MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI












Mevlana Değişim Programı 2014 –2015 Akademik Yılı için öğrenci ve öğretim elemanı değişimi
başvuruları 25/03/2015-27/04/2015 tarihlerinde Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü tarafından
alınacaktır. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalanan üniversite ve bölümler ile kontenjan listesini
yukarıda bulabilirsiniz.
ŞARTLAR:
Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencisi olması,
Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık
dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu
programdan faydalanamazlar.
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir
Yabancı Uyruklu öğrenciler şartları taşıdıkları takdirde kendi vatandaşı olmadığı diğer ülkelere başvuru
yapabilirler
Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile
Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan
ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not
ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir
Yukarıdaki koşulları yerine getiren öğrenciler YBU’da öğrenimleri süresince almış oldukları ENG101 ve
ENG102 derslerinin not ortalamasına ya da Hazırlık Programı geçme notuna göre İngilizce Yeterlilik
düzeyleri belirlenir. İsteyen öğrencilerimiz ayrıca YDS, TOEFL ve PTE sınav sonuç belgelerini sunabilirler.
Ancak Yüksek Lisans öğrencileri YBU Yabancı DillerYüksek Okulu’nun yapacağı İngilizce Yeterlilik
Sınavına girmek zorundadırlar.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI’NA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ALACAĞI
Öğrencinin hangi ülkeye gittiğinde ne kadar burs alacağı TABLO 'da belirtilmiştir.
Bursun %70'i aylıklar şeklinde 4 ay ödeme yapılacak, kalan miktar öğrenci transkriptini getirdikten sonra
derslerdeki başarı durumu oranında ödeme yapılacaktır. Aldığı tüm derslerinden başarılı olmuşsa kalan
%30'luk burs miktarının tamamı ödenecektir.
Öğrencilerin yol masrafları ve gidecekleri ülkelerdeki kalacakları yerler ile ilgili hususlar öğrencinin kendi
sorumluluğundadır.
Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında sadece kayıtlarının bulunduğu
örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini
ödemeye devam ederler. Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim,
öğretim ücreti ödemezler. (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi II.öğretim öğrencileri her dönem başında Yıldırım
Beyazıt Üniversitesine harç parasını yatırıp, ders kaydını yaptırmak zorundadır. Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi I.Öğretim öğrencileri de her dönem başında ücret ödemeden Yıldırım Beyazıt Üniversitesine
ders kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Gittikleri Yurtdışı Üniversitede herhangibir öğrenim ücreti
ödemezler.)
NOT: Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder.
BELGELER:
BAŞVURU FORMU (Transcript ve Dil Yeterlilik Belgesi Birimimiz tarafından sağlanacaktır. Öğrenci
İşleri Dairesi'nden temin etmenize gerek yoktur.)
BAŞVURU ADRESİ
Dış İlişkiler Ofisi Cinnah Kampüsü Oda: Z-21 Çankaya/Ankara
E-Posta: [email protected]
Web Sayfası: http://ybu.edu.tr/dib/
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/ybudib
Download

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI