Tasviye Sistemleri
• Basınçlı Borulama
Petrol ve Gaz / Petrokimya:
• Kompresör İstasyonları
• Gaz İşleme Tesisi
• Amonyak ve Üre Tesisleri
• Rafineri Üniteleri - Distilasyon, Hidrokraking,
İzomerizasyon, Kok
• Proses Borulama
Sanayi Tesisleri:
• Çimento Fabrikaları
• Demir-Çelik Fabrikaları: Sinter, Haddehane, Kömür ve
Cevher Hazırlama, Çelikhane, Konveyör, Toz Toplama
• Atık Su Arıtma
14
Civil & Structural:
• Structural works including the execution of steel and composite
structures.
• Sewer and water networks, sewage main lines and pump stations.
• High-rise chimneys and cooling towers
• Superstructures
Energy:
• Thermal Power Plants - Coal Fired
• Natural Gas Power Plants
• Wind Energy Power Plants
• Geothermal Energy Power Plants
Specific aspects for power plants:
• Boiler erection / Pressure and non-pressure parts
• Turbine-Generator assembly
• Coal & Ash Sytems
• Cooling systems
• Electrofilters & FGD & Denox
• HRSG
• BOP/Water treatment
• Process Piping
Oil & Gas / Petrochemical:
• Compressor stations
• Gas Sweetining & Recovery
• Ammonia & Urea Plants
• Refinery Units - Vacuum Distillation, Hydrocracking,
Isomerization, Coker
• Process Piping
Industrial Plants:
• Cement factories
• Iron & steel factories: sinter, mills, coal and ore preparation,
melt shops, conveyor, dust collection
• Waste water treatment plants
15
TEDAR‹K
SUPPLY
ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
FABRICATION
UET Uran, müşterilerinin hedeflerine en uygun
özellik ve kalitedeki ürünleri tedarik eder.
UET Uran has the capability to supply the most
accurate products to meet the Client’s goal while
affording the required quality and value.
UET Uran, stratejik ortakları ile birlikte
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli
büyüklükte üretim olanağına sahiptir. Uygulama
projelerinde, işlemlerin performansının en üst
düzeyde sağlanabilmesi için gerekli olan projeye
özel malzemeleri müşterilerine temin ederek
operasyonların devamlılığını sağlar.
UET Uran manufacture a magnitude of products
to meet the requirements of our clients. For
implementation works UET Uran ensures
continuity of operations by supplying our clients
with project specific materials as required to
ensure operations are maintained at peak
performance.
• Çelik Konstrüksiyon
• Structural Steel
• Basınçsız Kaplar
• Non-Pressure Vessels
• Buhar Kazanları
• Boiler
• Boru Prefabrikasyonu
• Pipe Prefabrication
• Sondaj Makinaları BOP Ekipmanları
• Drilling Plant BOP Equipment
• Tank
• Tank
• Hava Kanalları
• Ducts
Sahip olduğu tedarik ağıyla, müşteriye direkt
temin olanağı sunarken aynı zamanda
satınalma süreçlerinin en hızlı ve kolay şekilde
yürütülebilmesi için müşterilerine tam destek
sağlamaktadır.
• Endüstriyel tesis ekipmanları;
Boru, vana, pompa, tank, eşanjör, vb.
• Yapısal ve mimari malzemeler;
Çelik konstrüksiyondan detay mimarlığa kadar
• Elektrik malzemeleri ve ekipmanları;
Jeneratörleri, MCC, elektrik panoları,
enstrümanlar, vb.
16
Utilizing strict procurement processes along with
our general group of suppliers, UET Uran is able
to supply items directly to the client and supports
its customers for all works in an equitable and nonexhaustive time management schematic.
• Plant process equipments including pipes,
valves, pumps, tanks, heat exchangers, etc.
• Architectural & Structural materials from steel to
finishing materials, etc.
• Electrical materials and equipments including
power generators, MCC, electrical panels,
instruments etc.
17
Aksa Göynük Termik
Santral Projesi
Aksa Göynük Energy
Thermal Power Plant Project
2x135 MW Linyit / Akışkan Yataklı
Termik Santral Projesi
2x135 MW Lignite / CFB TPP
Mekanik ‹leri
İş sahibi
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
: Aksa Enerji A.Ş.
: Ocak ’14
: Ocak ’15
: Mühendislik
- İzometri ve İmalat Detay
Prefabrikasyon
- Spool İmalatı
- Support İmalatı
Montaj
- Çelik Konstrüksiyon
- Turbin, Jeneratör, Kondenser
- BOP Ekipman
- Alçak / Yüksek Basınç Borulama
18
Mechanical Works
Client
Commencement
Completion
Scope
: Aksa Energy Inc.
: January ’14
: January ’15
: Engineering
- Isometrics & Weld mapping
Fabrication
- Pipe spools
- Supports
Erection/Installation
- Steel Structure
- Main Block: Turbine & Generator,
Condenser
- BOP Equipments
- CS, AS, SS Process Piping
19
Aksa Göynük Termik
Santral Projesi
Aksa Göynük Energy
Thermal Power Plant Project
2x135 MW Linyit / Akışkan Yataklı Termik
Santral Projesi
2x135 MW Lignite / CFB TPP
Elektrik & Enstruman ‹leri
İş sahibi
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
: Aksa Enerji A.Ş.
: Şubat ’14
: Haziran ’15
: Montaj
- BOP, Desülfirizasyon, Türbin ve
Kazan Elektrik ve Enstruman İşleri
- Pano, Kablolama ve Kablo Tavası
Devreye Alma
20
Electrical & Instrumentation Works
Client
Commencement
Completion
Scope
: Aksa Energy Inc.
: February ’14
: June ’15
: Erection/Installation
- Electrical & Instrumentation works for
Power Block, BOP and FGD
- Pannel, Cabling, Cable Tray
Commissioning Assistance
21
‹çda No.2 600 MW Bekirli
Termik Santral Projesi
‹çda No.2 600 MW Bekirli
Thermal Power Plant Project
1x600 MW İthal Kömürlü Süperkritik Termik Santral
1x600 MW Imported Coal/ Supercritical TPP
İş sahibi
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
Client
Commencement
Completion
Scope
Mekanik ‹leri
: İÇDAŞ
: Eylül ’12
: Temmuz ’14
: Mühendislik
- Boru İmalat Detay
Prefabrikasyon / Ön Montaj
- Yüksek Basınç Membran ve Serpantin
- Manifold
- Buckstay ve Taşıyıcı Support
- Spool İmalatı
Montaj
- Turbin, Jeneratör, Kondenser
- BOP Ekipmanları
- Alçak / Yüksek Basınç Borulama
İzolasyon & Refrakter ve Boya
- Kazan, Elektrofiltre, Ekipman ve
Gaz Kanalları
- Türbin ve ekipmanlar
- Boru
22
Mechanical Works
: İÇDAŞ
: September ’12
: July’14
: Engineering
- Weld mapping
Prefabrication / Preassembly
- Water Wall & Heating Surface
- Header
- Buckstay & Supports
- Pipe spools
Erection/Installation
- Main Block: Turbine & Generator,
Condenser
- BOP Equipments
- HP, IP, LP Process Piping
Insulation & Refractory and Paint
- Boiler, ESP, Equipments and Ducts
- Turbine and Equipments
- Pipe
23
JERP Jubail Export Rafinerisi - JERP Jubail Export Refinery Package #4 (Delayed Coker Unitesi) Projesi Package #4 (Delayed Coker Unit) Project
Boru ‹leri - ‹malat
Piping Works - Fabrication
İş sahibi
Müteahhit
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
Client
Contractor
Commencement
Completion
Scope
: SAMSUNG-CHIYODA
: NESMA & PARTNERS
: Şubat ’11
: Aralık ’12
: Mühendislik
- İmalat Detay
Prefabrikasyon
- CS, AS, SS Spool
- Boru Taşıyıcı Supportları
24
: SAMSUNG-CHIYODA
: NESMA & PARTNERS
: February ’11
: December ’12
: Engineering
- Weld mapping
Fabrication
- CS, AS, SS Spools
- Support
25
JERP Jubail Export Rafinerisi - JERP Jubail Export Refinery Package #4 (Delayed Coker Unitesi) Projesi Package #4 (Delayed Coker Unit) Project
Boru ‹leri - Saha Montajı
Piping Works - Site Erection
İş sahibi
Müteahhit
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
Client
Contractor
Commencement
Completion
Scope
: SAMSUNG-CHIYODA
: NESMA & PARTNERS
: Şubat ’12
: Nisan ’13
: Mühendislik
- As-built
Montaj
- Boru Taşıyıcıları
- Proses Saha Borulama
- Ekipman
26
: SAMSUNG-CHIYODA
: NESMA & PARTNERS
: February ’12
: April ’13
: Engineering
- As-builts
Erection/Installation
- Supports
- Process piping
- Equipments
27
MOSB 25 MW
HRSG Projesi
MOSB 25 MW
HRSG Project
1x25 MW Atık Isı Kazanı Projesi
1x25 MW HRSG Project
İş sahibi
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
Client
Commencement
Completion
Scope
Mekanik ‹leri
: SELNİKEL A.Ş.
: Ekim ’13
: Mart ’14
: Mühendislik
- İzometri ve İmalat Detay
- İmalat Resimleri
İmalat
- Ekonomizer
- Su Isıtıcı
Montaj
- Çelik Konstrüksiyon ve Boru Köprüsü
- Atık Isı Kazanı, Ekipmanlar ve Bacalar
- Proses Borulama
28
Mechanical Works
: SELNİKEL A.Ş.
: October ’13
: March ’14
: Engineering
- Isometrics & Weld mapping
- Workshop Drawings
Fabrication
- Economizer
- Water Heater
Erection/Installation
- Steel Structure and Piperack
- Boiler, Equipments and Stacks
- Process Piping
29
‹zmir Atık Su Arıtma Blower ve Izmir WWTP Blower and
Boru Hatları Yenileme Projesi Pipeline Renovation Project
İş sahibi
Başlangıç
Bitiş
Kapsam
: İzmir Büyükşehir Belediyesi - İZSU
: Ağustos ’10
: Şubat ’11
: Mühendislik
- İnşaat & Mekanik
Malzeme Tedarik
- Çelik Konstrüksiyon
- Boru ve Aksesuarları
İnşaat İşleri
- Toprak İşleri
- Altyapı ve Üstyapı İşleri
Montaj
- Çelik Konstrüksiyon
- Ekipman ve Borulama
30
Client
Commencement
Completion
Scope
: Izmir Metropolitan Municipality - IZSU
: August ’10
: February ’11
: Engineering
- Civil & Mechanical
Procurement/Supply
- Steel Str.
- Pipes and Fittings
Civil Works
- Excavation and fillings
- Sub and Super Structures
Erection/Installation
- Steel str.
- Equipment and Piping
31
Tank, Ekipman ve Çelik
‹malatları Projeleri
Tank, Equipment & Steel
Fabrication Projects
İş sahibi
Kapsam
Client
Scope
: BORDRILL, KARİZMA, OUTOTEC
: Mühendislik
- Temel ve Detay Mühendislik
- Statik hesap
Malzeme Tedarik
- Sac, profil, boru & fitting
- Vana, pompa, eşanjör
Fabrication
- Suction Tank
- Mixing Tank
- Rezerve Tank
- Yakıt Tankı
- Batch Mixer
- Tij Box
- Tool Box
- Silo
- Degazör
- Amonyak Su Tankı
32
: BORDRILL, KARİZMA, OUTOTEC
: Engineering
- Basic and Detail Engineering
- Statical Calculation
Procurement/Supply
- Plates, profile, pipe & fittings
- Valves, pumps, agitator
Fabrication
- Suction Tank
- Mixing Tank
- Reserve Tank
- Oil Tank
- Batch Mixer
- Tij Box
- Tool Box
- Silo
- Vacum Degasser
- Ammonia Water Tank
33
34
SERT‹F‹KALAR
CERTIFICATES
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
OHSAS 18001
OHSAS 18001
35
36
37
Download

Online Katalog - UET Uran Industrial Plants Construction