2014-2015 Başvuru Bilgisi
Lisans , Yüksek Lisans ve
Doktora Öğrencilerinin bir
Başvuru Şartları
Lisans:2.20 AGNO
Yüksek Lisans:2.50 AGNO
Doktora:2.50
veya iki dönem kendi bölümlerinin anlaşmalı olduğu bir
üniversitede öğrenim
görebilmesidir.
Başvuru şartları her
yıl değişebilir. Başvurular
genellikle yılda bir kez
Ocak –mart ayları arasında
yapılır.
Başvurular bölümlerde ve
web sitesinde ilan edilir.
Yabancı uyruklu öğrenciler
Erasmus Programından
Yaralanabilirler.
Avrupa Dil Portfolyosuna göre B1 Dil Seviyesi
Başvuru Detayları
Erasmus Online başvuru yapabilmek için 01 Mart 2014
tarihinde ATASEM’de ( Atatürk Üniversitesi Sürekli
Eğitim ve Araştırma Merkezi) yapılacak olan İngilizce
Sınavına girmek gerekmektedir.
Erasmus Online Başvuru yapabilmek için sınava girecek
öğrencilerin 24 Şubat 2014 -28 Şubat 2014 tarihleri
arasında ATASEM’de rezervasyon yaptırmaları
gerekmektedir.
Ön Başvuru
ATASEM Tarafından yapılan sınavdan A2 ve üzerinde
not alan öğrenciler ve Almanca-Fransızca
Sınavlarından 70 üzerinde not alan öğrenciler
03/03/2014 - 12/03/2014 tarihleri arasında
http://oia.atauni.edu.tr/ adresinden online ön başvuru
yapacaklardır.
Başvuru Tamamlama
01 Mart 2014 tarihinde yapılan İngilizce sınavından A2
ve üzerinde not alıp ön başvuru yapan ve başvurusu
kabul edilen öğrenciler 3 Mayıs 2014 tarihinde tekrar
sınava alınacaktır. Bu sınavdan B1 ve üzerinde not alan
öğrencilerin AGNO’larının %50 si ve Dil Sınavından
aldıkları puanın %50 si toplanarak oluşturulan Erasmus
Puanına göre sıralamaları ve yerleştirmeleri
yapılacaktır.
1
Öğrenciler Nasıl Belirlenir?
Erasmus programından
yararlanabilmek için öğrencinin
okuduğu bölümün anlaşmalı
olduğu bir üniversite olmalıdır.
Bölümün anlaşması yoksa o
bölümden öğrenci göndermek
mümkün değildir.
Gidilecek ülke ve okul bölümün
anlaşmasına bağlıdır.
Bölümün kaç kişilik anlaşması
varsa maksimum o kadar öğrenci
Erasmus’dan yararlanabilir.
Ancak mevcut bütçede her
Yabancı dil sınavının %50 si ve
AGNO’nun %50 si alınarak
oluşturulan Erasmus Puanına göre
aynı bölümden başvuran öğrenciler
sıralanır .En fazla puana sahip
öğrenciden başlanarak kontenjan
sayısı kadar öğrencinin
yerleştirmesi yapılır.
Bu öğrencilerden vaz geçen olursa
varsa yedeklerden yerleştirmeye
devam edilir.
Her öğrenci bir kez Erasmus
Programı Hibesinden yararlanabilir.
Güz döneminde giden öğrenciler
yeterli bütçe kalması ve gidilen okulun kabul etmesi
durumunda bahar dönemini de
gittiği okulda okuyabilir.
Ancak Bahar Döneminde giden
öğrenciler için böyle bir durum söz
konusu değildir.
! Her bölüm kendi içinde değerlendirilir.
! Lisans –YL– Doktora
öğrencilerinin değerlendirmesi de
ayrı yapılır.
bölümden kaç öğrenci
gönderileceğinin belirlenmesinde
etkilidir.
2
2014-2015 Başvuru Bilgisi
Başvuru Şartları
Meslek Yüksek
okulları, Mühendislik,
Turizm
Fakültesi gibi zorunlu bölüm
stajı olan programlardaki
öğrencilerinin en az üç
süreyle Erasmus Programına
dahil ülkelerde staj
yapabilmeleri içindir.
MYO öğrencileri için staj
süresi en az 2 aydır.
Başvuru şartları her
yıl değişebilir. Başvurular
genellikle yılda bir kez
Ocak –Mayıs ayları arasında
yapılır.
Lisans:2.20 AGNO
Yüksek Lisans:2.50 AGNO
Doktora:2.50
Avrupa Dil Portfolyosuna göre B1 Dil Seviyesi
Staj yapılacak kurumdan alınan kabul belgesi.
Başvuru Detayları
Baş vurular başladığında Dış İlişkiler Web
Sitesinde ilan edilir.
Kesin tarih belli olmamakla birlikte sürekli web
sitesini kontrol etmek önerilir.
Öğrenci Seçimi
Her yıl Atatürk Üniversitesine belli sayıda
kontenjan ayrılır.
Dil sınavının %45 AGNO’nun %55 alınarak
Erasmus Staj Puanı oluşturulur ve sıralama
yapılır.
Puan esasına göre başvurusu tam olan
öğrencilerden kontenjan sayısı kadar öğrenci
kabul edilir. Vaz geçen öğrenciler olması durumunda puan esasına göre sırada bekleyen öğrencinin kabulü gerçekleşir.
Bu yıl ki staj kontenjanı 20 Öğrencidir.
3
ÖNEMLİ NOT
!!!
Staj Başvurusunda bulunabilmek için öğrencilerin staj yapacakları yerden kabul belgesi almaları
gerekmektedir.
Bu yüzden öğrencilerin alanları ile ilgili Avrupa’da kurum kuruluşlarla irtibata geçmeleri ve
Erasmus Staj Programı kapsamında kurumlarında staj yapmalarının mümkün olup olmadığını
sormaları ve kabul edilmeleri durumunda hangi tarihler arasında staj yapacaklarının
belirtildiği kurum yetkilisi tarafından imzalı resmi kabul belgesini almaları gerekmedir.
Bu nedenle öğrencilerin başvurudan birkaç ay öncesinde yazışmalara başlamaları tavsiye edilir.
4
Download

Erasmus Hakkında - Dış İlişkiler Ofisi