2014-2015 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru Şartları
1-Lisans seviyesinde 2.50 AGNO ya, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde 3.00 AGNO ya sahip olmak.
2-ATASEM tarafından yapılacak dil olan sınavına girmiş olmak.(Bu puanın %50’ si AGNO’ nun %50’siyle
toplanıp öğrencinin Mevlana puanı oluşturulacaktır).
Başvuru Detayları
Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında
Duyurulması
30 Mart-14 Nisan 2014
Değişim İçin Başvuruların Alınması
15 Nisan-22 Nisan 2014
Başvuruların Değerlendirilmesi
24 Nisan-2 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi
5 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
12 Mayıs 2014
Yurt dışına gideceği kesinleşen öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumunun ders programlarını dikkate
alarak öğrenim protokollerini hazırlayacaklardır. Öğrencinin kendisi, bölüm başkanı ve/ya bölüm koordinatörü
ve nihai olarak da kurum koordinatörü tarafından imzalanacaktır.
Öğrenciyi kabul eden yükseköğretim kurumu, ilgili öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak
kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.
Koordinatörlükler yurt dışına gidecek öğrencilerin biletlerinin kopyasını aldıktan sonra öğrencilerin
burslarının ilk taksitini öğrencinin hesabına yatıracaklardır. Bursların miktarı öğrencinin gideceği ülkeden
ülkeye değişiklik gösterir. Bu değişiklik lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının
üç katına kadar olabilir. Öğrenciler gidilen Yükseköğretim kurumunda, belirlenen bu miktarların %70 ‘ini her
ay alırlar.
Gidilen ülkede kalacak yeri ayarlamak öğrencinin kendisine ait olacaktır. Öğrenciler gidilen Yükseköğretim
kurumuna ayrıca bir ücret ödemezler; kendi üniversitelerinde ödedikleri harçları ödemeye devam ederler.
Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim
kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmış olması ve bu belgenin
öğrenci ile imzacı yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir.
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
kurumdan aldığı 1-Katılım Belgesini, 2-Transkriptini, 3-Seyahat Belgesini (Pasaport fotokopisi veya dönüş
bileti vb.) ve ayrıca 4- Öğrenci Nihai Raporu’ nu kendi üniversitesinin Koordinatörlüğüne teslim edecek.
Yurt dışında eğitim görüp başarılı olan ve nihai raporunu teslim eden öğrencinin hesabına burs miktarının
geri kalan %30'luk kısmı başarı oranına göre Koordinatörlükleri tarafından yatırılacaktır.
http://oia.atauni.edu.tr
Download

2014-2015 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU DETAYLARI