Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
YÖK’ün belirlediği tarihler çerçevesinde değişim ilanı verilir
Öğrenciler ilanda belirtilen belgelerle (başvuru belgesi, transkript, dil
belgesi) birlikte Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne
başvuruda bulunurlar
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Dil belgesi olmayan öğrenciler için dil sınavı yapılır.
Yabancı Diller
Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
Öğrencilerin transkript notları ve dil puanlarına göre belirlenen
Mevlana Değişim Prg. Puanına göre başarı sıralamaları yapılır
Anlaşmalarda belirtilen sayılar ve YÖK’ün belirlediği bütçe esas
alınarak asil ve yedek liste belirlenir.
Belirlenen liste ilan edilir.
1
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum ve
Bölüm
Koordinatörl
üğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Feragat etmek isteyen öğrencilerin feragatleri
alınır.
Feragatler sonrası Nihai liste belirlenir.
Kesinleşen listeler öğrencinin gideceği karşı
kurumlara iletilir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Karşı kurum tarafından hazırlanan kabul belgesinin bir nüshası
öğrenciye bir nüshası S.Ü.’ne teslim edilir.
Gidecek olan öğrenciler karşı üniversitedeki ders programını
dikkate alarak ve oradaki bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek
öğrenim protokolünü hazırlar.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Protokol üniversitemizde bulunan ilgili birimler tarafından
imzalanır ve karşı üniversiteye gönderilir.
İlgili
DekanlarMüdürler
Öğrenci İşleri
Birimi
2
Sorumlular
İş Akış Şeması
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Fakülte
Yönetim
Kurulu
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Uygun olması halinde karşı üniversite tarafından da protokol
imzalanır ve iki nüshası üniversitemize tekrar gönderilir.
Öğrenciler tarafından program için gerekli belgeler (başvuru formu,
bilgi formu, beyanname ve yükümlülük sözleşmesi) doldurularak
S.Ü.’ne teslim edilir.
Gidecek olan öğrenciler uçak biletini aldıktan sonra iki kurumu da
bilgilendirir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğrenciler program kapsamında yurt dışına giderler.
Eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra 30 gün içerisinde öğrenim
protokollerinde değişikler olması halinde yeniden düzenlenen
protokoller teslim alınır, imzalanmış nüshalar karşı kuruma gönderilir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğrencilerin S.Ü.’ndeki fakültelerinden Fakülte Yönetim Kurulu Onayı
alınır.
3
Sorumlular
İş Akış Şeması
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Burslu olarak programa katılan öğrenciler için, program içerisinde
ilk 1 aylık süreci tamamladıktan sonra öğrencilerin bildirdikleri
hesap numaralarına burslarının %70’lik diliminin ilk taksidi ödenir.
Öğrenciler dönüş için seyahat planlanmasını yapar ve kurumunu
bilgilendirir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğrenciler eğitimini tamamladıktan sonra karşı üniversiteden
gereken belgeleri (Katılım belgesi ve transkript) teslim alır.
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Öğrenciler Nihai Raporu doldurarak S.Ü’ne teslim
ederler.
Burslu olan öğrencilerin başarı oranına göre
kalan %30’luk dilimden ödeme yapılır.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğrencilerin programı sonlandırılır.
4
Download

Anlaşma Yapılan Kurumun Bölüm, Mevlana Kurum Koordinatörü S