Kış Dönemi (Lise) Kayıt Listesi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
SIRA
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
KAYIT
TARİHİ
KAYIT
SAATİ
1
GONCA YÜRÜKÇÜ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
09:00
2
NAZLI TUNÇ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
09:15
3
ABDULSAMET ILGAZ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
09:30
4
ÖZNUR YILDIZ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
09:45
5
KÜBRA KESKĠN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
10:00
6
ġEYDA AYTAN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
10:15
7
EDA SELĠN SARIKAYA
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
10:30
8
GAMZE KALIN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
10:45
9
SĠMGE ġĠMġEK
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
11:00
10
NURTEN GÜNEġ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
11:15
11
FARUK ZEREN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
11:30
12
EMĠNE HIDIR
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
11:45
13
HALĠL SÜMER
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
12:00
14
PEMBE SARITAġ
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
13:30
15
ÇAĞLA DEMĠREL
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
13:45
16
EMRE KUBĠLAY
KARAYEL
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
14:00
17
GÖKNUR ÜNALDI
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
14:15
18
KAZIM EMUL
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
14:30
19
ENES ÖZGÜR
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
14:45
20
SONGÜL ÇULUKEN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
15:00
21
KÜBRA ÖZDEMĠR
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
15:15
22
EDANUR ENGĠN
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
15:30
23
ĠREM DĠġKAYA
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
15:45
24
AHMET GÖKHAN KAYA
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
16:00
25
HASAN BASRĠ AÇAR
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
16:15
BĠLGĠSAYAR
01.09.2014
16:30
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
09:00
26
27
ÖMÜR CAN
KBAOSMANOĞLU
MUHAMMET
ASIĞBULMUġ
KAYIT YERİ
ĠETT
ĠġLETMELERĠ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ġahkulu Mah. Erkânı Harp Sok. No:2
Tünel
34420 Beyoğlu /
ĠSTANBUL
Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire
BaĢkanlığı
Eğitim Müdürlüğü
Kat:4/402
Oda No:402
Kış Dönemi (Lise) Kayıt Listesi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
28
BARTU SALĠH
KARABACAK
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
09:15
29
ĠBRAHĠM KARAMAN
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
09:30
30
BUSE NUR KELEġ
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
09:45
31
CENKER DOĞAN
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
10:00
32
CĠHAT SARI
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
10:15
33
CEMAL KANSU
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
10:30
34
BURAK EFE GÜL
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
10:45
35
RABĠA KOÇARSLAN
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
11:00
36
DOĞUKAN ILGAZ
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
11:15
37
OKAN GÜLSER
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
11:30
38
SERCAN SAĞDIÇ
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
11:45
39
UĞUR KELEġ
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
12:00
40
HĠLAL ÇAYIR
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
13:30
41
BURAKHAN ÖKSÜZ
BĠLGĠSAYAR
02.09.2014
13:45
ĠETT
ĠġLETMELERĠ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ġahkulu Mah. Erkânı Harp Sok. No:2
Tünel
34420 Beyoğlu /
ĠSTANBUL
Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire
BaĢkanlığı
Eğitim Müdürlüğü
Kat:4/402
Adayların kayda gelirken yanında bulundurması gereken belgeler;
 Staj Ön Kayıt Formu
 Kimlik Fotokopisi
 2 adet resim
 Yılsonu Ağırlık Notunu gösterir belge (Transkript- Okuldan onaylı)
 Taahhütname
 2 Adet SözleĢme (Okuldan onaylı)
 Staj günlerini gösterir belge (Okuldan onaylı)
 Disiplin cezası olmadığına dair Belge (Okuldan onaylı) (Staj günlerini gösterir belge ile birlikte düzenlenebilir)
NOT: Mülakat esnasında Staj Ön Kayıt Formu, Kimlik Fotokopisi ve Transkriptini teslim edenler, bu belgeleri
getirmeyecektir.
Download

Kış Dönemi (Lise) Kayıt Listesi