ERASMUS+
İLE AVRUPA’DA
STAJ
2015-2016
akademik yılı Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları 02 Şubat -20 Şubat 2015 tarihleri
arasında online alınacaktır. Yerleştirme sonuçları 06 Mart 2015 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.
Başvuru Şartları
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
1. Üniversitemize kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığı tarafından Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B2 seviyesinde
İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil
Sınavına katılmak zorundadırlar.
2. Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans
ve doktora için 2.50/4.00 olması
3. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde Staj
Hareketliliğinden yararlanabilmektedir. Ancak başvurularını mezun olmadan
önce yapmak zorundadırlar.
Erasmus Yabancı Dil Sınavları;
İngilizce: 26 Şubat 2015,
Almanca ve Fransızca; 27 Şubat 2015 tarihlerinde saat: 14.00’de
ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında yapılacaktır.
4. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek
lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir.
Değerlendirme Ölçütleri
Başvuru Belgeleri
1. Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi %50 şeklinde
hesaplanmaktadır.
2. Yabancı dil seviyesi en az “B1” olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır.
3. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı
puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.
4. Seçim, başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından
belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak
gerçekleştirilir.
1. Staj yapılmak istenen kurumdan alınan kabul mektubu. (Staj kapsamında
anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrencilerin,
davet mektubu sunmaları gerekmemektedir.)
2. Başvuru formu (http://iro.ogu.edu.tr) sayfamızdan online olarak
doldurulacaktır)
3. Güncel transkript (İngilizce)
Hibe
Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi
yapılacaktır.
Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin hibe
ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına
bağlıdır
Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli
olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.
Süresi ve Kontenjan
Staj
Hibeli staj süresi 2 aydır. Hareketlilikten yararlanacak öğrenci sayısı, kurumumuza tahsis
edilecek hibe miktarına bağlıdır.
Staj Hareketliliği İkili Anlaşmalarımız:
-University of Burgos (İspanya) : Toplam Kontenjan 2
Nano-Biyoteknoloji, Malzeme ve Nükleer Teknoloji Bölümlerinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler başvuruda bulunabilecektir.
-SMK University of Applied Social Sciences (Litvanya) : Toplam Kontenjan 1
Turizm Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İktisat Bölümü öğrencileri başvuruda
bulunabilecektir.
! Birimimiz aracılığıyla stajyer talebinde bulunan işletmeler için web sayfamızı kontrol
ediniz: http://iro.ogu.edu.tr/erasmus-programi/ogrenci-hareketliligi/staj-hareketliligi
Bu işletmeler ya da kendi bulacağınız diğer işletmelerle iletişim kurarak davet mektubu
almanız gerekmektedir.
Program hakkında detaylı bilgi için:
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Kampüsü (F5 Binası arkası)
Tel: 222 229 0433
E-posta: [email protected]
http://iro.ogu.edu.tr
Download

Staj Hareketliliği ilanı için tıklayınız