ÖZYEĞİN UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE ERA.Net RUS 2014 ORTAK ÇAĞRISI AÇILIYOR ERA.Net RUS 2014 JOINT CALL Değerli Hocalarımız, ERA.Net RUS PLUS Projesi AB üye ve Asosiye ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. ERA.Net RUS PLUS (2014-­‐2018) projesi kapsamında “yenilik” ve “bilim-­‐teknoloji” temalı iki adet çağrı yayınlanmıştır. “Yenilik” çağrısında herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. “Bilim-­‐teknoloji” çağrıları ise sadece; nanoteknolojiler, çevre bilimleri/iklim değişikliği, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanları ile sınırlandırılmıştır. •
Çağrıya sunulacak projelerin biri Rusya’dan olmak şartıyla, çağrıya katılım sağlayan en az 3 ülkeden
en az 3 uygun katılımcının yer aldığı konsorsiyum tarafından sunulması gerekmektedir.
•
Proje niteliğine göre, TÜBİTAK 1001 ve TÜBİTAK 1509 Programlarına başvuru gerekmektedir.
Süre: Max. 36 ay Bütçe: TÜBİTAK 1001 Programı başvuruları için üst limit yıllık 120.000TL’dir. 1509 Programı başvurularında proje bütçesi için belirlenmiş bir üst limit olamamakla beraber üç yıl için en fazla 100.000-­‐120.000 Avro arasında fonlama olması beklenmektedir. Başvuru Tarihleri: •
“Yenilik” çağrısı 1. Aşama Tarihi: 1 Nisan 2014
2. Aşama Tarihi: 15 Temmuz-­‐2 Eylül 2014
•
“Bilim-Teknoloji” çağrısı 1. Aşama tarihi: 1 Nisan-14 Mayıs 2014
2. Aşama Tarihi: 16 Eylül-­‐ 6 Kasım 2014
Detaylı Bilgi için: http://www.eranet-­‐rus.eu/en/196.php http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&cid=27707 Saygılarımızla, Teknoloji Transfer Ofisi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dear Faculty Members, ERA.Net RUS PLUS Project aims to enhance cooperation in innovation and technological research areas between EU member and associated Countries and Russia. ERA.Net RUS PLUS project (2014-­‐2018) has launched two calls having “innovation” and “science-­‐technology” themes. There is no sub-­‐topic limitation for “innovation” call. For “science-­‐technology” call, the projects are limited with Nanotechnologies, Environment/Climate Change, Health, Social Sciences and Humanities topics. Projects should be submitted by a consortium including 3 eligible partners from at least 3 eligible countries. One of the partners should be from Russia. According to the project type, Turkish applicants should apply for TÜBİTAK or TÜBİTAK 1509 Program. Duration: Max. 36 months. Budget: For TÜBİTAK 1001 Projects, the annual budget limit is 120,000 TL. For 1509 Program; there is no upper limit for project budget, however a maximum budget of 100.000-­‐120.000 EUR is expected for 3 years. Deadlines: •
Pre-proposal phase for “innovation” call: April 1, 2014
Full-­‐proposal phase: July 15-­‐September 2, 2014
•
Pre-proposal phase for “science-technology” call: April 1-May 14, 2014
Full-­‐proposal phase: September 16-­‐ November 6, 2014
For Further Information: http://www.eranet-­‐rus.eu/en/196.php http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&cid=27707 Kind regards, Technology Transfer Office 
Download

ERA.Net RUS 2014 ORTAK ÇAĞRISI