GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) TGK ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği” taslak metninin görüşe açıldığı
ifade edilmektedir.
Bu nedenle, ekte bir örneği yer alan taslak metne ilişkin görüşlerin en geç 06 Şubat 2014
Perşembe saat 10:00’a kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 –
10 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2) TGK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ
HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi (TGK) Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”nin görüşe
açıldığı ve söz konusu taslağa http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/mevzuat.aspx?rid=20 adresinden
erişilebileceği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, anılan taslak ile ilgili görüşlerin en geç 06 Şubat 2014 Perşembe günü
mesai bitimine kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 Email: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) “TST ISO 5707 SÜT SAĞIM MAKİNALARI-YAPIM VE
PERFORMANS” STANDART TASARISINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte yer alan “tst ISO 5707 Süt Sağım
Makinaları-Yapım ve Performans” standart tasarısına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç
21 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks:
0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
4) STANDART TASARISI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte bulunan “tst 8644 Bezelye-Dondurulmuş”
standard tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin en geç 28 Mart 2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar, TSE’ye iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
5) TSE STANDART TASARISI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte bulunan “tst 5890 Tavuk Gövde EtiParçalama, Ambalajlama, Taşıma ve Muhafaza Kuralları” standart tasarısına ilişkin görüşlerin
en geç 28 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, TSE’ye iletilmek üzere, Birliğimize (
Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
6) BATI AKDENİZİN İHRACATININ VE REKABET
EDEBİLİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Antalya İhracatçılar Birliği’nden (AİB) alınan yazıda; Birlikleri tarafından Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek programı kapsamında Batı Akdeniz'in İhracatının ve
Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (TR61/13/TD-11) yürütüldüğü ve proje ile Batı
Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ihracat potansiyeline sahip olan ancak henüz ihracat
yapmamış veya düşük hacimlerde ihracat yapan firma ve kuruluşların ihracat süreci ile ilgili
eksikliklerinin giderilmesini teminen eğitimler verilmesi ve ihracata yönlendirilmesinin amaçlandığı
bu nedenle, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde "İhracata Yönelik Şirket Stratejisinin
Oluşturulması", " İhracata Yönelik Pazar Araştırması ve İhracat Pazarlaması" ve " Temel Dış
Ticaret" konularında ekli program çerçevesinde ücretsiz eğitimler verileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, anılan eğitimlere ilişin detayların http://www.aib.org.tr/tr/aktuel-sirkuler2014014-sirkuler-29012014.html adresinde yer aldığı ve eğitimlerin 05-07 Şubat 2014 tarihlerinde
Antalya'da, 10 - 12 Şubat 2014 tarihlerinde Isparta'da ve 17-19 Şubat 2014 tarihlerinde Burdur'da
gerçekleştirileceği ve söz konusu eğitimlere katılmak isteyen firmaların, Antalya'da düzenlenecek
eğitimler için 4 Şubat 2014 tarihine kadar, Isparta'da düzenlenecek eğitimler için 07 Şubat 2014
tarihine kadar ve Burdur'da düzenlenecek eğitimler için de 14 Şubat 2014 tarihine kadar
müracaatlarını yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye İhracatçılar meclisi’nin
yazısına atıfla, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Traian Basescu’nun Türkiye’ye resmi ziyaret
vesilesiyle, 06 Şubat 2014 Perşembe günü saat 10.00-14.00 arasında, Ankara’da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri’nde “Türkiye-Romanya Yatırım Forumu”nun
düzenleneceği ve Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Traian Basescu’nun söz konusu forumun
açılış oturumuna katılarak onurlandırılacağı ve Romanya’da yatırımı olan Türk firmalarının
başarı hikayeleri ve sektör sunumlarının gerçekleştirileceği forumda her iki ülke yatırım ve
destek ajanslarının da birer sunum gerçekleştirileceği ayrıca, anılan foruma katılmak isteyen
firmaların ekli katılım formunu doldurarak 04 Şubat 2014 tarihine kadar TOBB’a (İlgili Kişi:
Damla Çağlar, [email protected]) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
***************************
4
Download

önemli – süreli - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri