GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca
öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den en az 70 puan almış olmak,
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan almış veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.
İlan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmak; yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi
ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının
çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
ÖZEL ŞARTLAR
Okutman Kadrosu İçin: En az Lisans mezunu olmak, adayların başvurduğu kadroyu ve derecesini belirttiği dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisini, mezuniyet belgelerinin
aslını veya tasdikli suretlerini, Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), başvurulan kadronun
gerektirdiği yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan alınan belgeyi ve iki adet fotoğrafını ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web
sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler
dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
REKTÖRLÜK
KADRO ÜNVANI
Okutman (İngilizce)
Sınav Takvimi (İngilizce Okutmanı)
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi/Saati
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih
DERECE
ADEDİ
6
1
:
: 31.12.2015
: 14.01.2016
: 18.01.2016
: 20.01.2016 10:00
: 22.01.2016
AÇIKLAMA
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce
Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden birinden
lisans mezunu olmak; Yükseköğretim Kurumlarında
alanında en az 3 yıl ders vermiş olmak
Download

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU